project เด็กและเยาวชน

มอบโอกาสให้ 24 ชีวิตด้วยทุนการศึกษา

ขอทุนด่วนให้เด็ก 24 คนที่กำลังรอโอกาสทางศึกษา มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ชวนมอบทุนให้เด็กที่มีภาวะยากจน กำพร้า มีโรคประจำตัว และเสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อให้มีชีวิตใหม่ ขณะนี้เปิดเทอมมา 3 เดือนแล้วมีเด็ก 8 คนที่ยังไม่ได้ทุน

ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สระแก้ว, เพชรบุรี, สุพรรณบุรี, อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, แม่ฮ่องสอน,ตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

265,550 บาท

เป้าหมาย

262,350 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 83

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 62 ให้กับเด็กๆนักเรียนทุนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากของมูลนิธิฯ จำนวน 24 คน เป็นเรียบร้อยแล้

23 กุมภาพันธ์ 2020

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 62 ให้กับเด็กๆนักเรียนทุนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากของมูลนิธิฯ จำนวน 24 คน เป็นเรียบร้อยแล้ว ตั้งเมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 63

ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนักเรียนทุนของมูลนิธิฯก็ได้เดินทางไปติดตามเยี่ยมเด็กๆนักเรียนทุนทั้ง 24 คน เพื่อให้กำลังใจและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ซึ่งเด็กๆทุกคนต่างดีใจและมีกำลังใจในการเรียนและการใช้ชีวิต และได้ฝากคำขอบคุณมาถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่ได้มีส่วนช่วยกันในการสนับสนุนให้เด็กๆได้มีโอกาสในการศึกษาต่อไป ดังนี้


ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบทุนการศึกษาให้กับผม ผมนำทุนที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ขอบคุณมากๆนะครับ

นายธรรมนูญ(น้องหมู) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีความกรุณาและเมตตาดิฉัน ที่มอบทุนการศึกษาให้ดิฉันในการเรียนหนังสือ ดิฉันดีใจมากที่ได้ทุนจากท่าน และขอบคุณท่านมากๆนะคะ ทุนที่ท่านให้มาดิฉันจะใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางสาวรุ่งนภา(หนูเล็ก) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

หนูขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับหนู ทุนการศึกษาที่หนูได้รับ หนูจะใช้ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุด ขอบคุณมากๆน่ะคะ นางสาวศศิธร(หนูนา)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ


ผมขอขอบคุณที่ได้ให้ทุนการศึกษามา ผมจะเก็บทุนการศึกษาไว้เรียนต่อม.4 นะครับ ผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้ทุนการศึกษามา และผมจะเป็นเด็กดีของพี่เอก(เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ)นะครับ

ด.ช.เกรียงไกร นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนวัฒนานครจ.สระแก้ว


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2525 

ระยะแรก มูลนิธิฯได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กๆได้เป็นจำนวนหลายร้อยคนต่อปี และสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่องจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

แต่นับจากปี 2540 เป็นต้นมา สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและจำนวนผู้บริจาคที่ลดลง ทำให้เด็กนักเรียนทุนที่ทางมูลนิธิฯสามารถที่จะหาเงินมาสนับสนุนให้ได้นั้นมีจำนวนลดลงมาเรื่อยๆ

ปีการศึกษา 2562 มูลนิธิฯ มีจำนวนเด็กนักเรียนทุนอยู่เพียง 24 คน ที่ทางมูลนิธิฯต้องหาเงินบริจาคมาสนับสนุนให้เด็กๆเหล่านี้ได้เรียนต่อ

ทว่าในแต่ละปี การหาทุนมาให้เด็กๆได้ครบทุกคนยิ่งยาก

ตอนนี้เปิดเทอมมาร่วม 3 เดือนกว่าแล้ว เรายังมีเด็กอีก 8 คนที่เรายังได้ทุนของเทอมนี้

เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยมอบทุนให้เด็กทั้ง 24 คนให้จบในระดับชั้นที่กำลังเรียนอยู่ หรืออย่างน้อยให้กับเด็ก  8 คนที่ยังไม่ได้ทุนเลย


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กในฐานะคนทำงาน มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเด็กในสภาวะยาลำบากในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บ และเด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน ให้ได้มีโอกาสและช่องทางในการศึกษาต่อจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่พวกเขาจะไปถึงได้ เพราะเราอยากให้เด็กถึงฝั่งฝัน

อย่างน้อยก็จบในชั้นสูงสุดที่เด็กคนนั้นจะเรียนไหว....

อย่างน้อยก็จบพอมีวุฒิที่จะหางานทำได้...

วันนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันให้เด็กเหล่านี้มั่นใจว่าจะมีทุนได้ถึงเรียนจบ

สำหรับทุนมูลนิธิฯที่จัดสรรให้เกณฑ์การช่วยเหลือนักเรียนทุนดังนี้

  1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,500 บาท / ภาคเรียน(เทอม)
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2,000 บาท / ภาคเรียน(เทอม)
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวศ./กศน. จำนวน 2,500 บาท / ภาคเรียน(เทอม)
  4. ระดับอุดมศึกษา จำนวน 3,000 บาท / ภาคเรียน(เทอม)

เกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา

  • เป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน
  • เป็นเด็กกำพร้า
  • เป็นเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บ
  • เป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน
  • กรณีอื่นๆ แล้วแต่การพิจารณาของที่ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)


รายชื่อเด็ก (นามสมมุติ) 8 คน (ที่ยังไม่มีทุนเทอมนี้)

รายชื่อเด็ก (นามสมมุติ) 16 คน (ที่ยังต้องการทุนเรียนต่อให้จบในระดับชั้นที่ศึกษาอยู่)

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

เด็กนักเรียนทั้ง 24 คนได้รับทุนการศึกษา

1 พฤศจิกายน 2019

 ปัจจุบัน(วันที่ 31 ตุลาคม 62) ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 62 ให้กับเด็กๆนักเรียนทุนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากของมูลนิธิฯ จำนวน 24 คน เป็นเรียบร้อยแล้ว

ตั้งเมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 62 และทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนักเรียนทุนของมูลนิธิฯก็ได้เดินทางไปติดตามเยี่ยมเด็กๆนักเรียนทุนทั้ง 24 คน เพื่อให้กำลังใจและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ซึ่งเด็กๆทุกคนต่างดีใจและมีกำลังใจในการเรียนและการใช้ชีวิต และได้ฝากคำขอบคุณมาถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่ได้มีส่วนช่วยกันในการสนับสนุนให้เด็กๆได้มีโอกาสในการศึกษาต่อไป ดังนี้

" หนูขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้กับหนู หนูขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ และหนูจะช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ " น.ส.วรรณ นักเรียนชั้นม.6 จ.สระแก้ว

"ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือเด็กๆหลายคนที่ขาดปัจจัยในเรื่องทุนการศึกษา ทุนการศึกษาที่เด็กแต่ละคนได้รับนี้จะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา ทำให้เด็กอีกจำนวนหนึ่งในประเทศไทยที่อยู่ในสภาวะยากลำบากได้มีโอกาสที่จะเรียนในโรงเรียนต่อ ธารน้ำใจจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทำให้สังคมของเราอบอุ่นและน่าอยู่ สำหรับเด็กๆที่ด้อยโอกาสแล้ว ทุนการศึกษานี้เป็นของขวัญและกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ" คุณครูธันวาภรณ์ กิตติธีรานุรักษ์(ครูกอบัว) คุณครูผู้ดูแลนักเรียนทุน จ.สระแก้ว 

เด็กๆนักเรียนทุนในพื้นที่จ.ตาก

เด็กๆนักเรียนทุนในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน

เด็กๆนักเรียนทุนในพื้นที่ จ.สระแก้ว

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กในฐานะคนทำงาน มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเด็กในสภาวะยากลำบากในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน เด็กกำพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บ และเด็กที่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนกลางคัน ให้ได้มีโอกาสและช่องทางในการศึกษาต่อจนถึงระดับสูงสุดเท่าที่พวกเขาจะไปถึงได้ เพราะเราอยากให้เด็กถึงฝั่งฝัน

อย่างน้อยก็จบในชั้นสูงสุดที่เด็กคนนั้นจะเรียนไหว....

อย่างน้อยก็จบพอมีวุฒิที่จะหางานทำได้...

วันนี้เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันให้เด็กเหล่านี้มั่นใจว่าจะมีทุนได้ถึงเรียนจบ


มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 62 ให้กับเด็กๆนักเรียนทุนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากของมูลนิธิฯ จำนวน 24 คน เป็นเรียบร้อยแล้

23 กุมภาพันธ์ 2020

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ได้ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 62 ให้กับเด็กๆนักเรียนทุนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากของมูลนิธิฯ จำนวน 24 คน เป็นเรียบร้อยแล้ว ตั้งเมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 63

ทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนักเรียนทุนของมูลนิธิฯก็ได้เดินทางไปติดตามเยี่ยมเด็กๆนักเรียนทุนทั้ง 24 คน เพื่อให้กำลังใจและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ซึ่งเด็กๆทุกคนต่างดีใจและมีกำลังใจในการเรียนและการใช้ชีวิต และได้ฝากคำขอบคุณมาถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกๆคนที่ได้มีส่วนช่วยกันในการสนับสนุนให้เด็กๆได้มีโอกาสในการศึกษาต่อไป ดังนี้


ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบทุนการศึกษาให้กับผม ผมนำทุนที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ขอบคุณมากๆนะครับ

นายธรรมนูญ(น้องหมู) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่มีความกรุณาและเมตตาดิฉัน ที่มอบทุนการศึกษาให้ดิฉันในการเรียนหนังสือ ดิฉันดีใจมากที่ได้ทุนจากท่าน และขอบคุณท่านมากๆนะคะ ทุนที่ท่านให้มาดิฉันจะใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะ ขอบคุณค่ะ

นางสาวรุ่งนภา(หนูเล็ก) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

หนูขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะ ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับหนู ทุนการศึกษาที่หนูได้รับ หนูจะใช้ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่ามากที่สุด ขอบคุณมากๆน่ะคะ นางสาวศศิธร(หนูนา)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ม.ราชภัฏศรีสะเกษ


ผมขอขอบคุณที่ได้ให้ทุนการศึกษามา ผมจะเก็บทุนการศึกษาไว้เรียนต่อม.4 นะครับ ผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้ทุนการศึกษามา และผมจะเป็นเด็กดีของพี่เอก(เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ)นะครับ

ด.ช.เกรียงไกร นักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนวัฒนานครจ.สระแก้ว


แผนการใช้เงิน


รายการระดับชั้นจังหวัดจำนวนเงินที่ต้องการ
พร
ม.5สระแก้ว10,000
วรรณม.6สระแก้ว5,000
ปราณม.2สระแก้ว8,000
นูญมหาวิทยาลัย ปี2อุบลราชธานี24,000
ธรมหาวิทยาลัย ปี2ศรีสะเกษ24,000
รุ่ง
มหาวิทยาลัย ปี2ศรีสะเกษ24,000
เมย์
ม.4แม่ฮ่องสอน15,000
นีม.2ตาก8,000
เกรียง
ม.3 สระแก้ว4,000
ยิ้ม
ม.4เพชรบุรี12,500
ชา
ม.4เพชรบุรี12,500
ดา
ป.6สุพรรณบุรี13,500

ศร 

ม.3แม่ฮ่องสอน4,000
นันท์
ม.3แม่ฮ่องสอน4,000
นุช
ป.2แม่ฮ่องสอน25,500
วีม.5แม่ฮ่องสอน7,500
ภัค
ม.5แม่ฮ่องสอน7,500
จันทร์
ม.3ตาก4,000
รส
ม.3ตาก4,000
พร
ม.3ตาก4,000
ออ
ม.2ตาก6,000
นุช
ม.3ตาก2,000
ลี
ม.3ตาก6,000
อรป.6แม่ฮ่องสอน13,500
ค่าดำเนินการเทใจ 10 %

23,850
รวม

262,350