โครงการเด็กและเยาวชน

มอบโอกาสให้ 24 ชีวิตด้วยทุนการศึกษา

ขอทุนด่วนให้เด็ก 24 คนที่กำลังรอโอกาสทางศึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ชวนมอบทุนให้เด็กที่มีภาวะยากจน กำพร้า มีโรคประจำตัว และเสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อให้มีชีวิตใหม่ ขณะนี้เปิดเทอมมา 3 เดือนแล้วมีเด็ก 8 คนที่ยังไม่ได้ทุน

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สระแก้ว, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, แม่ฮ่องสอน,ตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

62,939 บาท

เป้าหมาย

262,350 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 24%
137 วัน จำนวนผู้บริจาค 33

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2525 

ระยะแรก มูลนิธิฯได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆได้เป็นจำนวนหลายร้อยคนต่อปี และสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่องจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

แต่นับจากปี 2540 เป็นต้นมา สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและจำนวนผู้บริจาคที่ลดลง ทำให้เด็กนักเรียนทุนที่ทางมูลนิธิฯสามารถที่จะหาเงินมาสนับสนุนให้ได้นั้นมีจำนวนลดลงมาเรื่อยๆ

ปีการศึกษา 2562 มูลนิธิฯ มีจำนวนเด็กนักเรียนทุนอยู่เพียง 24 คน ที่ทางมูลนิธิฯต้องหาเงินบริจาคมาสนับสนุนให้เด็กๆเหล่านี้ได้เรียนต่อ

ทว่าในแต่ละปี การหาทุนมาให้เด็กๆได้ครบทุกคนยิ่งยาก

ตอนนี้เปิดเทอมมาร่วม 3 เดือนกว่าแล้ว เรายังมีเด็กอีก 8 คนที่เรายังได้ทุนของเทอมนี้

เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยมอบทุนให้เด็กทั้ง 24 คนให้จบในระดับชั้นที่กำลังเรียนอยู่ หรืออย่างน้อยให้กับเด็ก  8 คนที่ยังไม่ได้ทุนเลย


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กในฐานะคนทำงาน มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเด็กในสภาวะยาลำบากในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บ และเด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน ให้ได้มีโอกาสและช่องทางในการศึกษาต่อจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่พวกเขาจะไปถึงได้ เพราะเราอยากให้เด็กถึงฝั่งฝัน

อย่างน้อยก็จบในชั้นสูงสุดที่เด็กคนนั้นจะเรียนไหว....

อย่างน้อยก็จบพอมีวุฒิที่จะหางานทำได้...

วันนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันให้เด็กเหล่านี้มั่นใจว่าจะมีทุนได้ถึงเรียนจบ

สำหรับทุนมูลนิธิฯที่จัดสรรให้เกณฑ์การช่วยเหลือนักเรียนทุนดังนี้

  1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,500 บาท / ภาคเรียน(เทอม)
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2,000 บาท / ภาคเรียน(เทอม)
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวศ./กศน. จำนวน 2,500 บาท / ภาคเรียน(เทอม)
  4. ระดับอุดมศึกษา จำนวน 3,000 บาท / ภาคเรียน(เทอม)

เกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา

  • เป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน
  • เป็นเด็กกำพร้า
  • เป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บ
  • เป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน
  • กรณีอื่นๆ แล้วแต่การพิจารณาของที่ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)


รายชื่อเด็ก (นามสมมุติ) 8 คน (ที่ยังไม่มีทุนเทอมนี้)

รายชื่อเด็ก (นามสมมุติ) 16 คน (ที่ยังต้องการทุนเรียนต่อให้จบในระดับชั้นที่ศึกษาอยู่)


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการระดับชั้นจังหวัดจำนวนเงินที่ต้องการ
พร
ม.5สระแก้ว10,000
วรรณม.6สระแก้ว5,000
ปราณม.2สระแก้ว8,000
นูญมหาวิทยาลัย ปี2อุบลราชธานี24,000
ธรมหาวิทยาลัย ปี2ศรีสะเกษ24,000
รุ่ง
มหาวิทยาลัย ปี2ศรีสะเกษ24,000
เมย์
ม.4แม่ฮ่องสอน15,000
นีม.2ตาก8,000
เกรียง
ม.3 สระแก้ว4,000
ยิ้ม
ม.4เพชรบุรี12,500
ชา
ม.4เพชรบุรี12,500
ดา
ป.6สุพรรณบุรี13,500

ศร 

ม.3แม่ฮ่องสอน4,000
นันท์
ม.3แม่ฮ่องสอน4,000
นุช
ป.2แม่ฮ่องสอน25,500
วีม.5แม่ฮ่องสอน7,500
ภัค
ม.5แม่ฮ่องสอน7,500
จันทร์
ม.3ตาก4,000
รส
ม.3ตาก4,000
พร
ม.3ตาก4,000
ออ
ม.2ตาก6,000
นุช
ม.3ตาก2,000
ลี
ม.3ตาก6,000
อรป.6แม่ฮ่องสอน13,500
ค่าดำเนินการเทใจ 10 %

23,850
รวม

262,350


บริจาคให้
มอบโอกาสให้ 24 ชีวิตด้วยทุนการศึกษา

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน