project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

เร่งรักษามะเร็งมดลูก น้องฟ้า อายุ 10 ปี

น้องฟ้า อายุ 10 ปีป่วยเป็นมะเร็งที่มดลูก โรคภัยรุมเร้า แทบไม่ได้เรียนหนังสือ ล่าสุดเข้ารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลอุดรธานี ตอนนี้ยังทนทุกข์ทรมาน จากการทำเคมีบำบัดเพื่อยับยั้งเชื้อไม่ให้ลุกลาม การรักษาเข้ารับการรักษาน้องฟ้ามีการตอบสนองที่ดีน้องฟ้าต้องหาหมอทุก 3 เดือน และครอบครัวยากจน เราจึงชวนช่วยค่าเดินทางและอาหารให้น้องฟ้า

ระยะเวลาโครงการ 16 ส.ค. 2566 ถึง 16 พ.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

49,281 บาท

เป้าหมาย

49,280 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 71

สำเร็จแล้ว

น้องฟ้า อายุ 10 ปีป่วยเป็นมะเร็งที่มดลูก โรคภัยรุมเร้า แทบไม่ได้เรียนหนังสือ ล่าสุดเข้ารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลอุดรธานี ตอนนี้ยังทนทุกข์ทรมาน จากการทำเคมีบำบัดเพื่อยับยั้งเชื้อไม่ให้ลุกลาม การรักษาเข้ารับการรักษาน้องฟ้ามีการตอบสนองที่ดีน้องฟ้าต้องหาหมอทุก 3 เดือน และครอบครัวยากจน เราจึงชวนช่วยค่าเดินทางและอาหารให้น้องฟ้า

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เร่งรักษามะเร็งมดลูก น้องฟ้า อายุ 10 ปี

โรคภัยรุมเร้า แทบไม่ได้เรียนหนังสือ ล่าสุดพบเนื้อร้ายในมดลูก น้องฟ้า อายุ 10 ปี ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลอุดรธานี ตอนนี้ยังทนทุกข์ทรมานปวดแสบร้อนจากการทำเคมีบำบัดเพื่อยับยั้งเชื้อไม่ให้ลุกลาม ซึ่งการรักษาเข้ารับการรักษาน้องฟ้ามีการตอบสนองที่ดี แต่ก็มีผลกระทบจากการทำเคมีบำบัดเช่น ผมร่วง กินอาหารได้น้อยและมีอ่อนเพลีย

ด้วยแม่ของน้องฟ้าเป็นผู้ป่วยจิตเวช ต้องกินยาทุกวัน หากวันไหนไม่ได้กินยาก็จะไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเองได้ การดูแลน้องฟ้าส่วนใหญ่จึงตกเป็นหน้าที่ของป้าที่อาศัยใกล้บ้าน เป็นคนคอยดูแลและพาน้องฟ้าที่โรงพยาบาลตามหมอนัด แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในระหว่างเดินทางไปหาหมอหลายต่อหลายครั้ง ทั้งค่าอาหารและค่ารถ จึงเกินกำลังของป้าทำให้ต้องหยิบยืมจากเพื่อนบ้านเพราะไม่มีรายได้ประจำและมีรายได้จากการขายของเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการพาน้องฟ้าไปรักษายังคงเป็นภาระที่เกินกำลังของครอบครัว เมื่อหมอนัดติดตามอาการทุก 3 เดือน สองคนป้าหลานยังมองไม่เห็นทางออกที่จะหาเงินมารักษาและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องได้ อาหารและนมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในช่วงระยะรักษาตัว ป้าก็ไม่มีเงินหาซื้อมาให้หลานกิน เพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงขึ้นได้มากกว่านี้

เด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้แก่

1) เด็กเจ็บป่วยรุนแรง

2) เด็กพิการหรือไม่มีผู้ใหญ่ดูแล หรืออาศัยอยู่กับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย

3) เด็กต้องรับภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัวทั้งที่เป็นผู้พิการ หรือเป็นผู้สูงอายุ

4) เด็กที่ขาดความมั่นคงปลอดภัย ด้านที่อยู่อาศัย

ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ

1) ระยะเร่งด่วน

• สนับสนุนการช่วยเหลือเฉพาะทาง

• สนับสนุนอาหารและน้ำเพื่อการยังชีพ

• ปรับปรุง ซ่อม สร้าง ที่พักอาศัยให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ

2) ระยะฟื้นฟู

• สร้างแหล่งอาหารในครัว เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

• สนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนพัฒนาทักษะอาชีพ

3) ระยะยาว

• ประสานหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับสนับสนุน

• มอบทุนพัฒนาทักษะอาชีพฟ

• ระดมจิตอาสาจากชุมชนและชาวบ้าน เพื่อร่วมให้การช่วยเหลือ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นที่ 1 การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 2 วางแผนให้ความช่วยเหลือ

ขั้นที่ 3 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอุดรธานี (ปัจจุบันแพทย์นัด 3 เดือน/ครั้ง เพื่อติดตามอาการ) 4 ครั้ง 20,000.00
2 ข้าวสารอาหารแห้ง 2 ครั้ง 12,800.00
3 นมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง 2 ครั้ง 6,000.00
4 อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน 1 ชุด 1,500.00
5 โครงการเกษตรในบ้านอาหารปลอดภัย 1 4,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
44,800.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
4,480.00

ยอดระดมทุน
49,280.00