project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

กองบุญกู้วิกฤติ ช่วยเหลือ "น้องโฟม" ป่วยเป็นโรคหัวใจและฝีในสมอง

น้องโฟมเด็กอายุแค่ 13 ปี ผ่าตัดใหญ่โรคหัวใจแล้ว 2 ครั้ง และกำลังรอผ่าตัดอีกครั้ง หลังพบ "ฝีในสมอง"แม่ต้องพาน้องพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ทุก ๆ 6 เดือน จึงชวนสมทบทุนโครงการกองบุญกู้วิกฤติฯ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ก่อนถึงวันเข้ารับผ่าตัดใหญ่อีก 2 ปี

ระยะเวลาโครงการ 19 ก.ย. 2565 ถึง 30 ก.ย. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: สกลนคร

ยอดบริจาคขณะนี้

41,998 บาท

เป้าหมาย

41,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 83

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

"น้องโฟม" เข้ารับการรักษาโรคหัวใจและรอการผ่าตัดฝีในสมอง

29 ธันวาคม 2022

ปัจจุบัน ปี 2565 น้องโฟมได้รับการช่วยเหลือผ่านการประสานงานจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ โดยทางโครงการ ฯ ดำเนินประสานงานช่วยเหลือค่าเดินทางไปพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาและติดตามโรคหัวใจอาการที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ทุก 6 เดือน ส่วนที่โรงพยาบาลขอนแก่น แพทย์นัดติดตามอาการฝีที่สมอง ทุก 6 เดือน เพื่อรอการผ่าตัดอีกครั้งในอีก 2 ปีข้างหน้า เบื้องต้นแพทย์ให้ยามากินและประเมินอาการก่อนรับเข้าการผ่าตัดครั้งใหญ่อีกครั้ง

นอกจากการเดินทางและค่ารักษาพยาบาล มูลนิธิ ฯ ยังได้ส่งต่อความช่วยเหลืออาหารแห้งสำหรับบริโภค เช่น ข้าวสาร กุนเชียง ไข่ไก่ นม ฯลฯ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวน้องโฟม และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

น้องโฟม ได้รับความช่วยเหลือด้านข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

น้องโฟมเด็กอายุแค่ 13 ปี ผ่าตัดใหญ่โรคหัวใจแล้ว 2 ครั้ง และกำลังรอผ่าตัดอีกครั้ง หลังพบ "ฝีในสมอง"แม่ต้องพาน้องพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ทุก ๆ 6 เดือน จึงชวนสมทบทุนโครงการกองบุญกู้วิกฤติฯ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ก่อนถึงวันเข้ารับผ่าตัดใหญ่อีก 2 ปี

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องชาชิน กับความเจ็บปวดของเด็กในวัย 13 ปี ที่ผ่าตัดใหญ่มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกผ่าตัดหัวใจเทียม ครั้งที่สองผ่าตัดจากอาการโรคหัวใจกำเริบ และมีเลือดคลั่งที่ปลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว แต่อาการของ น้องโฟม กลับไม่ดีขึ้น ซ้ำร้ายล่าสุดหมอตรวจพบก้อนเนื้อในสมอง แต่ยังไม่ได้รักษา เบื้องต้นหมอให้ยามากินและประเมินอาการก่อนรับเข้าการผ่าตัดครั้งใหญ่อีกครั้ง
ค่ารักษาที่สูงดูสวนทางกับรายได้ของแม่ที่ต้องเลี้ยงดูน้องโฟมเพียงคนเดียว แม่มีอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป ลำพังค่าอยู่ค่ากินในแต่ละวันก็แทบจะไม่พอ แต่ก็พยายามดิ้นรนทำทุกหนทางดูแลรักษาเยียวยาลูก ทุก ๆ 6 เดือน แม่ต้องพาน้องโฟมไปหาหมอรักษาโรคหัวใจอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ และเพื่อติดตามดูอาการ "ผ่าตัดฝีสมอง" ที่จะต้องเตรียมผ่าตัดครั้งใหญ่อีกครั้ง
ความเจ็บปวดที่วนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า บาดแผลที่เคยเจ็บก็ยังไม่ทันจางหาย เด็กต้องทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากโรคร้ายที่รุมเร้ากำลังรอคอยความเมตตาจากท่าน เรามาช่วยมอบความหวังให้เธอได้ผ่านช่วงเวลาในชีวิตที่โหดร้ายนี้กันค่ะ

ปัญหาสังคม
 1. ผลกระทบด้านสุขอนามัย
 2. ผลกระทบด้านสาธารณสุข
 3. ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต อาชีพ รายได้
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ
 1. ระยะเร่งด่วน
  • สนับสนุนการช่วยเหลือเฉพาะทาง
  • สนับสนุนอาหารและน้ำเพื่อการยังชีพ
  • ปรับปรุง ซ่อม สร้าง ที่พักอาศัยให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ
 2. ระยะฟื้นฟู
  • สร้างแหล่งอาหารในครัว เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
  • สนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนพัฒนาทักษะอาชีพ
 3. ระยะยาว
  • ประสานหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับสนับสนุน
  • มอบทุนพัฒนาทักษะอาชีพ
  • ระดมจิตอาสาจากชุมชนและชาวบ้าน เพื่อร่วมให้การช่วยเหลือ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
 2. วางแผนให้ความช่วยเหลือ
 3. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

"น้องโฟม" เข้ารับการรักษาโรคหัวใจและรอการผ่าตัดฝีในสมอง

29 ธันวาคม 2022

ปัจจุบัน ปี 2565 น้องโฟมได้รับการช่วยเหลือผ่านการประสานงานจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ โดยทางโครงการ ฯ ดำเนินประสานงานช่วยเหลือค่าเดินทางไปพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาและติดตามโรคหัวใจอาการที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ทุก 6 เดือน ส่วนที่โรงพยาบาลขอนแก่น แพทย์นัดติดตามอาการฝีที่สมอง ทุก 6 เดือน เพื่อรอการผ่าตัดอีกครั้งในอีก 2 ปีข้างหน้า เบื้องต้นแพทย์ให้ยามากินและประเมินอาการก่อนรับเข้าการผ่าตัดครั้งใหญ่อีกครั้ง

นอกจากการเดินทางและค่ารักษาพยาบาล มูลนิธิ ฯ ยังได้ส่งต่อความช่วยเหลืออาหารแห้งสำหรับบริโภค เช่น ข้าวสาร กุนเชียง ไข่ไก่ นม ฯลฯ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวน้องโฟม และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

น้องโฟม ได้รับความช่วยเหลือด้านข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าใช้จ่ายในการรับการรักษา ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทางไปสถานพยาบาล เบื้องต้นประมาณ 38,000 บาทต่อปี 1 คน 38,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
38,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
3,800.00

ยอดระดมทุน
41,800.00