project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

ถุงมือสานฝันปันสุขเพื่อเด็กพิการทางสมอง Happy CP Gloves

ถุงมือสำหรับเด็กพิการทางสมอง Happy CP Gloves จากเด็ก 4 คนที่ตั้งใจออกแบบอุปกรณ์เพื่อช่วยเด็กพิการทางสมองได้สวมใส่เพื่อลดอาการบีบเกร็งของมือ ป้องกันกระดูกนิ้วและข้อมือหักหรือคดงอ และยังตั้งใจให้ถุงมือเป็นของเล่นเพื่อดึงดูดให้ผู้สวมใส่ชื่นชอบ จนคว้ารางวัลเหรียญเงินจากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติที่เกาหลีใต้ ร่วมสมทบทุนผลิต 2000 ชุดๆละ 500 บาท เพื่อแจกจ่ายให้แก่พิการทางสมองอื่นๆทั่วประเทศกัน

ระยะเวลาโครงการ 24ม.ค. - 30 มิ.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

973,414 บาท

เป้าหมาย

1,111,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 88%
32 วัน จำนวนผู้บริจาค 148

ถุงมือสำหรับเด็กพิการทางสมอง Happy CP Gloves จากเด็ก 4 คนที่ตั้งใจออกแบบอุปกรณ์เพื่อช่วยเด็กพิการทางสมองได้สวมใส่เพื่อลดอาการบีบเกร็งของมือ ป้องกันกระดูกนิ้วและข้อมือหักหรือคดงอ และยังตั้งใจให้ถุงมือเป็นของเล่นเพื่อดึงดูดให้ผู้สวมใส่ชื่นชอบ จนคว้ารางวัลเหรียญเงินจากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติที่เกาหลีใต้ ร่วมสมทบทุนผลิต 2000 ชุดๆละ 500 บาท เพื่อแจกจ่ายให้แก่พิการทางสมองอื่นๆทั่วประเทศกัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปี 2565 ประเทศไทยมีเด็กพิการทางสมองที่เกิดใหม่ประมาณ 1,000 คน เพราะความผิดปกติทางระบบประสาท  โดยสาเหตุมาจากสมองที่กำลังพัฒนาที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและท่าทาง ผิดปกติเสียหายหรือพัฒนาไม่สมบูรณ์ มีผลทำให้การเคลื่อนไหวร่างกาย การขยับแขนขา ลำตัวใบหน้า ลิ้น รวมถึงการทรงตัวผิดปกติ เด็กพิการทางสมอง มักมีอาการแขนขาเกร็ง เดินปลายเท้าเขย่ง หรือบางคนไม่สามารถเดินได้ บางคนเกร็งมากจนทำให้เกิดความเจ็บปวดกระดูกและข้อผิดรูป เกิดภาวะข้อเคลื่อนหรือข้อหลุด

เด็กเหล่านี้ต้องหาหมอและกายภาพบำบัดเป็นประจำ เพื่อเพิ่มทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ฝึกการดูดกลืน ทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน และการช่วยเหลือตัวเอง

เด็ก 4 คน จากศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ประกอบด้วย ด.ญ.ณิชมน สุภัทรเกียรติ ด.ญ.ไอริณรยา โสตางกูร ด.ช.ศุภวิชญ์ วรรณดิลก และ ด.ช.สุภชีพ สหกิจรุ่งเรือง ถูกชักชวนให้เข้าประกวด โครงงานนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือคนพิการ จึงได้เลือกประเด็นที่ช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ โดยทั้ง 4 คนนี้มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กพิการทางสมอง จึงติดต่อบ้านสมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นกเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและปัญหาของเด็กพิการทางสมอง และเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ “ถุงมือสานฝันปันสุขเพื่อเด็กพิการทางสมอง Happy CP Gloves” และยังได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ในการพัฒนาเป็นถุงมือนี้ในที่สุด

ถุงมือสีสันสดใส มีตัวตุ๊กตาน่ารัก ไม่เพียงช่วยบรรเทาปัญหานิ้วติด กระดูกนิ้วหัก ข้อมือพับ ที่เป็นปัญหาสำคัญของคนที่มีอาการนี้ แต่มันยังเป็น ‘ของเล่น’ ที่ทำให้เพื่อนของพวกเขามีความสุข ไปคว้ารางวัลเหรียญเงินจากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติที่เกาหลีใต้ที่ชื่อ Korea International Youth Olympiad - KIYO 2017

เด็กๆใช้เวลากับการทดสอบถุงมือกับน้องพิการทางสมองหลายครั้ง เพื่อเก็บข้อมูลมาปรับปรุงถุงมือให้ดียิ่งขึ้น เด็กๆ นำผลงานต้นแบบไปลองใส่ให้น้องๆ ปรากฎว่าช่วยลดการหดเกร็งของมือได้จริง แต่สิ่งที่เห็นชัดเลยคือน้องมีความสุขมาก ทั้งเวลามีของเล่นอยู่ในมือ และเวลาฟังพี่ๆ เล่านิทาน

“ดีใจครับที่มันใช้งานได้ ผมเห็นเขายิ้ม แล้วเขาก็บีบ ดูเหมือนสนุกกับของเล่น เราก็สนุกที่ได้เล่นกับน้อง” ด.ช.สุภชีพ เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้น

แม้การประกวดจะจบลง แต่เด็กๆ และผู้ปกครองมีความตั้งใจที่อยากให้ถุงมือผลิตและนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กสมองพิการทั่วประเทศ หากแต่เราต้องมีเงินทุนก้อนหนึ่งเพื่อดำเนินการผลิต โดยปรับลดตัวตุ๊กตาให้เหลือ 2 ตัว คือ ไก่กับเต่า พร้อมถุงมือ 2 ข้าง งบประมาณพร้อมค่าจัดการจะราวๆ ชุดละ 500 บาท โดยตั้งใจจะผลิตจำนวน 2000 ชุดและจัดส่งไปที่ศูนย์เด็กพิการทางสมองทั่วประเทศ จังหวัดละ 10-30 ชุด

พ่อๆ แม่ๆ และเด็กๆ จึงมาช่วยกันคิดหาทางระดมทุน แม้ยังไม่รู้ว่าโครงการจะเดินไปต่อได้ไกลขนาดไหน แต่พวกเขาตั้งใจจะไปให้ไกลที่สุด เพื่อส่งต่อความสุขไปให้ถึงน้องๆ มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

"หลังจากที่ท่านได้บริจาคให้โครงการ Happy CP Gloves ผ่านทางเทใจแล้ว รบกวนท่านเข้าไปกรอกข้อมูลผู้บริจาคที่ https://forms.gle/5rnjciCjYFGPm1hD9 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางโครงการในการรวบรวมรายนามผู้บริจาคและประกาศในรายงานรายชื่อผู้มีอุปการคุณที่จะแสดงใน Facebook Page ของโครงการ อีกทั้งเพื่อจะส่งหนังสือขอบคุณทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ท่าน"

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ออกแบบและจัดทำต้นแบบ ทดสอบการใช้งานจริง และปรับแต่งหลายรอบ จนเสร็จสมบูรณ์พร้อมผลิต และตกลงเรื่องเสปกและราคากับทางโรงงานผู้ผลิตแล้ว โดยจะผลิต 2000 ชุด ต้นทุนการผลิตชุดละ 500 บาท

2. ติดต่อและประสานตามศูนย์เด็กพิการทางสมองต่างๆทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบปริมาณความต้องการเบื้องต้น

3. เปิดรับบริจาคผ่าน เทใจ และติดต่อบริษัทเอกชนที่สนใจเป็น sponsors

4. ดำเนินการผลิตตามจำนวนที่ต้องการหรือตามจำนวนเงินที่ได้รับบริจาค

5. จัดส่งถุงมือไปให้หน่วยงานที่แจ้งความจำนงค์ไว้ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เด็กพิการทางสมองในสังกัดของแต่ละหน่วยงานนั้นต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. นส. ณิชมน สุภัทรเกียรติ

2. นส.ไอริณรยา โสตางกูร

3. นาย ศุภวิชญ์ วรรณดิลก

4. นาย สุภชีพ สหกิจรุ่งเรือง

จากศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 

ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่ Facebook page : Happy-CP-Gloves
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าผลิตถุงมือ 1 ชุดมี 4 ชิ้น ราคาชุดละ 500 บาท 2000 ชุด 1,000,000.00
2 ค่าจัดการจัดส่งถุงมือไปตามศูนย์ทั่วประเทศ 50 ศูนย์ 10,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,010,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
101,000.00

ยอดระดมทุน
1,111,000.00

บริจาคให้
ถุงมือสานฝันปันสุขเพื่อเด็กพิการทางสมอง Happy CP Gloves

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน