project เด็กและเยาวชน

ฝันได้เป็นจริง

ช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย คือที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จะดำเนินการสร้างหอพักใหม่เพื่อรองรับนักเรียนจำนวน 40 คน ที่โรงเรียนเพียงหลวง 11 เพื่อน้องๆจะได้ไม่ต้องเดินทาง 9 กม.เพื่อไปโรงเรียน และช่วยเหลือเด็กนักเรียนในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี อ่างทอง และกรุงเทพฯ

ระยะเวลาโครงการ 10 ส.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี อ่างทอง และกรุงเทพฯ

ยอดบริจาคขณะนี้

661,692 บาท

เป้าหมาย

698,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 95%
76 วัน จำนวนผู้บริจาค 166


ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงการศึกษาในเขตพื้นที่สูง เราได้สร้างหอพัก 17 แห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อสร้างสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่จะได้รับการศึกษา และเอาชนะอุปสรรคในการเดินทางไกล ซึ่งนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กๆหลายพันคน ขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา นักเรียนกว่า 2,300 คนได้เข้าพักในหอพักที่ iCare Thailand จัดตั้งขึ้น ทำให้เป็นไปได้สำหรับพวกเขาที่จะบรรลุสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อน นั่นคือความฝันในการได้รับการศึกษา

จากความสำเร็จของการทำงานในปีที่แล้วร่วมกับเทใจ เราได้สร้างหอพักในอำเภอแม่สุรินทร์น้อย, อุ้มดาเหนือ และปรับปรุงหอพักที่มีอยู่ให้กับโรงเรียนบ้านป่าตึง เราตั้งเป้าที่จะสร้างหอพักเพิ่ม และโรงเรียนเพียงหลวง 11 ได้รับเลือกให้เป็นหอพัก หอที่18 ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงเรียนมีประวัติที่โดดเด่นกับนักเรียนที่อยู่ในหอพักที่มีอยู่ 100 คนและผลการเรียนของเด็กๆ มีการพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นบทพิสูจน์อันหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของหอพัก


การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ทั้งนี้ เป้าหมายของเราคือการลดอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้เด็กได้รับการศึกษา โดยการจัดตั้งหอพัก 3 แห่ง ตลอดจนการจัดตั้งสถานีจักรยาน 3 แห่ง เพื่อให้เด็กเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนได้ง่ายขึ้น สถานที่ที่เราจะสร้างหอพักใหม่ในปีนี้ได้แก่ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๘ หมู่ที่ ๖ ถนน ท่าข้าม-เสาหิน ตำบล เสาหิน อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ ๕๘๑๑๐

ผู้บริหารชื่อ นางสาวสุพิทยา เตมียกะลิน ปัจจุบันโรงเรียนเพียงหลวง 11 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ๑๗๑ คน พักนอน จำนวน ๑๒๐ คน ระบบการสื่อสารใช้ อินเตอร์เน็ตในการสื่อสาร มีเขตพื้นที่บริการอยู่ในพื้นที่ตำบลเสาหิน;

 • หมู่บ้านวาทู
 • ขุนแม่สอง
 • ห้วยมะโป
 • ห้วยปางผา
 • แม่สอง
 • ห้วยเดื่อ
 • บ้านใหม่
 • เสาหิน
 • แม่ต้อบ
 • บ้านกิ่ว
 • แม่แพะ
 • นาป่าแป๋ และบ้านห้วยเฮี้ยะ อยู่ในเขตตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง

ลักษณะ/สภาพของชุมชน ประชากรร้อยละ ๘๐ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และร้อยละ ๒๐ เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าไทใหญ่ ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนเกือบทั้งหมด ประชากรร้อยละ ๑๕ ได้เรียนจบเพียงระดับประถมศึกษาเท่านั้น ส่วนประชากรอีกร้อยละ ๘๕ ของประชากรทั้งหมดไม่ได้รับการศึกษา


Living Centre และเพื่อนร่วมชั้นของจุฬาลงกรณ์ รุ่นที่ 72 ได้ร่วมงานกับมูลนิธิ iCare Thailand มูลนิธิที่อุทิศให้กับการช่วยเหลือเด็กยากไร้ในประเทศไทย เมื่อกล่าวถึงโอกาสที่จะได้รับการศึกษามีเด็กๆ นับไม่ถ้วน ที่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับเด็กๆในกรุงเทพฯ และในจังหวัดขนาดใหญ่ ที่เข้าถึงการศึกษาได้ง่ายกว่า เนื่องด้วยอุปสรรคมากมาย เช่น ความห่างไกลในหมู่บ้าน เด็กที่ตั้งใจจะไปโรงเรียนจึงต้องเดินขึ้นลงตามภูเขาเป็นเวลาหลายชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและความเป็นอยู่ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. จัดกิจกรรม เช่นร้องเพลง ทำคลิปร้องเพลงและขอให้ช่วยร่วมบริจาค
 2. วาดรูปเพื่อประมูลขาย
 3. จัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อหาเงินบริจาค
 4. มอบเงินที่ระดมทุนได้ พร้อมจัดสร้าง
 5. ส่งมอบหอพักและจักรยาน

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

เพื่อนๆ CU15 , (เพื่อนจุฬาฯ เข้าปี 2515)

เพื่อนนักเรียนอัสสัมชัญ รุ่น 86 (2512-2514)

เพื่อนๆ วิศวะจุฬา รุ่น 56 (วศ.2515) 

พนักงานบริษัท ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด  

ร่วมกับ ICareThailand foundation

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สร้างหอพักใหม่ที่โรงเรียน เพียงหลวง 11 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขนาดหอพัก 8 ม.x13 มx 2 ชั้น
1 หลัง 510,000.00
2 จักรยาน50 คัน 125,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
635,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
63,500.00

ยอดระดมทุน
698,500.00

บริจาคให้
ฝันได้เป็นจริง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน