project เด็กและเยาวชน

แว่นตาให้น้องๆ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร

ตรวจวัดสายตาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 434 คน และดูแลเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการตัดแว่นตา ตลอดจนการผ่าตัด และรักษาเกี่ยวกับดวงตา เพื่อให้เด็กๆ กลับมามองเห็นโลกที่สดใสได้อีกครั้ง

ระยะเวลาโครงการ กันยายน 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ยอดบริจาคขณะนี้

148,717 บาท

เป้าหมาย

148,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 2

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบแว่นตาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนจัดเจ็ดริ้ว ครบ 27 คน

15 กันยายน 2023

หลังจากที่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วได้รับการตรวจวัดและคัดกรองสายตาแล้วนั้น เด็กนักเรียนที่มีความจำเป็นในการใช้แว่นตาก็ได้ทยอยเข้ามารับแว่นตาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จนครบทั้ง 27 คน นอกจากนั้นยังมีเงินโครงการคงเหลืออีกจำนวนหนึ่ง ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วจึงจัดเป็นกองทุนเพื่อให้เด็กและเยาวชน หรือคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล แต่ขาดทุนทรัพย์ต่อไป

ภาพประกอบ

เด็กนักเรียน และคนไข้ที่ได้รับทุนได้รับแว่นตา


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนเปิดสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 434 คน ซึ่งโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ติดต่อประสานไปยังโรงเรียนแล้ว พบว่ายังไม่เคยมีหน่วยงานของรัฐฯ เข้าไปทำโครงการการคัดกรองสายตามาก่อน และทางโรงเรียนมีความยินดีที่จะให้ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วเข้าไป จัดโครงการตรวจวัดสายตา และรักษา ด้วยแว่นสายตาฟรี 

"โครงการแว่นตาเพื่อน้อง" เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2013 จากความตั้งใจดีของคุณหมอโจ้ วิมลทิพย์ ลยานันท์ ซึ่งเป็นหมอเฉพาะทางโรคตา ประจำที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้มีโอกาสพูดคุยปัญหาของเด็กๆที่มีปัญหาทางด้านสายตา ประกอบกับครอบครัวเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการตัดแว่นสายตาใหม่ จึงทำให้เกิดโครงการขึ้นในครั้งแรก และได้ทำโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2013 และปี 2014  จากการระดมทุนจากเพื่อนๆ และคนใกล้ตัว

ปี 2016 และปี 2017 จัดทำโครงการผ่านเทใจเป็นครั้งที่ 3 และ 4 ก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆ คนรู้จัก และ อีกหลายท่านที่เคยประสบปัญหาเรื่องสายตา ได้เข้ามาช่วยเหลือแบ่งปัน ทำให้ได้รับเงินบริจาคที่มากขึ้น และสามารถช่วยเหลือเด็กๆที่มีปัญหาทางด้านสายตาได้มากขึ้น


ปี 2022 "โครงการแว่นตาเพื่อน้อง" ครั้งที่ 5 (ปัจจุบัน) ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โรห์โต้-เมนโทลาทั่ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะสามารถดวงตาดวงตาของเด็กนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ตามงบประมาณเพียงพอที่จะตัดแว่นสายตาให้กับนักเรียน ที่พบสายตาผิดปกติ ในโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วได้ จำนวน 60 อัน ซึ่งในการตัดแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตา ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วจะเลือกใช้เลนส์ของเอสซีลอร์ (ESSILOR) เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนและสบายตาให้กับเด็กนักเรียน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ติดต่อทางโรงเรียนเข้าไปทำโครงการตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนในโรงเรียน
 2. ทีมรพ.เข้าพื้นที่ตามวันที่กำหนดตรวจวัดสายตาเด็กเบื้องต้นด้วยการ วัดVA จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยจักษุที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สายตา ความผิดปกติของสายตา อธิบายถึงขั้นตอนประโยชน์ของการตรวจวัดสายตา (โดยพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา /นักวิชาการสาธารณสุข)
 3. เริ่มการตรวจวัดสายตา เกณฑ์การตรวจวัดสายตา ค่าสายตา VA แย่กว่า 20/50 ถือว่าผิดปกติ จะมีการนัดหมายให้พบจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาล โดยพบแพทย์วิมลทิพย์ ลยานันท์ (จักษุแพทยผู้เชี่ยวชาญด้านตาเขและโรคตาในเด็ก) หลังตรวจจะได้ค่าแว่นสายตา
 4. ทีมแว่นตาจะดำเนินการสั่งตัดแว่นตาให้นักเรียนภายใน 2 สัปดาห์ เด็กจะได้รับแว่นตา
 5. หลังจากได้รับแว่นตาแล้ว จักษุแพทย์จะนัดติดตามหลังจากได้รับแว่น

ประโยชน์ของโครงการ

 1. เด็กที่มีปัญหาทางด้านสายตา และขาดทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือ
 2. เด็กๆสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสดใส เติบโตอย่างสมวัย

ทีมผู้จัดทำโครงการ

 1. นางสาววิลาวัณย์  ลยานันท์ (จุ๊ย) ผู้ดูแลโครงการหลัก
 2. นางสาวอาทิตยา  วชิญานุภาพ (จิง) เลขาโครงการ
 3. พญ.วิมลทิพย์  ลยานันท์ (โจ้) จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตาเขและโรคตาในเด็ก ประจำที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ผู้สนับสนุน

มอบแว่นตาให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว จำนวน 16 คน

9 ธันวาคม 2022

จากการระดมทุนใน โครงการแว่นตาให้น้องๆ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร เสร็จสิ้นและยอดครบตามเป้าหมาย ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงได้เริ่มทำการตรวจสุขภาพตาให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ทั้งหมดจำนวน 434 คน โดยมีการคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องตัดแว่น เพื่อรักษาและป้องกันอาการตามัว การมองเห็นภาพไม่ชัด ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 27 คน และปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับแว่นจากโครงการแล้วทั้งหมดจำนวน 16 คน

นอกจากนี้ทางโครงการยังมีการช่วยเหลือเด็กที่เข้ามารักษาดวงตาในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยพิจารณาจากอาการและการขาดแคลนทุนทรัพย์ อาทิเช่น เด็กที่คลอดก่อนกำหนดแล้วมีปัญหาเรื่องสายตา เด็กที่มีความจำเป็นต้องใช้แว่นตาในการมองเห็น ซึ่งได้มีเด็กที่เข้ามารับการรักษาและรับแว่นตาแล้วทั้งหมดจำนวน 4 คน

น้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว

การตรวจสุขภาพตานักเรียน จำนวน 434 คน

 

 

นักเรียนที่ได้รับการตัดแว่น

 

 

น้องๆที่ได้รับแว่นจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

 

มอบแว่นตาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนจัดเจ็ดริ้ว ครบ 27 คน

15 กันยายน 2023

หลังจากที่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วได้รับการตรวจวัดและคัดกรองสายตาแล้วนั้น เด็กนักเรียนที่มีความจำเป็นในการใช้แว่นตาก็ได้ทยอยเข้ามารับแว่นตาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จนครบทั้ง 27 คน นอกจากนั้นยังมีเงินโครงการคงเหลืออีกจำนวนหนึ่ง ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วจึงจัดเป็นกองทุนเพื่อให้เด็กและเยาวชน หรือคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล แต่ขาดทุนทรัพย์ต่อไป

ภาพประกอบ

เด็กนักเรียน และคนไข้ที่ได้รับทุนได้รับแว่นตา


แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)

1. แว่นตาให้น้อง 

 • ค่าสายตาทั่วไป (กรอบแว่นตา 1,000 เลนส์เอสซีลอร์  500 รวม 1,500 บาท)
 • ค่าสายตาเกินเลนส์สต๊อกต้องสั่งแลป (กรอบแว่นตา 1,000 เลนส์เอสซีลอร์ สั่งพิเศษ 2,000 รวม 3,000 บาท)

เฉลี่ย ประมาณ 2,250 บาทต่ออัน

60 อัน 135,000

2. ค่าธรรมเนียมเทใจ (10%)


13,500
รวมเป็นเงิน
148,500

* กรณีที่มีเงินคงเหลือ ทางโครงการจะนำไปช่วยเหลือเด็กในครอบครัวขาดทุนทรัพย์ที่ถูกส่งตัวมารักษาโรคตาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว