project เด็กและเยาวชน

InsKru backer ขับเคลื่อนห้องเรียนให้นักเรียนอยากเรียนรู้ผ่านคุณครู

สร้าง Empower และสนับสนุนคุณครู 7,500 คน ให้มีไอเดียการสอนใหม่ๆ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างห้องเรียน และรับ Feedback จากนักเรียน ผ่าน insKru เพื่อสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพ และลดการออกนอกระบบของเด็กนักเรียน

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

312,508 บาท

เป้าหมาย

1,650,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 19%
105 วัน จำนวนผู้บริจาค 77

ห้องเรียนแบบไหนที่ทำให้นักเรียนอยากไปโรงเรียนทุกวัน เราเชื่อว่าห้องเรียนแบบนี้มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเพียงไม่กี่คน และยังไม่ได้ส่งต่อ ไอเดีย เทคนิค สื่อ เป็นต้นสู่ห้องเรียนอื่นๆ และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ครูไม่สามารถพัฒนาห้องเรียนได้ มาจาก

...อาการหมดไฟ (ขาด motivation) เนื่องจากระบบหรือคนรอบข้างไม่ให้คุณค่ากับการสอน และภาระงานเอกสาร

...ไม่มีเวลาเตรียมสอน เนื่องจากภาระงานนอกเหนือจากการสอน

...ไม่มีไอเดียการสอนหรือนึกการสอนแบบกิจกรรมไม่ออก เพราะไม่เคยเรียนแบบนี้มา และยังขาดความมั่นใจ

การไม่มีห้องเรียนที่ดี ส่งผลกระทบต่อเด็กไทย 10 ล้านคน เสียโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเป็นพลเมืองในโลกยุคใหม่ นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญทำให้นักเรียนไม่อยากไปโรงเรียน ผลการเรียนไม่ได้อย่างที่คาดหวัง และอาจทำให้เด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา

“insKru backer” เปิดระดมทุนให้ผู้ที่สนใจ มองเห็นปัญหาเดียวกัน และอยากร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ของประเทศไทยผ่านการ Empower คุณครูร่วมไปกับเรา ผ่าน www.inskru.com 

insKru มี 2 Feature หลักๆ คือ

Feature Community แบ่งปันไอเดียการสอน

 1. Sharing ครูสามารถเข้ามาเขียนแบ่งปันไอเดียวิธีการจัดกิจกรรมในห้องเรียน เทคนิคการสอน และ สื่อการสอน พร้อมรู้ข้อมูลว่า มีคนมาดูไอเดียของตนกี่คน นำไปใช้กี่คน และสรุปผลเป็นเกียรติบัตรที่ครูสามารถใช้ในการประเมินครูได้

 2. Exploring ครูสามารถเข้ามาค้นหาไอเดียกว่า 1500 ไอเดีย ตามหมวดหมู่ที่ตนเองสนใจ ไม่ว่าจะเป็นแบ่งเนื้อหาตาม รายวิชา ระดับชั้น เรื่องที่สอน กิจกรรมนอกห้องเรียน เทคนิคการสอน เทคนิคการจัดการชั้นเรียนต่างๆ พร้อมทั้งสามารถเซฟไอเดียเก็บไว้สอน และ ดาวน์โหลดสื่อไปใช้ได้ไม่อั้น
 3. Community ครูสามารถเข้าไป Comment, Review ไอเดีย, กดไลค์, กด follow ติดตามคุณครูที่มีไอเดียที่เราชื่นชอบ

 4. Request หากยังไม่พบไอเดียที่ตามหา คุณครูสามารถเข้าไปพิมพ์ความต้องการ และทุกคนใน community สามารถมาช่วยกันตอบ ช่วยกันตามหาได้

Feature สร้างแบบประเมินเพื่อรับ Feedback จากนักเรียน

การประเมินครูเป็นสิ่งที่ครูต้องเจอ แต่มักไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนเลยสร้าง feature นี้ขึ้น

 • เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการรับฟังเสียงของนักเรียน
 • เพื่อขับเคลื่อนให้การประเมินครูมีความหมาย เพราะสิ่งที่บ่งบอกห้องเรียนได้ดีที่สุดคือนักเรียน ไม่ใช่เอกสารที่เขียนขึ้น และเป็นการลดภาระงานด้านเอกสารของครู

ทำให้ครูสามารถสร้างแบบประเมินให้นักเรียน ประเมินคาบเรียนในรูปแบบออนไลน์ ด้วยหน้าตาที่ใช้ง่ายและเป็นกันเอง และครูสามารถดูผลคำตอบ พัฒนาการของตัวเอง และสามารถสรุปผลออกมาเป็น Report ได้ ปัจจุบันมี 2 version คือ

 1. ประเมินท้ายคาบ : ชุดคำถามที่เหมาะกับการประเมินท้ายคาบ เพื่อให้รู้ Feedback ไปพัฒนาในคาบต่อไปได้ทันที

 2. ประเมินท้ายเทอม : ชุดคำถามที่เหมาะกับการประเมินตอนท้ายเทอม มีทั้งในส่วน ตัวครู, การจัดการชั้นเรียน, การสอนและการวัดประเมินผล, และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ที่ออกแบบมาจาก
  - นักเรียนอยากบอกอะไรครู (ทำให้มีมิติใหม่ๆ เช่น ครูเป็นพื้นที่ปลอดภัย, รับฟังแค่ไหน)
  - ครูอยากรู้อะไรจากนักเรียน (ทำให้มีมิติใหม่ๆ ในการพัฒนาการสอน เช่น คาบเรียนไหนที่ประทับใจสุด)
  - กระทรวงอยากรู้อะไรจากครู

(ทำให้มีการอ้างอิงจากตัวชี้วัดในการประเมินครู สามารถใช้เป็นหลักฐานในการประเมินครูได้)

ทั้งหมดนี้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการเรียนการสอนที่ดีอย่างเสมอภาค และครูมีไอเดียในการเตรียมสอน อยากพัฒนาการสอนผ่านการรับ Feedback จากนักเรียน ทางเราจึงไม่มีนโยบายในการเก็บตังค์ครู เพื่อ “ปิดกั้น” Feature

2 ปี ที่ผ่านมา มีจำนวนคนใช้งานเฉลี่ย 80,000 คนต่อเดือน และมี Active User อยู่ 7,500 คน เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ครูกล้าเปิดห้องเรียนเพื่อแบ่งปันสู่ห้องเรียนอื่นๆ และยิ่งมีไฟในการสอนจากการมองเห็น ดังนั้น insKru ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนเงิน 200 บาท ต่อครู 1 คนต่อปี เพื่อให้ครูจำนวนนี้ยังสามารถใช้งานระบบของเราได้ต่อเนื่อง และมีภาระค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เรามั่นใจว่าถ้าครูทุกคนยังมีโอกาสได้ใช้งานระบบนี้จะเป็นการขับเคลื่อนการเรียนรู้ของประเทศไทย และประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนอย่างเท่าเทียม

ทีมงาน


  ภาคี

  • กสศ
  • depa
  • กองทุนสื่อ
  • a-chieve
  • สภาการศึกษา
  • TEP
  • Dtac
  ไม่มีข้อมูล

  แผนการใช้เงิน

  รายการจำนวเงิน (บาท)
  1. ค่า Server กับ Storage 6,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 1 ปี72,000
  2. ค่าทีมในการดูแลและพัฒนาระบบ Developer , Ux Ui Designer714,000
  3. ค่าทีมในการดูแล Community ชวนคนให้มาเข้าถึงเว็บไซต์ Marketing, Admin , Content Creator714,000
  4. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
  (ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
  150,000

  1,650,000


  บริจาคให้
  InsKru backer ขับเคลื่อนห้องเรียนให้นักเรียนอยากเรียนรู้ผ่านคุณครู

  จำนวนเงิน
  ช่องทางการชำระเงิน

  ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

  คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

  เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

  สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

  · ลบ
  · ลบ
  ที่อยู่*
  จังหวัด*
  รหัสไปรษณีย์*

  ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

  ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน