project ภัยพิบัติ

สร้างบ้านคืนให้ผู้ประสบภัยน้ำหลาก บ้านอาดี่ จังหวัดเชียงราย

สร้างบ้าน 5 หลังให้ 5 ครอบครัวแก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก บ้านอาดี่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มูลนิธิกระจกเงา เนื่องจากภัยพิบัติได้พัดบ้านไปทั้งหลัง

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ บ้านอาดี่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มูลนิธิกระจกเงา

ยอดบริจาคขณะนี้

276,610 บาท

เป้าหมาย

275,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 638

สำเร็จแล้ว

เมื่อวันที่ 8กันยายน 63 ที่ผ่านมา ฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนในบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำ เหนือหมู่บ้านขึ้นไปประมาณ 5 กิโลเมตร จึงส่งผล ช่วงเวลา 04:00 น. เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์เข้าหมู่บ้านอาดี่ ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 20 หลังคาเรือน และมี 5 หลังคาเรือนได้รับความเสียหายหนัก ได้พลัดพาบ้านสูญหายไปกับกระแสน้ำ

ปัจจุบันชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆได้เข้าฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้ว และมีบ้านเรือน จำนวน 5 หลัง ที่อยู่ระหว่างเตรียมการปลูกสร้างบ้าน แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างที่รัฐชดเชยได้เพียงบางส่วน และลำพังเองชาวบ้านที่เกษตรกรไม่ได้มีเงินเก็บมากมาย จึงไม่เพียงพอที่จะสร้างบ้านได้ 

มูลนิธิกระจกเงา จึงขอชวนทุกคนมาระดมทุนสร้างบ้านให้กับพวกเขา ประกอบด้วย

1.นายจะแฮ จะแฮลา
บ้านเลขที่ 302 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ผลกระทบที่ได้รับ : น้ำพัดหายทั้งหลัง

2.นายแอสอ แสนคำ
บ้านเลขที่ 729 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลกระทบที่ได้รับ : น้ำพัดหายทั้งหลัง

3.นายจะนู จะดี
บ้านเลขที่ 450 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลกระทบที่ได้รับ : น้ำพัดหายทั้งหลัง

4.นายพงศกร แอแตะ
บ้านเลขที่ 217 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ผลกระทบที่ได้รับ: เสาหักล้มทั้งหลัง


5.น.ส.นะฟู แอแตะ
บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ผลกระทบที่ได้รับ เสาหักล้มทั้งหลัง


ประโยชน์ของโครงการ 

  • ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติ
  • สร้างความร่วมมือของคนไทยเพื่อส่งต่อการช่วยเหลือด้วยกันเอง

เจ้าของโครงการ

Facebook : มูลนิธิกระจกเงาไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.สนับสนุนบ้านอุปกรณ์และวัสดุในการสร้างบ้านหลังละ 50,000 บาท x 5 หลัง250,000
4.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
25,000
รวม270,000