project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

แว่นตาเพื่อเด็กดาวน์ซินโดรม

คนปกติมองไม่เห็นก็แค่ใส่แว่นตา แต่สำหรับเด็กพิการทางสติปัญญาที่มีปัญหาสายตาและยากจน กว่าจะมีแว่นตาใช้ จะต้องผ่านการวินิจฉัยและรักษาจากคุณหมอ ประกอบกับแว่นตาเด็กพิเศษมีสูงเพราะต้องใช้เลนส์น้ำหนักเบา ไม่แตกหักง่าย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงชวนมอบแว่นตาให้เด็ก 20 คน เพื่อมีโอกาสพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

ระยะเวลาโครงการ 16 มี.ค.2566 ถึง 13 มิ.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ยอดบริจาคขณะนี้

72,731 บาท

เป้าหมาย

66,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 110%
จำนวนผู้บริจาค 168

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบแว่นสายตาให้เด็กดาวน์ซินโดรม 20 คน

6 พฤศจิกายน 2023

มูลนิธิฯ มีหน่วยงานที่ทำการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการทางสติปัญญา ด้านการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ และการสังคมระดับต่างๆ โดยมีศูนย์ฯ และโรงเรียนที่ให้บริการจำนวน 8 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 แห่ง โดยเด็กหลายคนมีอาการสายตาสั้น หลังจากที่ได้รับแว่นตาแล้วนั้นมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

 • ช่วยให้เด็กพิการทางสติปัญญาที่มีปัญหาสายตาได้รับการรักษาและจัดหาแว่นตาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • ลดภาระการดูแลของครอบครัว เมื่อเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • ได้เรียนหนังสือ มีอาชีพ มีรายได้ ไปจนถึงสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้
 • มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเงินระดมทุนทั้งหมด 66,058 บาท เพื่อดำเนินโครงการการแว่นตาเพื่อเด็กดาวน์ซินโดรม 60,000 บาท และเงินคงเหลือ 6,058 บาท มูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยนำไปดูเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้พิการและผู้ป่วย
เด็กพิการทางสติปัญญา20 คนเด็กพิการทางสติปัญญาได้แว่นตาช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น 
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

คนปกติมองไม่เห็นก็แค่ใส่แว่นตา แต่สำหรับเด็กพิการทางสติปัญญาที่มีปัญหาสายตาและยากจน กว่าจะมีแว่นตาใช้ จะต้องผ่านการวินิจฉัยและรักษาจากคุณหมอ ประกอบกับแว่นตาเด็กพิเศษมีสูงเพราะต้องใช้เลนส์น้ำหนักเบา ไม่แตกหักง่าย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงชวนมอบแว่นตาให้เด็ก 20 คน เพื่อมีโอกาสพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาสายตา เป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กพิการทางสติปัญญา เพราะเป็นผลจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติ การรักษาและแก้ไขปัญหาสายตาเพื่อให้มองเห็นจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ และหากเด็กมีปัญหาในการมองเห็น จะไม่สามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทำให้ขาดโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะที่จะช่วยเหลือให้ตัวเองดีขึ้นได้ รวมถึงอันตรายต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

สำหรับปัญหาสายตาของเด็กพิการทางสติปัญญาที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ สายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาว ตาขี้เกียจ ตาส่าย ตามีพังผืด ตามองไม่ชัด ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการรักษาและใส่แว่นตาที่เหมาะสม แต่การตัดแว่นสายตาสำหรับเด็กพิการทางสติปัญญามีราคาสูง เนื่องจาก

 • ปัญหาเรื่องสายตาของเด็กพิการทางสติปัญญาจะต้องให้คุณหมอเฉพาะทางด้านสายตาเป็นผู้วินิจฉัยปัญหา ซึ่งอาจจะพบปัญหาสายตาอื่นๆ ที่ต้องรักษาร่วมด้วย เช่น บางรายต้องผ่าตัดเลาะพังพืดที่ตาออกก่อนจึงจะใส่แว่นตาได้
 • เด็กพิการทางสติปัญญาหนึ่งคนอาจจะมีปัญหาสายตามากกว่าหนึ่งปัญหาและต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อยครั้ง เพราะปัญหาสายตาเกิดจากความผิดปกติของสมองจึงทำให้พบความผิดปกติได้บ่อยและมีปัญหามากกว่าหนึ่งปัญหา
 • ช้แว่นตาแบบพิเศษ มีน้ำหนักเบา เลนส์ตกแล้วไม่แตก เพราะเด็กพิการทางสติปัญญาเคลื่อนไหวร่างกายค่อนข้างลำบาก แว่นตาที่ใช้จึงต้องเหมาะกับลักษณะการใช้ชีวิตด้วย 

ด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้ครอบครัวที่มีลูกพิการทางสติปัญญาที่ยากจนและด้อยโอกาสไม่สามารถซื้อแว่นตาให้ลูกได้ ซึ่งการไม่ได้ใส่แว่นตาที่เหมาะสมกับปัญหาสายตา ในระยะยาวจะส่งผลกระทบทำให้สายตาแย่ลงเรื่อยๆ จนนำไปสู่การมองไม่เห็นในที่สุด

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญนี้และเข้าใจถึงความยากลำบากของเด็กพิการทางสติปัญญา จึงได้จัดทำโครงการ “แว่นตาเพื่อเด็กดาวน์ซินโดรม” ขึ้น เพื่อซื้อแว่นสายตาให้กับเด็กพิการทางสติปัญญา จำนวน 20 คน ให้เด็กๆ ได้มีแว่นตาใช้สำหรับการเรียนรู้ ฝึกทักษะและช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างโอกาสให้ได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. คัดเลือกเด็กพิการทางสติปัญญาที่มีปัญหาสายตาและต้องการแว่นตาจำนวน 20 คน
 2. เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อแว่นสายตาให้เด็กพิการทางสติปัญญา
 3. นำเงินบริจาคจัดซื้อแว่นตาสำหรับเด็กพิการทางสติปัญญา ดำเนินการโดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 4. รายงานผล เก็บภาพโครงการที่นำแว่นสายตาให้กับเด็กพิการทางสติปัญญา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณ ชูสิทธิ์ ศรชัย (จนท.เทคโนโลยีและสารสนเทศ)มอบแว่นสายตาให้เด็กดาวน์ซินโดรม 20 คน

6 พฤศจิกายน 2023

มูลนิธิฯ มีหน่วยงานที่ทำการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการทางสติปัญญา ด้านการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ และการสังคมระดับต่างๆ โดยมีศูนย์ฯ และโรงเรียนที่ให้บริการจำนวน 8 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 แห่ง โดยเด็กหลายคนมีอาการสายตาสั้น หลังจากที่ได้รับแว่นตาแล้วนั้นมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

 • ช่วยให้เด็กพิการทางสติปัญญาที่มีปัญหาสายตาได้รับการรักษาและจัดหาแว่นตาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ จนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • ลดภาระการดูแลของครอบครัว เมื่อเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 • ได้เรียนหนังสือ มีอาชีพ มีรายได้ ไปจนถึงสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้
 • มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเงินระดมทุนทั้งหมด 66,058 บาท เพื่อดำเนินโครงการการแว่นตาเพื่อเด็กดาวน์ซินโดรม 60,000 บาท และเงินคงเหลือ 6,058 บาท มูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยนำไปดูเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อไป

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผู้พิการและผู้ป่วย
เด็กพิการทางสติปัญญา20 คนเด็กพิการทางสติปัญญาได้แว่นตาช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น 
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินบริจาคสนับสนุนโครงการแว่นตาเพื่อเด็กดาวน์ซินโดรม ( 20 คน แว่นอันละ 3,000 บาท) 20 คน 60,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
60,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
6,000.00

ยอดระดมทุน
66,000.00