project โควิด-19 เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

food for fighters ถุงยังชีพเพื่อสนับสนุนนักสู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ที่เคหะชุมชนร่มเกล้า กทม.

ระยะเวลาโครงการ 21 มิ.ย. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

141,396 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 43%
13 วัน จำนวนผู้บริจาค 177

มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ที่เคหะชุมชนร่มเกล้า กทม.

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องด้วย โครงการ Food For Fighters “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรทางการแพทย์ในช่วงของการเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคุวานันท์ และองค์กรเครือข่าย อาทิ องค์การพัฒนาสหประชาชาติ (United Nation Development Program)

ปัจจุบันโครงการ Food For Fighters “ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ” ได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลหลักมากกว่า 20 แห่งทั่วประเทศรวมถึงชุมชนแออัดเท่านั้น เรายังดำเนินการรับบริจาคเงินและสิ่งของ รวมถึงอาหารต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในชุมชนแออัดและกลุ่มเปราะบางผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ โดยจะจัดถุงยังชีพไปมอบให้กับชุมชนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ คือ เคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง ซึ่งความต้องการมีมากกว่า 1,000 ครัวเรือน แต่ในระยะเเรก โครงการจะระดมทุนเพื่อถุงยังชีพ  สำหรับ 300 ชุดแรก เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนของ

 • เคหะร่มเกล้า โซน 1 จำนวน 100 ชุด
 • เคหะร่มเกล้า โซน 2 จำนวน 100 ชุด
 • เคหะร่มเกล้า โซน 3 จำนวน 100 ชุด

ซึ่งในถุงยังชีพ 1 ชุด ประกอบด้วย

 • ข้าวสาร
 • ไข่ไก่
 • น้ำมันพืช
 • ขนม.อาหารแห้ง
 • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือ วุ้นเส้น
 • นม หรือ น้ำผลไม้กล่อง
 • ปลากระป๋อง
 • ชุดยาสามัญประจำบ้านและหน้ากากผ้า GQ
 • ชุดเครื่องใช้ส่วนตัว สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
 • ผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาด

โครงการ Food For Fighters หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถขยายการช่วยเหลือ โดยมอบถุงยังชีพให้กับอีก 700 ครัวเรือนที่เหลือ ในเคหะร่มเกล้าต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. สำรวจความต้องการ และ จำนวนครัวเรือนที่เดือดร้อน ในบริเวณเคหะร่มเกล้า
 2. จัดระดมทุนผ่านเทใจ
 3. จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค
 4. ส่งมอบถุงยังชีพให้กลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

 • มูลนิธิคุวานันท์
 • องค์การพัฒนาสหประชาชาติ (United Nation Development Program) 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ถุงยังชีพ มูลค่า 1,000 บาท ต่อถุง ประกอบด้วย ข้าวสาร,ไข่ไก่,น้ำมันพืช,ขนม.อาหารแห้ง,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หรือ วุ้นเส้น,นม หรือ น้ำผลไม้กล่อง,ปลากระป๋อง,ชุดยาสามัญประจำบ้านและหน้ากากผ้า GQ,ชุดเครื่องใช้ส่วนตัว (สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน),ผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาด 300 ถุง 300,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00

บริจาคให้
food for fighters ถุงยังชีพเพื่อสนับสนุนนักสู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน