project เด็กและเยาวชน

CPR at School: สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ

หัวใจหยุดเต้น 4 นาทีคือ ตาย แต่ถ้าเราสร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพด้วยการสอนการทำ CPR จะดีแค่ไหน โครงการนี้เราจะสอนและมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ให้โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้สอนรุ่นต่อ ๆ ไปได้

พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

80,739 บาท

เป้าหมาย

495,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 16%
จำนวนผู้บริจาค 41

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบชุด Hero Box อีก 5 ชุด สอนการทำ CPR ในพื้นที่

5 กรกฎาคม 2019

ตลอดโครงการสามารถจัดซื้อและส่งมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ได้จำนวน 15 ชุด และอีก 5 ชุด โครงการได้ดำเนินการคัดเลือกสถานที่ได้รับมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 2. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
 3. สถานพินิจฯ เด็ก กาญจนบุรี
 4. สถานพินิจฯ เด็ก สุพรรณบุรี
 5. สถานพินิจฯ เด็ก ปทุมธานี

ภาพประกอบ

ครูฝึกสอน สอนให้เด็กนักเรียนรู้จัก CPR 

เด็กๆ ในสถานพินิจฯ ได้เรียนรู้การทำ CPR จาก พยาบาล

สอนการทำ CPR ให้กับคนอาสาสมัครและคนในชุมชน

งานวันเด็ก ก็นำชุดฝึกสอน CPR ไปจัดกิจกรรม

การทำ CPR อย่างถูกวิธี สามารถต่อชีวิตให้คนอื่นได้

ความประทับใจครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน

คุณเจริญ จันทรลักษณ์ ครูผู้สอน
ผมได้นำไปสอนตำรวจใน สภ. อุดรธานี และ สภ. ใกล้เคียงให้มีความรู้ในการทำ CPR ทำให้ ตำรวจมีความมั่นใจในการทำ CPR มากขึ้น 

พยาบาลวิชาชีพ ครูผู้สอน
ได้นำเอาชุดฝึกไปสอน อสม. ในชุมชน ให้มีความรู้เรื่องการทำ CPR ผ่านชุด HERO BOX ใช้งานง่าย ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 

น้องพิมม์ นักเรียน
สนุก มีเสียงและแสงทำให้การเรียนและฝึกไม่น่าเบื่อ

ติดตามโครงการ Street Hero Project ได้ที่  Street Hero Project

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เราทุกคนต่างเป็น Hero ได้

หากเราทุกคนมีทักษะการช่วยชีวิต หรือ สามารถทำ CPR (การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ) เพื่อช่วยชีวิตคนก็จะทำอัตราการรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น

หลายครั้ง ที่หลายคนเผชิญต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด หากแต่เราไม่รู้วิธีการช่วยชีวิตที่ถูกต้อง เราก็ไม่กล้าที่จะทำการช่วยเหลือชีวิตคน หรือ ในบางครั้งการช่วยชีวิตในแบบที่ไม่ถูกต้องอาจจะยิ่งทำให้คนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายกว่าเดิม

ทีมงาน Street Hero Project จึงอยากให้เด็กนักเรียนได้เรียนการทำ CPR ด้วยการจัดทีมครูฝึกสอนการทำ CPR ไปสอนให้ในแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หากพบเหตุก็จะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิต โดยเฉพาะตัวนักเรียนมีโอกาสพบในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การจมน้ำ เป็นต้น

ทางโรงเรียนจะมีชุดฝึกสอนให้คุณครูที่รับผิดชอบใช้ฝึกสอนการทำ CPR ให้กับนักเรียนที่เหลือรวมถึงรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งปัจจุบันแต่ละที่จะใช้วิธีการเรียนจากการดูคลิปในยูทูป หรือดีหน่อยก็มาฝึกกับหมอน ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้งานจริงได้เวลาพบเหตุก็จะไม่มีความมั่นใจ

การดำเนินการครั้งนี้เราจะทำการคัดเลือก 20 โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ จากนั้นเราจะพัฒนาครูฝึกในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ถ่ายทอดการทำ CPR ที่ถูกต้อง โดยครูของเราจะเข้าไปสอน และทำการประเมินให้จนมั่นใจว่าโรงเรียนนำไปสอนเพื่อขยายผล จากนั้นเราจะทำการมอบ CPR (HERO BOX) เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้สอนในรุ่นต่อไป


เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนโครงการ "สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ" กับเรา

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 2. จัดเตรียมครูฝึกในแต่ละพื้นที่
 3. จัดส่งชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ให้ครูฝึก
 4. เข้าดำเนินการสอน สอบประเมิน และมอบชุดฝึกให้โรงเรียน
 5. ติดตามผลกิจกรรม

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการทำ CPR ได้จริง
 2. โรงเรียนได้มีชุดฝึกสอนไว้ใช้ในโรงเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ

สมาชิกภายในทีม

นายวีระกิจ อัครโชติวิทย์ (Mr.Veerakit Akarachotivit) แอดมินเพจ Street Hero Project

พญ.ณิชยา วัฒนกำธรกุล แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ที่ปรึกษาโครงการ

รายชื่อครูฝึกสอน

 1. พ.ณัฐพงษ์  วัชรเสมากุล / ผอ.รพช.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 2. จสต.เจริญ  จันทร์ลักษณ์ / สภอ. เมืองอุดรธานี และคุณอำพร หินแสงใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน / รพศ.อุดรธานี
 3. นายสันติ  สารภี / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน หน่วยฝึกดับเพลิงองค์การบริหารส่วน ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
 4. คุณอาทร  สร้อยสด / นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 5. คุณวิยดา  คงมี / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหาร อ.บางกล่า จ.สงขลา
 6. คุณเผด็จ  ลายนารี / ผู้จัดการสถานดูแลอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม อ.อุทัย จ.อยธุยา

มอบชุดฝึกสอนทำ CPR จำนวน 10 ชุด

16 พฤศจิกายน 2017

กิจกรรมรอบแรก จะมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR จำนวน 10 ชุด ให้กับคุณครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง เพื่อนำไปสอนวิธีการทำ CPR ให้กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่ต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลชุมชนบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จำนวน 1 เครื่อง
 2. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จำนวน 2 เครื่อง
 3. หน่วยฝึกดับเพลิงองค์การบริหารส่วน ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 เครื่อง
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 เครื่อง
 5. โรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 เครื่อง
 6. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 เครื่อง
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 1 เครื่อง
 8. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคลค่ะ จ.พิจิตร จำนวน 1 เครื่อง
 9. โรงเรียนขยายโอกาสบ้านเวียงแก้วอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง
และเราจะนำภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ : )

มอบชุด Hero Box อีก 5 ชุด สอนการทำ CPR ในพื้นที่

5 กรกฎาคม 2019

ตลอดโครงการสามารถจัดซื้อและส่งมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ได้จำนวน 15 ชุด และอีก 5 ชุด โครงการได้ดำเนินการคัดเลือกสถานที่ได้รับมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
 2. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
 3. สถานพินิจฯ เด็ก กาญจนบุรี
 4. สถานพินิจฯ เด็ก สุพรรณบุรี
 5. สถานพินิจฯ เด็ก ปทุมธานี

ภาพประกอบ

ครูฝึกสอน สอนให้เด็กนักเรียนรู้จัก CPR 

เด็กๆ ในสถานพินิจฯ ได้เรียนรู้การทำ CPR จาก พยาบาล

สอนการทำ CPR ให้กับคนอาสาสมัครและคนในชุมชน

งานวันเด็ก ก็นำชุดฝึกสอน CPR ไปจัดกิจกรรม

การทำ CPR อย่างถูกวิธี สามารถต่อชีวิตให้คนอื่นได้

ความประทับใจครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน

คุณเจริญ จันทรลักษณ์ ครูผู้สอน
ผมได้นำไปสอนตำรวจใน สภ. อุดรธานี และ สภ. ใกล้เคียงให้มีความรู้ในการทำ CPR ทำให้ ตำรวจมีความมั่นใจในการทำ CPR มากขึ้น 

พยาบาลวิชาชีพ ครูผู้สอน
ได้นำเอาชุดฝึกไปสอน อสม. ในชุมชน ให้มีความรู้เรื่องการทำ CPR ผ่านชุด HERO BOX ใช้งานง่าย ผู้เรียนมีความเข้าใจมากขึ้น 

น้องพิมม์ นักเรียน
สนุก มีเสียงและแสงทำให้การเรียนและฝึกไม่น่าเบื่อ

ติดตามโครงการ Street Hero Project ได้ที่  Street Hero Project

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน (ชุด)จำนวนเงิน (บาท)
1. CPR BOX มอบให้โรงเรียน 20 โรงเรียน (ชุดละ 4,500 บาท)100 ชุด450,000
2.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%
45,000
รวมเป็นเงิน
495,000