project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง ภัยพิบัติ

ช่วยเหลือเด็ก 300 คนและครอบครัวผู้ประสบภัยจากวิกฤตน้ำท่วมหนัก ในพื้นที่ริมฝั่งชายทะเล จ.พัทลุง

หมู่บ้านติดริมทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุงมักเผชิญน้ำท่วมขังมากกว่า 2 เดือน เพราะน้ำในทุกพื้นที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ ส่งผลให้ครอบครัวที่อาศัยกันอย่างหนาแน่นบริเวณชายฝั่ง ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งขาดรายได้ เราชวนทุกท่านช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่มีแม่และเด็ก 300 ครอบครัวด้วยการส่งถุงยังชีพเด็กซึ่งมีนมผง แพมเพิส ขนม ของเด็กเล่นให้พวกเขากัน

ระยะเวลาโครงการ 21 ธ.ค. 2565 ถึง 31 ม.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง , ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง , ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง , ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง , ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ยอดบริจาคขณะนี้

20,679 บาท

เป้าหมาย

352,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 6%
จำนวนผู้บริจาค 45

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

แจกถุงยังชีพสำหรับเด็ก จำนวน 74 คน 1 หมู่บ้าน

28 มีนาคม 2023

หลังจากปิดรับการระดมทุน ทางโครงการได้เริ่มดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

  • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต.นาปะของ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เพื่อชี้แจงเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการจัดทำข้อมูลเด็กแรกเกิด- 5 ขวบ
  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566ได้รับข้อมูลจากผู้ประสบภัย ที่มีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ชื่อสกุล อายุ เพศ ผู้ปกครอง เบอร์โทร ยี่ห้อนม
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการจัดซื้อนมและจัดแยกตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจำนวน 74 ราย
  • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการจัดแจกตามรายข้อมูลที่ได้รับที่ศาลาหมู่บ้านที่ 14 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

มีผู้ได้รับประโยชน์รวม 74 คน จากการที่ได้จัดซื้อนมที่ตรงกับความต้องการของเด็กตามช่วงวัย

วันที่ได้มีการประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ บอกเล่าที่ไปที่มาของโครงการ ชาวบ้านจะดีใจมากเพราะเป็นการพูดถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เพราะทุกครั้งที่มีการมาแจกของ หรือบริจาคจากภัยพิบัติหรืออื่น ๆ ทุกภาคส่วนมักจะละเลยความต้องการของกลุ่มเด็กอ่อนในชุมชน

และหลังจากที่ได้รับข้อมูลเด็กแรกเกิด - 5 ขวบ มีจำนวนมากถึง 74 คน จาก 1 หมู่บ้าน ทั้งผู้จัดทำข้อมูลและผู้ได้รับข้อมูลต่างแปลกใจที่มีเด็กจำนวนมากในหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ

ข้อเสนอแนะ การจัดทำข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก จะเป็นการส่งมอบเงินที่ได้รับการบริจาคมาแปรเป็นนมที่ตรงกับนมที่เด็กใช้ตามช่วงวัยเด็กจริง ๆ

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 ครอบครัวนางสาวอุไซนี กูสัน เด็กหญิงชาลิดา แขกพงศ์ อายุ 3 ปี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
“ ทุกครั้งที่มีน้ำท่วม น้ำจะท่วมนานมากจนไม่สามารถออกเรือหาเลี้ยงชีพได้ เพราะมีทั้งคลื่นและลมแรง การช่วยเหลือจเป็นถุงยังชีพที่มีข้าวสาร มาม่า น้ำมันพืช น้ำ อาจจะมีไข่ แต่ทุกครั้งไม่เคยมีถุงยังชีพของเด็กๆเลย โครงการนี้ทำให้เด็กได้รับการเหลียวแล ได้รับของตรงกับที่เราต้องการ ขอบคุณทุกท่านที่บริจาคเพื่อนมให้กับเด็กในชุมชนของพวกเรา ”

 ครอบครัวนางสาวเจนจิรา เม๊งซู เด็กชายฟาริส นิยมเดชา อายุ 2 เดือน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
“ ตอนที่ท้องไม่ได้บำรุงร่างกายเท่าไหร่ เพราะฝนตกหนัก และยาวนานขาดรายได้ รวมทั้งน้ำท่วมในช่วงที่คลอด น้ำนมของแม่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูก ต้องให้นมผงเสริมด้วย โครงการนี้ทำให้ได้รับนมตรงกับที่ขอไป ขอบคุณที่ให้นมกับพวกเรา ”

