โครงการสุขภาพ

CPR at School: สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ

หัวใจหยุดเต้น 4 นาทีคือ ตาย แต่ถ้าเราสร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพด้วยการสอนการทำ CPR จะดีแค่ไหน โครงการนี้เราจะสอนและมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ให้โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้สอนรุ่นต่อ ๆ ไปได้

พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

80,739 บาท

เป้าหมาย

495,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 16%
จำนวนผู้บริจาค 41

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบชุดฝึกสอนทำ CPR จำนวน 10 ชุด

16 พฤศจิกายน 2017
กิจกรรมรอบแรก จะมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR จำนวน 10 ชุด ให้กับคุณครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง เพื่อนำไปสอนวิธีการทำ CPR ให้กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่ต่อไปนี้
 1. โรงพยาบาลชุมชนบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จำนวน 1 เครื่อง
 2. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จำนวน 2 เครื่อง
 3. หน่วยฝึกดับเพลิงองค์การบริหารส่วน ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 เครื่อง
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 เครื่อง
 5. โรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 เครื่อง
 6. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 เครื่อง
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 1 เครื่อง
 8. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคลค่ะ จ.พิจิตร จำนวน 1 เครื่อง
 9. โรงเรียนขยายโอกาสบ้านเวียงแก้วอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง
และเราจะนำภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ : )
อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เราทุกคนต่างเป็น Hero ได้

หากเราทุกคนมีทักษะการช่วยชีวิต หรือ สามารถทำ CPR (การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ) เพื่อช่วยชีวิตคนก็จะทำอัตราการรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น

หลายครั้ง ที่หลายคนเผชิญต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด หากแต่เราไม่รู้วิธีการช่วยชีวิตที่ถูกต้อง เราก็ไม่กล้าที่จะทำการช่วยเหลือชีวิตคน หรือ ในบางครั้งการช่วยชีวิตในแบบที่ไม่ถูกต้องอาจจะยิ่งทำให้คนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายกว่าเดิม

ทีมงาน Street Hero Project จึงอยากให้เด็กนักเรียนได้เรียนการทำ CPR ด้วยการจัดทีมครูฝึกสอนการทำ CPR ไปสอนให้ในแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หากพบเหตุก็จะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิต โดยเฉพาะตัวนักเรียนมีโอกาสพบในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การจมน้ำ เป็นต้น

ทางโรงเรียนจะมีชุดฝึกสอนให้คุณครูที่รับผิดชอบใช้ฝึกสอนการทำ CPR ให้กับนักเรียนที่เหลือรวมถึงรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งปัจจุบันแต่ละที่จะใช้วิธีการเรียนจากการดูคลิปในยูทูป หรือดีหน่อยก็มาฝึกกับหมอน ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้งานจริงได้เวลาพบเหตุก็จะไม่มีความมั่นใจ

การดำเนินการครั้งนี้เราจะทำการคัดเลือก 20 โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ จากนั้นเราจะพัฒนาครูฝึกในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ถ่ายทอดการทำ CPR ที่ถูกต้อง โดยครูของเราจะเข้าไปสอน และทำการประเมินให้จนมั่นใจว่าโรงเรียนนำไปสอนเพื่อขยายผล จากนั้นเราจะทำการมอบ CPR (HERO BOX) เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้สอนในรุ่นต่อไป


เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนโครงการ "สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ" กับเรา

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 2. จัดเตรียมครูฝึกในแต่ละพื้นที่
 3. จัดส่งชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ให้ครูฝึก
 4. เข้าดำเนินการสอน สอบประเมิน และมอบชุดฝึกให้โรงเรียน
 5. ติดตามผลกิจกรรม

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการทำ CPR ได้จริง
 2. โรงเรียนได้มีชุดฝึกสอนไว้ใช้ในโรงเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ

สมาชิกภายในทีม

นายวีระกิจ อัครโชติวิทย์ (Mr.Veerakit Akarachotivit) แอดมินเพจ Street Hero Project

พญ.ณิชยา วัฒนกำธรกุล แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ที่ปรึกษาโครงการ

รายชื่อครูฝึกสอน

 1. พ.ณัฐพงษ์  วัชรเสมากุล / ผอ.รพช.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 2. จสต.เจริญ  จันทร์ลักษณ์ / สภอ. เมืองอุดรธานี และคุณอำพร หินแสงใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน / รพศ.อุดรธานี
 3. นายสันติ  สารภี / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน หน่วยฝึกดับเพลิงองค์การบริหารส่วน ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
 4. คุณอาทร  สร้อยสด / นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 5. คุณวิยดา  คงมี / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหาร อ.บางกล่า จ.สงขลา
 6. คุณเผด็จ  ลายนารี / ผู้จัดการสถานดูแลอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม อ.อุทัย จ.อยธุยา

มอบชุดฝึกสอนทำ CPR จำนวน 10 ชุด

16 พฤศจิกายน 2017

กิจกรรมรอบแรก จะมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR จำนวน 10 ชุด ให้กับคุณครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง เพื่อนำไปสอนวิธีการทำ CPR ให้กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่ต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลชุมชนบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จำนวน 1 เครื่อง
 2. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จำนวน 2 เครื่อง
 3. หน่วยฝึกดับเพลิงองค์การบริหารส่วน ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 เครื่อง
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 เครื่อง
 5. โรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 เครื่อง
 6. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 เครื่อง
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 1 เครื่อง
 8. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคลค่ะ จ.พิจิตร จำนวน 1 เครื่อง
 9. โรงเรียนขยายโอกาสบ้านเวียงแก้วอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง
และเราจะนำภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ : )

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน (ชุด)จำนวนเงิน (บาท)
1. CPR BOX มอบให้โรงเรียน 20 โรงเรียน (ชุดละ 4,500 บาท)100 ชุด450,000
2.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%
45,000
รวมเป็นเงิน
495,000