โครงการสุขภาพ

FOOD4GOOD ช่วยค่าอาหารเด็กในโรงเรียน

สมทบทุนค่าอาหารเด็กมื้อละ 20 บาท ให้กับน้อง 977 คนใน 7 โรงเรียนบนพื้นที่ห่างไกล ให้ กินอิ่มและได้รับโภชนาการที่ดีสมวัย

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

54,882 บาท

เป้าหมาย

600,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 9%
413 วัน จำนวนผู้บริจาค 51

20 บาทของเราสั่งอาหารจานด่วนอะไรได้บ้าง?

"ข้าวไข่เจียว"

"ก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็ก"


มีไม่กี่รายการอาหารที่พอจะนึกออกในราคาเท่านี้ ยิ่งโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ตั้งอยู่บนเขา การเดินทางเข้าถึงยากลำบาก 20 บาทที่รัฐจัดสรรให้นั่น โรงเรียนต้องใช้เงินไปกับค่าวัตถุดิบ เครื่องปรุง ค่าแก๊ส ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแม่ครัว รวมถึงค่าขนส่งที่ค่อนข้างสูงเพื่อนำพาวัตถุดิบขึ้นไปให้ถึงที่หมาย

กฎเกณฑ์ที่ใช้เหมือนกันทั้งประเทศ นับเป็นเรื่องยากสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล!

ยิ่งโรงเรียนบนพื้นที่ห่างนั้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งหมายถึงโรงเรียนประถมศึกษาที่จำเป็นจะต้องเปิดสอนนักเรียนไปถึงชั้นมัธยมศึกษาต้น ปีที่ 1 - 3 เนื่องจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ไม่มี หรือมีน้อย หากผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่เป็นครอบครัวยากจนไม่อาจที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเมือง 

โรงเรียนเหล่านี้ ก็ไม่ได้รับงบค่าอาหารกลางวัน แต่เมื่อเด็กต้องกินข้าว โรงเรียนก็มีความพยายามที่จะจัดสรรอาหารให้พอสำหรับเด็กทุกคน

ข้อจำกัดที่ว่ามานั่น ยังไม่จบ!

เพราะว่าด้วยเรื่องการเดินทางไปกลับโรงเรียนของเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล ข้ามเขาหลายลูกหลายชั่วโมงกว่าจะถึงโรงเรียน ทำให้กลับบ้านไม่ได้ เด็กต้องพักนอนที่นั่น ทำให้โรงเรียนต้องมีงบประมาณสนับสนุนเรื่องอาหารให้ครบ 3 มื้อเพิ่มไปอีก เพราะเด็กๆจำนวนเกินครึ่งต้องพักนอนที่โรงเรียน 


ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา “Food4Good พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย” ทำงานกับ มูลนิธิและหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเด็กๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องโภชนาการของเด็กๆให้ดีขึ้น ด้วยความร่วมมือของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ร้านอาหาร และโรงแรม 130 กว่าแห่ง ร่วมบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขายอาหารในเมนูที่ร่วมโครงการฯ Food4Good สามารถช่วยเหลือเด็กๆกว่า 1,000 คน ใน สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น และปัจจุบัน Food4Good ทำงานอย่างเข้มข้นกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เพื่อช่วยเหลือเด็กๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 โรงเรียน ให้มีอาหารที่มีประโยชน์รับประทานอย่างพอเพียง ได้รับสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และมีภาวะโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 


 Food4Goodนอกจากหาเงินสนับสนุนค่าอาหารให้เด็กๆ เพิ่มเติมจากที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วจากรัฐบาล หากจะต้องทำงานใกล้ชิดกับคุณครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆจะได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งเชื่อมต่อความรู้จากนักโภชนาการและเชฟจากร้านอาหารที่ร่วมโครงการ เพื่อให้คุณครูและเด็กๆได้มีความรู้เรื่องโภชนาการ การคัดเลือกวัตถุดิบ การประกอบอาหาร รวมไปถึงการจัดการครัวให้ถูกสุขอนามัย และท้ายสุด คือ พัฒนาเรื่องการเกษตรในโรงเรียน เพื่อสร้างความยั่งยืนของแหล่งอาหาร วันนี้เรายังรอให้ทุกคนหยิบยื่นความช่วยเหลือ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาเรื่องนี้กับเรา 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับ

  1. พัฒนาคุณภาพอาหารของเด็กในโรงเรียน เพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และมีภาวะโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
  2. ถ่ายทอดและพัฒนาความรู้เรื่องโภชนการกับคุณครูและเด็ก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโภชนาการ สามารถจัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่เด็กๆได้ครบถ้วน รวมถึงการคัดเลือดวัตถุดิบ การประกอบอาหาร การถนอมอาหาร การจัดเก็บอาหารที่ถูกต้อง และการจัดการครัวให้สะอาดถูกสุขอนามัย
  3. พัฒนาเรื่องการเกษตรในโรงเรียน เพื่อสร้างความยั่งยืนของแหล่งอาหาร ให้สามารถต่อยอดงบประมาณและความรู้ที่ได้รับ เช่น การทำโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อนำมาปรุงอาหาร พัฒนาแปลงผัก โรงเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เป็นต้น

ตัวอย่างการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียน  

เรื่อง การแปรรูปผลผลิตสู่อาหารกลางวัน โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง 

เริ่มตั้งแต่สอนทฤษฎีให้เด็กนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการเลี้ยงปลาในกระชัง ตลอดจนขั้นตอนต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นเลือกพันธุ์ปลา จัดทำกระชัง การดูแล การจัดทำรายรับรายจ่าย เพื่อนำผลิตที่ได้มาบริโภคและจัดจำหน่ายเข้าสู่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน 

ผลลัพท์ของการช่วยเหลือโภชนาการในเด็ก 3 โรงเรียน


ข้อมูลติดต่อโครงการ

Facebook: food4goodth

Instagram: Food4Goodth 

Email: food4goodth@gmail.com 


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


จานจานบาท
1.ค่าอาหาร  20 บาทต่อเด็ก 1 คน : มื้อ30,000600,000

หมายเหตุ : ค่าอาหารสำหรับเด็ก 977 คนใน 7 โรงเรียน

บริจาคให้
FOOD4GOOD ช่วยค่าอาหารเด็กในโรงเรียน

จำนวนเงิน
ประเภทการบริจาค

การบริจาคให้โครงการทุกๆ เดือนจะช่วยสนับสนุนการทำงานที่ต่อเนื่อง

ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน