project โควิด-19 สัตว์

ชวนคนใจดี มาร่วมเลี้ยงม้า ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ขอชวนคนใจดี รักม้า มาร่วมเลี้ยงม้า 19 ตัว ที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ดูแลอยู่ ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด ทางมูลนิธิก็ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคน้อยลง ทำให้เกิดความยากลำบากในการเลี้ยงดู ช้าง ม้า แมว สุนัข วัว ควาย และสัตว์อื่นๆ ที่ทางมูลนิธิ ได้ให้การช่วยเหลือ และไถ่ชีวิตมา ร่วม 4,000 ชีวิต ทางเรา คนรักม้าๆ จึงอยากชวนเพื่อนๆ มาร่วมส่งเงินช่วยเหลือเป็นค่าดูแลน้องม้า ให้กับมูลนิธิในช่วงโควิดนี้

ระยะเวลาโครงการ 08 ก.ย. 2564 ถึง 31 ม.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

156,361 บาท

เป้าหมาย

394,515 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 40%
6 วัน จำนวนผู้บริจาค 227

ขอชวนคนใจดี รักม้า มาร่วมเลี้ยงม้า 19 ตัว ที่ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ดูแลอยู่ ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด ทางมูลนิธิก็ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคน้อยลง ทำให้เกิดความยากลำบากในการเลี้ยงดู ช้าง ม้า แมว สุนัข วัว ควาย และสัตว์อื่นๆ ที่ทางมูลนิธิ ได้ให้การช่วยเหลือ และไถ่ชีวิตมา ร่วม 4,000 ชีวิต ทางเรา คนรักม้าๆ จึงอยากชวนเพื่อนๆ มาร่วมส่งเงินช่วยเหลือเป็นค่าดูแลน้องม้า ให้กับมูลนิธิในช่วงโควิดนี้

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ค่าหมอ ค่ายา ค่าอาหาร และค่าคนเลี้ยงม้า 1 ตัว 3,157 บาท ต่อเดือน

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ให้การช่วยเหลือ ม้าแก่ ม้าพิการ ม้าที่เกษียณจากการแข่งขัน บางส่วนถูกคนใจดีช่วยมาจากโรงฆ่าสัตว์ แล้วมาฝากเลี้ยงที่มูลนิธิฯ

ปัจจุบันมูลนิธิฯให้การดูแลเลี้ยงม้า ทั้งหมด 19 ตัว ในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารและคนเลี้ยงดู ประมาณ เดือนละ 60,000 บาท

ตกตัวละ 3,157 บาท ต่อเดือน ให้ม้า 1 ตัว มีค่า หมอ ยา อาหาร เเละค่าคนเลี้ยงม้า

หากเพื่อนๆ ช่วยบริจาค :

  • ค่าอาหาร 1 กระสอบ 500- ให้ม้า 1 ตัว กินได้ ครึ่งเดือน
  • ค่าหญ้าแพงโกล่า 1,000 - ให้ม้า 1 ตัว กินได้ 1 เดือน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ประชาสัมพันธ์ให้คนรักม้า บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือม้าทั้ง 19 ตัว ที่มูลนิธิฯให้การช่วยเหลือดูแล
  2. นำเงินที่ได้รับจากการบริจาค ไปจัดซื้ออาหารเม็ด หญ้าแพงโกล่า และช่วยค่าคนเลี้ยงม้า
  3. จัดซื้อเวชภัณฑ์ ยารักษาโรค สำหรับน้องม้า

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Save Elephant Foundation)
289 หมู่ 1 ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จ. เชียงใหม่ 50150

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารเม็ดม้า 19 เชือก เป็นเวลา 6 เดือน กระสอบละ 465 บาท เดือนละ 35 กระสอบ 19 97,650.00
2 ค่าหญ้าแพงโกล่า เป็นเวลา 6 เดือน มัดละ 90 บาท เดือนละ 150 มัด 19 81,000.00
3 ค่าคนเลี้ยงม้า 2 คน เป็นเวลา 6 เดือน คนละ 15,000 บาท ต่อเดือน 2 180,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
358,650.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
35,865.00

ยอดระดมทุน
394,515.00

บริจาคให้
ชวนคนใจดี มาร่วมเลี้ยงม้า ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน