project เด็กและเยาวชน

อิ่มท้องน้องพิเศษ

ชวนมอบมื้ออาหารกลางวันให้เด็กพิเศษ 240 คนในมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ที่ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายด้านอาหารกลางวันหลักแสนต่อเดือน เงินจำนวน 3,500 บาทสามารถเลี้ยงอาหารทุกคนได้ 1 มื้อ

ระยะเวลาโครงการ 06 ก.พ. 2566 ถึง 06 มี.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ)

ยอดบริจาคขณะนี้

145,599 บาท

เป้าหมาย

119,350 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 122%
จำนวนผู้บริจาค 168

สำเร็จแล้ว

ชวนมอบมื้ออาหารกลางวันให้เด็กพิเศษ 240 คนในมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ที่ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายด้านอาหารกลางวันหลักแสนต่อเดือน เงินจำนวน 3,500 บาทสามารถเลี้ยงอาหารทุกคนได้ 1 มื้อ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปี 2552 นางบุญชู ม่วงไหมทอง อดีตข้าราชการครูจากโรงเรียนบ้านเขาบายศรี ได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง จัดตั้งชมรมครูผู้ปกครองเด็กพิเศษบ้านเขาบายศรี ต่อมาได้ร่วมกันจัดหาซื้อที่ดินจำนวน 2 ไร่ ราคา 1,600,000 เพื่อสร้างอาคารสำหรับเด็กพิการทุกประเภทมีทั้งเด็กเล็กและเด็กโต โดยได้จัดตั้งชื่อว่า “บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ศูนย์การฝึกอาชีพสำหรับเด็กพิการ” ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างได้รับความเมตตาจากสังคม กลุ่มบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการทหารที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือมาตลอด

ปัจจุบันมูลนิธิมีเด็กในความดูแลทั้งหมด 240 คน ประกอบด้วย ผู้พิการที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา, ผู้พิการออทิสติก, บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย, บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้, พิการทางสายตา และพิการทางหู 

มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ รับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ส่วนใหญ่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งเนื่องจากไม่มีคนดูแลหรืออีกสาเหตุหนึ่งคือพ่อแม่รับไม่ได้ที่ลูกเกิดมาเป็นออทิสติก หรือครอบครัวมีฐานะยากจนจึงมีความจำเป็นต้องส่งลูกของตัวเองมาอยู่ที่นี้ ดังนั้นบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษต้องดูแลเด็กตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำ แปรงฟันให้เด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย เพราะเด็กหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่กว่าเด็กปกติ   ผู้ดูแลต้องปรับกิจกรรมให้เข้ากับเด็กประเภทนี้

ส่วนเด็กพิการทางด้านร่างกาย มูลนิธิพยายามพัฒนาให้เด็กเหล่านี้มีทักษะเพื่อสามารถประกอบอาชีพได้เหมือนกับคนทั่วไป สวัสดิการของผู้พิการ

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการปรับตัวให้เข้ากับสังคม

1. การสอนให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้ในขั้นพื้นฐาน เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน

2. กิจกรรมสันทนาการเช่นร้องรำทำเพลง การเต้น ทำให้เด็กผ่อนคลาย และสร้างสมดุลภาพ

3. ทางบ้านบุญชู ได้สร้างหอพระ เพื่อให้เด็กขึ้นไปสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซึ่งเป็นการสร้างสมาธิอย่างหนึ่ง

4. การทำงานฝีมือ เพื่อให้เด็กฝึกทำไว้เป็นอาชีพในอนาคตเช่นการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำยาล้างจานเป็นต้น

5. การทำแปลงผัก 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.มอบเงินเพื่อให้มูลนิธิทำอาหารให้เด็ก 1 เดือน

2.หลังจากนั้น ถ้ามีผู้ให้ความสนใจจะดำเนินการให้ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นาวาเอกเอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารกลางวัน 3500 บาท สำหรับเด็ก 240 คน 31 มื้อ 108,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
108,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,850.00

ยอดระดมทุน
119,350.00