project โควิด-19

Come Koala Me 2 ออนไลน์คอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและนักดนตรีในวิกฤติโควิด-19

สถานการณ์โควิด19 ในช่วงเวลานี้ ทำให้หลายคนได้รับบาดแผลทางจิตใจจนรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ บุคคลากรทางการแพทย์นอกจากจะเหนื่อยกายในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์และการรักษาผู้ป่วยแล้ว การทำงานหนักแบบไม่ได้พักผ่อนยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้เข้าถึงการเยียวยารักษาทางด้านจิตใจได้ง่ายขึ้น ‘ลูกพีช - รพีพร ตันตระกูล’ จึงร่วมมือกับอูก้า แพลตฟอร์มที่ให้บริการปรึกษาสุขภาพใจออนไลน์ จัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนให้บุคคลากรทางการแพทย์ สามารถมาใช้บริการปรึกษาใจได้ฟรี เพื่อให้มีพลังใจในการทำงานต่อไปได้ อีกทั้งยังเห็นถึงความเดือดร้อนของศิลปินและนักดนตรีที่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ จึงจะแบ่งเงินที่ได้จากการระดมทุน 50% หลังจบคอนเสิร์ตให้กลุ่มคนในอาชีพนี้ด้วย

ระยะเวลาโครงการ 20 ส.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

19,932 บาท

เป้าหมาย

44,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 45%
14 วัน จำนวนผู้บริจาค 59

สถานการณ์โควิด19 ในช่วงเวลานี้ ทำให้หลายคนได้รับบาดแผลทางจิตใจจนรู้สึกเหนื่อยล้าและหมดกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้ บุคคลากรทางการแพทย์นอกจากจะเหนื่อยกายในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์และการรักษาผู้ป่วยแล้ว การทำงานหนักแบบไม่ได้พักผ่อนยังส่งผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก 

เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้เข้าถึงการเยียวยารักษาทางด้านจิตใจได้ง่ายขึ้น ‘ลูกพีช - รพีพร ตันตระกูล’ จึงร่วมมือกับอูก้า แพลตฟอร์มที่ให้บริการปรึกษาสุขภาพใจออนไลน์ จัดคอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนให้บุคคลากรทางการแพทย์ สามารถมาใช้บริการปรึกษาใจได้ฟรี เพื่อให้มีพลังใจในการทำงานต่อไปได้ อีกทั้งยังเห็นถึงความเดือดร้อนของศิลปินและนักดนตรีที่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดนี้ จึงจะแบ่งเงินที่ได้จากการระดมทุน 50% หลังจบคอนเสิร์ตให้กลุ่มคนในอาชีพนี้ด้วย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหา บุคคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 มีทั้งความกดดัน และปัญหาต่างๆเข้ามาระหว่างปฏิบัติหน้าที่มากมาย ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งหากสะสมเป็นความเครียดมากๆก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและไม่มีแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ และนักดนตรีส่วนมากมีรายได้จากการแสดงทั้งคอนเสิร์ตในที่ต่างๆหรือร้านอาหาร ผับ บาร์ ตอนกลางคืน ซึ่งผู้สั่งปิดโดยภาครัฐมาตั้งแต่ช่วงที่มีโควิด-19 เริ่มระบาด จนมาถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาใดๆ ทำให้หลายคนเกิดความเครียดและรู้สึกหมดคุณค่าเมื่อไม่ได้ทำงานหรือทำในสิ่งที่รัก


วิธีแก้ไข   ในส่วนของบุคคลากรทางการแพทย์ควรจะมีช่องทางที่ทำให้เขาเหล่านั้นได้ระบายความเครียดได้อย่างถูกวิธี หรือจัดการกับความเครียดหรือความกดดันที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ จึงอยากให้ได้ใช้บริการปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาผ่านแพลตฟอร์มของอูก้า เพราะสามารถรับการปรึกษาออนไลน์ได้เลย เลือกช่วงเวลาที่สะดวกและไม่ต้องเดินทาง

ส่วนนักดนตรีการจัดคอนเสิร์ตถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงความสามารถและได้รับค่าตอบแทนจากการแสดงด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้มีกำลังที่จะต่อสู้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้


ดังนั้น โครงการจะแบ่งเงินที่ได้จากการระดมทุน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการปรึกษาสุขภาพจิตให้บุคคลากรทางการแพทย์ฟรีผ่านแพลตฟอร์มอูก้า และเป็นรายได้ให้กับศิลปินที่มาร่วมแสดงในคอนเสิร์ตขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.คุณลูกพีชติดต่อกลุ่มศิลปินที่สนใจร่วมแสดงในคอนเสิร์ตออนไลน์จำนวน 20 วง ให้ลงชื่อเพื่อร่วมแสดงและชี้แจงรายละเอียดว่าจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งให้กับนักดนตรีเป็นค่าตอบแทน

2.ทางอูก้าประกาศหาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่สนใจเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาบุคคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ให้มาอยู่ในระบบและแบ่งเป็นหมวดหมู่สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ

3.อูก้าและคุณลูกพีชทำสื่อประชาสัมพันธ์และจดหมายขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กับทาง media partner ต่างๆเพื่อให้ช่วยโปรโมทคอนเสิร์ต

4.เปิดรับเงินระดมทุนตั้งแต่เริ่มคอนเสิร์ต

5.เมื่อจบคอนเสิร์ตจะทำการสรุปยอดเงินระดมทุนและทำการแบ่งให้กับศิลปิน 50% และอีก 50% นำมาสนับสนุนให้บุคคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าใช้บริการปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย6.หากมีเงินหลังจากจบคอนเสิร์ตเข้ามาสนับสนุนเพิ่มจะนำไปสมทบในส่วนของการให้บุคคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าใช้บริการปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย

ลูกพีช - รพีพร ตันตระกูล ศิลปินอิสระ อดีตผู้เข้าแข่งขัน The Voice season2 และ Mental health Advocate


ลูกพีชเป็นหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์ต่อสู้กับโรคซึมเศร้า และอุทิศตนเป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต


ร่วมกับ ooca (อูก้า) แพลตฟอร์มให้บริการปรึกษาโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาเพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลใจได้ทุกเวลา


โดยสามารถเลือกนัดหมายผ่านระบบ Video call On-Demand ในแอปพลิเคชัน ooca และเว็บไซต์ www.ooca.co


ผลงานที่ผ่านมา The Matter, The Could, The Standard, Aday, Brandthink, Fungjai, Eyedropper Fill, Urban Creature, Mission to the Moon

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าบริการปรึกษาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาบนแพลตฟอร์มของอูก้า 40-100 ท่าน 20,000.00
2 ค่าตอบแทนนักดนตรี วงละ 1000 บาท 20 วง 20,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
40,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
4,000.00

ยอดระดมทุน
44,000.00

บริจาคให้
Come Koala Me 2 ออนไลน์คอนเสิร์ตเพื่อระดมทุนช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและนักดนตรีในวิกฤติโควิด-19

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน