project สัตว์

สร้างคลินิคเพื่อดูแลช้างที่ถูกทารุณ โดยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย จ.เชียงใหม่

ช้างในความดูแลของมูลนิธิจะเป็นช้างที่ถูกใช้เเรงงานมาก่อนทำให้มีสุขภาพที่ไม่ดีนัก มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชียจึงจากทำคลินิคช้างเพื่อรักษาช้างสุขภาพไม่ดีหรือพิการ และสำหรับรักษาช้างในเชียงใหม่

ระยะเวลาโครงการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ Elephant Sanctuary Asia Foundation บ้างหนองก๋าย, ตำบล สันป่ายาง อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50330

ยอดบริจาคขณะนี้

38,075 บาท

เป้าหมาย

195,800 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 19%
115 วัน จำนวนผู้บริจาค 57

มูลนิธิช้างเอเชีย ก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการปกป้องช้างไทยจากการทารุณของมนุษย์ โดยต่อต้านการทรมานช้างในทุกรูปแบบ เช่น การใช้งานช้าง ความรุนแรงต่อช้าง ซึ่งช้างในความดูแลของมูลนิธิจะเป็นช้างที่ถูกใช้เเรงงานมาก่อนทำให้มีสุขภาพที่ไม่ดีนัก ทางมูลนิธิฯ จึงอยากทำคลินิคช้างเพื่อรักษาช้างสุขภาพไม่ดีหรือพิการ และสำหรับรักษาช้างในเชียงใหม่

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ดูแลช้างอยู่ทั้งหมด 7 เชือก ช้างที่อยู่ในการดูแลทุกตัวมาจากการช่วยเหลือ โดยการซื้อต่อมาจากช้างที่ถูกนำไปแสดงและบาดเจ็บ ช้างต่างจังหวัดเพื่อลากซุง ยกตัวอย่างเช่น มีช้างหนึ่งตัวที่ปางได้รับอุบัติเหตุจากการแสดงโชว์จึงทำให้ขาหัก ทางปางช้างเราจึงซื้อต่อและนำมาดูแลภายใต้มูลนิธิของเราก่อนหน้าจะมีวิกฤตโควิด19 จะมีหมอมารักษาช้างประจำทุกสัปดาห์ แต่จากสถานการณ์โควิดจึงทำให้มีรายได้ไม่มากพอที่จะให้หมอตรวจช้างประจำทุกสัปดาห์ จึงต้องเปลี่ยนเป็น 2-3 เดือน/1ครั้ง รายจ่ายสำหรับค่าอาหารและยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากผู้บริจาคทั่วไป เพื่อให้ช้างได้รับการรักษาทุกเดือน และได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ปกติรายหลักของมูลนิธิฯ มาจากการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่มูลนิธิฯ เป็นค่าเข้าและทำกิจกรรมร่วมกับช้าง เช่น ป้อนอาหารช้าง อาบน้ำให้ช้าง เดินเล่นในป่ากับช้าง เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ทำให้แผนการสร้างคลินิคสำหรับรักษาช้างจึงหยุดชะงัก มีเพียงโครงสร้างที่เเล้วเสร็จเพียง 30% นอกจากนี้ คลินิคช้างของมูลนิธิฯ ยังช่วยรักษาช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิรักษ์ช้างไทย กาญจนบุรี + เอลลิเฟนท์รีไทร์เม้นปาร์คเชียงใหม่ + เอลลิเฟนท์ไวด์ไลฟ์แซงจูรี้ภูเก็ต แต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะดูแลช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิได้ทุกตัวเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเชิญหมอและค่ายาต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ต่อเติมโครงสร้างจากเดิมให้แล้วเสร็จ
  2. จัดซื้อยาสำหรับรักษาช้าง
  3. จัดงบประมาณในการเชิญสัตว์แพทย์มารักษาช้างที่ต้องได้รับการรักษา
  4. จัดหาอาหารและยาสำหรับช้างเพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลช้างต่างๆ ในประเทศไทย

เจ้าของโครงการ

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ปูนก่อปูนฉาบสำเร็จรูป
- เหล็กกล่อง
- เสา
- อิฐ
- วัสดุมุงหลังคา
- กระเบื้องปูพื้น
1 โรง100,000
ค่าอาหารช้าง เช่น หญ้า, อ้อย, กล้วย (10,000 บาท/สัปดาห์)5 สัปดาห์50,000
ค่ายาสามัญสำหรับช้าง (5,000 บาท/เดือน)

รายชื่อยาที่ต้องใช้ :
PENDISTEP L.A.
BEZTER IRONDEX100
DEXAM VET
HEPAGEN
AMOXICILLIN CAPSULES             
MOXY 500
GLUCOSAMINE
MOXILIN CAPSULES 500      
TINCTURE IODINE SAHAKARN            
PYRAD-VIOLET
BACTACIN
OP-IZE EYE WASH
POLY-OPH EYE DROPS
NEUXYN 5%
DEXON A
4 เดือน20,000
ค่าสัตวแพทย์ (4 ครั้ง/เดือน)
8,000
ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ระบบตรวจสอบติดตามโครงการ และดูแลแพลตฟอร์ม)

17,800
รวม
195,800


บริจาคให้
สร้างคลินิคเพื่อดูแลช้างที่ถูกทารุณ โดยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย จ.เชียงใหม่

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน