project โควิด-19 สัตว์

อาหารให้ช้างแก่ ช้างพิการ ที่ประสบภัยโควิด-19

ช้างแก่และพิการที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมดูแล ส่วนใหญ่ล้วนผ่านการทารุณกรรมมาแทบทั้งสิ้น วิกฤติโควิด 19 ทำให้ผู้บริจาคหลักขาดรายได้ ไม่มีเงินมาบริจาค จนไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอ มูลนิธิขอชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคค่าอาหารช้างในเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2563

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ เชียงใหม่

ยอดบริจาคขณะนี้

1,480,398 บาท

เป้าหมาย

2,200,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 67%
จำนวนผู้บริจาค 2,115

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ขอบคุณผู้บริจาคที่ช่วยกันระดมทุนทำให้คุณตา คุณยายช้าง มีอาหารกิน

2 มิถุนายน 2020

ช้างแก่ ช้างพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม มีมากกว่า 50 เชือก จาก 87 เชือก ช้างแก่ต้องได้รับการดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ เพราะช้างแก่ส่วนใหญ่จะไม่มีฟัน หรือระบบการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องให้อาหารพิเศษ เช่น ข้าวปั้นที่มีส่วนผสม ของข้าวและกล้วย หญ้าก็ต้องผ่านการโม่บด ผลไม้ที่ให้ช้างแก่กินต้องย่อยง่าย และช้างแก่ยังต้องทานอาหารเสริมสำเร็จรูป รวมแล้ว ค่าอาหารช้างแก่ต่อวันจะตกอยู่ที่ 1,000 บาท 

บรรยายภาพ : คุณยายช้างแก่เคี้ยวไม่ค่อยไหว ต้องทำขนมกล้วยให้ทาน จะได้เคี้ยวง่าย


บรรยายภาพ : ขอบคุณนะ พวกเราอิ่มแล้ว

นอกจากอาหารที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้ว ช้างแก่ ช้างพิการ ยังมีคุณหมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะจะไม่สบายและเบื่ออาหารบ่อยๆ

บรรยายภาพ : แม่โด๊ะ ไม่ค่อยทานอาหาร คุณหมอต้องช่วยเติมน้ำเกลือและให้วิตามินเสริม

ตกบ่าย คุณยายช้างก็ชอบที่จะลงนอนแช่ช้ำ ให้ธาราช่วยบำบัดโรคอีกด้วย และทำเล็บ

บรรยายภาพ : มาทำเล็บกันนะ

สรุปค่าใช้จ่ายอาหารช้าง 87 เชือก ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2563

รายการบาท
ต้นข้าวโพด539,610.00
หญ้า54,000.00
แตงโม68,960.00
ฟักทอง11,357.50
กล้วย129,708.00
ขนุน9,800.00
อาหารเสริมช้าง 40 กระสอบ13,200.00
รวมทั้งหมด826,635.00

ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ช้างได้กินอิ่มอ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

 ช้างแก่ ช้างพิการที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ดูแลอยู่มีมากกว่า 50 เชือก จาก 87 เชือก แต่และตัวล้วนแต่ผ่านการทารุณกรรมมาแทบทั้งสิ้น มูลนิธิฯต้องการให้บั้นปลายชีวิตของช้างแก่ ได้มีความสุข อยู่ในพื้นที่ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสม

วิกฤติการณ์โควิด-19 ได้ส่งกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของช้างแก่ ช้างพิการ  รวมถึงสัตว์น้อยใหญ่ อาทิสุนัขจรจัด แมวที่ถูกทารุณกรรม วัว ควาย หมู กระต่าย ม้าแก่ ม้าพิการ ม้าบาดเจ็บ รวมทั้งสัตว์อื่นๆ กว่า 3,000 ชีวิต ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเช่นกัน  เพราะผู้บริจาคหลักของมูลนิธิฯคือของ ห.จ.ก.เอลลิแฟ้นท์เนเจอร์ปาร์ค ประสบปัญหาเศรษฐกิจ ขาดรายได้ เนื่องจากจาก ไม่มีนักท่องเที่ยวมาเข้ามาในประเทศ


โดยเฉพาะช้างแก่ ช้างพิการ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ขณะนี้ไม่ได้รับอาหารเพียงพอ

ประกอบกับช้างแก่เหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ เพราะส่วนใหญ่ไม่มีฟันแล้ว อีกทั้งระบบการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องให้อาหารพิเศษ เช่น ข้าวปั้นที่มีส่วนผสม ของข้าวและกล้วย หญ้าก็ต้องผ่านการโม่บด ผลไม้ที่ให้ช้างแก่กินต้องย่อยง่าย เช่นมะละกอ มะขาม และช้างแก่ยังต้องทานอาหารเสริมสำเร็จรูป
ค่าอาหารช้างแก่จะตกอยู่ที่ 1,000 บาทต่อวันต่อช้างแก่หนึ่งเชือก

ขั้นตอนการดำเนินการ

  1. จัดหาอาหารให้ช้างแก่ ช้างพิการในยามวิกฤติการณ์โควิด-19 จำนวน 50 เชือก
  2. จัดซื้ออาหารเสริมให้ช้างแก่ ช้างพิการ จำนวน 300 กระสอบ สำหรับช้างแก่ ช้างพิการ 50 เชือก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2563

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ช้างแก่ของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จำนวนกว่า 50 เชือก มีอาหารกินเพียงต่อการดำรงชีวิตในยามประสบวิกฤติโควิด-19
  2. สังคมเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล ในยามที่สัตว์ทุกข์ยาก ในภาวะวิกฤติ

สมาชิกภายในทีม

  • นางสาวแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
  • นางสาวทิพย์สุดา มะสิทธิ์ เลขานุการประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการ


  

ขอบคุณผู้บริจาคที่ช่วยกันระดมทุนทำให้คุณตา คุณยายช้าง มีอาหารกิน

2 มิถุนายน 2020

ช้างแก่ ช้างพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม มีมากกว่า 50 เชือก จาก 87 เชือก ช้างแก่ต้องได้รับการดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ เพราะช้างแก่ส่วนใหญ่จะไม่มีฟัน หรือระบบการย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องให้อาหารพิเศษ เช่น ข้าวปั้นที่มีส่วนผสม ของข้าวและกล้วย หญ้าก็ต้องผ่านการโม่บด ผลไม้ที่ให้ช้างแก่กินต้องย่อยง่าย และช้างแก่ยังต้องทานอาหารเสริมสำเร็จรูป รวมแล้ว ค่าอาหารช้างแก่ต่อวันจะตกอยู่ที่ 1,000 บาท 

บรรยายภาพ : คุณยายช้างแก่เคี้ยวไม่ค่อยไหว ต้องทำขนมกล้วยให้ทาน จะได้เคี้ยวง่าย


บรรยายภาพ : ขอบคุณนะ พวกเราอิ่มแล้ว

นอกจากอาหารที่ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้ว ช้างแก่ ช้างพิการ ยังมีคุณหมอคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะจะไม่สบายและเบื่ออาหารบ่อยๆ

บรรยายภาพ : แม่โด๊ะ ไม่ค่อยทานอาหาร คุณหมอต้องช่วยเติมน้ำเกลือและให้วิตามินเสริม

ตกบ่าย คุณยายช้างก็ชอบที่จะลงนอนแช่ช้ำ ให้ธาราช่วยบำบัดโรคอีกด้วย และทำเล็บ

บรรยายภาพ : มาทำเล็บกันนะ

สรุปค่าใช้จ่ายอาหารช้าง 87 เชือก ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2563

รายการบาท
ต้นข้าวโพด539,610.00
หญ้า54,000.00
แตงโม68,960.00
ฟักทอง11,357.50
กล้วย129,708.00
ขนุน9,800.00
อาหารเสริมช้าง 40 กระสอบ13,200.00
รวมทั้งหมด826,635.00

ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทำให้ช้างได้กินอิ่มแผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.จัดหาอาหารให้ช้างแก่ ช้างพิการ ที่ประสบภัยโควิด-19 ระยะเวลา 8 เดือน  (พฤษภาคม - ธันวาคม 2563)2,000,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
200,000
รวม2,200,000