project ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

ชวนร่วมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ให้ทั้งผู้สูงอายุสดใสและเด็กๆสุขสันต์

ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกันได้ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา ผู้สูงอายุในชมรมต้องกักตัวเป็นเวลานาน เกิดความเครียดและมีอาการซึมเศร้า และน้องๆผู้พิการทางสายตาและพิการซ้ำซ้อนก็ไม่มีกิจกรรมมาเป็นเวลานาน โครงการนี้จึงขอร่วมระดมทุนแบ่งปันความสุข ให้ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน (องค์กรสาธารณประโยชน์) จำนวน 50 คน ไปจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมมอบถุงยังชีพ และทุนการศึกษาแก่น้องๆผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี จำนวน 100 คน ในเดือนธันวาคม โดยจะเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและป้องกันตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้สูงอายุสดใส เด็กๆสุขสันต์ตามที่พวกเราตั้งใจ

ระยะเวลาโครงการ 01 ธ.ค. 2564 ถึง 30 ธ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ), เพชรบุรี (โรงเรียนสอนเด็กตาบอดพิการทางสายตา เพชรบุรี)

ยอดบริจาคขณะนี้

47,073 บาท

เป้าหมาย

84,150 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 56%
จำนวนผู้บริจาค 106

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

พาผู้สูงอายุ 35 คน ไปเลี้ยงอาหารกลางวันและสร้างความสุขให้น้องๆตาบอด จำนวน130 คน ที่ จ.เพชรบุรี

28 ธันวาคม 2021

โครงการได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที 25 ธันวาคม 2564 โดยนำผู้สูงอายุจำนวน 35 คน เดินทางโดยรถบัส ไปทำกิจกรรมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ให้ทั้งผู้สูงอายุสดใส และเด็กๆสุขสันต์ ณ

๑.มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนธรรมิกวิทยา)

๒.โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

ในการเดินทางดังกล่าวทางชมรมฯ เน้นถึงความปลอดภัยจาก COVID 19 โดยที่ผู้เดินทางทุกท่าน รวมถึง พขร.ต้องตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง รวมถึงการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถ และวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ เราเน้นย้ำการไม่ให้สัมผัสกับน้องผู้พิการทางสายตา เนื่องจากกลัวการนำเชื้อไปแพร่แก่น้องๆ

 ได้นำเงินบริจาคเป็นค่าอาหารและทุนการศึกษาแด่น้องๆ รวมถึงข้าวสารอาหารแห้งที่ บรรดาผู้สูงอายุที่ร่วมทริป ได้มีส่วนร่วมนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคด้วย จากที่เราได้สนทนากับท่านอาจารย์ใหญ่ และครูพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องๆได้กล่าวว่า ตั้งแต่ COVID 19 ที่ผ่านมาทางโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายไม่สัมพันธ์ กับรายรับ แม้จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐบางส่วน ก็ทำให้ประสบปัญหาด้านการดำเนินการ และด้านสาธารณสุข สุขอนามัยของน้องๆมาก จึงขอขอบคุณทางชมรมฯที่เป็นสะพานบุญร่วมบริจาคในครั้งนี้ และขอให้ทางชมรมฯ จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกๆปีต่อไป

เสียงจากผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการ


ภาพประกอบ

น้องๆผู้พิการทางสายตา


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ทุกคนสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกันได้ ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา ผู้สูงอายุในชมรมต้องกักตัวเป็นเวลานาน เกิดความเครียดและมีอาการซึมเศร้า และน้องๆผู้พิการทางสายตาและพิการซ้ำซ้อนก็ไม่มีกิจกรรมมาเป็นเวลานาน โครงการนี้จึงขอร่วมระดมทุนแบ่งปันความสุข ให้ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน (องค์กรสาธารณประโยชน์) จำนวน 50 คน ไปจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมมอบถุงยังชีพ และทุนการศึกษาแก่น้องๆผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี จำนวน 100 คน ในเดือนธันวาคม โดยจะเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและป้องกันตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัจจุบันสภาวะการระบาดของ Covid-19 ทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดภาวะซึมเศร้า เนื่องจากต้องกักตัวอยู่กับบ้าน ไม่สามารถออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติ ดังนั้นทางชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุดังกล่าว จึงได้ทำการประชุมคณะกรรมการ เพื่อที่จะกำหนดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผู้สูงอายุในภาวะเช่นนี้ 

ชมรมฯจึงริเริ่มโครงการลุงป้าแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ขึ้น ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยทุกปีจะพาผู้สูงอายุสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จำนวน 50 คน ไปร่วมทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารพร้อมมอบทุนการศึกษาและเครื่อง อุปโภค-บริโภคให้กับโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ และโรงเรียนสอนเด็กตาบอดพิการทางสายตา เพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ทุกปีโดยการจัดกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมในการฝึกฝนหล่อหลอมจิตใจในการเป็นผู้ให้ รวมถึงได้ร่วมทำกิจกรรมแบ่งปันให้กับเยาวชนผู้พิการทางสายตา ให้ทางเยาวชนผู้พิการทางสายตาได้รับทุนการศึกษาพร้อมทั้งมื้ออาหาร เป็นการดำเนินกิจกรรมที่สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 

ผู้สูงอายุที่ได้ร่วมกิจกรรม จะมีหัวใจที่เบิกบาน เอิบอิ่ม ปิติ จะสังเกตุได้จากรอยยิ้ม ในการเป็นผู้ให้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ
ส่วนน้องๆก็ได้รับความรักจากผู้ที่มาเยี่ยม ทำให้น้องๆได้รับความรู้สึกที่ไม่ถูกสังคมทอดทิ้งให้พวกเขาอยู่โดยลำพัง ในโลกแห่งความมืด 

นางปรินทร์พร พิสุทธิ์ธนบวร ประธานผู้ก่อตั้งชมรมฯ และเป็นผู้ริเริ่มทำโครงการ กล่าวว่า หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกปี ทุกครั้งก็จะหวนกลับมาคิดถึงสำรวจตนเองว่า เราควรที่จะแบ่งปันให้กับสังคมน้องๆ ผู้พิการทางสายตา เพียงเงินบริจาคเล็กน้อยของเรารวมกัน อาจเป็นอาหารมื้อใหญ่และดีที่สุดสำหรับพวกเขา  ประมาณเดือนธันวาคมของทุกปี น้องๆจะรอพวกเราไปมอบความรัก ความอบอุ่น จึงอยากเชิญชวนทุกท่านที่ได้เห็นการระดมทุน โครงการนี้ร่วมด้วยช่วยกัน เติมเต็ม ความรัก ให้กับน้องๆคะ


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. จัดประชุมสมาชิกฯและภาคีที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจ กำหนดและวางแผนกิจกรรมร่วมกัน พร้อมกับจัดตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรรม 1 ชุด ที่ประกอบไปด้วย สมาชิกชมรมฯ จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง (เตรียมกิจกรรม,วันก่อนเริ่มกิจกรรม ,สรุปผลกิจกรรม)
 3. ประสานกับ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ และโรงเรียนสอนเด็กตาบอดพิการทางสายตา เพชรบุรี เพื่อนัด วันเวลา  และแจ้งรูปแบบกิจกรรม
 4. ประสานเรื่องการเดินทางกับ บริษัทฯ รับจ้างเดินรถ 
 5. ประสานงานเรื่องอาหาร และเครื่องดื่ม
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบสภาพจิตใจก่อน เดินทางร่วมกิจกรรม
 7. ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระหว่างกิจกรรม
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบสภาพจิตใจหลังเสร็จจากการร่วมกิจกรรม
 9. สรุปผลการจัดกิจกรรม (ประชุมคณะทำงานครั้งที่3)

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

โครงการนี้ ดำเนินการโดยชมรมผู้สูงอายุเต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน (องค์กรสาธารณประโยชน์) ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านการเคหะธนบุรี โครงการ ๓ และบริเวณใกล้เคียง ได้มาพบปะสังสรรค์ และออกกำลังกายเป็นประจำ

ทางชมรมเล็งเห็นว่าการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ต้อง อยู่บนพื้นฐานจิตใจที่สมบูรณ์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพัฒนาทางจิต รู้จักการเป็นผู้ให้ในส่วนที่ตนสามารถทำได้ 


ร่วมกับ

 • พระครูอรรถจริยานุวัตร (ดร.พระมหาสุเทพ ศรีทอง) ,ปริญญาเอก สาขาประชากรศึกษา,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวรวิหาร อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร
 • ดร.พระมหาสุวรรณ ปภกโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ศรีสุพรรณ กทม.
 • ดร.พรธิภา ไกรเทพ,ปริญญาเอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ดร.นภสร นีละไพจิตร ,ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา,อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ดร.อุมาภรณ์ สุขารมณ์ ,ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จิตวิทยา ,อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ForOldy โครงการเพื่อผู้สูงอายุชุมชนเมือง
 • เครือข่ายพลังผู้สูงวัย
 • สหพันธ์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
 • สภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชนูปถัมภ์ฯ
 • ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบางขุนเทียน
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข42
 • ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีพระราม2 สาขา2

พาผู้สูงอายุ 35 คน ไปเลี้ยงอาหารกลางวันและสร้างความสุขให้น้องๆตาบอด จำนวน130 คน ที่ จ.เพชรบุรี

28 ธันวาคม 2021

โครงการได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที 25 ธันวาคม 2564 โดยนำผู้สูงอายุจำนวน 35 คน เดินทางโดยรถบัส ไปทำกิจกรรมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ให้ทั้งผู้สูงอายุสดใส และเด็กๆสุขสันต์ ณ

๑.มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนธรรมิกวิทยา)

๒.โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

ในการเดินทางดังกล่าวทางชมรมฯ เน้นถึงความปลอดภัยจาก COVID 19 โดยที่ผู้เดินทางทุกท่าน รวมถึง พขร.ต้องตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง รวมถึงการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถ และวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ เราเน้นย้ำการไม่ให้สัมผัสกับน้องผู้พิการทางสายตา เนื่องจากกลัวการนำเชื้อไปแพร่แก่น้องๆ

 ได้นำเงินบริจาคเป็นค่าอาหารและทุนการศึกษาแด่น้องๆ รวมถึงข้าวสารอาหารแห้งที่ บรรดาผู้สูงอายุที่ร่วมทริป ได้มีส่วนร่วมนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคด้วย จากที่เราได้สนทนากับท่านอาจารย์ใหญ่ และครูพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องๆได้กล่าวว่า ตั้งแต่ COVID 19 ที่ผ่านมาทางโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายไม่สัมพันธ์ กับรายรับ แม้จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐบางส่วน ก็ทำให้ประสบปัญหาด้านการดำเนินการ และด้านสาธารณสุข สุขอนามัยของน้องๆมาก จึงขอขอบคุณทางชมรมฯที่เป็นสะพานบุญร่วมบริจาคในครั้งนี้ และขอให้ทางชมรมฯ จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกๆปีต่อไป

เสียงจากผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการ


ภาพประกอบ

น้องๆผู้พิการทางสายตา


แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่ารถบัสเดินทางไป-กลับ เดินทางไปทำกิจกรรม 1 วัน 20,000.00
2 ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้ร่วมกิจกรรม 3 มื้อ@160บาท50คน 50 คน 24,000.00
3 ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อนทางสายตา (โรงเรียนเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน) บริจาค เหมา 10,000.00
4 ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กพืการทางสายตา (โรงเรียนสอนเด็กตาบอด เพชรบุรี) บริจาค เหมา 10,000.00
5 ค่าเอกสารวัดสภาพจิตใจ ก่อน-หลัง ร่วมกิจกรรม @10บาท*2ครั้ง*50คน 100 ชุด 1,000.00
6 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน เหมา 1,500.00
7 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ประชุม 3 ครั้ง (เตรียมงาน ,ก่อนจัดกิจกรรม ,หลังจัดกิจกรรม) @150บาท*3ครั้ง*20คน 20 คน 9,000.00
8 ค่าอุปกรณ์ป้องกัน COVID (หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์) @20บาท*50คน 50คน 1,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
76,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
7,650.00

ยอดระดมทุน
84,150.00