project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

Dinner For Heroes : มื้อเย็นของเขา ให้เราดูแล

สถานการณ์โควิด-19 ยังวิกฤติ เราต้องไม่ทอดทิ้งบุคลาการทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าเพียงลำพัง เชิญชวนร่วมกันระดมทุน เพื่อจัดหาอาหารที่มีคุณภาพให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ รพ. สิรินธร 10 วัน รวม 2,000 กล่อง

ระยะเวลาโครงการ 29 ก.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: กรุงเทพ (โรงพยาบาลสิรินธร)

ยอดบริจาคขณะนี้

125,011 บาท

เป้าหมาย

110,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 114%
จำนวนผู้บริจาค 78

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

สรุปงานโครงการ Dinner For Heroes

19 มกราคม 2022

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกๆคน จากทุกช่องทางที่หลั่งไหลมาเพื่อเป็นกองหนุนในการสนับสนุนมื้ออาหารให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ รพ. สิรินธร ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโควิดตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งเวบไซต์เทใจ.คอม เวบไซต์ปัญบุญ ช่องทางการบริจาคผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ การสนับสนุนพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ของรายการนาทีลงทุน สถานีโทรทัศน์ MCOT ที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด(มหาชน) ที่ได้สนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร The Botanical House และร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ตลาดเสรีมาร์เก็ต , บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด และร้านปันกัน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบมื้ออาหารที่มีคุณภาพอุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ร้านกาแฟ Mivana Coffee Flagship Store ที่ได้สนับสนุนเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น รวมถึงความร่วมมือการแชร์ผ่านช่องทาง Social Media ของทุกคน ทำให้โครงการ Dinner for Heroes มื้อเย็นของเขาให้เราดูแล ระดมทุนได้ครบตามเป้าหมาย 920,000 บาทเพื่อนำไปสนับสนุนมื้ออาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ. สิรินธร ได้จำนวน 18,400 กล่อง ระยะเวลา 3 เดือนคือ กรกฎาคม – กันยายน 2564

โดยยอดการรับบริจาคผ่าน เทใจ.คอม มียอดบริจาครวมทั้งสั้น 125,011 บาท สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้ 2,500 กล่อง หรือเท่ากับอาหาร 12.5 มื้อ จากทั้งหมด 18,400 กล่อง หรือ 92 มื้ออ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าต้องรับศึกหนัก เพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วย หลายคนทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยอยู่ในโรงพยาบาลแทบไม่ได้หยุดพักหรือแม้กระทั่งกลับบ้าน โรงพยาบาลสิรินธร เป็นหนึ่งโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกว่า 500 ชีวิตในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นนี้ ในสถานการณ์นี้ มูลนิธิยุวพัฒน์ มีความห่วงใยและเข้าใจถึงความยากลำบากในสถานการณ์นี้ จึงร่วมกันจัดตั้งโครงการ Dinner For Heroes : มื้อเย็นของเขา ให้เราดูแล เพื่อเชิญชวนทุกท่านร่วมระดมทุน จัดหาอาหารที่มีคุณภาพจำนวน 200 กล่องต่อวันให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้า เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยคลายความเหน็ดเหนื่อยจากสถานการณ์นี้ 

ขณะเดียวกัน ร้านอาหารในพื้นที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลก็ถูกปิด ขาดรายได้  เราจึงจะนำเงินดังกล่าวไปกระจายซื้ออาหารจำนวน 50 กล่องต่อร้าน วันละ 4 ร้าน เพื่อสลับหมุนเวียนไปตลอดระยะเวลาโครงการ  เพื่อเป็นการอุดหนุนร้านอาหารรายย่อยให้สามารถจ้างแม่ครัว ลูกจ้างในร้านต่อไป

เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกัน

* เจ้าภาพ 200 กล่อง 1 วัน 10,000 บาท

* เจ้าภาพ 100 กล่อง 1 วัน 5,000 บาท

* เจ้าภาพ 20 กล่อง 1 วัน 1,000 บาท

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธรเพื่อค้นหาความต้องการจากโรงพยาบาล และตั้งทีมทำงานเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
  2. ติดต่อประสานงานร้านอาหารในพื้นที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาล ในการจัดเตรียมอาหาร ให้บุคลากรทางการแพทย์ตลอดระยะเวลโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ร้านอาหารมีรายได้ โดยกระจายจำนวน 50 กล่องต่อร้าน สลับหมุนเวียนไปตลอดระยะเวลาโครงการ
  3. สื่อสารเชิญชวนร่วมกันระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ
  4. ดำเนินการส่งอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ สิงหาคม - กันยายน 2564

เจ้าของโครงการ

ดำเนินโครงการโดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ ร้านอาหารในพื้นที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลที่ถูกปิด ขาดรายได้


สรุปงานโครงการ Dinner For Heroes

19 มกราคม 2022

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกๆคน จากทุกช่องทางที่หลั่งไหลมาเพื่อเป็นกองหนุนในการสนับสนุนมื้ออาหารให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ รพ. สิรินธร ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโควิดตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งเวบไซต์เทใจ.คอม เวบไซต์ปัญบุญ ช่องทางการบริจาคผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ การสนับสนุนพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ของรายการนาทีลงทุน สถานีโทรทัศน์ MCOT ที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด(มหาชน) ที่ได้สนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร The Botanical House และร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ตลาดเสรีมาร์เก็ต , บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด และร้านปันกัน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบมื้ออาหารที่มีคุณภาพอุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ร้านกาแฟ Mivana Coffee Flagship Store ที่ได้สนับสนุนเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น รวมถึงความร่วมมือการแชร์ผ่านช่องทาง Social Media ของทุกคน ทำให้โครงการ Dinner for Heroes มื้อเย็นของเขาให้เราดูแล ระดมทุนได้ครบตามเป้าหมาย 920,000 บาทเพื่อนำไปสนับสนุนมื้ออาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ. สิรินธร ได้จำนวน 18,400 กล่อง ระยะเวลา 3 เดือนคือ กรกฎาคม – กันยายน 2564

โดยยอดการรับบริจาคผ่าน เทใจ.คอม มียอดบริจาครวมทั้งสั้น 125,011 บาท สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้ 2,500 กล่อง หรือเท่ากับอาหาร 12.5 มื้อ จากทั้งหมด 18,400 กล่อง หรือ 92 มื้อแผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ กล่องละ 50 บาท จำนวน 200 คนต่อ มื้อ รวมเป็นอาหารทั้งหมด 2,000 กล่อง ตลอดโครงการ 10 วัน 100,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
100,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,000.00

ยอดระดมทุน
110,000.00