project เด็กและเยาวชน

ส่งเด็กเก่งให้ไปต่อ!! ทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี สู้ชีวิตเพราะความยากจน ปี2

ความยากจนได้พรากคุณภาพชีวิตและอนาคตของเด็กไทยไปอย่างน่าเสียดาย สนับสนุนเด็กเรียนเก่ง ที่มีจุดมุ่งหมายกลับไปพัฒนาชุมชน ตกอยู่ในวิกฤติความยากจน ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยความยากลำบาก จำนวน 10 คน ให้ได้รับการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาโครงการ 01 ม.ค. 2567 ถึง 31 ธ.ค. 2570 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

77,195 บาท

เป้าหมาย

684,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 11%
จำนวนผู้บริจาค 119

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เด็กนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 7 คน

28 มีนาคม 2024

มูลนิธิเรดิออนฯ เริ่มเปิดรับสมัครเด็กทุนในโครงการ Hope Scholarship ปี 4 โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเรามุ่งเน้นเด็กที่มีความมุ่งมั่นในการกลับไปพัฒนาชุมชน และส่งมอบโอกาสที่ตัวเองได้รับไปยังผู้อื่นอีกมากมายในอนาคต

ในปี 2023 มูลนิธิเรดิออนฯ ได้เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทั่วประเทศ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงทางสื่อต่างๆ ของทางมูลนิธิฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครขอทุนจำนวนทั้งหมด 197 คน มีผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์รอบแรก จำนวน 60 คน โดยมีการสัมภาษณ์รอบแรกในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 และมีผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 จำนวน 16 คน โดยเกณฑ์การตัดสินใจที่เราพิจารณาจะเน้นเรื่องของความมุ่งมั่นในการเรียนที่จะทำให้ความฝันเป็นจริง และหัวใจที่อยากกลับไปพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนของตัวเอง หรือชุมชนที่ขาดโอกาสอีกมากมายในประเทศไทย

โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ Hope Scholarship ปี 4 จำนวนทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท/เทอม จำนวน 3 คน และทุนการศึกษา 5,000 บาท/เทอม จำนวน 4 คน ซึ่งทุนการศึกษาที่เรามอบให้นี้เป็นทุนการศึกษาให้เปล่าที่จะครอบคลุมตลอดจนจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและทำตามความฝันได้ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษา เนื่องจากยอดระดมทุนที่ได้รับผ่านทางเทใจ จำนวน 69,475 บาท ทางมูลนิธิเรดิออนฯ จึงสมทบยอดทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ครบตามจำนวนทุน 400,000 บาท

และในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มูลนิธิได้จัดค่ายอาสาสำหรับนักศึกษาในโครงการ Hope Scholarship ภายใต้ธีม "Medical Mission Trip" ในระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2566 ค่ายอาสาที่เราให้น้องๆ ในโครงการทุนของเราได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือทีมแพทย์อาสาจากประเทศสิงคโปร์ ในการเปิด Mobile Clinic ในชุมชนเข็กน้อย เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่น หัวใจที่เสียสละ และพร้อมที่จะเรียนรู้ของน้องๆ ทุกคน และเราเชื่อว่าน้องๆ ทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

ค่ายครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่า โอกาสที่เรามอบให้กับน้องๆ ทุกคน กำลังเติบโต และผลิบาน นอกจากน้องๆ จะได้ช่วยเหลือทีมแพทย์อาสาแล้ว หนึ่งในเด็กทุนที่กำลังจะเรียนจบทันตแพทยศาสตร์ ยังได้ใช้ทักษะที่ได้เรียนมาช่วยตรวจเช็คฟันให้กับเด็กๆ ในโครงการของมูลนิธิ รวมถึงได้อบรมให้ความรู้กับเด็กๆ ในชุมชนเกี่ยวกับการแปรงฟันที่ถูกต้อง ร่วมกับทีมนักศึกษาทุนด้วยกัน

มูลนิธิเรดิออนฯ ขอขอบคุณทุกการบริจาค ทุกการสนับสนุนที่ได้รับผ่านเทใจดอทคอมที่เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนเด็กเก่งในโครงการ Hope Scholarship ปี 4 จำนวนทั้งหมด 7 คน ให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และทำตามความฝันของตัวเองได้ รวมถึงท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเปลี่ยนแปลง เพราะเราเชื่อว่าเด็กเหล่านี้เมื่อเรียนจบไปแล้วในอนาคต พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมของประเทศไทยให้ดีขึ้นได้ และเราเชื่อว่ายังมีนักเรียน/นักศึกษาอีกมาก ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษานี้ เราจึงเดินหน้าดำเนินโครงการในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เด็กที่มุ่งมั่นและตั้งใจได้เรียนต่อ และสานฝันของพวกเขาให้เป็นจริง

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

“ ความความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิเรดิออนฯ ปีที่ผ่านมา ดิฉันรู้สึกขอบคุณที่เปิดโอกาสให้กับดิฉันในวันนั้นสำหรับดิฉันทุนนี้เข้ามาเพื่อเติมเต็มเสมือนเเสงเทียนที่จุดประกายความหวังขึ้นมาอีกครั้ง ขอบคุณที่มอบโอกาสให้ดิฉันได้เดินทางตามความฝันที่วาดไว้ตอนนี้ดิฉันเดินมาครึ่งทางเเล้วนะคะ ” นางสาวฮุสนา โบอุมา นักศึกษาจากสาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี (ศูนย์สายบุรี)

“ หนูขอขอบคุณทางมูลนิธิเรดิออน และขอบคุณผู้ที่สนับสนุนทุนการศึกษาทุกท่านนะคะ ที่มอบทุนการศึกษาให้หนู ขอบคุณที่ทางมูลนิธิได้มอบโอกาสนี้ให้กับหนู ทุนการศึกษานี้เปรียบดังน้ำ ที่หยดลงมาช่วยให้ต้นไม้นี้ เติบโตได้อย่างงอกงามยิ่งขึ้น จากดินที่แห้งแล้งกลับกลายเป็นดินที่ชุ่มชื้น และดูแลต้นไม้ต้นนี้ด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ซึ่งมูลนิธิเรดิออนมิใช่เพียงผู้ที่ให้โอกาสในการศึกษา แต่เปรียบดั่งครอบครัวของหนูด้วยค่ะ ” นางสาวศศินา ยิ้มย่อง นักศึกษาจากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาทักษิน วิทยาเขตพัทลุง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนนักศึกษาในโครงการ Hope Scholarship ปี4 ในหลายจังหวัด ทั่วประเทศ
7 คน
  • เด็กนักศึกษาในโครงการได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยได้รับการสนับสนุนตลอดจนจบการศึกษา
  • นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่เป็นอาสาสมัคร เพื่อเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน เรียนรู้บริบทของสังคม และได้เห็นสังคมในมุมมองที่แตกต่างออกไปผ่านค่ายอาสาที่ผ่านมา ทำให้น้องๆ ได้เห็นความยิ่งใหญ่และคุณค่าของการให้ การช่วยเหลือ และความรักที่พวกเขาสามารถส่งต่อให้กับชุมชนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ความยากจนได้พรากคุณภาพชีวิตและอนาคตของเด็กไทยไปอย่างน่าเสียดาย สนับสนุนเด็กเรียนเก่ง ที่มีจุดมุ่งหมายกลับไปพัฒนาชุมชน ตกอยู่ในวิกฤติความยากจน ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยความยากลำบาก จำนวน 10 คน ให้ได้รับการศึกษาจนจบระดับปริญญาตรี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิเรดิออนฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบการตกงานจากสถานการณ์โควิดและเศรษฐกิจซบเช้า เราพบปัญหาสำคัญที่ซ่อนอยู่คือ เด็กในครอบครัวเหล่านั้นได้รับผลกระทบด้านการศึกษาจำนวนมากเด็กบางคนตัดสินใจยุติการเรียนต่อเพราะต้องออกทำงานเก็บเงิน บางคนเสียสละตนเองเพื่อให้น้องสาวหรือพี่สาวตนได้เรียน บางครอบครัวต้องอาศัยการกู้หนี้นอกระบบกระทั่งถูกทำร้ายร่างกายเพื่อให้บุตรได้เรียน

ความยากจนได้พรากคุณภาพชีวิตและอนาคตของเด็กไทยไปอย่างน่าเสียดาย  เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมเปิดโอกาสให้กับเด็กที่มีผลการเรียนดี มีจุดมุ่งหมายชัดเจนเพื่ออุทิศตนพัฒนาชุมชนและสังคม แต่ประสบปัญหาวิกฤติความยากจนและวิกฤติโควิด-19 ในระดับเสี่ยงสูงมีโอกาสได้เรียนต่อและเติบโตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

วิธีการทำงาน

เด็กยื่นใบสมัคร ผลการเรียน ผลการทำกิจกรรม ผลการสอบติดมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกทุนการศึกษาตามระบบ โดยเด็กที่ได้รับการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. ประเภทศึกษาต่อระดับปริญญาตรี : กลุ่มเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้มีโอกาสศึกษาตลอด 4 ปีการศึกษา

2. ประเภทช่วงต่อการศึกษาระดับปริญญาตรี : กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เพื่อให้มีการศึกษาที่ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

ปี 2022 ที่ผ่านมา โครงการระดมทุน ส่งเด็กเก่งให้ไปต่อ!! ทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี สู้ชีวิตเพราะความยากจนและวิกฤติโควิด-19 ปี1 ผ่านเทใจ เราได้ให้ทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 6 ทุน จากจำนวนเด็กที่สมัคร 130 คน และได้จัดทำค่ายเพื่อวางรากฐานให้เด็กเรียนรู้จักกระบวนการสร้างความมั่นคงผ่านการพัฒนาชุมชนที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2022 เห็นว่าแท้จริงแล้วเด็กเหล่านี้มีความตั้งใจและความรับผิดชอบต่อการเรียนและการมุ่งมั่นเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชน ซึ่งมาจากต่างภาคในประเทศไทย 
ปี 2023 เราจึงเปิดโครงการระดมทุน ส่งเด็กเก่งให้ไปต่อ!! ทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี สู้ชีวิตเพราะความยากจน ปี 2 อีกครั้ง ซึ่งมีผู้สมัครเข้ามามากกว่าปี 2022 จำนวน 200 กว่าคน ดังนั้นจึงเป็นผลสะท้อนว่า แม้เศรษฐกิจอาจกำลังพลิกฟื้นจากสภาวะวิกฤติโควิด-19 แต่ผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กยังมีต่อเนื่องและสูงขึ้น การช่วยเหลือเพื่อมอบทุนการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อผลักดันให้เด็กเหล่านี้ข้ามผ่านช่วงวิกฤติและกลับไปพัฒนาชุมชนตนเองในอนาคต 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ขั้นเตรียมการ : ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และจัดทีมผู้รับผิดชอบเพื่อรับผิดชอบโครงการเฉพาะกิจ โดยแบ่งเป็นแผนกคัดกรอง แผนกประชาสัมพันธ์ และแผนกติดตามผล

2. ขั้นดำเนินการ

2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยร่วมมือกับฝ่ายแนะแนวโรงเรียน ช่องทางออนไลน์ และมหาวิทยาลัยรัฐ

2.2. เปิดรับใบสมัคร ผ่านช่องทางการสมัครจากเพจมูลนิธิเรดิออนฯ 

2.3. คัดเลือกนักเรียนที่ผ่านคุณสมบัติจากใบสมัคร เกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้

         - เป็นนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ในคณะหรือสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา (วทบ.) การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ

         - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25

         - เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

         - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 3 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

         - เป็นเด็กวัยเรียนที่มีสภาพความเดือดร้อนของครอบครัว เช่น ประสบปัญหาความยากจนและโควิด-19 ประสบภัยพิบัติ ประสบวิกฤติชีวิต/ครอบครัว (กำพร้า พิการ มีภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย พิการ และชราภาพ หรือต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเอง) ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทำให้ไม่สามารถเรียนต่อในระดับการศึกษาภาคบังคับ/การศึกษาขั้นพื้นฐานได้

         - ครอบครัวผู้ขอรับทุนมีรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท/ปี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

         - ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ำซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่น ๆ

         - คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

2.4. การสัมภาษณ์รอบที่ 1 จากแผนกคัดกรองและตัวแทนคณะกรรมการ 

2.5. การสัมภาษณ์รอบที่ 2 จากคณะกรรมการมูลนิธิเรดิออนฯ พร้อมผลการตัดสิน

2.6. แจ้งผลการสมัครและมอบทุนการศึกษา 

3. ขั้นประเมินผลและติดตามผล (แผนกติดตามผล)

3.1. จัดทำสัญญาการรับทุนกับนักเรียนทุน

3.2 ประเมินผู้รับทุนเป็นรายเทอม โดยมีเงื่อนไขในการหมดสิทธิรับทุนการศึกษา ดังนี้

        - มีเกณฑ์ประเมินผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมแต่ละปี การศึกษา ต่ำกว่า 3.25

        - พ้นจากสภาพการเป็นนิสิต/นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

        - กระทำผิดกฎ ระเบียบ วินัย ของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และ/หรือได้รับการพิจารณาภาคทัณฑ์

        - ไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตรปกติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

        - เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิฯ เรดิออน เห็นสมควร

3.3 เมื่อผลการเรียนและการพิจารณาความประพฤติผ่านเกณฑ์ ทางมูลนิธิเรดิออนฯ จะมอบทุนการศึกษาในเทอมต่อไป

*** ทั้งนี้เด็กที่ได้รับทุนการศึกษาจะร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมกับมูลนิธิเรดิออนฯ ตลอด 4 ปี ร่วมเป็นอาสามัครทำงานร่วมกับมูลนิธิเรดิออนฯ และกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเองตามความถนัด

ประเภทการแบ่งทุน 
ทุน 10,000 บาท/เทอม ทั้งหมด 4 ปี ในระดับปริญญาตรี 
ทุน 50,000 บาท/เทอม ทั้งหมด 4 ปี ในระดับปริญญาตรี 
**การตัดสินการแบ่งประเภททุนพิจารณาจาก 
- สาขาวิชาที่เรียน จำนวนค่าเทอม ค่าอุปกรณ์อื่นๆตลอดการเรียน 
- ข้อจำกัดของการรับทุน อาทิ เด็กที่ได้รับทุนกู้จากกยศ เด็กที่ไม่มีสัญชาติไม่สามารถกู้กยศได้
- ปัจจัยอื่นๆ อาทิ ภาระหนี้สิน จำนวนบุตรต่อครอบครัว 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มานาทิพย์ ณ เชียงใหม่
ผู้จัดการประเทศฯ , ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศุภชัย พงศาสัตย์
ผู้จัดการสถานสงเคราะห์เด็ก มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเชียงใหม่

อัจฉรา สุจา
แผนกคัดกรองโครงการ, แผนกประชาสัมพันธ์โครงการ

นรรัตน์ วงศ์เจริญวิสูทธิ์า
ผู้จัดการบัญชีและการเงินมูลนิธิเรดิออนฯ

เด็กนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 7 คน

28 มีนาคม 2024

มูลนิธิเรดิออนฯ เริ่มเปิดรับสมัครเด็กทุนในโครงการ Hope Scholarship ปี 4 โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเรามุ่งเน้นเด็กที่มีความมุ่งมั่นในการกลับไปพัฒนาชุมชน และส่งมอบโอกาสที่ตัวเองได้รับไปยังผู้อื่นอีกมากมายในอนาคต

ในปี 2023 มูลนิธิเรดิออนฯ ได้เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาทั่วประเทศ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงทางสื่อต่างๆ ของทางมูลนิธิฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครขอทุนจำนวนทั้งหมด 197 คน มีผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์รอบแรก จำนวน 60 คน โดยมีการสัมภาษณ์รอบแรกในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2566 และมีผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 จำนวน 16 คน โดยเกณฑ์การตัดสินใจที่เราพิจารณาจะเน้นเรื่องของความมุ่งมั่นในการเรียนที่จะทำให้ความฝันเป็นจริง และหัวใจที่อยากกลับไปพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนของตัวเอง หรือชุมชนที่ขาดโอกาสอีกมากมายในประเทศไทย

โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ Hope Scholarship ปี 4 จำนวนทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท/เทอม จำนวน 3 คน และทุนการศึกษา 5,000 บาท/เทอม จำนวน 4 คน ซึ่งทุนการศึกษาที่เรามอบให้นี้เป็นทุนการศึกษาให้เปล่าที่จะครอบคลุมตลอดจนจบการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและทำตามความฝันได้ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษา เนื่องจากยอดระดมทุนที่ได้รับผ่านทางเทใจ จำนวน 69,475 บาท ทางมูลนิธิเรดิออนฯ จึงสมทบยอดทุนการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้ครบตามจำนวนทุน 400,000 บาท

และในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มูลนิธิได้จัดค่ายอาสาสำหรับนักศึกษาในโครงการ Hope Scholarship ภายใต้ธีม "Medical Mission Trip" ในระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2566 ค่ายอาสาที่เราให้น้องๆ ในโครงการทุนของเราได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือทีมแพทย์อาสาจากประเทศสิงคโปร์ ในการเปิด Mobile Clinic ในชุมชนเข็กน้อย เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่น หัวใจที่เสียสละ และพร้อมที่จะเรียนรู้ของน้องๆ ทุกคน และเราเชื่อว่าน้องๆ ทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมในอนาคต

ค่ายครั้งนี้ทำให้เราเห็นว่า โอกาสที่เรามอบให้กับน้องๆ ทุกคน กำลังเติบโต และผลิบาน นอกจากน้องๆ จะได้ช่วยเหลือทีมแพทย์อาสาแล้ว หนึ่งในเด็กทุนที่กำลังจะเรียนจบทันตแพทยศาสตร์ ยังได้ใช้ทักษะที่ได้เรียนมาช่วยตรวจเช็คฟันให้กับเด็กๆ ในโครงการของมูลนิธิ รวมถึงได้อบรมให้ความรู้กับเด็กๆ ในชุมชนเกี่ยวกับการแปรงฟันที่ถูกต้อง ร่วมกับทีมนักศึกษาทุนด้วยกัน

มูลนิธิเรดิออนฯ ขอขอบคุณทุกการบริจาค ทุกการสนับสนุนที่ได้รับผ่านเทใจดอทคอมที่เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนเด็กเก่งในโครงการ Hope Scholarship ปี 4 จำนวนทั้งหมด 7 คน ให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และทำตามความฝันของตัวเองได้ รวมถึงท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเปลี่ยนแปลง เพราะเราเชื่อว่าเด็กเหล่านี้เมื่อเรียนจบไปแล้วในอนาคต พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมของประเทศไทยให้ดีขึ้นได้ และเราเชื่อว่ายังมีนักเรียน/นักศึกษาอีกมาก ที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษานี้ เราจึงเดินหน้าดำเนินโครงการในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เด็กที่มุ่งมั่นและตั้งใจได้เรียนต่อ และสานฝันของพวกเขาให้เป็นจริง

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

“ ความความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิเรดิออนฯ ปีที่ผ่านมา ดิฉันรู้สึกขอบคุณที่เปิดโอกาสให้กับดิฉันในวันนั้นสำหรับดิฉันทุนนี้เข้ามาเพื่อเติมเต็มเสมือนเเสงเทียนที่จุดประกายความหวังขึ้นมาอีกครั้ง ขอบคุณที่มอบโอกาสให้ดิฉันได้เดินทางตามความฝันที่วาดไว้ตอนนี้ดิฉันเดินมาครึ่งทางเเล้วนะคะ ” นางสาวฮุสนา โบอุมา นักศึกษาจากสาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี (ศูนย์สายบุรี)

“ หนูขอขอบคุณทางมูลนิธิเรดิออน และขอบคุณผู้ที่สนับสนุนทุนการศึกษาทุกท่านนะคะ ที่มอบทุนการศึกษาให้หนู ขอบคุณที่ทางมูลนิธิได้มอบโอกาสนี้ให้กับหนู ทุนการศึกษานี้เปรียบดังน้ำ ที่หยดลงมาช่วยให้ต้นไม้นี้ เติบโตได้อย่างงอกงามยิ่งขึ้น จากดินที่แห้งแล้งกลับกลายเป็นดินที่ชุ่มชื้น และดูแลต้นไม้ต้นนี้ด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ ซึ่งมูลนิธิเรดิออนมิใช่เพียงผู้ที่ให้โอกาสในการศึกษา แต่เปรียบดั่งครอบครัวของหนูด้วยค่ะ ” นางสาวศศินา ยิ้มย่อง นักศึกษาจากสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาทักษิน วิทยาเขตพัทลุง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนนักศึกษาในโครงการ Hope Scholarship ปี4 ในหลายจังหวัด ทั่วประเทศ
7 คน
  • เด็กนักศึกษาในโครงการได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โดยได้รับการสนับสนุนตลอดจนจบการศึกษา
  • นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่เป็นอาสาสมัคร เพื่อเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน เรียนรู้บริบทของสังคม และได้เห็นสังคมในมุมมองที่แตกต่างออกไปผ่านค่ายอาสาที่ผ่านมา ทำให้น้องๆ ได้เห็นความยิ่งใหญ่และคุณค่าของการให้ การช่วยเหลือ และความรักที่พวกเขาสามารถส่งต่อให้กับชุมชนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ต่อเทอม ตลอดระยะเวลา 4 ปี 5 ทุน 400,000.00
2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ต่อเทอม ตลอดระยะเวลา 4 ปี 5 ทุน 200,000.00
3 ค่าดำเนินการส่งเอกสาร 400 บาทต่อคน ตลอดเวลา 4 ปี 10 คน 4,000.00
4 เจ้าหน้าที่อาสามัครโครงการภาคสนาม เช่น การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน การคัดกรอกเอกสาร สืบค้นประวัติ การสัมภาษณ์คัดเลือกเบื้องต้น ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ 700 บาทต่อวัน รวม 20 วัน 1 คน 14,000.00
5 เจ้าหน้าที่แผนกติดตามผลและประเมินผล 500 บาทต่อครั้ง 8 ครั้ง 4,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
622,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
62,200.00

ยอดระดมทุน
684,200.00