project สัตว์

มอบอาหารเพื่อสุนัขยากไร้ มูลนิธิช่วยเหลือสุนัขแหลมแม่พิมพ์

สุนัขจำนวนมากถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้าย และเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ ทางมูลนิธิได้เข้าช่วยเหลือสุนัขหลายชีวิตให้มีชีวิตที่ดีขึ้น พยายามจับสุนัขทำหมัน ฉีดวัคซีน มูลนิธิยังประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารให้สุนัขจึงทำให้สุนัขที่ช่วยเหลือมานั้นได้รับอาหารยังไม่เพียงพอ จึงขอความเมตตาจากทุกท่านร่วมมอบอาหารให้สุนัขยากไร้เหล่านี้ให้มีอาหารกินอิ่มท้อง

ระยะเวลาโครงการ 18 ก.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ จ.ระยอง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

ยอดบริจาคขณะนี้

66,959 บาท

เป้าหมาย

169,851 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 39%
45 วัน จำนวนผู้บริจาค 125

สุนัขจำนวนมากถูกทอดทิ้ง ถูกทำร้าย และเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บ ทางมูลนิธิได้เข้าช่วยเหลือสุนัขหลายชีวิตให้มีชีวิตที่ดีขึ้น พยายามจับสุนัขทำหมัน ฉีดวัคซีน มูลนิธิยังประสบปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารให้สุนัขจึงทำให้สุนัขที่ช่วยเหลือมานั้นได้รับอาหารยังไม่เพียงพอ จึงขอความเมตตาจากทุกท่านร่วมมอบอาหารให้สุนัขยากไร้เหล่านี้ให้มีอาหารกินอิ่มท้อง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากผู้คนนำสุนัขมาทิ้งมากขึ้น สุนัขถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ สุนัขที่ได้รับอุบัติเหตุจนทำให้พิการ ทางมูลนิธิพยายามช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้จนสุดความสามารถ มูลนิธิพยายามจับสุนัขเหล่านี้ทำหมันให้ได้มากที่สุด จนในขณะนี้ทางมูลนิธิมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารสุนัขกว่า 170,000 บาทต่อเดือน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมปันอาหารเพื่อเลี้ยงดูสุนัขยากไร้ 550 ชีวิต ซึ่งทางมูลนิธิช่วยเหลือสุนัขแหลมแม่พิมพ์ได้ให้การช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้มาโดยตลอด นอกจากการดูแลป้องกันโรค รักษาอาการบาดเจ็บเจ็บป่วยของสุนัข อาหารก็เป็นสิ่งสำคัญหลักๆที่สุนัขต้องการทุกวัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

มูลนิธิ ฯ จัดซื้ออาหารให้สุนัขยากไร้ที่ดูแลอยู่ 550 ชีวิต ต่อเดือนมีรายละเอียดดังนี้

  • อาหารเม็ดน้องหมา กระสอบละ 20 กิโลกรัม 210 กระสอบ ๆ ละ 536 บาท =112,560 บาท
  • ข้าวสารสำหรับสุนัข วันละ 60 กิโล 14 บาท เดือนละ 1,800 กิโลกรัม = 25,200 บาท
  • อาหารกระป๋องสุนัข 360 กระป๋อง ๆ ละ 25 บาท = 9,000 บาท
  • โครงไก่บดกิโลกรัมละ 27 บาท วันละ10กิโลกรัม 300 กิโลกรัมต่อเดือน = 8,100 บาท
  • อาหารพิเศษเฉพาะโรคสุนัข = 15,000 บาท


ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวอุบล กองทูล

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ข้าวสารสำหรับคลุกข้าวให้สุนัขกระสอบละ 550 บาท 45กระสอบ 24,750.00
2 อาหารกระป๋องสุนัขกระป๋องละ 25 บาท 360 กระป๋อง 9,000.00
3 โครงไก่บดกิโลกรัมละ 27 บาท 300กิโลกรัม 8,100.00
4 อาหารเม็ดสำหรับสุนัข กระสอบละ 20 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 536 บาท 210 กระสอบ 112,560.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
154,410.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,441.00

ยอดระดมทุน
169,851.00

บริจาคให้
มอบอาหารเพื่อสุนัขยากไร้ มูลนิธิช่วยเหลือสุนัขแหลมแม่พิมพ์

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน