โครงการเด็กและเยาวชน

"ฟักฝันเฟส" เทศกาลให้เด็กรู้จักอาชีพที่อยากเป็น

เทศกาลแนะแนวอาชีพที่จุดประกายให้เด็กมัธยมมาสนใจและเรียนรู้ค้นหาตัวเองและค้นหาอาชีพที่อยากจะทำในอนาคต

ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน ( ส.ค.59 ถึง มี.ค. 60 ) พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพ

ยอดบริจาคขณะนี้

118,900 บาท

เป้าหมาย

118,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 57

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

"ฟักฝันเฟส" ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

12 เมษายน 2017

"ฟักฝันเฟส" เทศกาลแนะแนวอาชีพที่จุดประกายให้เด็กมัธยมมาสนใจและเรียนรู้ค้นหาตัวเองและค้นหาอาชีพที่อยากจะทำในอนาคต


ดำเนินโครงการโดย : ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve

ผ่านไปแล้วกับงานฟักฝันเฟส เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มีน้องๆ ผู้ปกครอง และคุณครูจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,300 คน
กิจกรรมในวันงานประกอบไปด้วย

1.ห้องบรรยายใหญ่ เป็นห้องบรรยายเวทีใหญ่ โดยจะมีวิทยากรพิเศษ จำนวน 6 ท่าน (ช่วงเช้า 3 คน และช่วงบ่าย 3 คน) ผลัดกันขึ้นมาบอกเล่าวิธีคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการลงมือทำ เพื่อจุดไฟให้กับเด็กมัธยมที่เข้าร่วมงานให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน2.ห้องบรรยายย่อยๆ ขนาดความจุ 70 - 200 คน จำนวน 18 ห้อง เป็นห้องสำหรับให้เด็ก

มัธยมที่เข้าร่วมเทศกาลได้เลือกเข้าไปพบกับพี่ต้นแบบอาชีพเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลอาชีพ หรือworkshop ทักษะที่ใช้ในการประกอบอาชีพนั้นๆ โดยภายในเทศกาลฟักฝันเฟสปีนี้มีการรวบรวมวิทยากรจากอาชีพ 67 อาชีพมาให้เด็กมัธยมได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ โดยมี List อาชีพ ตามตาราง3.โซนกิจกรรมและนิทรรศการ เป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ข้อมูลอาชีพ เรียนรู้เรื่องการลงมือ

ทำผ่านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมสนุกสนาน เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของเด็กมัธยมที่เข้าร่วมให้กลายเป็นนักลงมือทำ เพื่อกลับไปเริ่มต้นลงมือทำเพื่อค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพ และพัฒนาตัวเองไปสู่อาชีพที่อยากจะทำในอนาคต

4.นอกจากนี้งานนี้ยังเป็นงานที่จัดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน และเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้การทำงานจริงของทีมอาสาสมัครทุกคน เพราะทีมงานทุกคนที่มาร่วมจัดงานนี้ล้วนเป็นทั้งน้องๆ นักเรียนมัธยมและนักศึกษาทั้งหมด

ความประทับใจ


#ขอบคุณ #ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้น

นับตั้งแต่ที่พวกเราธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve เริ่มจัดงานฟักฝันเฟส ครั้งแรกในปี 2557 ในตอนนั้นเราตั้งใจว่าอยากจะจัดงานอีเว้นท์ใหญ่ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและชวนให้วัยรุ่นไทยที่มีความฝันทุกคนออกมาเริ่มต้นทำความฝันของตนเองให้กลายเป็นความจริงและเราตั้งใจอยากจัดให้เกิดขึ้นทุกๆ ปี

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาหลังจากจบงานแรก เราได้พยายามตามหาผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ สิ่งของ รวมถึงได้เปิดระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม เพื่อให้มีเงินทุนสำหรับการจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นได้

ทีมงาน a-chieve ขอเป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วมงานทุกๆ คน

ขอใช้พื้นที่นี้ในการขอขอบคุณเหล่าบุคคลที่เห็นความสำคัญของความฝันและการสร้างพื้นที่ในการค้นหาตัวเองให้แก่น้องๆมัธยมอนาคตของประเทศ ที่มาร่วมระดมทุนในเทใจดอทคอมทุกคน ซึ่งมีส่วนทำให้งานฟักฝันเฟส ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาสามารถจัดขึ้นมาได้


ขอบคุณสำหรับน้ำใจของทุกๆ คนที่มาร่วมสร้างงานฟักฝันเฟสนี้ด้วยกัน

ขอบคุณมากๆ ครับ/ค่ะ :)

ทีมงาน ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ที่มา/ความสำคัญโครงการ

ฉันอยากเป็นหมอ
ฉันอยากเป็นผู้กำกับการแสดง
ฉันอยากเป็นนักโฆษณา

การตัดสินใจบนความอยากทำอาชีพนั้น แต่ไม่มีข้อมูลว่าอาชีพนี้ต้องทำอะไร เราต้องผ่านการเรียนรู้เรื่องอะไร และที่สำคัญได้ค้นหาความต้องการของตัวเองที่แท้จริงแล้วหรือไม่ ทำให้เด็กซิ่ว ไม่อยากเรียน ไม่ตั้งใจเรียน เพราะเด็กมัธยมของไทยจะต้องตัดสินใจเลือกสายการเรียนหรือคณะที่จะเรียนตั้งแต่ช่วงอายุ 14-18 ปี ทั้งๆ ที่พวกเขาไม่มีความรู้แม้แต่น้อยว่าแต่ละสายการเรียนหรือคณะที่พวกเขาสนใจนั้น

เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมแก้ปัญหานี้ ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กมัธยมได้มีโอกาสทำความรู้จักกับอาชีพรอบตัวให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสนใจค้นคว้าข้อมูลอาชีพให้มากขึ้น ซึ่งเทศกาลฟักฝันเฟสที่กำลังจะจัดขึ้นนี้ จะช่วยให้เด็กมัธยมของประเทศไทยทุกคนกลายเป็นเด็กมัธยมที่ลงมือค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพในอนาคต ค้นหาเป้าหมายชีวิต เพื่อใช้เป็นทิศทางในการตัดสินใจด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปได้

ฟักฝันเฟส ถูกออกแบบมาจากความคิดที่ว่า งานเทศกาลใหญ่ๆ ในประเทศไทยมีแต่คอนเสิร์ต หรืองานที่พูดถึงเรื่องของการติว การเรียนพิเศษ การศึกษาต่อ แต่ไม่เคยมีงานวัยรุ่นสนุกๆ ที่มีเนื้อหาและมีกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ การแนะนำอาชีพรอบตัว การพูดถึงเรื่องการลงมือทำเพื่อค้นหาตัวเอง ค้นหาเป้าหมายชีวิตเลย ดังนั้น a-chieve จึงออกแบบเทศกาลฟักฝันเฟสขึ้นเพื่อให้เป็นงานแนะแนวอาชีพที่สนุกและใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นประตูชักจูงเด็กมัธยมในวงกว้างเข้าสู่วัฒนธรรมของการลงมือทำ และการค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพ ค้นหาเป้าหมายชีวิต

โดย ฟักฝันเฟส จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เด็กเริ่มสนใจในเรื่องการค้นหาตัวเอง การเรียนรู้อาชีพรอบตัว เพื่อนำไปสู่การเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพอื่นๆ ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ของโครงการ

เด็กมัธยมจากทั่วประเทศ* จำนวนมากกว่า 5,000 คน จะได้เรียนรู้ข้อมูลอาชีพจากการพูดคุย, ถาม ตอบหรือ workshop จากพี่ต้นแบบอาชีพ มากกว่า 60 อาชีพ โดยสามารถเลือกเข้าเรียนรู้ได้ตามความสนใจเรียนรู้ทัศนคติ แนวคิดดีๆ ในการประกอบอาชีพจากตัวพี่ต้นแบบอาชีพ

เกิดเครือข่ายคนทำงานที่มีพลัง มีความภาคภูมิใจในอาชีพที่ตนทำ ที่ยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนการศึกษาข้อมูลอาชีพของเด็กมัธยมอย่างต่อเนื่อง (ทั้งผ่านกิจกรรมของ a-chieve ที่จัดขึ้นตลอดปี* และผ่านการเข้าหาเรียนรู้โดยตัวเด็กๆ เองในอนาคต) 

สามารถเข้าดูรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของ a-chieve ได้จาก www.a-chieve.org

กิจกรรมภายในเทศกาลฟักฝันเฟส และตัวงานฟักฝันเฟส จะถูกพัฒนาให้เป็น Model กิจกรรมเรียนรู้ข้อมูลอาชีพที่ไม่เพียงสร้างความสนใจในการเรียนรู้ข้อมูลอาชีพและให้ความรู้แก่เด็กมัธยม แต่ยังเป็น model กิจกรรมที่เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมในการสร้างการเรียนรู้ให้กับคนทำงานและองค์กรในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งจะค่อยๆ นำไปขยายผลยังพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ข้อมูลอาชีพที่ได้จากการประสานงานและการบรรยายทั้งหมด จะถูกนำมาสร้างคลังข้อมูลอาชีพออนไลน์สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็กมัธยม และใช้ในการเรียนการสอนในห้องแนะแนวต่างๆ ผ่าน www.a-chieve.org/information

กิจกรรมที่จะดำเนินโครงการ

ฟักฝันเฟส เทศกาลแนะแนวอาชีพประจำปีสำหรับเด็กมัธยมทั่วประเทศ มาเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจและแนวคิดในการลงมือทำเพื่อค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพที่อยากจะทำในอนาคต โดยภายในเทศกาลฟักฝันเฟสจะประกอบไปด้วยพี่ต้นแบบอาชีพมากกว่า 60 อาชีพ ที่มาบรรยายให้ข้อมูลอาชีพและแนวคิดในการทำงานจากประสบการณ์ของตนเอง, กิจกรรมเรียนรู้วิธีคิดในการค้นหาตนเอง ทำความรู้จักอาชีพรอบตัวหลากหลายกิจกรรม, นิทรรศการเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจ ฯลฯ

รูปบรรยากาศเทศกาลฟักฝันเฟส

สามารถดูรูปบรรยากาศเทศกาลฟักฝันเฟส ครั้งที่ 1 เพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/fukfunfest/photos/?tab=albums

ฟักฝันเฟส ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ถูกจัดขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นเด็กมัธยมจากทั่วประเทศ จำนวน 5,000 - 10,000 คน ที่จะเข้ามาเรียนรู้กับวิทยากรพิเศษ พี่ต้นแบบอาชีพจากสาขาอาชีพต่างๆ  โดยกิจกรรมที่จะมีในฟักฝันเฟสปีนี้จะประกอบไปด้วย

 1. ห้องบรรยายใหญ่ขนาดความจุ 5,000 - 7,000 คน เป็นห้องบรรยายสำหรับช่วงเปิดงานบนเวทีใหญ่ โดยจะมีวิทยากรพิเศษ จำนวน 6 ท่าน (ช่วงเช้า 3 คน และช่วงบ่าย 3 คน) ผลัดกันขึ้นมาบอกเล่าวิธีคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการลงมือทำ เพื่อจุดไฟให้กับเด็กมัธยมที่เข้าร่วมงานให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดท้ังวัน
 2. ห้องบรรยายย่อยๆ ขนาดความจุ 70 - 200 คน จำนวน 18 ห้อง เป็นห้องสำหรับให้เด็กมัธยมที่เข้าร่วมเทศกาลได้เลือกเข้าไปพบกับพี่ต้นแบบอาชีพเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลอาชีพ หรือ workshop ทักษะที่ใช้ในการประกอบอาชีพนั้นๆ โดย-ายในเทศกาลฟักฝันเฟสปีนี้มีการรวบรวมอาชีพมากกว่า 60 อาชีพมาให้เด็กมัธยมได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ โดยมี List อาชีพ ตามรูปด้านล่างนี้
 3. โซนกิจกรรมและนิทรรศการ เป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ข้อมูลอาชีพ เรียนรู้เรื่องการลงมือทำผ่านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมสนุกสนาน เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของเด็กมัธยมที่เข้าร่วมให้กลายเป็นนักลงมือทำ เพื่อกลับไปเริ่มต้นลงมือทำเพื่อค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพ และพัฒนาตัวเองไปสู่อีพที่อยากจะทำในอนาคต

สามารถดูเว็บไซต์ของเทศกาลฟักฝันเฟสปีนี้ ได้ ที่นี่

รูปรายชื่ออาชีพที่เปิดให้เรียนรู้ในเทศกาลฟักฝันเฟส 2016

สมาชิกภายในทีม

สมาชิกในทีม a-chieve ประกอบด้วย ทีมงานหลัก 5 คน ดังนี้

 1. นางสาวภนิธา โตปฐมวงศ์ (Panita Topathomwong)
 2. นายนรินทร์ จิตต์ปราณีชัย (Narin Jitpraneechai)
 3. นายภูมิสิทธิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย (Poomsit Sirasupparoekchai)
 4. นางสาวชญาภรณ์ ชัยพล (Chayaphon Chaipon)
 5. นางสาวณัฐกานต์ วงศ์พิมพ์ (Natthakarn Wongpim)

เบอร์ติดต่อ 081-423-3323 (ภูมิสิทธิ์), 087-610-2391 (นรินทร์), 083-756-5443(ชญาภรณ์)
อีเมล s.poomsit@a-chieve.org, n.jitpraneechai@gmail.com, info@a-chieve.org
เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค www.a-chieve.org, www.fukfunfest.com, www.fb.com/achieve.org. www.fb.com/fukfunfest

และน้องๆ มัธยม/มหาวิทยาลัย ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม a-chieve shadow อาสากลับเข้ามาช่วยงานตามความถนัดและความสนใจ อีกกว่า 20 คน

พวกเราทีม  a-chieve "อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ" ดำเนินงานในฐานะกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการสร้างสังคมที่ทุกคนได้พบและได้ทำในสิ่งที่ตนรักเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าต่อตนเองและแบ่งปันคืนสู่สังคม โดยพวกเราทำหน้าที่สร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านการค้นหาตัวเอง ทำความรู้จักอาชีพ ที่ทำให้เด็กมัธยมได้เรียนรู้แนวคิดวิธีการค้นหาตัวเอง แนวคิดวิธีการทำความรู้จักกับแาชีพและโลกการทำงานรอบตัว ด้วยตัวพวกเขาเอง เช่น กิจกรรม job shadow, กิจกรรม openworld, ฐานข้อมูลอาชีพออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสุดท้ายแล้วจะช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพของงานแนะแนวและระบบการศึกษาของประเทศไทยได้ในที่สุด

รูปทีมงานและเหล่า a-chiever บางส่วน

ภาคี

 1. พี่ต้นแบบอาชีพ จำนวน 60 อาชีพ ที่พกพาประสบการณ์การทำงาน อาสามาให้ความรู้แก่น้องๆ มัธยม
 2. สปอนเซอร์หลักของเทศกาลฟักฝันเฟสในครั้งนี้ คือ dtac
 3. Partner ใจดีที่ช่วยสร้างสรรค์ Artwork ของงาน คือ  Graphic sunday
 4. Partner มากฝีมือที่สนับสนุนในด้านเทคโนโลยี คือ Makong Internet Data Center
 5. Media Partner ที่ช่วยกระจายข่าวให้แก่เด็กมัธยมทั่วประเทศ คือ Camphub.in.th, ชี้ดาบ, Toolmorrow, Ma D Hub,
 6. ที่ปรึกษาสำคัญ คือ School of Changemaker, ChangeFusion

รูปพี่ต้นแบบอาชีพจากกิจกรรมต่างๆ ของ a-chieve

"ฟักฝันเฟส" ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

12 เมษายน 2017

"ฟักฝันเฟส" เทศกาลแนะแนวอาชีพที่จุดประกายให้เด็กมัธยมมาสนใจและเรียนรู้ค้นหาตัวเองและค้นหาอาชีพที่อยากจะทำในอนาคต


ดำเนินโครงการโดย : ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve

ผ่านไปแล้วกับงานฟักฝันเฟส เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มีน้องๆ ผู้ปกครอง และคุณครูจากทั่วประเทศมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,300 คน
กิจกรรมในวันงานประกอบไปด้วย

1.ห้องบรรยายใหญ่ เป็นห้องบรรยายเวทีใหญ่ โดยจะมีวิทยากรพิเศษ จำนวน 6 ท่าน (ช่วงเช้า 3 คน และช่วงบ่าย 3 คน) ผลัดกันขึ้นมาบอกเล่าวิธีคิดและความเชื่อเกี่ยวกับการลงมือทำ เพื่อจุดไฟให้กับเด็กมัธยมที่เข้าร่วมงานให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ตลอดทั้งวัน2.ห้องบรรยายย่อยๆ ขนาดความจุ 70 - 200 คน จำนวน 18 ห้อง เป็นห้องสำหรับให้เด็ก

มัธยมที่เข้าร่วมเทศกาลได้เลือกเข้าไปพบกับพี่ต้นแบบอาชีพเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลอาชีพ หรือworkshop ทักษะที่ใช้ในการประกอบอาชีพนั้นๆ โดยภายในเทศกาลฟักฝันเฟสปีนี้มีการรวบรวมวิทยากรจากอาชีพ 67 อาชีพมาให้เด็กมัธยมได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจ โดยมี List อาชีพ ตามตาราง3.โซนกิจกรรมและนิทรรศการ เป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้ข้อมูลอาชีพ เรียนรู้เรื่องการลงมือ

ทำผ่านเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมสนุกสนาน เพื่อเปลี่ยนทัศนคติของเด็กมัธยมที่เข้าร่วมให้กลายเป็นนักลงมือทำ เพื่อกลับไปเริ่มต้นลงมือทำเพื่อค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพ และพัฒนาตัวเองไปสู่อาชีพที่อยากจะทำในอนาคต

4.นอกจากนี้งานนี้ยังเป็นงานที่จัดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน และเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้การทำงานจริงของทีมอาสาสมัครทุกคน เพราะทีมงานทุกคนที่มาร่วมจัดงานนี้ล้วนเป็นทั้งน้องๆ นักเรียนมัธยมและนักศึกษาทั้งหมด

ความประทับใจ


#ขอบคุณ #ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้น

นับตั้งแต่ที่พวกเราธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve เริ่มจัดงานฟักฝันเฟส ครั้งแรกในปี 2557 ในตอนนั้นเราตั้งใจว่าอยากจะจัดงานอีเว้นท์ใหญ่ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและชวนให้วัยรุ่นไทยที่มีความฝันทุกคนออกมาเริ่มต้นทำความฝันของตนเองให้กลายเป็นความจริงและเราตั้งใจอยากจัดให้เกิดขึ้นทุกๆ ปี

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาหลังจากจบงานแรก เราได้พยายามตามหาผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ สิ่งของ รวมถึงได้เปิดระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม เพื่อให้มีเงินทุนสำหรับการจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นได้

ทีมงาน a-chieve ขอเป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วมงานทุกๆ คน

ขอใช้พื้นที่นี้ในการขอขอบคุณเหล่าบุคคลที่เห็นความสำคัญของความฝันและการสร้างพื้นที่ในการค้นหาตัวเองให้แก่น้องๆมัธยมอนาคตของประเทศ ที่มาร่วมระดมทุนในเทใจดอทคอมทุกคน ซึ่งมีส่วนทำให้งานฟักฝันเฟส ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาสามารถจัดขึ้นมาได้


ขอบคุณสำหรับน้ำใจของทุกๆ คนที่มาร่วมสร้างงานฟักฝันเฟสนี้ด้วยกัน

ขอบคุณมากๆ ครับ/ค่ะ :)

ทีมงาน ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve

ไม่มีข้อมูล