project สิ่งแวดล้อม

ผ้าใบกันฝนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าระหว่างลาดตระเวน

ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ผู้พิทักษ์ป่าออกลาดตระเวนค่อนข้างยากลำบาก โดยเฉพาะตอนนอนที่บ้างครั้งฝนตก น้ำค้างลงหนัก ผ้าใบกันฝนที่มีอยู่มีสภาพเก่า ขาด ไม่สามารถป้องกันฝนทั้งหมด เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาจึงมีความต้องการอย่างเร่งด่วน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ยอดบริจาคขณะนี้

90,350 บาท

เป้าหมาย

63,195 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 143%
จำนวนผู้บริจาค 122

สำเร็จแล้ว

พื้นที่ทำงานของผู้พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา มีอาณาเขตกว้างขว้างถึง 237,500 ไร่ หรือ 380 ตารางกิโลเมตร ติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชา กว่า 40 กิโลเมตร 

การเดินทางในป่าที่กว้างขนาดนี้ พวกเขาไม่มีรถยนต์ มอเตอร์ไซต์ หรือรถไฟฟ้า 

พวกเขามีเพียงแค่สองเท้า กับอาวุธคู่ใจเท่านั้น!!


บรรยายภาพ :ห้องทำงานแสนกว้างใหญ่

ป่าที่พวกเขาต้องดูแลมี 3 ชนิดคือ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ เป็นผืนป่าที่มีไม้สำคัญเช่นไม้พะยูง อยู่เป็นจำนวนมาก เช่นบริเวณจุดสกัดมังจา มีต้นไม้ที่หาได้ยากเป็นที่ต้องการในท้องตลาดและมีราคาแพง เจ้าหน้าที่สำรวจไว้ได้ทั้งหมด 2,359 ต้น เพราะไม้แถวนี้โดดเด่น เป็นแม่ไม้ที่ดี มีแก่นไม้สีแดงที่สวยงาน และยังมีจุดอื่นๆ ที่มีไม้มีค่าจำนวนมาก

ผู้พิทักษ์ป่า 85 คนได้จัดสรรคนออกเป็นชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart patrol) 4 ชุดที่ผลัดกันออกลาดตระเวนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา เพื่อป้องกันทรัพยากรป่าไม้ และป้องกันการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ ผู้ที่เข้ามาทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

ปกติแล้วชุดลาดตระเวนจะออกทำงานทีมละ 3 วัน 2 คืน หรือ 4 วัน 3 คืน เวลาพักค้างก็ใช้วิธีการผูกเปลตามต้นไม้ และมีผ้าใบกันฝน (Fly Sheet) คลุมกันฝนหรือน้ำค้างอีกที แต่ปัจจุบัน ผ้าใบกันฝนที่มีอยู่มีสภาพเก่า ขาด ไม่สามารถป้องกันฝนใดๆ ได้  ตอนนี้มีเพียง 10 อันที่ใช้งานได้

ช่วงฤดูฝนแบบนี้ผู้พิทักษ์ป่าของพวกเรา 75 คนต้องนอนเปียกปอน!!!

ดังนั้นเพื่อเป็นสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกัน ซื้อผ้าใบกันฝนอย่างดี เพื่อผู้พิทักษ์ป่าประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ.ศรีสะเกษ จะได้ไม่นอนเปียกฝนอีกต่อไป

บรรยายภาพ :โต๊ะทำงานกลางดิน


บรรยายภาพ :ที่คลุมฝนที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้


บรรยายภาพ :หน้าฝนแบบนี้ตกได้ตลอด


บรรยายภาพ :ถ้านอนแล้วไม่เปียกก็คงดี

ประโยชน์ของโครงการ

เป็นการเพิ่มสวัสดิการพื้นฐานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า 

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า สามารถค้างคืนในป่าได้โดยไม่เปียกฝน 

เพิ่มความสามารถลาดตระเวนป่า ออกไปยังพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ติดแนวชายแดนได้ไกลขึ้น เพราะนอนค้างแรม ดักสุ่มได้ 

*เนื่องจากฤดูฝน มักเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาลักลอบทำไม้ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากฤดูฝน จะไม่ได้ยินเสียงไม้ล้ม ไม้สดอยู่ตลอดเวลา แหล่งน้ำในธรรมชาติหาได้ง่าย*

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนบาท
1.ผ้าใบคลุมฝน flysheet อย่างดี 3x3 เมตร ผืนละ 750 บาท7556,250
2.ค่าส่ง kerry11,200
3.ค่าดำเนินการเทใจ 10 % 
5,745
รวม
63,195

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้