project เด็กและเยาวชน

"น้องกก" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

มอบทุนการศึกษาให้น้องกกได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ คลองเตย กทม.

ยอดบริจาคขณะนี้

45,032 บาท

เป้าหมาย

46,860 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 96%
4 วัน จำนวนผู้บริจาค 34

น้องกก อายุ 18 ปี กำลังสอบเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก (ไวโอลิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

น้องกกเป็นเด็กตั้งใจเรียน ขยัน เรียนดี และมีความประพฤติดี เธอเริ่มเรียนดนตรีคลาสสิค (ไวโอลิน) ตั้งแต่อายุ 10 ขวบ ในโรงเรียนดนตรีของโบสถ์แห่งหนึ่งใกล้บ้าน ที่เปิดสอนดนตรีฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเด็กในชุมชนคลองเตย กกได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้องสาวที่สามารถเล่นในวงออร์เคสตร้าได้ก่อน เธอจึงมุมานะพยายามและใช้เวลาเรียนและฝึกฝน 1-2 ปี ก็สามารถเล่นไวโอลินในวง Immanuel Orchestra ได้ กกชอบเล่นดนตรี ขยันมาเรียนและช่วยสอนไวโอลินเด็กใหม่อยู่เสมอ และเมื่อมีงานแสดงต่างๆ ที่วงออร์เคสตร้ามอบหมาย เธอก็สามารถเล่นได้ดี

น้องกกอาศัยอยู่กับแม่และน้องสาว โดยเช่าแฟลตการเคหะท่าเรือฯ อาศัยอยู่ แม่ของเธอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างในบ้าน ทุกวันแม่จะขับมอเตอร์ไซด์ไปรับส่งเธอและน้องไปโรงเรียน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อความปลอดภัย แม่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รายได้ทั้งหมดก็ต้องใช้ในการเลี้ยงดูลูก ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายในบ้าน บางครั้งหากมีไม่เพียงพอก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากยาย


ความสามารถพิเศษ :

เล่นไวโอลิน, ซอด้วง, เปียโน

รางวัลที่เคยได้รับ :

  1. รางวัลรองชนะเลิศ (อันดับ 2) การเล่นซอด้วง ปี 2556
  2. รางวัลรองชนะเลิศ (อันดับ 2) การเขียนเรียงความ ปี 2559


เงื่อนไขทุนการศึกษาของนักเรียนดนตรีอิมมานูเอล ออร์เคสตร้า

  1. ในช่วงเปิดภาคเรียน นักเรียนต้องมาสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมซ้อมวงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน
  2. ในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนต้องมาสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมซ้อมวงอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดือน
  3. นักเรียนดนตรีต้องมาช่วยสอนเด็กในค่ายภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม ของทุกปี
  4. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
  5. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนจะต้องทำงานใช้ทุน เป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล หรือในโครงการภายใต้มูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต หรือไปเป็นครูอาสาสมัครสอนตามโรงเรียนต่างจังหวัด หรือตามที่มูลนิธิกำหนด
  6. หลังจากทำงานใช้ทุนครบตามกำหนด นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำโครงงาน 1 โครงงาน อาทิ การจัดคอนเสิร์ต การจัดดนตรี หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ประเมินผลงาน

เจ้าของโครงการ


เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10% 
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ค่าธรรมเนียม เทอม 1/2563 
  • ค่าภาคฤดูร้อน เทอม 1/2563 


12,900
8,400

รวม (1 เทอม)21,300
รวม (1 ปี) 42,600
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
4,260
รวม46,860

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริจาคให้
"น้องกก" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีไวโอลิน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน