project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

ช่วยเหลือเด็ก 300 คนและครอบครัวผู้ประสบภัยจากวิกฤตน้ำท่วมหนัก ในพื้นที่ริมฝั่งชายทะเล จ.พัทลุง

หมู่บ้านติดริมทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุงมักเผชิญน้ำท่วมขังมากกว่า 2 เดือน เพราะน้ำในทุกพื้นที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ ส่งผลให้ครอบครัวที่อาศัยกันอย่างหนาแน่นบริเวณชายฝั่ง ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งขาดรายได้ เราชวนทุกท่านช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่มีแม่และเด็ก 300 ครอบครัวด้วยการส่งถุงยังชีพเด็กซึ่งมีนมผง แพมเพิส ขนม ของเด็กเล่นให้พวกเขากัน

ระยะเวลาโครงการ 21 ธ.ค. 2565 ถึง 31 ม.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง , ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง , ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง , ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง , ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ยอดบริจาคขณะนี้

20,679 บาท

เป้าหมาย

352,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 6%
จำนวนผู้บริจาค 45

สำเร็จแล้ว

หมู่บ้านติดริมทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุงมักเผชิญน้ำท่วมขังมากกว่า 2 เดือน เพราะน้ำในทุกพื้นที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ ส่งผลให้ครอบครัวที่อาศัยกันอย่างหนาแน่นบริเวณชายฝั่ง ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งขาดรายได้ เราชวนทุกท่านช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่มีแม่และเด็ก 300 ครอบครัวด้วยการส่งถุงยังชีพเด็กซึ่งมีนมผง แพมเพิส ขนม ของเด็กเล่นให้พวกเขากัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผลกระทบน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทลุง แต่มีหลายพื้นที่มีความอยากลำบากกว่าที่อื่น เป็นหมู่บ้านติดริมทะเลสาบสงขลา เพราะน้ำในทุกพื้นที่ไหลลงสู่ทะเลสาบพสงขลา ส่งผลให้ครอบครัวที่อาศัยกันอย่างหนาแน่นบริเวณชายฝั่ง จะรับผลกระทบจากน้ำท่วมนานกว่าปกติถึง 3-4 เท่า ทำให้ครอบครัวเหล่านี้ ขาดรายได้ ทั้งในหมู่บ้านยังมีเด็กทารก เด็กเล็กและผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หากต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งมีเพียงถุงยังชีพที่ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งไม่มีสารอาหารที่เหมาะในการดูแลเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กๆ ของชุมชนเลย ซึ่งเด็กเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องการโภชนาการที่เหมาะสมในการพัฒนาร่างกายและสมองอย่างสมวัย การได้รับประทานนมและสารอาหารที่ครบถ้วนจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก

การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในสถานการ์ขับขันตอนนี้ โดยการเปิดรับบริจาค ระดมทุน เพื่อจัดซื้อ นมผง นมกล่อง แพมเพิส ขนม ของเด็กเล่น บรรจุเป็นถุงยังชีพสำหรับเด็ก การจัดหาข้อมูลด้วยวิธีการมีแกนนำของกลุ่มพัทลุงยิ้มที่มีอยู่ในชุมชนประสบภัย ลงสอบถามโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด หลังจากรวบรวมข้อมูลได้แล้วจึงจัดสรรทรัพยากรที่มีให้เหมาะสม


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ลงพื้นที่ประสานงานกับเครือข่ายพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

2.ทีมงาน/แกนนำชุมชนสำรวจข้อมูลครอบครัวเด็กที่ประสบภัย ชื่อ สกุล ผู้ปกครอง ชื่อเด็ก อายุ เพศ ยี่ห้อนม ยี่ห้อแพมเพิสและขนาดไซส์ ตรงกับความต้องการ

3.ได้รับข้อมูลความต้องการครอบครัวเด็กที่ประสบภัย จัดเตรียม จัดซื้อ นมผง นมกล่อง แพมเพิส ขนม ของเด็กเล่น แพ๊คเป็นชุด นำลงพื้นที่ถึงมือผู้รับ

4.สรุปข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์


ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มพัทลุงยิ้ม เป็นการรวมตัวกันของแกนนำชุมชน และผู้ปกครองที่สนใจการทำงานกับเด็ก เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในประเด็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว เริ่มมาตั้งปี พ.ศ. 2556 มีเครือข่ายพื้นที่เด็ก เยาวชน ในจังหวัดพัทลุงกระจายไปทั้ง 11 อำเภอ โดยมีพื้นที่ประสานงานหลักเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง ใน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ถุงยังชีพสำหรับครอบครัวแม่และเด็ก (800 บาทx300 ถุง) - นมผง หรือนมกล่องที่เหมาะสมกับวัย - แพมเพิส - ขนมเหมาะสมกับวัย - ของเล่น 300 ถุง 240,000.00
2 2.ค่าใช้จ่ายในการทำงาน - ค่าน้ำมันรถ/เรือเดินทางลงพื้นที่ 10 ชุมชน (3,000 บ.x10 ชุมชน) - ค่าประสานงาน/ทำข้อมูล (10 คน x 5,000 บ.) 10 ชุมชน 80,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
320,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
32,000.00

ยอดระดมทุน
352,000.00