project เด็กและเยาวชน

"น้องเอิน" เด็กคลองเตยสู่ปริญญาตรีเซลโล่

มอบทุนการศึกษาให้น้องเอินได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เชลโล่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ คลองเตย กทม.

ยอดบริจาคขณะนี้

57,873 บาท

เป้าหมาย

57,750 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 77

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

จดหมายรับเงิน น้องเอินให้ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี

12 ตุลาคม 2020
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

น้องเอิน อายุ 18 ปี สอบติดระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก (เชลโล่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอินเป็นเด็กตั้งใจเรียน มีความประพฤติที่ดี มีความสามารถด้านดนตรีและการร้องเพลง เอินมาเรียนดนตรีคลาสสิค ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ กับมิชชันนารีฝรั่งในโบสถ์ใกล้บ้าน ที่เปิดสอนดนตรีฟรีให้กับเด็กในชุมชนคลองเตย เอินเรียนดนตรีมากว่า 13 ปี ปัจจุบันเป็นนักเรียนดนตรีเล่นเชลโล่ในวง Immanuel Orchestra เธอบอกว่า

“ชอบเรียนดนตรี เพราะดนตรีทำให้มีความสุขและได้เปิดโลกกว้าง และอยากนำความรู้ความสามารถมาสอนน้อง ๆ ในชุมชนคลองเตย”

ในปี 2016 เอินได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงที่ประเทศนอร์เวย์ร่วมกับเพื่อนอีก 5 คน และได้ร่วมเล่นกับวงออร์เคสตร้าระดับประเทศนอร์เวย์


น้องเอินอาศัยอยู่กับยาย น้าสาว น้าเขย และหลาน ในห้องเช่าเล็ก ๆ ติดถนนริมทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ ในชุมชนร่วมใจสามัคคี เขตคลองเตย แม่ของเธอเสียชีวิตตอนเธออายุ 6 ขวบ ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ และพ่อเสียชีวิตตอนเธอ 8 ขวบ ด้วยโรคตับแข็ง ยายจึงเลี้ยงดูเธอมาตลอด เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ยายกับตาอพยพย้ายมาจากจังหวัดขอนแก่นมาอยู่กรุงเทพฯ มาทำอาชีพเก็บของเก่าขาย จนกระทั่งคุณตาเสียชีวิต ยายก็เลี้ยงดูเอินมาโดยลำพัง ตอนนี้ยายมีโรคประจำตัวจึงทำงานไม่ได้ แค่ช่วยเลี้ยงหลานอยู่บ้าน รายได้ของครอบครัวจึงมาจากน้าสาวและน้าเขย ที่หาเลี้ยงครอบครัวและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ

รางวัลที่เคยได้รับ :

  1. รางวัลรองชนะเลิศ (อันดับ 2) การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ พื้นที่เขตการศึกษา เขต 2 ปี 2562
  2. รางวัลเยาวชนคนดีต้นแบบ มูลนิธิดวงประทีป ประจำปี 2562


เงื่อนไขทุนการศึกษาของนักเรียนดนตรีอิมมานูเอล ออร์เคสตร้า

  1. ในช่วงเปิดภาคเรียน นักเรียนต้องมาสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมซ้อมวงอย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน
  2. ในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนต้องมาสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเข้าร่วมซ้อมวงอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดือน
  3. นักเรียนดนตรีต้องมาช่วยสอนเด็กในค่ายภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม ของทุกปี
  4. มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
  5. หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว นักเรียนจะต้องทำงานใช้ทุน เป็นเวลา 2 ปี โดยเป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล หรือในโครงการภายใต้มูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต หรือไปเป็นครูอาสาสมัครสอนตามโรงเรียนต่างจังหวัด หรือตามที่มูลนิธิกำหนด
  6. หลังจากทำงานใช้ทุนครบตามกำหนด นักเรียนจะได้รับมอบหมายให้ทำโครงงาน 1 โครงงาน อาทิ การจัดคอนเสิร์ต การจัดดนตรี หรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับดนตรี และกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ประเมินผลงาน

เจ้าของโครงการ


เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

จดหมายรับเงิน น้องเอินให้ได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี

12 ตุลาคม 2020


แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนเงิน (บาท)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ค่าธรรมเนียม เทอม 1/2563 (ต้น/ปลาย)
  • ค่า Summer เทอม 1/2563


21,000
5,250

รวม (1 เทอม)26,250
รวม (1 ปี) 52,500
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
5,250
รวม57,750

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้