project ผู้พิการและผู้ป่วย

มาช่วยกันสร้างงานให้คนพิการ 3,000 คน!

ร่วมสร้างโอกาสให้คนพิการ 3,000 คนทั่วประเทศได้มีงานทำ เงินทุก 1,000 บาทจะทำให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ ได้ทำงานในองค์กรเพื่อสังคมใกล้บ้าน พวกเขาจะสามารถพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี เพราะคนพิการไม่ใช่คนอื่น แต่เป็นเพื่อนพี่น้อง และเป็นสมาชิกร่วมสังคมของเรา

พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

324,495 บาท

เป้าหมาย

3,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 11%
จำนวนผู้บริจาค 241

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

EMPOWER LIFE DRIVE SOCIAL IMPACT ร่วมสร้างโอกาสงานให้คนพิการ 324 คนมีงานทำ

27 สิงหาคม 2020

EMPOWER LIFE DRIVE SOCIAL IMPACT ร่วมสร้างโอกาสงานให้คนพิการ 3,000 คนทั่วประเทศ ด้วยเงิน 3 ล้านบาท ช่วยคนพิการได้มีงานทำ เพราะการให้โอกาสคนพิการ เป็นเรื่องของทุกคนในสังคม ที่พร้อมแบ่งปัน และทำให้โครงการนี้ยังคงดำเนินต่อไป

ผลประเมินโครงการนี้ จาก TDRI พบว่า ต้องใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ 3,000 บาท ต่อคนพิการ 1 คน

1,000 บาทแรก มูลนิธิฯมีงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.

1,000 ที่สอง เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่สนับสนุน

อีก 1,000 บาท ขอการสนับสนุนจากภาคประชาชนเพื่อช่วยกันขับเคลื่อน

โครงการนี้มีผู้ได้รับประโยชน์ 324 คน โดยช่วงเวลาจับคู่คนพิการกับบริษัท (MATCHING) ซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 63 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เกิดการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ดังนั้นเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะนำมารายงานอีกครั้งคุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม


“..เพราะเรื่องของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครคนใด คนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือแม้กระทั้งภาครัฐเองก็ไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้โดยลำพัง โอกาสของคนพิการคือเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้น มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมขอบคุณคุณทุกกำลังที่บริจาคทุนสนับสนุน นับว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ ให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ สามารถเลี้ยงดูคนที่รัก และ ส่งต่อความสุขให้สังคมต่อไป…” 

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

EMPOWER LIFE, DRIVE SOCIAL IMPACT 

ประเทศไทยมีประชากรคนพิการจำนวน 2,038,929 คน

ร้อยละ 94 จบการศึกษาเพียงชั้นประถมหรือต่ำกว่า เป็นเหตุให้คนพิการในวัยทำงานกว่า 460,000 คน เข้าไม่ถึงโอกาสทำงานเลี้ยงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีได้

5 ปี ที่ผ่านมามูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคีร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยเชื่อมประสานระหว่าง คนพิการ บริษัท ภาครัฐ และเครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้เกิดการจ้างงานคนพิการในชุมชน กว่า 7,000 คนตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ด้วยกระบวนการประสานการจ้างงานคนพิการของมูลนิธิฯ ได้ช่วยให้คนพิการมีรายได้ต่อปีคนละ 112,420 บาท

แต่เราพบว่า ยังมีคนพิการในวัยทำงานกว่า 4 แสนคน ที่ยังไม่มีงานทำ

การจะเชื่อมประสานให้คนพิการได้รับการจ้างงานต้องใช้งบประมาณ 3,000บาท ต่อคนพิการ 1 คน มูลนิธิฯ มองว่าการสร้างโอกาสให้คนพิการ ไม่ใช่เรื่องของบริษัท หรือ ภาครัฐเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันเพื่อให้เกิดความทัดเทียมกันในสังคม เงิน 3,000 บาทต่อคน จะมีภาคีร่วมสนับสนุนดังนี้

1,000 บาทแรก มาจากเงินสมทบจากตู้ชื่นใจ vending machine (5% ของยอดขายเครื่องดื่ม)

1,000 บาทที่สอง มาจากการสนับสนุนขององค์กรหรือบริษัท

ขาดอีก 1,000 บาทเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายช่วยเหลือคนพิการ มูลนิธิฯต้องการขอการสนับสนุนจากภาคประชาชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้สำเร็จลุล่วง

เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันสร้างโอกาสให้เพื่อนคนพิการ เพื่อให้เกิดสังคมที่น่าอยู่และเป็นธรรม

ตัวอย่างคนพิการที่มีงานทำ

คนแรก ชาวบ้านเขาเรียกพี่ว่า “หมอ”

“...เมื่อก่อนพี่ไม่ยอมออกจากบ้านเลย ไปโรงเรียนสองสามวันต่ออาทิตย์ ร้องไห้กลับบ้านตลอดเพราะเพื่อนล้อว่าพี่เดินไม่เหมือนเพื่อน ชีวิตมีแต่ความเครียด แต่คนเรามีทุกข์สุขอยู่ได้ไม่นาน ช่วงที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลมีโอกาสได้ไปฝึกงานฝีมือจากชาวเขา  มีคนชมว่าเก่ง และขายได้ด้วย เลยทำให้ได้รู้ว่าเราเองก็มีความสามารถ "

ปี 2559 ได้ทำงานประจำครั้งแรกในโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ช่วงแรกๆ คุณหมอก็ไม่ค่อยกล้าเรียกใช้ พี่เลยของานหมอทำ เริ่มจากงานง่ายๆ พอหลัง ๆ หมอรู้ว่าพี่สามารถทำงานได้ ก็เลยให้ทำหน้าที่งานบริการผู้ป่วย คือ ช่วยครอบฟัน ส่วนมากก็จะจับเครื่องดูดน้ำลายและหยิบเครื่องมือให้คุณหมอ ได้ออกพื้นที่กับหมอไปตรวจฟัน ภูมิใจกับงานที่ได้ทำมากๆค่ะ เป็นงานที่มีเกียรติสำหรับพี่มาก ทุกวันนี้ลงพื้นที่ไปช่วยให้กำลังใจคนที่ลำบาก  ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก ถ้าบ้านไม่มีแพมเพิส พี่ก็จะแบ่งเงินเดือนเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปให้เขา เวลาไปให้กำลังใจก็จะบอกเขาว่า เราเป็นอย่างนี้เราทำงานได้ วันข้างหน้าคุณก็สามารถลุกขึ้นมาทำงานได้เหมือนกัน ...” นางสาวสมจิต เผ่ากันทะ งานสนับสนุนบริการทั่วไป รพ.สต.หนองลม จ.พะเยา 


คนที่สอง : ป้าบัติคนงาม…สาวโชคร้ายจากอุบัติเหตุจนเสียขา ถ้าวันนั้นป้ายังจมอยู่กับอดีต ทุกวันนี้คงไม่ได้ร่วมกลุ่มคนพิการพิทักษ์ป่า จ.ตาก งานที่คนเมืองต้องอิจฉา เพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่หมอกกับภูเขา คนพิการเป็นนักพิทักษ์ป่า  โครงการนี้เกิดจากการผลักดันจากหลายภาคส่วน ที่หนุนเสริมให้คนพิการขึ้นมามีบทบาทสำคัญในชุมชน คนพิการที่เป็นต้นแบบผู้นำความรู้ด้านการรักษาป่าชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ ถูกฝึกอย่างดีจากกองกำลังทหารพราน รู้ดีว่าการป้องกันไฟป่ามีความสำคัญกับชีวิตคนในชุมชน คนที่นี่จะบอกว่าคนเผาป่า ไม่ได้กลัวทหาร แต่กลัวคนพิการ เพราะคนพิการที่นี่กิน นอน เฝ้าป่ากันเป็นอาทิตย์ๆ เราปลูกของเราเอง เราก็อยากเห็นต้นไม้โต ใครจะมาทำลายไม่ได้

“..เพราะเราทุกคน ต่างมีศักยภาพในตัว การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม จึงเป็นมากกว่าการจ้างงาน ร่วมสร้างโอกาสให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี ให้คนพิการจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมนี้ไปด้วยกัน..”

ประโยชน์ของโครงการ

เพิ่มโอกาสให้คนพิการมีงานทำ ทั่วประเทศ 3,000 คน

เมื่อคนพิการมีงานทำ ก็จะเกิดการพัฒนาในสังคมวงกว้าง สุขภาวะคนพิการดีขึ้น ช่วยเศรษฐกิจชุมชน

สร้างคนพิการคุณภาพ ผลักดันให้คนพิการลุกขึ้นมาเป็น พลเมืองเข้มแข็ง(Active Citizen) และช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม

เจ้าของโครงการ

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

EMPOWER LIFE DRIVE SOCIAL IMPACT ร่วมสร้างโอกาสงานให้คนพิการ 324 คนมีงานทำ

27 สิงหาคม 2020

EMPOWER LIFE DRIVE SOCIAL IMPACT ร่วมสร้างโอกาสงานให้คนพิการ 3,000 คนทั่วประเทศ ด้วยเงิน 3 ล้านบาท ช่วยคนพิการได้มีงานทำ เพราะการให้โอกาสคนพิการ เป็นเรื่องของทุกคนในสังคม ที่พร้อมแบ่งปัน และทำให้โครงการนี้ยังคงดำเนินต่อไป

ผลประเมินโครงการนี้ จาก TDRI พบว่า ต้องใช้งบประมาณดำเนินการประมาณ 3,000 บาท ต่อคนพิการ 1 คน

1,000 บาทแรก มูลนิธิฯมีงบประมาณสนับสนุนจาก สสส.

1,000 ที่สอง เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่สนับสนุน

อีก 1,000 บาท ขอการสนับสนุนจากภาคประชาชนเพื่อช่วยกันขับเคลื่อน

โครงการนี้มีผู้ได้รับประโยชน์ 324 คน โดยช่วงเวลาจับคู่คนพิการกับบริษัท (MATCHING) ซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค. 63 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เกิดการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ดังนั้นเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะนำมารายงานอีกครั้งคุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม


“..เพราะเรื่องของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครคนใด คนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือแม้กระทั้งภาครัฐเองก็ไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้โดยลำพัง โอกาสของคนพิการคือเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันสร้างให้เกิดขึ้น มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมขอบคุณคุณทุกกำลังที่บริจาคทุนสนับสนุน นับว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ ให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ สามารถเลี้ยงดูคนที่รัก และ ส่งต่อความสุขให้สังคมต่อไป…” 

ไม่มีข้อมูล