ซุปเปอร์จิ๋ว พัฒนาการช้าแก้ไขได้

ร่วมให้โอกาสน้อง 854 คน ที่เรียนใน 20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน จ.ลพบุรีให้ได้รับการพัฒนาที่ดี และป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้กลายเป็นเด็กที่มีพัฒนาการล้าช้า

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ลพบุรี

ยอดบริจาคขณะนี้

159,015 บาท

เป้าหมาย

1,722,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 9%
76 วัน จำนวนผู้บริจาค 44

เด็ก 2 ขวบ สามารถทำอะไรได้บ้าง

กินข้าวเองได้ไหม?

รู้จักเข้าคิว และรอคอยได้หรือยัง?

น้องเก็บของเล่นเข้าที่ทุกครั้งหรือไม่?

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี สามารถทำได้ดีทุกคน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นที่พึ่งของผู้ปกครองที่หาเช้ากินค่ำในการดูแลลูกพวกเขาระหว่างการทำงานหาเลี้ยงชีพ ได้นำระบบการสอนแบบ High-Scope ไปปรับใช้ ทำให้ประสิทธิผลเทียบเท่ากับคอร์สการเรียนแสนแพงที่สอนอยู่ในโรงเรียนเอกชนในเมืองกรุง


                บรรยายภาพ : ทุกการเปลี่ยนกิจกรรมเด็กต้องเข้าคิวรอคอย

ระบบการสอนเด็กแบบ High-Scope คือ การผสมผสานการเรียนและการเล่น ที่คิดค้นโดยนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศ.เจมส์ เจ.แฮคเมน ทำให้การดำเนินการแบบนี้ต้นทุนไม่สูง แถมได้ผลลัพท์มากถึง 7 เท่า เพียงแค่ปรับปรุงเครื่องมือในการสอน และเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไป

เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมให้โอกาสน้อง 854 คน ที่เรียนใน 20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน จ.ลพบุรีให้ได้รับการพัฒนาที่ดี และป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้กลายเป็นเด็กที่มีพัฒนาการล้าช้า 

ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า

เด็กปฐมวัยไทยมีพัฒนาการล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึง 30 %

10-15 % ของเด็กไทยชั้น ป.3 และ ป.6 “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น”

สิ่งเหล่านี้ ทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

 2,000 บาทของคุณสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เด็กได้ 1 คน


                บรรยายภาพ : นักโภชนาการช่วยเมนูอาหาร

แนวทางการพัฒนาศูนย์ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 

ด้านบุคคลากร คือ เพิ่มให้ครูกับเด็กมีอัตราที่เหมาะสม แผนการพัฒนาศูนย์ โดยครูเหล่านี้ต้องผ่านการอบรมการสอน High-Scope

ด้านสื่อการเรียนการสอน คือ การเพิ่มนิทานสำหรับเด็กเล็ก ชุดของเล่นที่เสริมความแข็งแกร่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 

ด้านโภชนการของเด็ก คือ ทีมนักโภชนการไปดูแลอาหารให้ครบ 5 หมู่ และตรวจวัดน้ำหนักสูงสุดเพื่อพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ 

ผลลัพท์ที่จะได้รับต่อเด็ก

  1. ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient : IQ)
  2. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ)
  3. ความฉลาดในการแก้ปัญหา (Adversity Quotient :AQ)
  4. ความฉลาดทางจริยธรรม (Moral Quotient : MQ)

                 บรรยายภาพ : สื่อการสอนที่จำเป็น

ผลประโยชน์แบบเป็นรูปธรรม

ระยะสั้น

  1. เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการแก้ไข
  2. เด็กกลุ่มในระดับมาตราฐาน ได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีพัฒนาการที่สมวัยเพิ่มขึ้น
  3. เพิ่มศักยภาพบุคคลากรด้านการศึกษา

ระยะยาว

  1. เด็กไม่เป็นปัญหาสังคม เช่น ไม่ติดยาเสพติด ไม่ท้องก่อนวัยอันควรไม่เป็นอาชญากรรม 
  2. เด็กมีความฉลาดทาง อารมณ์สามารถอดทนรอคอยได้
  3. เด็กมีภูมิต้านทานทางสังคมสามารถเอาตัวรอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้


          บรรยายภาพ : ครูผู้ช่วยจะช่วยดูเด็กข้างหลังได้ดีขึ้น

 อัตราครูที่ต้องการเพิ่มเติมและสื่อการสอนที่ต้องการ


ภาคี

• องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

• สำนักงานสาธารณสุขในเขตจังหวัดลพบุรี

• โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

• เครือข่ายภาคเอกชน สนับสนุนในขอบเขตความรับผิดชอบที่สามารถถจัดการได้ได้เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนเด็ก ครูที่มีอยู่แล้ว ครูที่ต้องการเพิ่ม สื่อที่ต้องการซื้อยอดรวมแต่ละศูนย์
เทศบาลตำบลถนนใหญ่
334-10,00010,000
ศูนย์การบินทหารบก
404-10,00010,000
เทศบาลตำบลเขาพระงาม
606-10,00010,000
ดงน้อย
6951x8000x1210,000106,000
อบต.บางคู้
6551x8000x1210,000106,000
วัดหัวสำโรง
1411x8000x1220,000106,000
วัดบ้านกล้วย
153-10,00010,000
บ้านนกเขาเปล้า4221x8000x1210,000106,000
บ้านหนองปล้อง
41-10,00010,000
เพนียด
4921x8000x1210,000106,000
อบต.วังขอนขว้าง
4131x8000x1210,000106,000
อบต.ดงมะรุม
504-10,00010,000
บ้านหนองโก
7741x8000x1210,000106,000
อบต.ท่ามะนาว
4031x8000x1210,000106,000
อบต.ห้วยหิน
443-10,00010,000
อบต.ยางราก
4841x8000x1210,000106,000
เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
6051x8000x1210,000106,000
ร.ร.บ้านหนองโพธิ์
302-10,00010,000
อบต.เขาน้อย
866

2x8000x12/

6000*12(แม่บ้าน)

30,000294,000
ร.ร.บ้านหนองประดู่ 3021x8000x12 10,000 106,000
ค่าดำเนินการติดตามการทำงาน
 

172,230
งบประมาณรวมทั้งหมด1,722,300
บริจาคให้
ซุปเปอร์จิ๋ว พัฒนาการช้าแก้ไขได้

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน