project โควิด-19 เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ กลุ่มคนเปราะบาง

HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

ให้ความหวังและความช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ให้กับ 70 ครอบครัวที่มีรายได้น้อยในภูเก็ต จากการขาดนักท่องเที่ยว

ระยะเวลาโครงการ 15 ก.ย. 2564 ถึง 31 มี.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ภูเก็ต

ยอดบริจาคขณะนี้

188,232 บาท

เป้าหมาย

693,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 27%
จำนวนผู้บริจาค 67

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ 19 ครอบครัว

21 กันยายน 2022

ทุกวันที่ 5 ของเดือนกฎกฎาคม – กันยายน 2565 ทางมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ ได้คัดเลือกผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา ภายในการดูแลของมูลนิธิเอเซียเซ็ยเตอร์ รวมทั้งประชาชนที่ประสบความยากลำบากในขณะนี้ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 1,000 - 3,000 บาท/ครอบครัว/เดือน จำนวน 18 - 19 ครอบครัว

เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ สามารถช่วยพวกเขาได้มาก เนื่องจากผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกล้วนแต่กำลังเผชิญความยากลำบาก ไม่มีงานทำ บางครอบครัวมีพ่อหรือแม่ทำงานคนเดียวเลี้ยงสมาชิกทั้งครอบครัว บางครอบครัวยายเป็นผู้เลี้ยงดูหลาน ซึ่งไม่มีรายได้มากนัก หรือบางครอบครัวแม่ประสบความเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ ดังนั้นเงินที่ได้รับมากจากการระดมทุนของTaejai.comจึงสามารถช่วยต่อชีวิตพวกเขาไว้ได้

ถุงยังชีพ 1,000 บาท/ถุง ประกอบด้วย

ภาพประกอบ

ถุงยังชีพ งบ 1,000 บาท/ถุง


ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ


ครอบครัวคนมอญ แม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก ส่วนพ่อเก็บขยะขาย ครอบครัวนี้ มีลูกทั้งหมด 4 คน 1 ใน 4 คนเป็นเด็กดาวน์ซินโดรมที่ไม่เคยพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค อีกทั้งพี่สาวคนโต อายุ 11 ปี ไม่ได้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นถุงยังชีพที่ได้ไปสามารถช่วยประทังชีวิตพวกเขาให้สามารถอยู่ต่อได้

ความประทับใจจากผู้ที่รับความช่วยเหลือ

จิระนันท์ สุจริตธนารักษ์ : รับจ้าง

"เงินนี้เหมือนมาช่วยชีวิตแม่ เงินนี้สามารถทุ่นแรงแม่ไปได้เยอะเลย ถ้าไม่มียอดเงินนี้ แต่ละเดือนก็ไม่พอ พอได้เงินนี้สามารถช่วยแม่ได้เยอะเลยค่ะ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ได้รับเงินส่วนนี้ แม่จะนำเงินไปใช้เพื่อลูกให้ดีที่สุด นำไปจ่ายค่าบ้าน ค่าอาหารฝากให้คุณยายดูแล เงินนี้สามารถทุ่นแรงแม่ไปได้เยอะเลย"

สุทธิลักษณ์ เสนทอง: แม่เลี้ยงเดี่ยว ว่างงาน เลี้ยงลูก 3 คนเต็มเวลา

"พ่อของเด็กประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ช่วงปีใหม่ 2565 ทำให้ภาระทุกอย่างตกอยู่ที่แม่คนเดียว ขอบคุณคนที่ให้เงินนี้มา เพราะหนูลำบากมาก มีลูก3คน เงินที่ได้สามารถช่่วยเหลือหลายอย่างทั้งค่าน้ำมัน ค่าแพมเพิสและค่าอาหาร เงินที่ได้สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้มากเลย หนูเก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อเวลาฉุกเฉินของลูก ขอบคุณมากๆค่ะ"

เยาวลักษณ์ ต้นวงค์: เกษตรกร

"ขอบคุณมากๆค่ะ เงินนี้หนูได้เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่ากับข้าวในแต่ละมื้อ เงินที่ได้มานี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวมากค่ะ ขอบคุณค่ะ"

ศันสนีย์ แสวงผล: ว่างงาน เลี้ยงลูก 3 คนเต็มเวลา

"ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือครอบครัวเรา เงินที่ได้มาสามารถทุ่มทุ่นได้มากเลยค่ะ หนูได้เอาไปจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าน้ำมันรถ และค่ากับข้าวอาหารสด ถุงยังชีพที่ได้ไปสามารถช่วยครอบครัวได้เยอะเลย ของในนั้นใช้เต็มที่ได้ 1 เดือน พอดี ขอบคุณมากนะคะ"

ผลกระทบจากการทำโครงการ


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน ในประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้จำนวนมหาศาลให้ประเทศไทยในแต่ละปี

ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงส่งผลให้มีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น ทำให้หลายครอบครัว รวมถึงครอบครัวของเด็กกว่า 80 คนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ได้รับผลกระทบอย่างมาก เช่น ถูกเลิกจ้าง ตกงาน ทำให้หลายๆครอบครัวไม่มีรายได้ หรือมีรายได้น้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ กล่าวคือ ในจำนวนแปดสิบคนนี้ มีหลายคนที่อาศัยอยู่กับผู้สูงอายุ คุณตา/คุณยายที่ไม่มีรายได้เลย หรือบ้านของหลายๆครอบครัวกำลังจะถูกยึด แม้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือในระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากปัญหาการถูกเลิกจ้างและการขาดรายรับเข้ามา ได้กลายเป็นปัญหาสั่งสมมาเรื่อยๆ ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐจึงไม่เพียงพอที่จะช่วยแบ่งเบาภาระให้หลายๆ ครอบครัวได้

โครงการ HOPE Project จะช่วยแบ่งเบาภาระเหล่านี้ โดยครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือจะได้รับถุงอาหารฉุกเฉินรายเดือน ซึ่งประกอบด้วยเสบียงอาหารแห้ง นมสำหรับเด็ก นมผง ผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ รวมถึงแก๊สหุงต้มและของใช้ที่จำเป็น มูลค่า 800 บาท ช่วยเหลือด้านค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเช่าสูงสุด 2,000 บาทต่อเดือนให้แต่ละครอบครัว เพื่อช่วยให้พวกเขายังมีที่อยู่อาศัยต่อไป

ท่านสามารถสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวเหล่านี้ได้ โดยการบริจาคผ่านโครงการ HOPE Project 3,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ การบริจาคทั่วไปนอกเหนือจากที่กล่าวก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. คัดเลือกครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ คัดเลือกจากครอบครัวที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคCovid- 19 มากที่สุด โดยพิจารณาจากรายได้ของครอบครัว
  2. จัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น อาหารแห้ง นมผง น้ำดื่ม แก็สหุงต้ม ผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุ ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก สบู่ ยาสีฟัน แชมพู
  3. จัดทำ Food bag โดยในถุงจะประกอบไปด้วยอาหารแห้ง แชมพู ยาสระผม ยาสีฟัน นมผง และอื่นๆตามที่ได้จัดซื้อ
  4. ส่งมอบความช่วยเหลือและ food bag ให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในจังหวัดภูเก็ต
  5. ติดตามผลในแต่ละเดือน โดยติดตามผ่านการลงพื้นที่ และทางโทรศัพท์  

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิเอเซียร์เซ็นเตอร์ ( Asia Center Foundation หรือ ACF ) เป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลในจังหวัดภูเก็ต จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ เราให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กไทยที่ด้อยโอกาสและอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของพวกเขา

มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย จ.ภูเก็ต 18 ครอบครัว

3 สิงหาคม 2022

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ทางมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ ได้คัดเลือกผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา ภายในการดูแลของมูลนิธิเอเซียเซ็ยเตอร์ รวมทั้งประชาชนที่ประสบความยากลำบากในขณะนี้ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 18 ครอบครัว

เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ได้นำมาใช้เป็นเงินสำหรับค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าดำรงชีพ จำนวน 2,000 - 3,000 บาท/ครอบครัว/เดือน ซึ่งเงินดังกล่าวสามารถช่วยพวกเขาได้มาก เนื่องจากผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกล้วนแต่กำลังเผชิญความยากลำบาก ไม่มีงานทำ บางครอบครัวมีพ่อหรือแม่ทำงานคนเดียวเลี้ยงสมาชิกทั้งครอบครัว บางครอบครัวยายเป็นผู้เลี้ยงดูหลาน ซึ่งไม่มีรายได้มากนัก หรือบางครอบครัวแม่ประสบความเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ ดังนั้นเงินที่ได้รับมากจากการระดมทุนของ Taejai.com จึงสามารถช่วยต่อชีวิตพวกเขาไว้ได้

ความประทับใจจากครอบครัวที่ได้รับเงินช่วยเหลือ


มน วิรัตน์ (ยาว) : พ่อเลี้ยงเดี่ยว อาชีพปลูกผักขาย
ขอบคุณเว็บไซต์เทใจมากๆครับ ผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ผมรู้สึกสบายใจขึ้น เงินที่ได้รับมาสามารถช่วยผมได้ในเวลาที่ผมกำลังเดือนร้อน ผมจะเก็บเงินนี้ไว้ให้ลูกไปโรงเรียน และใช้จ่ายค่าต่างๆของลูกๆและครอบครัว


พรฤทัย สัมผัสบุญ : อาชีพเก็บขยะ
ขอขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือและให้เงินก้อนนี้มามากๆเลยค่ะ เงินที่ได้สามารถแบ่งเบาภาระไปได้หลายอย่างเลยค่ะ ทำให้เดือนนี้หนูไม่ต้องดิ้นรนหาค่าเช่าบ้าน เพราะปกติเวลาหนูหาได้ หนูต้องผ่อนจ่ายเจ้าของบ้าน แต่พอได้เงินนี้มา หนูเลยได้จ่ายเจ้าของบ้านเป็นก้อน เงินที่ได้ไปหนูจะเอาไปจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ซื้อของไว้ใช้ในครอบครัวและเก็บเงินไว้ให้ลูกไปโรงเรียนค่ะ


นิพาวรรณ ขุมศรี : อาชีพแม่บ้าน (เลี้ยงลูก)
หนูรู้สึกดีใจมากๆ ขอบคุณมากค่ะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตอนที่กำลังลำบาก เพราะหนูเองก็ไม่รู้จะพึ่งพาใคร หนูรู้สึกโชคดีมากที่ได้เงิน เพราะเงินมาในช่วงที่กำลังช็อตตังค์ ไม่มีตังค์พอดี เงินที่ได้รับมามีประโยชน์มาก เพราะได้เอาไปจ่ายค่าชุดนักเรียนลูกที่ค้าง จ่ายค่าอาหารเย็นในแต่ละวัน ได้ซื้อกับข้าวซื้อขนมให้ลูก และได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ะ

ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ครอบครัวของเด็กภายใต้การดูแลของมูลนิธิ 16 ครอบครัวครอบครัวมีเงินสำหรับจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ
ครอบครัวของเด็กที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิและประสบความยากลำบาก2 ครอบครัวครอบครัวมีเงินสำหรับจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟ

ภาพประกอบ


ผู้จัดการมูลนิธิฯ กำลังอธิบายชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

ผู้ปกครองเซ็นต์เอกสารสำหรับรับเงินช่วยเหลือ

แจกเงินช่วยเหลือที่ได้จากการระดมทุน

มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ 19 ครอบครัว

21 กันยายน 2022

ทุกวันที่ 5 ของเดือนกฎกฎาคม – กันยายน 2565 ทางมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์ ได้คัดเลือกผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและผู้ปกครองนักเรียนในโครงการทุนการศึกษา ภายในการดูแลของมูลนิธิเอเซียเซ็ยเตอร์ รวมทั้งประชาชนที่ประสบความยากลำบากในขณะนี้ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพ เป็นเวลา 3 เดือน เดือนละ 1,000 - 3,000 บาท/ครอบครัว/เดือน จำนวน 18 - 19 ครอบครัว

เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ สามารถช่วยพวกเขาได้มาก เนื่องจากผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกล้วนแต่กำลังเผชิญความยากลำบาก ไม่มีงานทำ บางครอบครัวมีพ่อหรือแม่ทำงานคนเดียวเลี้ยงสมาชิกทั้งครอบครัว บางครอบครัวยายเป็นผู้เลี้ยงดูหลาน ซึ่งไม่มีรายได้มากนัก หรือบางครอบครัวแม่ประสบความเจ็บป่วย ทำให้ไม่สามารถทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ ดังนั้นเงินที่ได้รับมากจากการระดมทุนของTaejai.comจึงสามารถช่วยต่อชีวิตพวกเขาไว้ได้

ถุงยังชีพ 1,000 บาท/ถุง ประกอบด้วย

ภาพประกอบ

ถุงยังชีพ งบ 1,000 บาท/ถุง


ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ


ครอบครัวคนมอญ แม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก ส่วนพ่อเก็บขยะขาย ครอบครัวนี้ มีลูกทั้งหมด 4 คน 1 ใน 4 คนเป็นเด็กดาวน์ซินโดรมที่ไม่เคยพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค อีกทั้งพี่สาวคนโต อายุ 11 ปี ไม่ได้เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นถุงยังชีพที่ได้ไปสามารถช่วยประทังชีวิตพวกเขาให้สามารถอยู่ต่อได้

ความประทับใจจากผู้ที่รับความช่วยเหลือ

จิระนันท์ สุจริตธนารักษ์ : รับจ้าง

"เงินนี้เหมือนมาช่วยชีวิตแม่ เงินนี้สามารถทุ่นแรงแม่ไปได้เยอะเลย ถ้าไม่มียอดเงินนี้ แต่ละเดือนก็ไม่พอ พอได้เงินนี้สามารถช่วยแม่ได้เยอะเลยค่ะ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ได้รับเงินส่วนนี้ แม่จะนำเงินไปใช้เพื่อลูกให้ดีที่สุด นำไปจ่ายค่าบ้าน ค่าอาหารฝากให้คุณยายดูแล เงินนี้สามารถทุ่นแรงแม่ไปได้เยอะเลย"

สุทธิลักษณ์ เสนทอง: แม่เลี้ยงเดี่ยว ว่างงาน เลี้ยงลูก 3 คนเต็มเวลา

"พ่อของเด็กประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ช่วงปีใหม่ 2565 ทำให้ภาระทุกอย่างตกอยู่ที่แม่คนเดียว ขอบคุณคนที่ให้เงินนี้มา เพราะหนูลำบากมาก มีลูก3คน เงินที่ได้สามารถช่่วยเหลือหลายอย่างทั้งค่าน้ำมัน ค่าแพมเพิสและค่าอาหาร เงินที่ได้สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้มากเลย หนูเก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อเวลาฉุกเฉินของลูก ขอบคุณมากๆค่ะ"

เยาวลักษณ์ ต้นวงค์: เกษตรกร

"ขอบคุณมากๆค่ะ เงินนี้หนูได้เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟและค่ากับข้าวในแต่ละมื้อ เงินที่ได้มานี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวมากค่ะ ขอบคุณค่ะ"

ศันสนีย์ แสวงผล: ว่างงาน เลี้ยงลูก 3 คนเต็มเวลา

"ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยเหลือครอบครัวเรา เงินที่ได้มาสามารถทุ่มทุ่นได้มากเลยค่ะ หนูได้เอาไปจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายทั่วไป ค่าน้ำมันรถ และค่ากับข้าวอาหารสด ถุงยังชีพที่ได้ไปสามารถช่วยครอบครัวได้เยอะเลย ของในนั้นใช้เต็มที่ได้ 1 เดือน พอดี ขอบคุณมากนะคะ"

ผลกระทบจากการทำโครงการ


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ช่วยเหลือค่าเช่า 1,000 บาทต่อครอบครัว เป็นระยะเวลา 3 เดือน 70 ครอบครัว 210,000.00
2 ช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อครอบครัว ค่าอาหารแห้ง ผ้าอ้อม นม นมผงสำหรับเด็กทารก เป็นระยะเวลา 3 เดือน 70 ครอบครัว 210,000.00
3 ช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ 1,000 บาทโดยต่อครอบครัว เป็นระยะเวลา 3 เดือน 70 ครอบครัว 210,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
630,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
63,000.00

ยอดระดมทุน
693,000.00