project สัตว์ ภัยพิบัติ

ช่วยช้างอิ่มท้อง ซื้อผลไม้เลี้ยงช้างในช่วงโควิด

ชวนมาเลี้ยงอาหารช้าง 100 ตัว ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมดูแลอยู่ ตั้งแต่โควิด-19 ระบาด มีช้างที่ผอม ป่วย และทยอยตายลงเรื่อยๆ

พื้นที่ดำเนินโครงการ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Save Elephant Foundation) 289 หมู่ 1 ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ยอดบริจาคขณะนี้

630,955 บาท

เป้าหมาย

660,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 96%
201 วัน จำนวนผู้บริจาค 1,143

ช้างเป็นสัตว์ที่กินจุมากๆ เนื่องจากมีขนาดตัวที่ใหญ่ วันหนึ่งช้างกินอาหารมากถึง 300 กิโลกรัม (ประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว) อาหารหลักที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมให้ช้างกินคือ หญ้าและ ต้นข้าวโพด แต่เนื่องจากร่างกายที่ตัวโตของช้าง ความต้องการสารอาหารที่หลากหลาย ครบหมวดหมู่จึงจำเป็น ปกติแล้วช้างที่อยู่ตามธรรมชาติ เขาจะสามารถหาอาหารด้วยตัวเองได้ แต่ช้างเลี้ยงพวกเขามีความจำเป็นต้องได้รับอาหารครบหมวดหมู่ ครบครัน เราจึงจำเป็นต้องจัดอาหารเหล่านี้เพื่อให้ช้างได้รับสารอาหารครบหมวดหมู่ ซึ่งได้แก่ผลไม้ต่างๆ อย่างเช่น กล้วย แตงโม มะละกอ อ้อย ผลไม้เหล่านี้มีประโยชน์ต่อช้าง ช่วยให้ช้างได้รับวิตามินและไม่ขาดน้ำในวันที่อากาศร้อนอีกด้วย

“1 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากทั้งช้าง และควาญช้าง เราเห็นช้างอดอยาก ค่อยๆ ผอม ป่วยและตายไป ควาญช้างหลายคนจำเป็นต้องนำช้างกลับไปทำงานลากไม้อีกครั้ง” 

คุณเล็ก แสงเดือน ชัยเลิศ - ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

ค่าอาหารช้างต่อวันค่อนข้างสูง เมื่อไม่นักท่องเที่ยว ช้างก็ไม่มีงาน ทำให้เจ้าของเลี้ยงดูช้างไม่ไหว ตั้งแต่โควิดเริ่มมามีเจ้าของช้าง ควาญช้างช้างติดต่อทางมูลนิธิฯ เพื่อฝากช้างมาให้เราดูแลมากมาย ซึ่งมูลนิธิฯ ช่วยเหลือมากถึง 1,882 เชือก ขณะที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม มีช้างที่อยู่ในความดูแลอยู่ทั้งหมดตอนนี้ 100 เชือก แต่และตัวล้วนแต่ผ่านการทารุณกรรมมาแทบทั้งสิ้น มูลนิธิฯ ต้องการช่วยเหลือให้ช้างได้มีความสุข อยู่ในธรรมชาติ ที่มีพื้นที่ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มวิกฤติการณ์โควิด-19 รายรับของมูลนิธิฯ ก็ลดน้อยลง ทำให้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของช้างและสัตว์อื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ กว่า 4,000 ชีวิต 

ทางมูลนิธิฯ จึงอยากชวนมาบริจาคตะกร้าผลไม้ให้ช้าง 


  • หยวกกล้วย ตะกร้าละ 300 บาท
  • อ้อย ตะกร้าละ 500 บาท
  • กล้วย ตะกร้าละ 600 บาท
  • แตงโม ตะกร้าละ 600 บาท
  • มะละกอ ตะกร้าละ 600 บาท
  • ผลไม้รวม ตะกร้าละ 1,000 บาท 

เป้าหมายของโครงการ

ซื้อตะกร้าผลไม้ 1,000 ตะกร้า เพื่อให้อาหารช้าง 100 เชือก

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม


สมาชิกผู้ดำเนินโครงการ

  • นางสาวแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
  • นางสาวทิพย์สุดา มะสิทธิ์ เลขานุการประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
ผลไม้ต่างๆ สำหรับอาหารช้าง เช่น กล้วย มะละกอ แตงโม1,000 ตะกร้า600,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ระบบตรวจสอบติดตามโครงการ และดูแลแพลตฟอร์ม)

60,000
รวม
660,000


บริจาคให้
ช่วยช้างอิ่มท้อง ซื้อผลไม้เลี้ยงช้างในช่วงโควิด

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน