project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

Food for Heroes หนึ่งกล่องหนึ่งกำลังใจ ช่วยบุคลากรโรงพยาบาลไทยสู้ภัย Covid-19

ให้หนึ่งกล่องของคุณเป็นหนึ่งกำลังใจ ส่งอาหารให้บุคลากรโรงพยาบาลทุกส่วนงาน เพราะเราอยากให้ฮีโร่ได้ทานอาหารที่ดี และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกวัน และยังมุ่งสนับสนุนการกระจายรายได้ให้แก่ผู้บริการอาหารรายย่อยของไทย ด้วยแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ Event Banana Catering จัดส่ง 9 โรงพยาบาลทั่วกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

ยอดบริจาคขณะนี้

533,205 บาท

เป้าหมาย

792,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 67%
จำนวนผู้บริจาค 489

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สรุปผลการดำเนินการเพื่อทำการจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาล 8,060 กล่อง

29 มิถุนายน 2020

สรุปผลการดำเนินการเพื่อทำการจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาล 8,060 กล่อง โดยเฉลี่ยกล่องละ 60 บาท ในระยะเวลา 2 เดือน เราได้ส่งข้าวกล่องไปสนับสนุนการทำการงานของบุคคลากรทางการแพทย์ดังนี้

 1. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 กล่อง
 2. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 530 กล่อง
 3. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 400 กล่อง
 4. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1,100 กล่อง
 5. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 1,200 กล่อง
 6. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 600 กล่อง
 7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 800 กล่อง
 8. สถาบันบำราศนราดูร 500 กล่อง
 9. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 1,100 กล่อง
 10. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 400 กล่อง
 11. โรงพยาบาลเลิดสิน 400 กล่อง
 12. โรงพยาบาลตากสิน 200 กล่อง
 13. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 150 กล่อง
 14. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 130 กล่อง
 15. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 150 กล่อง


สุกัญญา คุณกิติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ “เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ ขอขอบคุณแพลตฟอร์ม อีเวนท์ บานาน่า นะคะ ที่จัดโครงการดีๆ Food For Heroes เพื่อส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเรา ขอบคุณจากใจจริงค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ”


นายแพทย์ธาตรี สุนพงศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ “การช่วยเหลือในแง่ของอาหารการกินให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลช่วง Covid-19 ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ได้สะดวกขึ้น เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ต้องออกไปหาอาหารกินข้างนอก โอกาสเสี่ยงของการแพร่ระบาดก็จะลดลงนะครับ”

สราวุธ ริยะกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ “ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคผ่านโครงการ Food For Heroes ให้กับเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้รับอาหารที่ดี มีคุณค่า แล้วก็อิ่มท้อง เพื่อใช้ในการสู้กับ Covid-19 ครับ”

Event Banana ขอเป็นตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลและผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนทุกท่านที่ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับโครงการ “Food for Heroes Phase 1 และ Phase 2” ประสบความสำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมายจัดส่งอาหารกล่องจำนวน 8,060 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้ง 15 แห่ง ส่งกำลังใจให้กับเหล่าบุคลากรและผู้ประกอบการอาหารรายย่อยได้สู้ผ่านวิกฤต COVID-19 เป็นผลสำเร็จ พวกเราทีมงาน Event Banana ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

บุคลากรของโรงพยาบาล ผู้เสียสละ ผู้มีความเสี่ยงสูงในการเผชิญหน้ากับไวรัสโควิดอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้พวกเค้าเหล่านี้ทำงานหนักมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรของโรงพยาบาล มีเวลาน้อยมากในการซื้อหาอาหารกลางวัน ทั้งยังมีข้อจำกัดมากขึ้นหลังจากมีมาตรการปิดร้านอาหาร จากการสำรวจโรงพยาบาลทั่วไปจะมีผู้มาบริจาคอาหารบ้าง แต่ปัญหาหลักคือขาดความต่อเนื่อง และไม่มีการบริหารจัดการที่ดี หรือการแจ้งความประสงค์บริจาคมาล่วงหน้า ทำให้เกิดการซ้ำซ้อนและเกิดอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste)


บรรยายภาพ: บุคลากรแพทย์และพยาบาลจากรพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 1 ในรพ.ร่วมโครงการ Food for heroes

ในเดือนเมษายนเราได้ส่งอาหารไปยัง 7 โรงพยาบาลประกอบด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก 

ขณะที่เดือนพฤษภาคม ปรับเป็น 9 โรงพยาบาล โดยมี 3 โรงพยาบาลเดิมคือ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลพระมงกุฏ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ อีก 6 โรงพยาบาลในพื้นที่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ที่เพิ่มมาประกอบด้วย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โรงพยาบาลปทุมธานี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลสมุทรปราการ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราจึงขอชวนทุกคนมาส่งกล่องกำลังใจกันต่อในเดือนพฤษภาคม


บรรยายภาพ: อาหารกล่อง คุณภาพคัดสรร ผ่านกระบวนการทำที่ได้มาตรฐาน

บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด เป็น Tech Startup ของไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับสั่งอาหารสำหรับองค์กร เราจึงจะใช้แพลตฟอร์มของ Event Banana อำนวยความสะดวกในการสั่งอาหาร ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหาร สะดวกและควบคุมเวลาจัดส่งได้ สามารถสั่งแต่ละวันล่วงหน้าได้ และแก้ไขปัญหาการรอรับอาหารเฉพาะหน้าในแต่ละวัน ซึ่งคุณภาพและปริมาณก็ไม่เท่ากันและคาดการณ์ไม่ได้

นอกจากนี้แพลตฟอร์มของเราสนับสนุนผู้ให้บริการอาหาร (Food Provider) รายย่อย ที่ปัจจุบันอยู่ในระบบของเรากว่า 250 เจ้าทั่วกรุงเทพฯ กำลังประสบปัญหารายได้ลดน้อยลงจากการปิดให้บริการร้านอาหาร เราอยากให้โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถการกระจายรายได้ให้กับคนเหล่านี้ในยามวิกฤตของการแพร่ระบาดโควิด-19

บรรยายภาพ : ร้านอาหารพาร์เนอร์ที่เข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. เลือกผู้ให้บริการอาหารจากฐานผู้ให้บริการทั้งหมด ที่เหมาะสมสำหรับโครงการ และประชุมเตรียมความพร้อม
 2. ยืนยันความต้องการของแต่ละโรงพยาบาลในแต่ละวัน และตกลงจำนวน เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนและเกิด food waste
 3. ให้ผู้ติดต่อหลักของแต่ละโรงพยาบาลกับทางโครงการ เริ่มใช้แพลตฟอร์มในการสั่งอาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่ของเราให้คำแนะนำ
 4. จัดส่งอาหารไปให้ผู้ติดต่อหลักเป็นผู้รับของ ตรวจเช็ค และถ่ายรูป
 5. เจ้าหน้าที่อาจมีการลงพื้นที่บ้าง เพื่อสอบถามความคิดเห็นและตรวจสอบความเรียบร้อย
 6. รายละเอียดของโครงการ จะแชร์บนสื่อโซเชียลของ Event Banana รวมทั้งมีการแชร์ข่าวกับสื่อออนไลน์ที่เป็นพาร์ทเนอร์

ประโยชน์ของโครงการ

1. เพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงานให้แก่บุคลากรโรงพยาบาล ระหว่างช่วงโควิด ที่การหาอาหารที่ดีรับประทานในที่ทำงานทำได้ยาก

2. เพิ่มสุขอนามัย ด้วยอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ทุกวัน จากผู้ให้บริการด้านอาหารที่มีประสบการณ์ดูแลองค์กรต่างๆมาก่อน

3. กระจายรายได้สู่ผู้ให้บริการอาหารรายย่อย ซึ่งได้รับผลกระทบด้านยอดขายจากวิกฤตโควิด

เจ้าของโครงการ


สมาชิกภายในทีม

 Event Banana Co., Ltd.

ดำเนินการจัดส่งอาหาร ณ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพฯ และตั้งเป้าจัดส่งครบทั้ง 7 โรงพยาบาลภายในวันที่ 10 เมษายน 63

8 เมษายน 2020

บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนโครงการ “Food for Heroes” ขณะนี้เราเริ่มดำเนินการจัดส่งอาหารกล่องที่ดีมีคุณภาพ ให้กับฮีโร่บุคลากรของโรงพยาบาลที่กำลังต่อสู้กับไวรัส COVID-19 เริ่มต้นโรงพยาบาลลาดกระบังเป็นแห่งแรก และจะทำการจัดส่งให้ครบทั้ง 7 โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องทุกวันจันทร์-ศุกร์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 โครงการเริ่มจัดส่งอาหารจำนวน 100 กล่องให้โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลแรกของโครงการ จากนั้นวันที่ 7 เมษายน 2563 เราได้จัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวนโรงพยาบาลละ 100 กล่อง โดยจำนวนอาหารเป็นไปตามความประสงค์ของโรงพยาบาลที่ได้แจ้งไว้ เพื่อลดการเกิด Food Waste และเพื่อบริหารเงินบริจาคของทุกท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด


บรรยายภาพ: จัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลลาดกระบัง จำนวน 100 กล่อง

เอกชัย​ ผดุงภักดีวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง เล่าว่า

“ตอนนี้โรงพยาบาลกำลังจะย้ายแผนกโรคทางเดินหายใจไปที่อาคารใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเป็นแผนกพิเศษโดยเฉพาะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีการแยกสัดส่วนการรักษาที่ชัดเจนทั้งในส่วนของผู้ป่วยและบุคลากร บุคลากรของเราที่ดูแลผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ก็ต้องมาเปลี่ยนเครื่องแบบที่เป็นเครื่องแบบเฉพาะที่อาคารนี้ และจะไม่เดินออกมาปะปนกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ป่วยทั่วไป เช่นกันเราก็ป้องกันการแพร่ระบาดหากมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลของเรา เราก็ต้องใกล้ชิด ดูแลเขาเป็นอย่างดีที่สุด และต้องป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคอย่างรัดกุมอีกด้วย”

อย่างไรก็ตามการจัดส่งอาหารให้บุคลากรในโรงพยาบาลนั้น ไม่ได้เพียงแต่ช่วยเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของโรงพยาบาล อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร ช่วยลดความสุ่มเสี่ยง ลดความแออัดในขณะที่ต้องไปต่อคิวซื้ออาหารได้อีกหนึ่งทาง อีกทั้งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังทำให้เราได้เห็นถึงความทุ่มเทเสียสละของบุคลากรในทุกฝ่าย และทำให้มีกำลังใจผลักดันโครงการนี้ให้บรรลุเป้าหมาย 7,500 กล่องภายใน 1 เดือนให้ได้ (1-30 เมษายน 2563) ในส่วนของค่าจัดส่งนั้น อีเวนท์ บานาน่า เป็นผู้สมทบทุนให้ทั้งหมด

อาหารที่ได้จัดส่งแล้ว รวมถึงแผนการจัดส่งทั้งหมดในวันที่ 3-10 เมษายน 2563  มีแผนการใช้งบประมาณดังนี้

 • วันที่ 3 เมษายน 2563 จัดส่งให้โรงพยาบาลลาดกระบัง จำนวน 100 กล่อง ใช้งบประมาณ 6,000 บาท
 • วันที่ 7 เมษายน 2563 จัดส่งให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวนโรงพยาบาลละ 100 กล่อง ใช้งบประมาณรวม 12,000 บาท
 • วันที่ 8 เมษายน 2563 จะจัดส่งให้โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จำนวน 100 กล่อง และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 300 กล่อง ใช้งบประมาณรวม 24,000 บาท
 • วันที่ 9 เมษายน 2563 จะจัดส่งให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 200 กล่อง และโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 300 กล่อง ใช้งบประมาณรวม 30,000 บาท
 • วันที่ 10 เมษายน 2563 เวียนไปจัดส่งให้โรงพยาบาลลาดกระบังอีกครั้ง จำนวน 200 กล่อง ใช้งบประมาณ 12,000 บาท

นอกจากจะได้ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้โรงพยาบาลแล้ว จากแผนงานรอบ 1 สัปดาห์นี้เรายังได้ช่วยกระจายรายได้แก่ผู้ให้บริการอาหารรายย่อยอีกหลายราย และมีแผนจะช่วยเหลือรายอื่นๆต่อไปให้ทั่วถึง

บรรยายภาพ: พยาบาลประจำโรงพยาบาลลาดกระบังกำลังทานอาหารที่ทุกท่านส่งไปให้

ภารกิจของ Food for Heroes ยังไม่จบ เรามีเป้าหมายที่จะจัดส่งอาหารให้แต่ละโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานและค่าใช้จ่ายของเหล่าฮีโร่และโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้อย่างแท้จริง เพราะเราเห็นถึงความสำคัญของอาหารที่ดีมีคุณภาพ ที่จะช่วยเป็นทั้งแรงกายและกำลังใจสำคัญให้กับเหล่าฮีโร่ทุกท่าน และการบริการอาหารให้กับพวกเขาจะยังช่วยลดความแออัดในการไปต่อคิวซื้ออาหารที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อีกด้วย 


นอกเหนือไปกว่านั้น ผลกระทบของ COVID-19 ยังไม่ได้มีแค่เรื่องสาธารณสุข แต่ยังสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต่อผู้ประกอบการรายย่อย เราจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้มากและทั่วถึงที่สุด อีเวนท์ บานาน่า คาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ท่านใดที่ร่วมบริจาคแล้วก็สามารถบอกต่อๆกันไป เพราะการร่วมแรงร่วมใจกันคนละนิด จะสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ไปพร้อมกัน


เริ่มดูแล 7 โรงพยาบาล ในสัปดาห์แรก (3-10 เมษายน 1,400 กล่อง) ขยายเป็น 10 โรงพยาบาล ในสัปดาห์ที่สอง (13-17 เมษายน 2,100 กล่อง) และวางแผนส่งอาหารให้โรงพยาบาลเหล่านี้สัปดาห์ละครั้ง ตลอดเดือนเมษายน 2563

17 เมษายน 2020

บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนโครงการ “Food for Heroes” ขณะนี้เราเริ่มดำเนินการจัดส่งอาหารกล่องที่ดีมีคุณภาพให้กับฮีโร่บุคลากรของโรงพยาบาลที่กำลังต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งรายละเอียดการจัดส่งอาหารในแต่ละวันมีดังต่อไปนี้

วันที่จัดส่งสถานที่
จำนวนอาหาร  
(กล่อง)
3 เม.ย. 63โรงพยาบาลลาดกระบัง100
7 เม.ย. 63

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

100

100

8 เม.ย. 63

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

100

300

9 เม.ย. 63

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

200

300

10 เม.ย. 63โรงพยาบาลลาดกระบัง200
13 เม.ย. 63

สถาบันบำราศนราดูร

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

300

200

14 เม.ย. 63

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

100

100

15 เม.ย. 63

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

100

300

16 เม.ย. 63

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

300

300

17 เม.ย. 63

โรงพยาบาลลาดกระบัง

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

200

200

ในส่วนการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อย ขณะนี้พวกเราได้ช่วยกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการหลายสิบราย รวมคนงานหลายร้อยชีวิต อาทิ ร้านข้าวกล่องอาม่า ร้านข้าวกล่องสัมมนา ร้านใบเหลียง ร้านพิเศษใส่ไข่ ร้านกรองแก้ว ร้านครัวไหมพร ร้านข้าวกล่อง55 ร้านกินไรดี ร้าน Mum mum ร้าน Art cafe ร้าน Hom ร้าน Halalize ร้าน LAX ร้านแด๊กกระเพราบึ้ม และร้านพี่หมีมีข้าว เป็นต้น เราได้ช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการ รวมไปถึงลูกจ้าง พ่อครัว แม่ครัว หลายร้อยชีวิตให้ยังคงมีรายได้จุนเจือครอบครัว และมีแรงใจสู้ผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 นี้ไปพร้อมกัน

กิจกรรมในสัปดาห์ที่สอง 


บรรยายภาพ: คุณ ณัฐนิช ทองไกรแสน CEO / Co-founder ของบริษัท อีเวนท์ บานาน่า นำทีมจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

ภารกิจของ Food for Heroes เดินทางมาสู่สัปดาห์ที่สองของการจัดส่งอาหาร บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด เพิ่มเป้าหมายจาก 7 โรงพยาบาลในสัปดาห์แรก เป็น 10 โรงพยาบาลในสัปดาห์นี้ (รายชื่อโรงพยาบาลเพิ่มเติม ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร รพ.นพรัตนราชธานี และ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์) จากนั้นในสัปดาห์ต่อๆไป เราวางแผนจะจัดส่งอาหารให้ทั้ง 10 โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายน 

โครงการ Food for Heroes มีเป้าหมายที่จะจัดส่งอาหารให้แก่บุคลากรโรงพยาบาลเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานและค่าใช้จ่ายของเหล่าฮีโร่ในโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้อย่างแท้จริง เพราะเราเห็นถึงความสำคัญของอาหารที่ดีมีคุณภาพ ที่จะช่วยเป็นทั้งแรงกายและกำลังใจสำคัญให้กับเหล่าฮีโร่ทุกท่าน ทั้งแพทย์ พยาบาล รปภ. และบุคลากรทุกส่วนงานในโรงพยาบาล ซึ่งการบริการอาหารให้กับฮีโร่เหล่านี้จะช่วยลดความแออัดในการไปต่อคิวซื้ออาหารที่จะเพิ่มความเสี่ยงให้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 


บรรยายภาพ: การจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563


บรรยายภาพ: บุคลากรโรงพยาบาลกำลังต่อแถวรับอาหารกล่องจากโครงการ

การลงพื้นที่ทำให้เราเห็นว่า บุคลากรแต่ละโรงพยาบาลต้องรับภาระหนักขึ้นกว่าที่เราคิดมาก อีกทั้งขั้นตอนการทำงานก็มีมากขึ้น เคร่งครัดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 เหล่านี้ทำให้เวลาในการหาซื้ออาหารรวมถึงเวลาพักของบุคลากรยิ่งมีน้อยลง แต่เพียงได้รับกำลังใจเล็กๆ น้อยๆ อย่างอาหารที่ดีมีคุณภาพ ก็สามารถสร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้กับพวกเขาได้มากทีเดียว


บรรยายภาพ: ผู้ประกอบการรายย่อยกำลังจัดเตรียมอาหารให้กับโรงพยาบาล

สุดท้ายนี้เรามาเกือบถึงครึ่งทางของภารกิจแล้ว อีเวนท์ บานาน่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนโครงการ “Food for Heroes” และเพื่อผลักดันให้โครงการบรรลุเป้าหมาย พวกเราขอความร่วมมือทุกท่านในการบอกต่อโครงการนี้กับคนรู้จัก เพื่อบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือทั้ง 10 โรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายนนี้ เนื่องจากประเทศไทยยังคงมียอดผู้ป่วย COVID-19 รักษาตัวอยู่กว่า 1,200 ราย และยังมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน จึงคาดว่าเหล่าบุคลากรในโรงพยาบาลทุกท่านยังคงต้องทำงานหนักกันอย่างต่อเนื่อง และหากพวกเขายังไม่ได้พัก เราก็จะไม่หยุดจัดส่งอาหารและกำลังใจให้กับพวกเขาเช่นกัน

สรุปผลการดำเนินการเพื่อทำการจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาล 8,060 กล่อง

29 มิถุนายน 2020

สรุปผลการดำเนินการเพื่อทำการจัดส่งอาหารให้โรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 15 โรงพยาบาล 8,060 กล่อง โดยเฉลี่ยกล่องละ 60 บาท ในระยะเวลา 2 เดือน เราได้ส่งข้าวกล่องไปสนับสนุนการทำการงานของบุคคลากรทางการแพทย์ดังนี้

 1. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 กล่อง
 2. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 530 กล่อง
 3. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 400 กล่อง
 4. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 1,100 กล่อง
 5. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 1,200 กล่อง
 6. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 600 กล่อง
 7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 800 กล่อง
 8. สถาบันบำราศนราดูร 500 กล่อง
 9. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 1,100 กล่อง
 10. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 400 กล่อง
 11. โรงพยาบาลเลิดสิน 400 กล่อง
 12. โรงพยาบาลตากสิน 200 กล่อง
 13. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 150 กล่อง
 14. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 130 กล่อง
 15. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 150 กล่อง


สุกัญญา คุณกิติ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ “เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะ ขอขอบคุณแพลตฟอร์ม อีเวนท์ บานาน่า นะคะ ที่จัดโครงการดีๆ Food For Heroes เพื่อส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเรา ขอบคุณจากใจจริงค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ”


นายแพทย์ธาตรี สุนพงศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ “การช่วยเหลือในแง่ของอาหารการกินให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลช่วง Covid-19 ก็จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ได้สะดวกขึ้น เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ต้องออกไปหาอาหารกินข้างนอก โอกาสเสี่ยงของการแพร่ระบาดก็จะลดลงนะครับ”

สราวุธ ริยะกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ “ขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคผ่านโครงการ Food For Heroes ให้กับเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้รับอาหารที่ดี มีคุณค่า แล้วก็อิ่มท้อง เพื่อใช้ในการสู้กับ Covid-19 ครับ”

Event Banana ขอเป็นตัวแทนบุคลากรโรงพยาบาลและผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนทุกท่านที่ช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับโครงการ “Food for Heroes Phase 1 และ Phase 2” ประสบความสำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมายจัดส่งอาหารกล่องจำนวน 8,060 กล่อง ให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้ง 15 แห่ง ส่งกำลังใจให้กับเหล่าบุคลากรและผู้ประกอบการอาหารรายย่อยได้สู้ผ่านวิกฤต COVID-19 เป็นผลสำเร็จ พวกเราทีมงาน Event Banana ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง

แผนการใช้เงิน

ระยะที่ 2

รายการเดือนพฤษภาคมจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
อาหารกลางวัน (60บาท/กล่อง)4,500 กล่อง
(200 กล่อง/โรงพยาบาล/วัน)
2-3 โรงพยาบาลต่อวัน
ระยะเวลา 15 วัน

270,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

27,000
รวม
297,000

ระยะที่ 1

รายการเดือนเมษายนจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
อาหารกลางวัน (60บาท/กล่อง)7,500 กล่อง
(200 กล่อง/โรงพยาบาล/วัน)
2-3 โรงพยาบาลต่อวัน
ระยะเวลา 15 วัน
(เริ่มดำเนินการส่งอาหารกลางวันเมื่อระดมทุนถึง 50,000 บาท)
450,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

45,000
รวม
495,000