project เด็กและเยาวชน ภัยพิบัติ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่วัดโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

มูลนิธิราชพฤกษ์เปิดระดมทุนจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบไปยังพระครูปลัดสุรพล วัดโฉมศรี ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมทั้งวัดและพื้นที่โรงเรียนศรีอุดมวิทยา ซึ่งเป็นพื้นที่พักพิงให้กับเด็กกำพร้ามากกว่า 220 คน

ระยะเวลาโครงการ 05 ต.ค. 2564 ถึง 31 ต.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (วัดโฉมศรี)

ยอดบริจาคขณะนี้

221,550 บาท

เป้าหมาย

55,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 403%
จำนวนผู้บริจาค 20

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

8 ตุลาคม 2021

หลังจากที่เปิดระดมทุนและมียอดบริจาคเข้ามาเกินกว่าเป้าหมาย มูลนิธิจึงขอรายงานความคืบหน้าแผนการใช้เงินบริจาคดังต่อไปนี้

1. นำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้

2. ให้การช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยมูลนิธิ ภายใต้โครงการครอบครัวอุปการะ ที่ทางสหทัยมูลนิธิจัดหาครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กที่มีปัญหาครอบครัว อายุระหว่าง แรกเกิด-6 ปีเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้ต้องเข้ารับการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน

3. นำเงินบริจาคไปจัดทำถุงยังชีพส่งไปช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยและเครือญาติ รวมทั้งสิ้น 200 ครอบครัว
- เป็นค่าขนมและแพมเพิสสำหรับเด็กๆ จำนวนประมาณ 150 คน เด็กอายุ 2-7 ขวบ 50 คน และเด็กทารก 100 คน
- ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

สภาพสถานการณ์น้ำท่วม อัพเดทวันที่ 7 ตุลาคม 2564


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค นำไปส่งมอบยังพระครูปลัดสุรพล ที่วัดโฉมศรี ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งที่วัดกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมวัดและโรงเรียนศรีอุดมวิทยา ขณะนี้ทางวัดกำลังขาดแคลนอาหารที่จะจัดเลี้ยงเด็กกำพร้าที่วัดรับดูแลอยู่ 220 คน เป็นนักเรียนชาวเขา ม้ง จากอุ้มผาง จ.ตาก แต่ที่จังหวัดไม่สามารถรองรับนักเรียนได้หมดจึงส่งเด็กมาที่สิงห์บุรี โดยรัฐให้เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กวันละ 20 บาทต่อคน เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ และเงินบริจาคจากญาติโยม แต่พอน้ำท่วม ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือ จึงกำลังขาดแคลนอาหารสดอาหารแห้งอย่างหนัก

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน เพื่อช่วยเหลือ 2 ส่วน

1. ระดมทุนเพื่อช่วยจัดหาอาหารสด อาหารแห้งในช่วงเดือนตุลาคม

2. ช่วยมอบปัจจัยเพื่อเป็นค่ายารักษาโรคสำหรับเด็กๆ และค่าซ่อมแซม บำรุงวัดหลังน้ำท่วม


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. มูลนิธิได้มีการติดต่อสอบถามข้อมูลกับพระที่วัดว่าสถานการณ์น้ำท่วมเป็นอย่างไร มีเด็ก พระ ญาติโยมอยู่กันกี่คน และต้องการความช่วยเหลือใดบ้าง

2. มูลนิธิได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อนำของไปมอบด้วยตนเอง ได้เห็นสภาพพื้นที่จริง ช่วงที่น้ำท่วมนี้เส้นทางเข้าออกลำบาก ต้องเช่าเรือเพื่อเดินทางเข้าออกวัด ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อออกมาหาของสดไปประกอบอาหาร

3. มูลนิธิได้ประสานหาของสด ผัก ไข่ไก่ จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง สุพรรณบุรี เพื่ออุดหนุนชาวบ้านด้วยอีกทางหนึ่ง และจะจัดหาของแห้งเพิ่มเติม อาทิ มาม่า ปลากระป๋อง ไส้กรอก น้ำมัน ซอสปรุงรสเพิ่มด้วย


ติดตามรายละเอียด รายงานผลและการเงินได้ทาง Facebook มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

8 ตุลาคม 2021

หลังจากที่เปิดระดมทุนและมียอดบริจาคเข้ามาเกินกว่าเป้าหมาย มูลนิธิจึงขอรายงานความคืบหน้าแผนการใช้เงินบริจาคดังต่อไปนี้

1. นำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามที่ได้ให้รายละเอียดไว้

2. ให้การช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยมูลนิธิ ภายใต้โครงการครอบครัวอุปการะ ที่ทางสหทัยมูลนิธิจัดหาครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กที่มีปัญหาครอบครัว อายุระหว่าง แรกเกิด-6 ปีเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้ต้องเข้ารับการเลี้ยงดูในสถานสงเคราะห์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน

3. นำเงินบริจาคไปจัดทำถุงยังชีพส่งไปช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ของสหทัยและเครือญาติ รวมทั้งสิ้น 200 ครอบครัว
- เป็นค่าขนมและแพมเพิสสำหรับเด็กๆ จำนวนประมาณ 150 คน เด็กอายุ 2-7 ขวบ 50 คน และเด็กทารก 100 คน
- ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด

สภาพสถานการณ์น้ำท่วม อัพเดทวันที่ 7 ตุลาคม 2564


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหาร ของสด ของแห้ง เครื่องปรุงอาหาร และมอบปัจจัยบำรุงซ่อมแซมวัดตามความเหมาะสมหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลาย 220 คน 50,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
50,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,000.00

ยอดระดมทุน
55,000.00