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเป็นชุมชนมุสลิมเล็กๆที่อยู่ติดทะเลสาบพัทลุง กลุ่มเด็กเยาวชนที่มีอายุแรกเกิดและ 5 ปี มีจำนวนมากจำนวน 74 คน อายุตั้งแต่แรกเกิด- 5 ปีเด็กๆได้รับนมที่ถูกต้องตามช่วงวัยที่ส่งเสริมการพัฒนาการตามวัยของเด็ก
กลุ่มคนเปราะบางรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวยากจนที่สุดในจังหวัดพัทลุง (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ www.tpmap.in.thจำนวน 60 ครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กและเยาวชน
รูปภาพกิจกรรม

 ภาพ : จัดประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลเด็กที่ประสบภัยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

 ภาพ : จัดซื้อนมตรงกับรายการข้อมูลที่ผู้ประสบภัยจัดส่งมา

 ภาพ : เด็กกลุ่มเป้าหมาย 1 ครอบครัว มี 2 คน

 ภาพ : กลุ่มเป้าหมาย 1 ครอบครัว มี 2 คน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

หมู่บ้านติดริมทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุงมักเผชิญน้ำท่วมขังมากกว่า 2 เดือน เพราะน้ำในทุกพื้นที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ ส่งผลให้ครอบครัวที่อาศัยกันอย่างหนาแน่นบริเวณชายฝั่ง ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งขาดรายได้ เราชวนทุกท่านช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่มีแม่และเด็ก 300 ครอบครัวด้วยการส่งถุงยังชีพเด็กซึ่งมีนมผง แพมเพิส ขนม ของเด็กเล่นให้พวกเขากัน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ผลกระทบน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทลุง แต่มีหลายพื้นที่มีความอยากลำบากกว่าที่อื่น เป็นหมู่บ้านติดริมทะเลสาบสงขลา เพราะน้ำในทุกพื้นที่ไหลลงสู่ทะเลสาบพสงขลา ส่งผลให้ครอบครัวที่อาศัยกันอย่างหนาแน่นบริเวณชายฝั่ง จะรับผลกระทบจากน้ำท่วมนานกว่าปกติถึง 3-4 เท่า ทำให้ครอบครัวเหล่านี้ ขาดรายได้ ทั้งในหมู่บ้านยังมีเด็กทารก เด็กเล็กและผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หากต้องรอการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งมีเพียงถุงยังชีพที่ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งไม่มีสารอาหารที่เหมาะในการดูแลเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กๆ ของชุมชนเลย ซึ่งเด็กเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องการโภชนาการที่เหมาะสมในการพัฒนาร่างกายและสมองอย่างสมวัย การได้รับประทานนมและสารอาหารที่ครบถ้วนจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก

การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในสถานการ์ขับขันตอนนี้ โดยการเปิดรับบริจาค ระดมทุน เพื่อจัดซื้อ นมผง นมกล่อง แพมเพิส ขนม ของเด็กเล่น บรรจุเป็นถุงยังชีพสำหรับเด็ก การจัดหาข้อมูลด้วยวิธีการมีแกนนำของกลุ่มพัทลุงยิ้มที่มีอยู่ในชุมชนประสบภัย ลงสอบถามโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด หลังจากรวบรวมข้อมูลได้แล้วจึงจัดสรรทรัพยากรที่มีให้เหมาะสม


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ลงพื้นที่ประสานงานกับเครือข่ายพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

2.ทีมงาน/แกนนำชุมชนสำรวจข้อมูลครอบครัวเด็กที่ประสบภัย ชื่อ สกุล ผู้ปกครอง ชื่อเด็ก อายุ เพศ ยี่ห้อนม ยี่ห้อแพมเพิสและขนาดไซส์ ตรงกับความต้องการ

3.ได้รับข้อมูลความต้องการครอบครัวเด็กที่ประสบภัย จัดเตรียม จัดซื้อ นมผง นมกล่อง แพมเพิส ขนม ของเด็กเล่น แพ๊คเป็นชุด นำลงพื้นที่ถึงมือผู้รับ

4.สรุปข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์


ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มพัทลุงยิ้ม เป็นการรวมตัวกันของแกนนำชุมชน และผู้ปกครองที่สนใจการทำงานกับเด็ก เยาวชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในประเด็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว เริ่มมาตั้งปี พ.ศ. 2556 มีเครือข่ายพื้นที่เด็ก เยาวชน ในจังหวัดพัทลุงกระจายไปทั้ง 11 อำเภอ โดยมีพื้นที่ประสานงานหลักเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง ใน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

แจกถุงยังชีพสำหรับเด็ก จำนวน 74 คน 1 หมู่บ้าน

28 มีนาคม 2023

หลังจากปิดรับการระดมทุน ทางโครงการได้เริ่มดำเนินการกิจกรรม ดังนี้

  • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต.นาปะของ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เพื่อชี้แจงเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการจัดทำข้อมูลเด็กแรกเกิด- 5 ขวบ
  • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566ได้รับข้อมูลจากผู้ประสบภัย ที่มีข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ชื่อสกุล อายุ เพศ ผู้ปกครอง เบอร์โทร ยี่ห้อนม
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการจัดซื้อนมและจัดแยกตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจำนวน 74 ราย
  • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการจัดแจกตามรายข้อมูลที่ได้รับที่ศาลาหมู่บ้านที่ 14 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

มีผู้ได้รับประโยชน์รวม 74 คน จากการที่ได้จัดซื้อนมที่ตรงกับความต้องการของเด็กตามช่วงวัย

วันที่ได้มีการประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ บอกเล่าที่ไปที่มาของโครงการ ชาวบ้านจะดีใจมากเพราะเป็นการพูดถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เพราะทุกครั้งที่มีการมาแจกของ หรือบริจาคจากภัยพิบัติหรืออื่น ๆ ทุกภาคส่วนมักจะละเลยความต้องการของกลุ่มเด็กอ่อนในชุมชน

และหลังจากที่ได้รับข้อมูลเด็กแรกเกิด - 5 ขวบ มีจำนวนมากถึง 74 คน จาก 1 หมู่บ้าน ทั้งผู้จัดทำข้อมูลและผู้ได้รับข้อมูลต่างแปลกใจที่มีเด็กจำนวนมากในหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ

ข้อเสนอแนะ การจัดทำข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก จะเป็นการส่งมอบเงินที่ได้รับการบริจาคมาแปรเป็นนมที่ตรงกับนมที่เด็กใช้ตามช่วงวัยเด็กจริง ๆ

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 ครอบครัวนางสาวอุไซนี กูสัน เด็กหญิงชาลิดา แขกพงศ์ อายุ 3 ปี ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
“ ทุกครั้งที่มีน้ำท่วม น้ำจะท่วมนานมากจนไม่สามารถออกเรือหาเลี้ยงชีพได้ เพราะมีทั้งคลื่นและลมแรง การช่วยเหลือจเป็นถุงยังชีพที่มีข้าวสาร มาม่า น้ำมันพืช น้ำ อาจจะมีไข่ แต่ทุกครั้งไม่เคยมีถุงยังชีพของเด็กๆเลย โครงการนี้ทำให้เด็กได้รับการเหลียวแล ได้รับของตรงกับที่เราต้องการ ขอบคุณทุกท่านที่บริจาคเพื่อนมให้กับเด็กในชุมชนของพวกเรา ”

 ครอบครัวนางสาวเจนจิรา เม๊งซู เด็กชายฟาริส นิยมเดชา อายุ 2 เดือน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
“ ตอนที่ท้องไม่ได้บำรุงร่างกายเท่าไหร่ เพราะฝนตกหนัก และยาวนานขาดรายได้ รวมทั้งน้ำท่วมในช่วงที่คลอด น้ำนมของแม่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูก ต้องให้นมผงเสริมด้วย โครงการนี้ทำให้ได้รับนมตรงกับที่ขอไป ขอบคุณที่ให้นมกับพวกเรา ”

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนเป็นชุมชนมุสลิมเล็กๆที่อยู่ติดทะเลสาบพัทลุง กลุ่มเด็กเยาวชนที่มีอายุแรกเกิดและ 5 ปี มีจำนวนมากจำนวน 74 คน อายุตั้งแต่แรกเกิด- 5 ปีเด็กๆได้รับนมที่ถูกต้องตามช่วงวัยที่ส่งเสริมการพัฒนาการตามวัยของเด็ก
กลุ่มคนเปราะบางรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวยากจนที่สุดในจังหวัดพัทลุง (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ www.tpmap.in.thจำนวน 60 ครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กและเยาวชน
รูปภาพกิจกรรม

 ภาพ : จัดประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลเด็กที่ประสบภัยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

 ภาพ : จัดซื้อนมตรงกับรายการข้อมูลที่ผู้ประสบภัยจัดส่งมา

 ภาพ : เด็กกลุ่มเป้าหมาย 1 ครอบครัว มี 2 คน

 ภาพ : กลุ่มเป้าหมาย 1 ครอบครัว มี 2 คน

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ถุงยังชีพสำหรับครอบครัวแม่และเด็ก (800 บาทx300 ถุง) - นมผง หรือนมกล่องที่เหมาะสมกับวัย - แพมเพิส - ขนมเหมาะสมกับวัย - ของเล่น 300 ถุง 240,000.00
2 2.ค่าใช้จ่ายในการทำงาน - ค่าน้ำมันรถ/เรือเดินทางลงพื้นที่ 10 ชุมชน (3,000 บ.x10 ชุมชน) - ค่าประสานงาน/ทำข้อมูล (10 คน x 5,000 บ.) 10 ชุมชน 80,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
320,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
32,000.00

ยอดระดมทุน
352,000.00