project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

Fight to Alive กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษา

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาในปัจจุบันคือ ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งโลหิตวิทยาแต่ละครั้งมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากยาเคมีบำบัดที่ต้องผ่านกระแสโลหิต ห้องปลอดเชื้อ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด สิทธิการรักษาบางกรณีไม่ครอบคลุมทั้งหมดกระบวนการรักษา

พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

ยอดบริจาคขณะนี้

716,095 บาท

เป้าหมาย

792,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 90%
66 วัน จำนวนผู้บริจาค 929

ความคืบหน้าโครงการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยา 10 คน

8 มิถุนายน 2021

กองทุนนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่อยู่ในโครงการ จำนวน 10 ท่าน นับตั้งแต่เริ่มระดมทุน เดือนพฤศจิกายน 2563 มาจนถึงปัจจุบัน ผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าใช้จ่ายระหว่างรักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น กองทุนร่วมเป็นส่วนหนึงที่ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยได้

ความประทับใจของผู้ที่ร่วมโครงการ


“น้องชื่อ เด็กชายเนติธร อิตัน ชื่อเล่น ดาวิช ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโครงการFight to Alive โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ เลยครับ เป็นส่วนช่วยสนับสนุน ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาน้อง ช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภค ซึ่งครอบครัวผมอยู่ต่างจังหวัด เข้ามารักษาน้องที่กรุงเทพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย ต้องขอบคุณโครงการนี้ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวน้องมาตลอดครับ ซึ่งตอนนี้น้องดาวิชรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเข้ามาใน เฟสที่ 5 แล้วครับ ซึ่งทั้งหมดต้องรักษาโดยให้ยาคีโมทั้งหมด 6 เฟส และติดตามอาการต่อไปอีกประมาน 3 ปี ขอบคุณผู้บริหารโครงการ และผู้สนับสนุนทุกท่านครับ และอยากสนับสนุนให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ตลอดไปครับ เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยที่ต้องการค่ารักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะได้มีเงินส่วนนี้มาช่วยในครอบครัวอีกทางหนึ่งครับ ขอบคุณอีกครั้ง ขอบคุณจากใจจริงครับ”


“ด.ช.ธนทัต ภูวิชัย ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโครงการFight to Alive ขอขอบคุณโครงการที่ให้ความช่วยเหลือ ช่วยให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วย ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ช่วยต่อชีวิตเด็กอีกหลายๆ คน ขอบคุณผู้ที่บริจาคเลือดและเกล็ดเลือด ทุกๆ ท่าน มากๆ เลยค่ะ”


“ด.ช.มาร์ติณ การี อายุ 3 ขวบ ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโครงการFight to Alive ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่เจและกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ดีใจมากๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือการกองทุน ทำให้แม่สามารถพาน้องไปรักษาได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยสถานการณ์โควิทในปัจจุบัน เงินยิ่งหายาก ขายของยากมาก ถ้าไม่ใช่กองทุนคอยช่วยเหลือแม่ไม่รู้จะมีโอกาสได้รักษาลูกอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไหม ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณจากใจ ขอบคุณที่มาต่อลมหายใจให้ครอบครัวเรานะคะ”


“ด.ช.กันตภณ คุณะนาม ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโครงการFight to Alive ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ช่วยเด็กตัวเล็กๆ ที่ป่วยให้มีโอกาสได้รักษา ในเวลาที่ป่วย ได้กินอิ่ม มีความสุขขณะที่ป่วย ได้ให้แม่มีโอกาสดูแลน้องได้เต็มที่ ในภาวะที่เสียใจก็ยังมีความคลาย กังวลไปได้อย่างมาก ขอบคุณทุกท่านที่บริจาค เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่”


“ด.ญ.ณัฐฐกานต์ อินทร์พุ่ม(มีมี่) ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโครงการFight to Alive ขอขอบพระคุณทางโครงการและผู้บริจาคที่คอยช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ของน้อง ทั้งในเรื่องค่าเดินทางต่างๆ ทางโครงการก็ช่วยเหลือมาตลอด ขอขอบพระคุณมากๆ ค่ะ”

นอกจากบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษาแล้ว โครงการ Thai Blood Cancer Supporter จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่กำลังรักษาอยู่ อาทิเช่น มอบของขวัญให้กับผู้ป่วยในเทศกาลต่างๆ หรือจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างทำการรักษา และมอบรางวัลให้ผู้ป่วยเป็นหนังสือ ตุ๊กตา ใบประกาศณียบัตร เป็นต้น

มอบของขวัญให้กับผู้ป่วยในเทศกาลต่างๆ

กิจกรรมวาดภาพระบายสี

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุของโรคนั้นไม่สามารถระบุได้ เป็นได้ทั้งเพศหญิงและชาย อายุผู้ป่วยที่พบ ตั้งแต่ 2 เดือน - 80 ปี

 1. ประเภทของมะเร็งโลหิตวิทยา มีดังนี้
 2. มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน AML
 3. มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ALL
 4. มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง CML
 5. มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด CLL
 6. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (Hodgkin Lymphoma)
 7. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin Lymphoma)
 8. มะเร็งไขกระดูกไมอีโลมา MM
 9. โรคไขกระดูกบกพร่อมง MDS

จากการทำแบบสำรวจพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาในปัจจุบัน คือ ค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งโลหิตวิทยาแต่ละครั้งมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้ยาเคมีบำบัดที่ต้องผ่านกระแสโลหิต อยู่ในห้องปลอดเชื้อ และต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด มีค่าใช้จ่ายประมาณ 750,000 - 1,300,000 บาท ซึ่งสิทธิการรักษาบางกรณีจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดกระบวนการรักษา

โครงการ Fight to Alive จึงจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้เหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องรวมถึงคำแนะนำการใช้ชีวิตหลังจากรักษา ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 ราย ซึ่งผู้ป่วยทุกรายทางโครงการได้พิจารณาและคัดกรองแล้ว


เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ กระบวนการคัดเลือกผู้ป่วย

 1. เป็นผู้ป่วยที่กำลังรักษาโรคมะเร็งโลหิตวิทยา ผู้ป่วยทางโรคเลือด
 2. ผู้ป่วยที่ต้องรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
 3. เป็นผู้ป่วยฐานะยากจน หรือไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายบางส่วน

ขอบเขตการช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือของ Fight to Alive

 • ค่าตรวจดำเนินทางการแพทย์ 4,000 บาทต่อครั้ง (สูงสุด 5 ครั้ง)
 • ค่าใช้จ่ายทั่วไปขณะรักษา (ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าแพมเพิส ค่าที่พัก) 4,000 บาทต่อคน (สูงสุด 5 เดือน)

ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 9 คน

 1. ผู้ป่วยรายที่ 1
  เด็กชาย อายุ 2 ปี
  โรคที่เข้ารับการรักษา : มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  สิทธิการรักษาที่ใช้อยู่ : สิทธิประกันสังคม
  ค่าใช้จ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือ : ค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษา ค่านม ค่าอาหาร ค่าเดินทาง
 2. ผู้ป่วยรายที่ 2
  เด็กชาย อายุ 2 ปี 8 เดือน
  โรคที่เข้ารับการรักษา : มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  สิทธิการรักษาที่ใช้อยู่ : สิทธิบัตรทอง
  ค่าใช้จ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือ : ค่าเจาะไขสันหลัง ค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษา
 3. ผู้ป่วยรายที่ 3
  เด็กหญิง อายุ 11 ปี
  โรคที่เข้ารับการรักษา : มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  ค่าใช้จ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือ : ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล ค่ายานอกบัญชีหลัก ค่าทำ CV เพื่อทำเคมีบำบัด
 4. ผู้ป่วยรายที่ 4
  เด็กชาย อายุ 2 ขวบ 5 เดือน
  โรคที่เข้ารับการรักษา : โรคโกเช่ร์ (Gaucher)
  สิทธิการรักษาที่ใช้อยู่ : สิทธิบัตรทอง
  ค่าใช้จ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือ : ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล ค่าที่พัก ค่าดำเนินการปลูกถ่ายเสต็มเซลล์
 5. ผู้ป่วยรายที่ 5
  เด็กหญิง อายุ 3 ปี 8 เดือน
  โรคที่เข้ารับการรักษา : มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  สิทธิการรักษาที่ใช้อยู่ : สิทธิบัตรทอง
  ค่าใช้จ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือ : ค่าเจาะไขกระดูกไขสันหลัง
 6. ผู้ป่วยรายที่ 6
  เด็กชาย อายุ 1 ปี
  โรคที่เข้ารับการรักษา : ธาลัสซีเมีย
  สิทธิการรักษาที่ใช้อยู่ : สิทธิบัตรทอง
  ค่าใช้จ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือ : ค่าเดินทาง ค่ายา
 7. ผู้ป่วยรายที่ 7
  เด็กชาย อายุ 2 ปี
  โรคที่เข้ารับการรักษา : มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  ค่าใช้จ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือ : ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนเกินระหว่างเกิดโรคแทรกซ้อน
 8. ผู้ป่วยรายที่ 8
  เด็กชาย อายุ 2 ปี 9 เดือน
  โรคที่เข้ารับการรักษา : มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  ค่าใช้จ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือ : ค่าตรวจเพื่อสแกนบริเวณตาและสมอง
 9. ผู้ป่วยรายที่ 9
  ผู้ป่วย เพศชาย อายุ 36 ปี
  โรคที่เข้ารับการรักษา : มะเร็งเม็ดเลือดขาว AML
  สิทธิการรักษาที่ใช้อยู่ : สิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  ค่าใช้จ่ายที่ต้องการความช่วยเหลือ : ค่า Stemcell collection donor

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ทำแบบสำรวจเพื่อให้เข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาให้มากที่สุด
 2. ได้ผลสำรวจ ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นและควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์ในการรักษา
 3. จัดตั้งโครงการ Fight to Alive ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษา
 4. รับสมัครผู้ป่วยที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ Fight to Alive ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษา โดยผ่านการคัดกรองอย่างละเอียด
 5. รวบรวมเอกสาร ข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายที่แต่ละท่านต้องการความช่วยเหลือ
 6. ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
 7. เงินบริจาคส่งต่อให้ผู้ป่วยแต่ละรายที่เข้าร่วมขอความช่วยเหลือจากโครงการ
 8. ติดตามความคืบหน้าของการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย และรายงานผลการรักษา

เจ้าของโครงการ

Thailand Blood Cancer Supporterก่อตั้งขึ้นโดยคุณมนทิรา อร่ามกิจโพธา
ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน และโรคไขกระดูกเสื่อม

ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยา 10 คน

8 มิถุนายน 2021

กองทุนนำเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่อยู่ในโครงการ จำนวน 10 ท่าน นับตั้งแต่เริ่มระดมทุน เดือนพฤศจิกายน 2563 มาจนถึงปัจจุบัน ผู้ป่วยจะได้รับการช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าใช้จ่ายระหว่างรักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น กองทุนร่วมเป็นส่วนหนึงที่ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย และผู้ดูแลผู้ป่วยได้

ความประทับใจของผู้ที่ร่วมโครงการ


“น้องชื่อ เด็กชายเนติธร อิตัน ชื่อเล่น ดาวิช ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโครงการFight to Alive โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ เลยครับ เป็นส่วนช่วยสนับสนุน ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาน้อง ช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภค ซึ่งครอบครัวผมอยู่ต่างจังหวัด เข้ามารักษาน้องที่กรุงเทพ ทำให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น ทั้งค่าเดินทาง ค่าใช้จ่าย ต้องขอบคุณโครงการนี้ที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือครอบครัวน้องมาตลอดครับ ซึ่งตอนนี้น้องดาวิชรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเข้ามาใน เฟสที่ 5 แล้วครับ ซึ่งทั้งหมดต้องรักษาโดยให้ยาคีโมทั้งหมด 6 เฟส และติดตามอาการต่อไปอีกประมาน 3 ปี ขอบคุณผู้บริหารโครงการ และผู้สนับสนุนทุกท่านครับ และอยากสนับสนุนให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ตลอดไปครับ เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยที่ต้องการค่ารักษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะได้มีเงินส่วนนี้มาช่วยในครอบครัวอีกทางหนึ่งครับ ขอบคุณอีกครั้ง ขอบคุณจากใจจริงครับ”


“ด.ช.ธนทัต ภูวิชัย ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโครงการFight to Alive ขอขอบคุณโครงการที่ให้ความช่วยเหลือ ช่วยให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วย ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ช่วยต่อชีวิตเด็กอีกหลายๆ คน ขอบคุณผู้ที่บริจาคเลือดและเกล็ดเลือด ทุกๆ ท่าน มากๆ เลยค่ะ”


“ด.ช.มาร์ติณ การี อายุ 3 ขวบ ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโครงการFight to Alive ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่เจและกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา ดีใจมากๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือการกองทุน ทำให้แม่สามารถพาน้องไปรักษาได้อย่างต่อเนื่อง และด้วยสถานการณ์โควิทในปัจจุบัน เงินยิ่งหายาก ขายของยากมาก ถ้าไม่ใช่กองทุนคอยช่วยเหลือแม่ไม่รู้จะมีโอกาสได้รักษาลูกอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไหม ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณจากใจ ขอบคุณที่มาต่อลมหายใจให้ครอบครัวเรานะคะ”


“ด.ช.กันตภณ คุณะนาม ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโครงการFight to Alive ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ช่วยเด็กตัวเล็กๆ ที่ป่วยให้มีโอกาสได้รักษา ในเวลาที่ป่วย ได้กินอิ่ม มีความสุขขณะที่ป่วย ได้ให้แม่มีโอกาสดูแลน้องได้เต็มที่ ในภาวะที่เสียใจก็ยังมีความคลาย กังวลไปได้อย่างมาก ขอบคุณทุกท่านที่บริจาค เป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่”


“ด.ญ.ณัฐฐกานต์ อินทร์พุ่ม(มีมี่) ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโครงการFight to Alive ขอขอบพระคุณทางโครงการและผู้บริจาคที่คอยช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ของน้อง ทั้งในเรื่องค่าเดินทางต่างๆ ทางโครงการก็ช่วยเหลือมาตลอด ขอขอบพระคุณมากๆ ค่ะ”

นอกจากบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษาแล้ว โครงการ Thai Blood Cancer Supporter จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่กำลังรักษาอยู่ อาทิเช่น มอบของขวัญให้กับผู้ป่วยในเทศกาลต่างๆ หรือจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างทำการรักษา และมอบรางวัลให้ผู้ป่วยเป็นหนังสือ ตุ๊กตา ใบประกาศณียบัตร เป็นต้น

มอบของขวัญให้กับผู้ป่วยในเทศกาลต่างๆ

กิจกรรมวาดภาพระบายสี

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนผู้ป่วย (คน)จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตรวจดำเนินทางการแพทย์ครั้งละ 4,000 บาท จำนวน 5 ครั้ง9180,000
ค่าใช้จ่ายทั่วไปขณะรักษา (ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าแพมเพิส ค่าที่พัก) 
เดือนละ 4,000 บาท ระยะเวลา 5
9180,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ระบบตรวจสอบติดตามโครงการ และดูแลแพลตฟอร์ม)

36,000
รวม
396,000


บริจาคให้
Fight to Alive กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยาที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษา

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน