project เด็กและเยาวชน

โตไปเอาตัวรอด...(ด้านการเงิน)

สอน Mindset ทางการเงินให้เด็ก ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาส (10 โรงเรียน) เพื่อเยาวชนให้ตระหนักถึงการจัดการด้านการเงิน เพื่อวางรากฐานการเงินที่ไม่สร้างหนี้จน

ระยะเวลาโครงการ 01 ต.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: เยาวชนระดับ ม. 3 ในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 10 โรงเรียน , พิกัด นอก อ.เมือง , เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก หรือเป็นศูนย์การเรียนชุมขน

ยอดบริจาคขณะนี้

5,370 บาท

เป้าหมาย

165,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 3%
179 วัน จำนวนผู้บริจาค 15

สอน Mindset ทางการเงินให้เด็ก ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาส (10 โรงเรียน) เพื่อเยาวชนให้ตระหนักถึงการจัดการด้านการเงิน เพื่อวางรากฐานการเงินที่ไม่สร้างหนี้จน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

บริษัท อัจฉริยะศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัดเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของไทยให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของเยาวชน และสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ในรูปแบบของตัวเอง ตามแนวทางศาสตร์อัจฉริยะโดยธรรมชาติของเด็ก

หลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมปลดหนี้ให้กับครู และชาวนา ทำให้เห็นปัญหาของการปลดหนี้ของกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้มากพอเกี่ยวกับหนี้ จึงทำให้องค์กรอยากจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนให้ตระหนักถึงการจัดการด้านการเงิน เพื่อวางรากฐานการเงินที่ไม่สร้างหนี้จน

ข้อมูลปัจจุบันพบว่า ยอดหนี้ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด คนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของคนไทยอายุ 30 ปีมีหนี้ และ 1 ใน 5 เป็นหนี้เสีย!! คนเป็นหนี้ อายุน้อยลงเรื่อย ๆ จากการที่เราไม่มีการสอนเรื่องการเงินในโรงเรียน หรือวัฒนธรรมไม่ได้ปลูกฝังเรื่องการเงินตั้งแต่ยังเด็ก
(ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 https://money.kapook.com/view213161.html)

ทางบริษัทฯ จึงจัดทำโครงการชื่อ "Money Genius on Tour" เป็นการจัด Workshop หลักสูตรอบรมเพื่อมอบความรู้เรื่องการเงินพื้นฐาน ฟรี ให้กับเยาวชน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งต่อทัศนคติ (Mindset) และทักษะพื้นฐานเรื่องการเงิน (Money Literacy) ให้กับเยาวชนทั่วประเทศ กระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของ Mindset & Skill ทางการเงินมากขึ้น
 2. เพื่อส่งต่อ Mindset & Skill ทางการเงินให้เยาวชน ลดการสร้างหนี้เสีย และหนี้จนในอนาคต
 3. เตรียมพื้นฐานความพร้อมในการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความมั่นคงทางการเงินในอนาคต
 4. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาด้านการเงิน
 5. ลดภาวะการก่อหนี้เสีย หนี้ครัวเรือน

เป้าหมาย

 1. เพื่อให้เยาวชนรู้จัก Mindset & Skill ทางการเงินมากขึ้น
 2. เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ การคิดไอเดียทางด้านการเงิน
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจทางด้านการเงินให้แก่เยาวชน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับตนเอง และครอบครัวได้

ผลงานที่ผ่านมา

ในปี 2023 เราได้จัดกิจกรรมไปแล้ว 12 โรงเรียนทั้งภาคเหนือ กลาง อีสาน สำหรับปีนี้ตั้งใจจัดอีก 10 โรงเรียน ตัวอย่างโรงเรียน อาทิ

 • โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ จ.สระแก้ว
 • โรงเรียนชูศิลป์วิทยา จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนบ้างปางมะหัน จ.เชียงราย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. ประกาศรับสมัคร
2. จัดตั้งทีมทำงาน และวางแผนเตรียมสื่อการเรียนการสอน
3. ติดต่อโรงเรียนที่สนใจให้ไปจัดกิจกรรม พร้อมนัดหมายวันจัดกิจกรรม
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยให้เด็กๆ ทำแบบทดสอบ ก่อน-หลัง
5.. ทำรายงานสรุป 
6. ส่งรายงานให้ทีมประชาสัมพันธ์ ส่งให้โรงเรียน และส่งให้ผู้มอบทุน
7. สรุปโครงการ เพื่อพัฒนาต่อไป


ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท อัจฉริยะศึกษา วิสาหกิจเพื่อสังคม
และครูอาสา ที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงินเป็นอย่างดี

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าครูสอน 1 คน 10 โรงเรียน 25,000.00
2 ค่าผู้ช่วยครู 1 คน 10 โรงเรียน 15,000.00
3 ค่าผลิตสื่อการสอน และป้ายประชาสัมพันธ์ 10 โรงเรียน 3,500.00
4 ค่าเช่ารถตู้ 2-3 วัน / ครั้ง 10 ครั้ง 45,000.00
5 ค่าน้ำมันรถตู้ 10 ครั้ง 30,000.00
6 ค่าที่พัก 10 จังหวัด 10,000.00
7 ค่าอุปกรณ์ (กระดาษ ปากกาหมึก สก๊อตเทป) 10 โรงเรียน 20,000.00
8 กระปุกออมสิน (50บาท*3 คน / โรงเรียน =150 บาท) 10 โรงเรียน 1,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
150,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,000.00

ยอดระดมทุน
165,000.00

บริจาคให้
โตไปเอาตัวรอด...(ด้านการเงิน)

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน