project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

ชวนร่วมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ให้ทั้งผู้สูงอายุสดใสและเด็กๆสุขสันต์

ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกันได้ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา ผู้สูงอายุในชมรมต้องกักตัวเป็นเวลานาน เกิดความเครียดและมีอาการซึมเศร้า และน้องๆผู้พิการทางสายตาและพิการซ้ำซ้อนก็ไม่มีกิจกรรมมาเป็นเวลานาน โครงการนี้จึงขอร่วมระดมทุนแบ่งปันความสุข ให้ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน (องค์กรสาธารณประโยชน์) จำนวน 50 คน ไปจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมมอบถุงยังชีพ และทุนการศึกษาแก่น้องๆผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี จำนวน 100 คน ในเดือนธันวาคม โดยจะเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและป้องกันตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้สูงอายุสดใส เด็กๆสุขสันต์ตามที่พวกเราตั้งใจ

ระยะเวลาโครงการ 01 ธ.ค. 2564 ถึง 30 ธ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ), เพชรบุรี (โรงเรียนสอนเด็กตาบอดพิการทางสายตา เพชรบุรี)

ยอดบริจาคขณะนี้

32,724 บาท

เป้าหมาย

84,150 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 39%
46 วัน จำนวนผู้บริจาค 90

ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกันได้ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา ผู้สูงอายุในชมรมต้องกักตัวเป็นเวลานาน เกิดความเครียดและมีอาการซึมเศร้า และน้องๆผู้พิการทางสายตาและพิการซ้ำซ้อนก็ไม่มีกิจกรรมมาเป็นเวลานาน โครงการนี้จึงขอร่วมระดมทุนแบ่งปันความสุข ให้ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน (องค์กรสาธารณประโยชน์) จำนวน 50 คน ไปจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมมอบถุงยังชีพ และทุนการศึกษาแก่น้องๆผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี จำนวน 100 คน ในเดือนธันวาคม โดยจะเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและป้องกันตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันสภาวะการระบาดของ Covid-19 ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดภาวะซึมเศร้า เนื่องจากต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ไม่สามารถออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ ดังนั้นทางชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุดังกล่าว จึงได้ทำการประชุมคณะกรรมการ เพื่อที่จะกำหนดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุในภาวะเช่นนี้ 

ชมรมฯจึงริเริ่มโครงการลุงป้าแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ขึ้น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยทุกปีจะพาผู้สูงอายุสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จำนวน 50 คน ไปร่วมทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมมอบทุนการศึกษาและเครื่อง อุปโภค-บริโภคให้กับโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ และโรงเรียนสอนเด็กตาบอดพิการทางสายตา เพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ทุกปีโดยการจัดกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมในการฝึกฝนหล่อหลอมจิตใจในการเป็นผู้ให้ รวมถึงได้ร่วมทำกิจกรรมแบ่งปันให้กับเยาวชนผู้พิการทางสายตา ให้ทางเยาวชนผู้พิการทางสายตาได้รับทุนการศึกษาพร้อมทั้งมื้ออาหาร เป็นการดำเนินกิจกรรมที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 

ผู้สูงอายุที่ได้ร่วมกิจกรรม จะมีหัวใจที่เบิกบาน เอิบอิ่ม ปิติ จะสังเกตุได้จากรอยยิ้ม ในการเป็นผู้ให้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ
ส่วนน้องๆก็ได้รับความรักจากผู้ที่มาเยี่ยม ทำให้น้องๆได้รับความรู้สึกที่ไม่ถูกสังคมทอดทิ้งให้พวกเขาอยู่โดยลำพัง ในโลกแห่งความมืด 

นางปรินทร์พร พิสุทธิ์ธนบวร ประธานผู้ก่อตั้งชมรมฯ และเป็นผู้ริเริ่มทำโครงการ กล่าวว่า หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกปี ทุกครั้งก็จะหวนกลับมาคิดถึงสำรวจตนเองว่า เราควรที่จะแบ่งปันให้กับสังคมน้องๆ ผู้พิการทางสายตา เพียงเงินบริจาคเล็กน้อยของเรารวมกัน อาจเป็นอาหารมื้อใหญ่และดีที่สุดสำหรับพวกเขา  ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี น้องๆจะรอพวกเราไปมอบความรัก ความอบอุ่น จึงอยากเชิญชวนทุกท่านที่ได้เห็นการระดมทุน โครงการนี้ร่วมด้วยช่วยกัน เติมเต็ม ความรัก ให้กับน้องๆคะ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. จัดประชุมสมาชิกฯและภาคีที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจ กำหนดและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน พร้อมกับจัดตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรรม 1 ชุด ที่ประกอบไปด้วย สมาชิกชมรมฯ จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง (เตรียมกิจกรรม,วันก่อนเริ่มกิจกรรม ,สรุปผลกิจกรรม)
 3. ประสานกับ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ และโรงเรียนสอนเด็กตาบอดพิการทางสายตา เพชรบุรี เพื่อนัด วันเวลา  และแจ้งรูปแบบกิจกรรม
 4. ประสานเรื่องการเดินทางกับ บริษัทฯ รับจ้างเดินรถ 
 5. ประสานงานเรื่องอาหาร และเครื่องดื่ม
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบสภาพจิตใจก่อน เดินทางร่วมกิจกรรม
 7. ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระหว่างกิจกรรม
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบสภาพจิตใจหลังเสร็จจากการร่วมกิจกรรม
 9. สรุปผลการจัดกิจกรรม (ประชุมคณะทำงานครั้งที่3)

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

โครงการนี้ ดำเนินการโดยชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านการเคหะธนบุรี โครงการ ๓ และบริเวณใกล้เคียง ได้มาพบปะสังสรรค์ และออกกำลังกายเป็นประจำ

ทางชมรมเล็งเห็นว่าการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ต้อง อยู่บนพื้นฐานจิตใจที่สมบูรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพัฒนาทางจิต รู้จักการเป็นผู้ให้ในส่วนที่ตนสามารถทำได้ 


ร่วมกับ

 • พระครูอรรถจริยานุวัตร (ดร.พระมหาสุเทพ ศรีทอง) ,ปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวรวิหาร อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร
 • ดร.พระมหาสุวรรณ ปภกโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ศรีสุพรรณ กทม.
 • ดร.พรธิภา ไกรเทพ,ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ดร.นภสร นีละไพจิตร ,ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา,อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ดร.อุมาภรณ์ สุขารมณ์ ,ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยา ,อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ForOldy โครงการเพื่อผู้สูงอายุชุมชนเมือง
 • เครือข่ายพลังผู้สูงวัย
 • สหพันธ์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
 • สภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชนูปถัมภ์ฯ
 • ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบางขุนเทียน
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข42
 • ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีพระราม2 สาขา2

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่ารถบัสเดินทางไป-กลับ เดินทางไปทำกิจกรรม 1 วัน 20,000.00
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ร่วมกิจกรรม 3 มื้อ@160บาท50คน 50 คน 24,000.00
3 ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อนทางสายตา (โรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน) บริจาค เหมา 10,000.00
4 ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กพืการทางสายตา (โรงเรียนสอนเด็กตาบอด เพชรบุรี) บริจาค เหมา 10,000.00
5 ค่าเอกสารวัดสภาพจิตใจ ก่อน-หลัง ร่วมกิจกรรม @10บาท*2ครั้ง*50คน 100 ชุด 1,000.00
6 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน เหมา 1,500.00
7 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ประชุม 3 ครั้ง (เตรียมงาน ,ก่อนจัดกิจกรรม ,หลังจัดกิจกรรม) @150บาท*3ครั้ง*20คน 20 คน 9,000.00
8 ค่าอุปกรณ์ป้องกัน COVID (หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์) @20บาท*50คน 50คน 1,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
76,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
7,650.00

ยอดระดมทุน
84,150.00

บริจาคให้
ชวนร่วมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ให้ทั้งผู้สูงอายุสดใสและเด็กๆสุขสันต์

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน