project เด็กและเยาวชน

Happy roof for happy kids ช่วยกันสร้าง ช่วยกันซ่อม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ช่วยซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนคลองจั่น ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว โดยการเปลี่ยนหลังคา ฝ้าเพดาน ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดผุพัง และทาสีอาคาร ให้มีความแข็งแรงเสริมความสะดวกปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ให้เกิดความคงทน แข็งแรง และปลอดภัยต่อเด็ก ผู้ปกครอง นักศึกษาและเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาโครงการ 01 เม.ย. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

30,348 บาท

เป้าหมาย

440,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 7%
2 วัน จำนวนผู้บริจาค 77

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น เป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานกว่า 50 ปี อาคารจึงมีสภาพเก่า หลังคาอาคารมีรอยรั่ว เวลาฝนตกน้ำฝนจะรั่วไหลจากหลังคาลงมานองภายในอาคารสร้างความเสียหายแก่ห้องพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และห้องสำนักงาน ฝ้าเพดานทุกห้องภายในอาคารถูกน้ำฝนรั่วซึมเริ่มผุพังและมีทีท่าว่าจะร่วงหล่นลงมาหลายแห่ง (บางแห่งร่วงลงมาแล้ว จึงได้ดำเนินการรื้อออกไปก่อนบางส่วนเพื่อความปลอดภัย) รวมทั้งมีร่องรอยของเชื้อราที่เกิดจากความชื้นจากน้ำฝนรั่วหลายแห่ง นอกจากนั้น ยังมีผนังอาคารหลายแห่งเกิดรอยร้าวกะเทาะเนื่องจากความเก่าของปูน ซึ่งสภาพอาคารดังกล่าว นอกจากจะเป็นสภาพแวดล้อมและบรรยากาศไม่เอื้อสำหรับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับ เด็กเล็ก นักศึกษา ผู้ที่มาติดต่อ ชาวชุมชนคลองจั่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ ดังนั้น จึงควรมีการซ่อมแซมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น ให้มีสภาพที่ดี มีความปลอดภัย และสร้างความไว้วางใจกับผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อ

จึงเกิดโครงการ Happy roof for happy kids : ช่วยกันสร้างช่วยกันซ่อม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เป็นการระดมทุนเพื่อซ่อมแซมอาคารมีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ตรวจสอบความมั่นคง ออกแบบปรับปรุง และประเมินราคากลางโดยสถาปนิก
  2. เสนอขออนุมัติโครงการ และจัดหาแหล่งทุนในการปรับปรุงก่อสร้าง
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อ และตรวจรับตามระเบียนราชการ
  4. ติดตามผลการใช้อาคารหลังสถานที่หลังการปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น

ศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ดำเนินการในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รับเด็กอายุ 2-5 ขวบ ประมาณภาคการศึกษาละ 90 คน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์คลองจั่น สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี และได้รับความนิยมจากคนในชุมชนเป็นอย่างมากในการส่งบุตรหลานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี

ตั้งอยู่ที่ ถนนนวมินทร์ ซอย 8 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ มีอาคารชั้นเดียว 3 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 1,173 ตารางเมตร และมีพื้นที่ในส่วนของมีสนามเด็กเล่นอีก จำนวน 558 ตารางเมตร

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 การซ่อมแซมอาคาร 1 หลัง (ห้องพยาบาล , ห้องครัว และห้องน้ำ) -โครงสร้างหลังคา ฝ้าและเพดาน 1 หลัง 300,000.00
2 สุขภัณฑ์ห้องน้ำ 6 ห้อง 50,000.00
3 ประตูและหน้าต่างของอาคาร 18 บาน 30,000.00
4 การทาสีภายในและนอกอาคาร 1 อาคาร 20,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
400,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
40,000.00

ยอดระดมทุน
440,000.00

บริจาคให้
Happy roof for happy kids ช่วยกันสร้าง ช่วยกันซ่อม ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน