project เด็กและเยาวชน

สร้างหอพักนักเรียนและครูที่ รร.บนภูเขาจ.แม่ฮ่องสอน

ระยะทางการไปโรงเรียนเป็นอุปสรรคต่อนักเรียนและครูในเขตพื้นที่ราบสูงที่ห่างไกลความเจริญ ส่งผลให้อัตราการจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนอยู่ในอัตราที่ต่ำ มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงขอชวนร่วมระดมทุนสร้างหอพักใหม่เพื่อรองรับนักเรียนและครูเพื่อเด็กเข้าถึงการศึกษา

ระยะเวลาโครงการ 22 ส.ค. 2565 ถึง 28 ก.พ. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แม่เสรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ยอดบริจาคขณะนี้

1,315,159 บาท

เป้าหมาย

1,188,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 111%
จำนวนผู้บริจาค 445

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สร้างหอพักครูที่ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้

16 มิถุนายน 2023

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้

ทางมูลนิธิไอแคร์ ได้เข้าไปติดตามการก่อสร้างหอพักครู ซึ่งจากเดิมที่เป็นหอพักครูที่สร้างด้วยไม้ไผ่ไม่สะดวกต่อความเป็นอยู่ จึงได้มีโครงการช่วยสร้างหอพักครูขึ้นใหม่และ ณ ขณะนี้ได้เสร็จแล้ว คุณครูได้มีความหอพักที่มั่นคง ปลอดภัย และสะดวกต่อการมาสอนหนังสือให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ความประทับของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 นายวัชรธร คำภีระ (ครูพงษ์) ครูโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้
" รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนสร้างอาคารบ้านพักครู ให้กับคณะครู จากสภาพบ้านพักครูหลังเดิมทำด้วยไม้ไผ่ มีสภาพทรุดโทรม ณ ในปัจจุบันทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้สนับสนุนการสร้างบ้านพักครูหลังใหม่ให้คณะครู เป็นอาคารที่มีความแข็งแรงทนทาน สวยงาม มิดชิด สร้างความปลอดภัยเป็นอย่างมาก และสร้างขวัญกำลังใจให้ครูได้มีพลังกายพลังใจในการอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย เป็นอย่างสูงครับ ขอขอบพระคุณครับ "

 นายสิทธิ์ศกร รักชาติเกิด ครูโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้
" รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย สร้างบ้านพักครูในถิ่นทุรกันดารให้ครับ ข้าพเจ้าและคณะครูขอขอบพระคุณมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทยเป็นอย่างสูงครับ ขอขอบคุณครับ "

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้
17 คนนักเรียนมีคุณครูที่สามารถมาสอนนักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้
ประชาชนทั่วไปคุณครู2 คนคุณครูมีที่พักอาศัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการมาสอนนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
โรงเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้1 โรงเรียนโรงเรียนได้มีที่พักให้กับคุณครู เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางมาสอนในโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ
รูปภาพกิจกรรม

  

 ภาพ : หอพักครูหลังเดิม

 ภาพ : หอพักครูหลังปัจจุบัน

ครู คือผู้เสียสละทั้งเวลาและกาย ใจ เพื่อให้ศิษย์ได้ความรู้และเติบโตเป็นคนดี
วันนี้เราได้มีส่วนร่วมในความเสียสละของครูแล้ว เพื่อให้ครู ได้มีที่พักพิงพร้อมที่จะอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ระยะทางการไปโรงเรียนเป็นอุปสรรคต่อนักเรียนและครูในเขตพื้นที่ราบสูงที่ห่างไกลความเจริญ ส่งผลให้อัตราการจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนอยู่ในอัตราที่ต่ำ มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงขอชวนร่วมระดมทุนสร้างหอพักใหม่เพื่อรองรับนักเรียนและครูเพื่อเด็กเข้าถึงการศึกษา

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เด็ก ๆ ในพื้นห่างไกลที่สุดพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย คือ พื้นที่ในเขตอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาเพราะระยะทาง 

12 กิโลเมตรของคนเมืองการเดินทางอาจจะใช้เวลา 10-30 นาที
แต่ 12 กิโลเมตรของพื้นที่บนภูเขา หากฝนตก ดินสไลด์ อาจจะใช้เวลามากว่า 3 ชั่วโมง หรือเวลาเป็นวันๆ เลยก็ได้

ที่ผ่านมามูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยจะดำเนินการสร้างหอพักแห่งใหม่ เพื่อเอาชนะอุปสรรค์เรื่องระยะทางในการเดินทางไปโรงเรียน ทำให้การศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนมากว่า 2,300 คนที่พักอยู่ที่หอพักซึ่งทางไอแคร์ ประเทศไทยจัดหาให้ ได้รับการสานฝันในทางบการศึกษา

การระดมทุนครั้งเราจะดำเนินการ 3 ส่ิง คือ

1.สร้างหอพักนักเรียนโรงเรียนจอซิเดอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พักอาศัยในช่วงเปิดภาคเรียน เด็ก ๆ จะได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนเป็นระยะทางไกลถึง 12 กิโลเมตรอีกต่อไป

2.บ้านพักครูหนึ่งหลังให้คุณครู 4 คน  อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3.โครงการการมอบรถจักรยานใน 2 พื้นที่สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลมากที่สุด และไม่มีที่ให้พักในหอพัก “โครงการปัน..ปั่น..ปั้น..ปัญญาให้น้อง” ทำให้เด็ก ๆ สามารถมีจักรยานถีบจากบ้านถึงโรงเรียนและจากโรงเรียนถึงบ้านได้ จักรยานแต่ละคันราคา 3,100 บาท จักรยานเหล่านี้จะมอบให้แก่กลุ่มโรงเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มโรงเรียนซับม่วง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 50 คัน
  • กลุ่มโรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน บ้านห้วยปูแกง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 50 คัน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.ดำเนินการก่อสร้างหอพักนักเรียน

2.ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักครู

3.จัดซื้อจักรยานเพื่อส่งมอบให้ 2 โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เพื่อนๆ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ AC 86 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น CU15

พนักงานบริษัทลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท Plan Associates และ ประชาชนทั่วไป

iCare Thailand Foundation มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย

สร้างหอพักครูที่ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้

16 มิถุนายน 2023

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้

ทางมูลนิธิไอแคร์ ได้เข้าไปติดตามการก่อสร้างหอพักครู ซึ่งจากเดิมที่เป็นหอพักครูที่สร้างด้วยไม้ไผ่ไม่สะดวกต่อความเป็นอยู่ จึงได้มีโครงการช่วยสร้างหอพักครูขึ้นใหม่และ ณ ขณะนี้ได้เสร็จแล้ว คุณครูได้มีความหอพักที่มั่นคง ปลอดภัย และสะดวกต่อการมาสอนหนังสือให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ความประทับของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 นายวัชรธร คำภีระ (ครูพงษ์) ครูโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้
" รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนสร้างอาคารบ้านพักครู ให้กับคณะครู จากสภาพบ้านพักครูหลังเดิมทำด้วยไม้ไผ่ มีสภาพทรุดโทรม ณ ในปัจจุบันทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย ได้สนับสนุนการสร้างบ้านพักครูหลังใหม่ให้คณะครู เป็นอาคารที่มีความแข็งแรงทนทาน สวยงาม มิดชิด สร้างความปลอดภัยเป็นอย่างมาก และสร้างขวัญกำลังใจให้ครูได้มีพลังกายพลังใจในการอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณทางมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย เป็นอย่างสูงครับ ขอขอบพระคุณครับ "

 นายสิทธิ์ศกร รักชาติเกิด ครูโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้
" รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มูลนิธิไอแคร์ประเทศไทย สร้างบ้านพักครูในถิ่นทุรกันดารให้ครับ ข้าพเจ้าและคณะครูขอขอบพระคุณมูลนิธิไอแคร์ประเทศไทยเป็นอย่างสูงครับ ขอขอบคุณครับ "

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้
17 คนนักเรียนมีคุณครูที่สามารถมาสอนนักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้
ประชาชนทั่วไปคุณครู2 คนคุณครูมีที่พักอาศัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการมาสอนนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
โรงเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้1 โรงเรียนโรงเรียนได้มีที่พักให้กับคุณครู เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางมาสอนในโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ
รูปภาพกิจกรรม

  

 ภาพ : หอพักครูหลังเดิม

 ภาพ : หอพักครูหลังปัจจุบัน

ครู คือผู้เสียสละทั้งเวลาและกาย ใจ เพื่อให้ศิษย์ได้ความรู้และเติบโตเป็นคนดี
วันนี้เราได้มีส่วนร่วมในความเสียสละของครูแล้ว เพื่อให้ครู ได้มีที่พักพิงพร้อมที่จะอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 Build a new dormitory for Piang Luang 11 School, Mae Sariang, Mae Hong Son 8m x 13 m x 2 การก่อสร้างหอพักแห่งใหม่ให้กับโรงเรียนเพียงหลวง 11 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาด 8 ม. x 13 ม. x 2 1 370,000.00
2 Bicycle project โครงการปัน..ปั่น..ปั้น..ปัญญาให้น้อง (โครงการการจัดหาจักรยาน) 100 x 3100 100 คัน x 3,100 บาท 310,000.00
3 Home for teachers บ้านพักครู 1 แห่ง 400,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,080,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
108,000.00

ยอดระดมทุน
1,188,000.00