project โควิด-19 สัตว์

ชวนคนใจดี มาร่วมเลี้ยงม้า ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ขอชวนคนใจดี รักม้า มาร่วมเลี้ยงม้า 19 ตัว ที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ดูแลอยู่ ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด ทางมูลนิธิก็ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคน้อยลง ทำให้เกิดความยากลำบากในการเลี้ยงดู ช้าง ม้า แมว สุนัข วัว ควาย และสัตว์อื่นๆ ที่ทางมูลนิธิ ได้ให้การช่วยเหลือ และไถ่ชีวิตมา ร่วม 4,000 ชีวิต ทางเรา คนรักม้าๆ จึงอยากชวนเพื่อนๆ มาร่วมส่งเงินช่วยเหลือเป็นค่าดูแลน้องม้า ให้กับมูลนิธิในช่วงโควิดนี้

ระยะเวลาโครงการ 08 ก.ย. 2564 ถึง 31 ม.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

159,660 บาท

เป้าหมาย

394,515 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 40%
จำนวนผู้บริจาค 237

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เลี้ยงม้า 19 ตัว ที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้าและสิ่งแวดล้อม

21 กุมภาพันธ์ 2022

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณผู้บริจาค ทั้ง 237 ท่าน ที่บริจาคเงินจำนวน 159,660 บาท ผ่านโครงการเทใจ ชวนคนใจดี รักม้า มาร่วมเลี้ยงม้า 19 ตัว ที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

โดยเงินที่ท่านบริจาค จะถูกนำไปจัดซื้ออาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเป็นเงินเดือนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลม้า ซึ่งปัจจุบันมีม้าที่อยู่ในความดูแลเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 23 ตัว

น้องม้าที่อยู่ในความดูแลขอมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม 
หญ้าแพงโกล่า อาหารของน้องม้า เดือนหนึ่งใช้ประมาณ 90 ก้อน สำหรับม้า 23 ตัว


ค่าใช้จ่ายในการดูแลม้า เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 1. ค่าหญ้าแพงโกล่า 91 ก้อนละ 85 บาท รวม 7,735 บาท
 2. ค่าอาหารเสริมแบบเม็ด 35 กระสอบ ๆ ละ 465 บาท รวม 16,275 บาท
 3. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ดูแลม้า 2 คน 30,000 บาท
 4. ยา เวชภัณฑ์(อุปกรณ์ ยา ทำแผล ยาถ่ายพยาธิ ยารักษาโรคผิวหนัง
 5. ยาที่ใช้เพื่อดูแลกีบม้า) ประมาณ 10,000 บาท / เดือน

รวมค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงม้า เดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ 64,010 บาท

นอกจากนั้น มีค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้น นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายรายเดือน คือ ค่าทำฟันม้า (ขูดหินปูนและตะไบฟัน) ครั้งละ 20,000 บาท ปีละ 2 ครั้ง รวมเป็น 40,000 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายในการดูแลม้า เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของมูลนิธิฯ

ความประทับจากพี่พิชิต คุเงิน พี่เลี้ยงม้า
ผมขอขอบคุณทุกคน ที่บริจาคเงินผ่านเทใจดอทคอม เพื่อซื้ออาหาร และยาให้น้องม้า ผมจะดูแลน้องม้าทั้ง 23 ตัวให้ดีที่สุด เพื่อตอบแทนความตั้งใจและความไว้ใจที่ทุกท่านมอบให้นะครับ 

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ขอชวนคนใจดี รักม้า มาร่วมเลี้ยงม้า 19 ตัว ที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ดูแลอยู่ ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด ทางมูลนิธิก็ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคน้อยลง ทำให้เกิดความยากลำบากในการเลี้ยงดู ช้าง ม้า แมว สุนัข วัว ควาย และสัตว์อื่นๆ ที่ทางมูลนิธิ ได้ให้การช่วยเหลือ และไถ่ชีวิตมา ร่วม 4,000 ชีวิต ทางเรา คนรักม้าๆ จึงอยากชวนเพื่อนๆ มาร่วมส่งเงินช่วยเหลือเป็นค่าดูแลน้องม้า ให้กับมูลนิธิในช่วงโควิดนี้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ค่าหมอ ค่ายา ค่าอาหาร และค่าคนเลี้ยงม้า 1 ตัว 3,157 บาท ต่อเดือน

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ให้การช่วยเหลือ ม้าแก่ ม้าพิการ ม้าที่เกษียณจากการแข่งขัน บางส่วนถูกคนใจดีช่วยมาจากโรงฆ่าสัตว์ แล้วมาฝากเลี้ยงที่มูลนิธิฯ

ปัจจุบันมูลนิธิฯให้การดูแลเลี้ยงม้า ทั้งหมด 19 ตัว ในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารและคนเลี้ยงดู ประมาณ เดือนละ 60,000 บาท

ตกตัวละ 3,157 บาท ต่อเดือน ให้ม้า 1 ตัว มีค่า หมอ ยา อาหาร เเละค่าคนเลี้ยงม้า

หากเพื่อนๆ ช่วยบริจาค :

 • ค่าอาหาร 1 กระสอบ 500- ให้ม้า 1 ตัว กินได้ ครึ่งเดือน
 • ค่าหญ้าแพงโกล่า 1,000 - ให้ม้า 1 ตัว กินได้ 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ประชาสัมพันธ์ให้คนรักม้า บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือม้าทั้ง 19 ตัว ที่มูลนิธิฯให้การช่วยเหลือดูแล
 2. นำเงินที่ได้รับจากการบริจาค ไปจัดซื้ออาหารเม็ด หญ้าแพงโกล่า และช่วยค่าคนเลี้ยงม้า
 3. จัดซื้อเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค สำหรับน้องม้า

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Save Elephant Foundation)
289 หมู่ 1 ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จ. เชียงใหม่ 50150

เลี้ยงม้า 19 ตัว ที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้าและสิ่งแวดล้อม

21 กุมภาพันธ์ 2022

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณผู้บริจาค ทั้ง 237 ท่าน ที่บริจาคเงินจำนวน 159,660 บาท ผ่านโครงการเทใจ ชวนคนใจดี รักม้า มาร่วมเลี้ยงม้า 19 ตัว ที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

โดยเงินที่ท่านบริจาค จะถูกนำไปจัดซื้ออาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเป็นเงินเดือนค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลม้า ซึ่งปัจจุบันมีม้าที่อยู่ในความดูแลเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 23 ตัว

น้องม้าที่อยู่ในความดูแลขอมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม 
หญ้าแพงโกล่า อาหารของน้องม้า เดือนหนึ่งใช้ประมาณ 90 ก้อน สำหรับม้า 23 ตัว


ค่าใช้จ่ายในการดูแลม้า เดือนกุมภาพันธ์ 2565

 1. ค่าหญ้าแพงโกล่า 91 ก้อนละ 85 บาท รวม 7,735 บาท
 2. ค่าอาหารเสริมแบบเม็ด 35 กระสอบ ๆ ละ 465 บาท รวม 16,275 บาท
 3. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ดูแลม้า 2 คน 30,000 บาท
 4. ยา เวชภัณฑ์(อุปกรณ์ ยา ทำแผล ยาถ่ายพยาธิ ยารักษาโรคผิวหนัง
 5. ยาที่ใช้เพื่อดูแลกีบม้า) ประมาณ 10,000 บาท / เดือน

รวมค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงม้า เดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คือ 64,010 บาท

นอกจากนั้น มีค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้น นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายรายเดือน คือ ค่าทำฟันม้า (ขูดหินปูนและตะไบฟัน) ครั้งละ 20,000 บาท ปีละ 2 ครั้ง รวมเป็น 40,000 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายในการดูแลม้า เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของมูลนิธิฯ

ความประทับจากพี่พิชิต คุเงิน พี่เลี้ยงม้า
ผมขอขอบคุณทุกคน ที่บริจาคเงินผ่านเทใจดอทคอม เพื่อซื้ออาหาร และยาให้น้องม้า ผมจะดูแลน้องม้าทั้ง 23 ตัวให้ดีที่สุด เพื่อตอบแทนความตั้งใจและความไว้ใจที่ทุกท่านมอบให้นะครับ 

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารเม็ดม้า 19 เชือก เป็นเวลา 6 เดือน กระสอบละ 465 บาท เดือนละ 35 กระสอบ 19 97,650.00
2 ค่าหญ้าแพงโกล่า เป็นเวลา 6 เดือน มัดละ 90 บาท เดือนละ 150 มัด 19 81,000.00
3 ค่าคนเลี้ยงม้า 2 คน เป็นเวลา 6 เดือน คนละ 15,000 บาท ต่อเดือน 2 180,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
358,650.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
35,865.00

ยอดระดมทุน
394,515.00