project เด็กและเยาวชน

สร้างหอพักนักเรียนและครูที่ รร.บนภูเขาจ.แม่ฮ่องสอน

ระยะทางการไปโรงเรียนเป็นอุปสรรคต่อนักเรียนและครูในเขตพื้นที่ราบสูงที่ห่างไกลความเจริญ ส่งผลให้อัตราการจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนอยู่ในอัตราที่ต่ำ มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงขอชวนร่วมระดมทุนสร้างหอพักใหม่เพื่อรองรับนักเรียนและครูเพื่อเด็กเข้าถึงการศึกษา

ระยะเวลาโครงการ 22 ส.ค. 2565 ถึง 28 ก.พ. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แม่เสรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

1,315,119 บาท

เป้าหมาย

1,188,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 111%
22 วัน จำนวนผู้บริจาค 445

ระยะทางการไปโรงเรียนเป็นอุปสรรคต่อนักเรียนและครูในเขตพื้นที่ราบสูงที่ห่างไกลความเจริญ ส่งผลให้อัตราการจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนอยู่ในอัตราที่ต่ำ มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงขอชวนร่วมระดมทุนสร้างหอพักใหม่เพื่อรองรับนักเรียนและครูเพื่อเด็กเข้าถึงการศึกษา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็ก ๆ ในพื้นห่างไกลที่สุดพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย คือ พื้นที่ในเขตอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาเพราะระยะทาง 

12 กิโลเมตรของคนเมืองการเดินทางอาจจะใช้เวลา 10-30 นาที
แต่ 12 กิโลเมตรของพื้นที่บนภูเขา หากฝนตก ดินสไลด์ อาจจะใช้เวลามากว่า 3 ชั่วโมง หรือเวลาเป็นวันๆ เลยก็ได้

ที่ผ่านมามูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยจะดำเนินการสร้างหอพักแห่งใหม่ เพื่อเอาชนะอุปสรรค์เรื่องระยะทางในการเดินทางไปโรงเรียน ทำให้การศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนมากว่า 2,300 คนที่พักอยู่ที่หอพักซึ่งทางไอแคร์ ประเทศไทยจัดหาให้ ได้รับการสานฝันในทางบการศึกษา

การระดมทุนครั้งเราจะดำเนินการ 3 ส่ิง คือ

1.สร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนจอซิเดอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พักอาศัยในช่วงเปิดภาคเรียน เด็ก ๆ จะได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนเป็นระยะทางไกลถึง 12 กิโลเมตรอีกต่อไป

2.บ้านพักครูหนึ่งหลังให้คุณครู 4 คน  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.โครงการการมอบรถจักรยานใน 2 พื้นที่สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลมากที่สุด และไม่มีที่ให้พักในหอพัก “โครงการปัน..ปั่น..ปั้น..ปัญญาให้น้อง” ทำให้เด็ก ๆ สามารถมีจักรยานถีบจากบ้านถึงโรงเรียนและจากโรงเรียนถึงบ้านได้ จักรยานแต่ละคันราคา 3,100 บาท จักรยานเหล่านี้จะมอบให้แก่กลุ่มโรงเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มโรงเรียนซับม่วง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 50 คัน
  • กลุ่มโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน บ้านห้วยปูแกง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 50 คัน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ดำเนินการก่อสร้างหอพักนักเรียน

2.ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักครู

3.จัดซื้อจักรยานเพื่อส่งมอบให้ 2 โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เพื่อนๆ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ AC 86 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น CU15

พนักงานบริษัทลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท Plan Associates และ ประชาชนทั่วไป

iCare Thailand Foundation มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 Build a new dormitory for Piang Luang 11 School, Mae Sariang, Mae Hong Son 8m x 13 m x 2 การก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ให้กับโรงเรียนเพียงหลวง 11 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาด 8 ม. x 13 ม. x 2 1 370,000.00
2 Bicycle project โครงการปัน..ปั่น..ปั้น..ปัญญาให้น้อง (โครงการการจัดหาจักรยาน) 100 x 3100 100 คัน x 3,100 บาท 310,000.00
3 Home for teachers บ้านพักครู 1 แห่ง 400,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,080,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
108,000.00

ยอดระดมทุน
1,188,000.00

บริจาคให้
สร้างหอพักนักเรียนและครูที่ รร.บนภูเขาจ.แม่ฮ่องสอน

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน