project อื่นๆ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน

ร่วมระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.เวียงสา จ.น่าน ในการกู้โคลนจำนวนมหาศาลที่อยู่ภายในบ้าน บริเวณบ้าน และ ถนนหน้าบ้านของคนที่ได้รับผลกระทบกว่า 200 หลังคาเรือน

ระยะเวลาโครงการ 1 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ อ.เวียงสา จ.น่าน

ยอดบริจาคขณะนี้

567,817 บาท

เป้าหมาย

550,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 103%
จำนวนผู้บริจาค 1,006

สำเร็จแล้ว

ทุกครั้งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ มันไม่ได้จบตรงที่น้ำลด แต่สื่อเลิกให้ความสนใจ คนก็เข้าใจว่าปัญหาจบแล้ว ความจริงคือ เรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหลังน้ำลด นั้นคืองานฟื้นฟู

ประกาศ!!

มูลนิธิกระจกเงาตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคประชาชนที่ อ.เวียงสา จ.น่าน

โดยภารกิจนี้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ กว่า 200 หลัง ถูกน้ำท่วมซัดโคลนเข้าบ้านหนากว่า 1 ฟุต เพราะพื้นที่บ้านต่ำกว่าถนน ทำให้ดันโคลนเท่าไหร่ก็ไหลกลับเข้าบ้านเหมือนเดิม ซ้ำท่อสาธารณะยังตัน ทำให้ระบายลำบาก หากทิ้งไว้นานกว่านี้ โคลนจะแข็งกลายเป็นดินการล้างบ้านจะลำบากมากขึ้น

สำหรับบ้านที่มีแต่คนแก่และเด็กนี่ยังเป็นโจทย์ว่าจะเอาแรงที่ไหนขนดินโคลนนับสิบตันออกจากบ้านและบริเวณบ้าน และเมื่อฝนตกอีกครั้งดินโคลนก็ไหลกลับมาในบ้านอีก

ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2563 มูลนิธิกระจกเงา จะปักหลักอยู่ในพื้นที่ตั้งศูนย์อาสาล้างบ้านอย่างน้อยครึ่งเดือน ถึง 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยล้างบ้าน โดยสนธิกำลังร่วมกับเทศบาล และหน่วยงานในพื้นที่

เพิ่มเติม!!! เมื่อเราได้ลงพื้นที่ เราพบว่า บ้านของหลายครอบครัวเสียหายอย่างหนัก จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยมูลนิธิจึงตัดสินใจจัดตั้งกองทุนซ่อมบ้านและจัดซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพให้บ้านที่มีความเดือดร้อน  โดยตั้งเป้าระดมทุนเพิ่มอีก 300,000 บาท เพื่อดำเนินการซ่อมบ้านที่มมีเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นบ้านที่ไม่มีวัยแรงงานอาศัยอยู่ หรือให้การดูแล

2. มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเด็ก หรือผู้ป่วยติดเตียง

3. ผู้ประสบภัยอยู่ในภาวะขาดศักยภาพในการดูแลตัวเอง


ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนที่หนึ่ง : สูบน้ำออกจากบ้านไป ระหว่างนั้น อาสาช่วยกันประกอบเครื่องมือดันโคลน


ภาพประกอบ : นำน้ำออกจากบ้านไปก่อน


ขั้นตอนที่สอง : เมื่อสูบน้ำออกให้โคลนข้นเหนียวได้ที่ อาสาล้างบ้านก็ออกแรงดันโคลนออกจากบ้าน (ดังคลิป) โคลนที่ข้นเหนียวจะไม่ไหลย้อนกลับเข้าบ้านอีก

วิดีโอประกอบ : นวัตกรรมแบบไทยๆ ที่ดันโคลนออกจากบ้าน


ขั้นตอนที่สาม : เทศบาลเอารถเกลี่ยดินดันโคลนออกจากหน้าบ้านชาวบ้านอีกที

เป้าหมาย : เราต้องการช่วยให้เพื่อนๆ ในพื้นที่สามารถกลับเข้าบ้านได้ และจัดการขยะในพื้นที่


ประโยชน์ของโครงการ 

  • ช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากภัยพิบัติ
  • สร้างความร่วมมือของคนไทยเพื่อส่งต่อการช่วยเหลือด้วยกันเอง

เจ้าของโครงการ

Facebook : มูลนิธิกระจกเงาไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.อุปกรณ์ล้างและซ่อมแซมบ้าน80,000
3.ค่าเดินทาง อาหารสำหรับอาสาสมัครระยะยาวในพื้นที่อย่างน้อย 15 วัน120,000
4.กองทุนซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพ300,000
4.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
50,000
รวม550,000