project โควิด-19

รวมพลังสู้โควิด เพื่อการผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN เพื่อโรงพยาบาล

ผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN ที่คิดค้นโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และได้รับการประเมินรับรองโดย อย. แล้ว นำไปให้โรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีความต้องการในการนำไปใช้ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง เพื่อช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อ และป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อดีของชุดตรวจนี้คือมีราคาถูก อาศัยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและราคาไม่แพง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง จึงเหมาะสำหรับการตรวจในหน่วยงานต่างๆ ที่ไม่มีความพร้อมในการตรวจคัดกรองโรค COVID-19

ระยะเวลาโครงการ 24 เม.ย. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

1,318,095 บาท

เป้าหมาย

4,950,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 27%
จำนวนผู้บริจาค 1,250

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ชุดตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ได้รับการรับรองจาก อย.

19 กรกฎาคม 2021

ชุดตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19 SCAN) ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลขที่ T6400049 และอยู่ในขั้นตอนการทดลองนำไปใช้ตามหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่าง เช่น เป็นหนึ่งในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีนัดหมายในการฟอกไต ที่หน่วยไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการที่หน่วยทันตกรรม โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ในการคัดกรองพนักงานภายในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

ภาพประกอบ

สาธิตวิธีการตรวจด้วยชุด COVID-19 SCAN

การติดตั้งเครื่องมือในการตรวจ COVID-19 SCAN

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการระบาดนี้ลงได้ คือ การเร่งตรวจคัดกรองให้เจอผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด และแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากสังคม เพื่อตัดตอนการระบาด แต่ข้อจำกัดของการตรวจหาผู้ติดเชื้อในปัจจุบัน คือ ยังสามารถทำได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากการตรวจแต่ละตัวอย่างต้องใช้เวลานาน มีราคาแพง

COVID-19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและสามารถหายจากโรคนี้ได้ แต่ก็ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีอาการรุนแรง บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า 50,000 ราย มียอดผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว 121 ราย และยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 2,000 รายต่อวัน ส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการระบาดนี้ลงได้คือการเร่งตรวจให้เจอผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด และแยกผู้ติดเชื้อออกมาจากสังคม เพื่อตัดตอนการระบาด แต่ข้อจำกัดของการตรวจหาผู้ติดเชื้อในปัจจุบันคือยังสามารถทำได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจากการตรวจแต่ละตัวอย่างต้องใช้เวลานาน มีราคาแพง ในบางพื้นที่จำเป็นต้องส่งตัวอย่างของผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลใหญ่เพื่อทำการตรวจ กว่าจะรู้ผลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-5 วัน และด้วยเวลาที่ใช้ในการตรวจที่ค่อนข้างนานทำให้เป็นข้อจำกัดของปริมาณตัวอย่างที่ตรวจได้ในแต่ละวัน  

วิธีแก้ไขปัญหา

ข้อดีของชุดตรวจนี้ คือ มีราคาถูก อาศัยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและราคาไม่แพง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

ทางคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ จึงได้คิดค้นและพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 SCAN ขึ้น ซึ่งเป็นชุดตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีมาตรฐาน (real-time PCR) ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐานที่ใช้ตรวจ COVID-19 อยู่ในปัจจุบัน ข้อดีของชุดตรวจนี้คือมีราคาถูก อาศัยเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนและราคาไม่แพง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยในขณะนี้ชุดตรวจดังกล่าวได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือการผลิตจากบริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จำกัด ดังนั้นเราจึงมีความตั้งใจที่จะผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN นี้ เพื่อส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่มีความต้องการ ในการนำไปใช้ตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อไป เพื่อเพิ่มขีดจำกัดในการตรวจต่อวัน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ผลิตชุดตรวจ COVID-19 SCAN ตามโครงการระดมทุนเพื่อการผลิตชุดตรวจครั้งก่อน
  2. จัดส่งไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ
สำหรับทางสถานพยาบาลที่สนใจ สามารถติดต่อทีมนักวิจัยได้ที่ thcovid19scan@gmail.com

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

  • คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริษัท ไมโคร อินเจคชั่น จำกัด
  • Carenation
  • เทใจดอทคอม

ชุดตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ได้รับการรับรองจาก อย.

19 กรกฎาคม 2021

ชุดตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19 SCAN) ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลขที่ T6400049 และอยู่ในขั้นตอนการทดลองนำไปใช้ตามหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่าง เช่น เป็นหนึ่งในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีนัดหมายในการฟอกไต ที่หน่วยไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการที่หน่วยทันตกรรม โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ในการคัดกรองพนักงานภายในโรงงานขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

ภาพประกอบ

สาธิตวิธีการตรวจด้วยชุด COVID-19 SCAN

การติดตั้งเครื่องมือในการตรวจ COVID-19 SCAN

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ชุดตรวจ COVID-19 SCAN ราคา 1,000 บาทต่อชุด (ค่าอุปกรณ์, ค่าน้ำยาตรวจ, ค่าวิเคราะห์ผล และค่าขนส่ง) 4,500 4,500,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
4,500,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
450,000.00

ยอดระดมทุน
4,950,000.00