project เด็กและเยาวชน

บ้านที่แข็งแรงให้ครอบครัวแม่ชลาลัย

สร้างบ้านให้ครอบครัวแม่ชลาลัยและเด็กน้อย 3 คนได้มีบ้านที่มั่งคงและปลอดภัย เนื่องจากบ้านที่ทำจากไม้สานทรุดโทรมอย่างมาก บริเวณห้องต่างๆ และห้องน้ำมีรูจากการผุผังที่คนนอกสามารถมองเข้ามาได้ ยิ่งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อคนในครอบครัว

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กระบี่

ยอดบริจาคขณะนี้

53,302 บาท

เป้าหมาย

275,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 19%
17 วัน จำนวนผู้บริจาค 75

ครอบครัวคุณชลาลัย บุตรหมัน มีสมาชิกครอบครัว 5 คน คือ สามี บุตรสาว 2 คน อายุ 7 ขวบและ 5 ขวบ รวมถึง บุตรชาย 1 คน อายุราว 1 ขวบ คุณชลาลัยประกอบอาชีพรับจ้างขายของชำ มีรายได้เดือนละ 7,500 บาท สามีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท รายได้ของครอบครัวยังไม่สามารถเก็บออมเพื่อที่อยู่อาศัยได้

ที่อยู่อาศัยปัจจุบันมีทรุดโทรมอย่างมากเพราะทำจากไม้ และจากไม้สานไม่เป็นสัดส่วน บริเวณห้องน้ำมีรูจากการผุผังที่คนนอกสามารถมองเข้ามาได้ ยิ่งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อคนในครอบครัว

มูลนิธิที่อาศัย ประเทศไทย จึงเห็นว่าครอบครัวของคุณชลาลัยควรได้รับความช่วยเหลือทางด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากบุตรสาวทั้งสองคน กำลังเข้าสู่ช่วงวัยสาว ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตภายในบ้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิฯ เล็งเห็น

ที่ผ่านมามูลนิธิฯ พยายามระดมทุนจากต่างประเทศ แต่เนื่องจากผลกระทบไวรัส Covid-19 ทำให้กิจกรรมสร้างบ้าน และเงินบริจาคถูกยกเลิกทั้งหมด ทำให้จากเดิมบ้านคุณชลาลัยมีกำหนดการสร้างตั้งแต่ปลายปี 2562 จนวันนี้ก็ยังไม่ได้สร้าง เราในฐานะเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งมุ่นดำเนินงานเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยให้กับครอบครัวที่ยากไร้ในประเทศไทยการรักษาพันธสัญญา และเร่งดำเนินการให้ได้ตามสัญญา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม จึงขอชักชวนทุกคนมาร่วมสร้างบ้านของครอบครัวคุณชลาลัย เพราะ

1.บ้านไม้สานหลังนี้มีความชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ไม้เริ่มผุพังมากขึ้นเรื่อยๆ ใบจากสานที่นำมาทำเป็นผนังของบ้านมีรูจากการชำรุด เมื่อฝนตกน้ำจะสาดเข้าบ้าน

2.เรื่องความปลอดภัยของลูกสาวทั้งสองของคุณชลาลัยที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยสาว เกรงว่าหากทิ้งให้อยู่ในบ้านเพียงตามลำพังจะเกิดความไม่ปลอดภัยของลูกๆ เพราะผนังของตัวบ้านมีรูที่คนนอกสามารถมองเห็นเข้ามาได้ และความไม่แข็งแรงของบ้านที่อาจจะไม่ได้ช่วยให้อยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย

3.รายได้ของครอบครัวที่น้อยไม่เพียงพอต่อการเก็บออมได้นั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวของคุณชลาลัยต้องอาศัยอยู่บ้านที่ไม่มั่นคงแข็งแรง และไม่ถูกสุขอนามัย


ภาพประกอบ : ห้องน้ำที่ไม่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวที่มีเด็กหญิงและเด็กชาย

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. จัดเตรียมพื้นที่และเตรียมงานสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
  2. ดำเนินการก่อสร้างบ้านตามาตรฐานของมูลนิธิฯ โดยมีการร่วม “ลงแรง” จากอาสาสมัครและเจ้าของบ้าน
  3. ทำการตรวจรับ และส่งมอบโครงการระหว่างมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทยและเจ้าของบ้าน
  4. จัดทำรายงานสรุปโครงการ พร้อมดำเนินการติดตามและประเมินผล


ภาพประกอบ : ฝนสามารถสาดเข้าบ้านได้

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ผู้ยากไร้ได้รับที่อยู่อาศัย ที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยเฉพาะในวิกฤติเช่นนี้
  2. เจ้าของบ้านที่ได้รับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  3. คนในครอบครัวมีคลอดปลอดภัยจากการได้รับที่อยู่อาศัย

ภาพประกอบ : ตัวอย่างผลงานการสร้างบ้านของมูลนิธิ

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการบาท
1.งานโครงสร้าง เสาฐานราก คาน พื้น43,000
2.งานโครงหลังคา38,000
3.งานประตูหน้าต่าง38,000
4.งานผนัง(อิฐบล็อกพร้อมฉาบ)30,000
5.งานไฟฟ้า8,000
6.งานประปา สุขาภิบาล5,000
7.งานกระเบื้องปูพื้น8,000
8.ค่าแรงช่างทั้งหมด80,000
9.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
25,000
รวม275,000

บริจาคให้
บ้านที่แข็งแรงให้ครอบครัวแม่ชลาลัย

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน