โครงการสุขภาพ

CPR at School: สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ

หัวใจหยุดเต้น 4 นาทีคือ ตาย แต่ถ้าเราสร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพด้วยการสอนการทำ CPR จะดีแค่ไหน โครงการนี้เราจะสอนและมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ให้โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้สอนรุ่นต่อ ๆ ไปได้

พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

17,020 Baht

เป้าหมาย

495,000 Baht
ดำเนินการไปแล้ว 3%
26 วัน จำนวนผู้บริจาค 24

เราทุกคนต่างเป็น Hero ได้

หากเราทุกคนมีทักษะการช่วยชีวิต หรือ สามารถทำ CPR (การนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ) เพื่อช่วยชีวิตคนก็จะทำอัตราการรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น

หลายครั้ง ที่หลายคนเผชิญต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิด หากแต่เราไม่รู้วิธีการช่วยชีวิตที่ถูกต้อง เราก็ไม่กล้าที่จะทำการช่วยเหลือชีวิตคน หรือ ในบางครั้งการช่วยชีวิตในแบบที่ไม่ถูกต้องอาจจะยิ่งทำให้คนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายกว่าเดิม


ทีมงาน Street Hero Project จึงอยากให้เด็กนักเรียนได้เรียนการทำ CPR ด้วยการจัดทีมครูฝึกสอนการทำ CPR ไปสอนให้ในแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง หากพบเหตุก็จะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยชีวิตได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดการสูญเสียต่อชีวิต โดยเฉพาะตัวนักเรียนมีโอกาสพบในเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การจมน้ำ เป็นต้น

ทางโรงเรียนจะมีชุดฝึกสอนให้คุณครูที่รับผิดชอบใช้ฝึกสอนการทำ CPR ให้กับนักเรียนที่เหลือรวมถึงรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งปัจจุบันแต่ละที่จะใช้วิธีการเรียนจากการดูคลิปในยูทูป หรือดีหน่อยก็มาฝึกกับหมอน ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้งานจริงได้เวลาพบเหตุก็จะไม่มีความมั่นใจ

การดำเนินการครั้งนี้เราจะทำการคัดเลือก 20 โรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ จากนั้นเราจะพัฒนาครูฝึกในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ถ่ายทอดการทำ CPR ที่ถูกต้อง โดยครูของเราจะเข้าไปสอน และทำการประเมินให้จนมั่นใจว่าโรงเรียนนำไปสอนเพื่อขยายผล จากนั้นเราจะทำการมอบ CPR (HERO BOX) เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้สอนในรุ่นต่อไป

เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนโครงการ "สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ" กับเรา

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 2. จัดเตรียมครูฝึกในแต่ละพื้นที่
 3. จัดส่งชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ให้ครูฝึก
 4. เข้าดำเนินการสอน สอบประเมิน และมอบชุดฝึกให้โรงเรียน
 5. ติดตามผลกิจกรรม

ประโยชน์ของโครงการ

 1. นักเรียนมีความรู้และสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการทำ CPR ได้จริง
 2. โรงเรียนได้มีชุดฝึกสอนไว้ใช้ในโรงเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ

สมาชิกภายในทีม

นายวีระกิจ อัครโชติวิทย์ (Mr.Veerakit Akarachotivit) แอดมินเพจ Street Hero Project

พญ.ณิชยา วัฒนกำธรกุล แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ที่ปรึกษาโครงการ

รายชื่อครูฝึกสอน

 1. พ.ณัฐพงษ์  วัชรเสมากุล / ผอ.รพช.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
 2. จสต.เจริญ  จันทร์ลักษณ์ / สภอ. เมืองอุดรธานี และคุณอำพร หินแสงใส พยาบาลวิชาชีพชำนาญงาน / รพศ.อุดรธานี
 3. นายสันติ  สารภี / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน หน่วยฝึกดับเพลิงองค์การบริหารส่วน ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
 4. คุณอาทร  สร้อยสด / นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 5. คุณวิยดา  คงมี / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหาร อ.บางกล่า จ.สงขลา
 6. คุณเผด็จ  ลายนารี / ผู้จัดการสถานดูแลอายุเมย์เดย์เนอร์ซิ่งโฮม อ.อุทัย จ.อยธุยา
ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงินบริจาค


รายการจำนวน (ชุด)จำนวนเงิน (บาท)
1. CPR BOX มอบให้โรงเรียน 20 โรงเรียน (ชุดละ 4,500 บาท)100 ชุด450,000
2.ค่าธรรมเนียมเทใจ 10%
45,000
รวมเป็นเงิน
495,000


บริจาคให้
CPR at School: สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน