โครงการเด็กและเยาวชน

วัคซีนอีสุกอีใสแก่เด็กในบ้านปากเกร็ด

โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อผ่านทางลมหายใจ ไอ จาม หรือการใช้ของร่วมกัน มักจะระบาดในปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ดังนั้นเพื่อปกป้องเด็กเล็กในบ้านปากเกร็ด เราจึงอยากชวนทุกคนร่วมสนับสนุนค่าวัคซีนป้องกัน โรคอีสุกอีใสให้เด็กๆกันในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ยอดบริจาคขณะนี้

252,928 บาท

เป้าหมาย

215,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 117%
จำนวนผู้บริจาค 185

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสจำนวน 61 โดสเรียบร้อยแล้ว

13 พฤศจิกายน 2019

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ คณะและทีมเทใจได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันโรคได้ผลกว่า 90-95 %  ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดเป็นที่เรียบร้อย


โดยพยาบาลประจำสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดวางแผนการฉีควัคซีนให้น้องๆ ครั้งละ 5-10 คน เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวอาจจะทำให้เด็กมีไข้ต่ำๆ ได้ ดังนั้นเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด การทยอยฉีดจะดีที่สุด

ทั้งนี้วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ยังคงไม่เพียงพอสำหรับเด็กทั้งหมดที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากมีเด็กมากกว่า 200 คน 


ดังนั้นเราจึงอยากชวนคนใจดีมาช่วยกันเพื่อให้ได้ทุกคนได้มีโอกาสปกป้องตัวเองจากโรคดังกล่าว

ร่วมบริจาคได้ที่ https://taejai.com/th/d/chickenpoxvaccineforkids/

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 

ดังนั้นเมื่อไม่ฟรี น้องๆในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจึงไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพราะไม่สามารถเบิกได้ และหากจัดซื้อราคาก็ค่อนข้างสูง

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดอุปการะเด็กชาย-หญิง อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี จากหลายสาเหตุ อาทิการถูกทอดทิ้งหลังคลอด บิดามารดาต้องโทษ หรือมีอาการเจ็บป่วยทางจิต เด็กที่กำพร้าบิดาหรือมารดา ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก บุตรของผู้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดดำเนินการตามภารกิจในการดูแลและคุ้มครองเด็กตามกฎหมาย และตั้งใจให้เด็กได้รับการดูแลภาวะทางอารมณ์ให้สดชื่น แจ่มใส จิตใจอยู่ในภาวะปกติแบบเด็กทั่วไป


วันนี้เด็กกว่า 200 คนได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างดี อย่างไรก็ตาม การที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยกันจำนวนมาก ทำให้การแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆก็ยิ่งง่าย  

เพราะ...โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อผ่านทางลมหายใจ ไอ จาม การสัมผัสกับผู้ป่วยหรือใช้ของร่วมกัน มักจะระบาดในปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน เป็นโรคท่ีสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย มีระยะฟักตัวประมาณ 10-21 วัน คนไข้จะสามารถแพร่เชื้อโรคได้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีอาการ 2 วัน จนถึงมีตุ่มน้ำแตกกลายเป็นสะเก็ด


วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส สามารถป้องกันได้ผลกว่า 90-95 % ฉีดแล้วมีโอกาสเป็นได้อีกประมาณ 2-10 เปอร์เซ็นต์ แต่จะเป็นไม่นานก็หาย อาการจะไม่รุนแรง เริ่มฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป แต่ต้องมีการกระตุ้นอีกเข็มเมื่ออายุ 4-6 ปี 

ดังนั้นพวกเราจึงอยากระดมทุนค่าวัคซีน เพื่อไปฉีดให้น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดกัน


วิธีการการทำงาน

1.วางแผนการฉีดวัคซีนในเด็กครั้งละ 10-15 คน  

2.ตรวจร่างกายเด็กที่มีความพร้อมในการให้วัคซีน

3.เฝ้าระวังเด็กที่ได้รับวัคซีนอย่างใกล้ชิด

ประโยชน์โครงการ

1.เด็กกว่า 200 คนมีภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใส

2.ลดความเสี่ยงในการการแพร่กระจายเชื้อแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด


หมายเหตุ

ผู้ที่ห้ามฉีดวัคซีนอีสุกอีใส

1. ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ต่างๆ ควรต้องปรึกษาแพทย์เพราะอาจแพ้วัคซีนได้

2. ผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เพราะอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงได้ เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังต่างๆ คนที่กินยากดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค และคนท้อง ซึ่งอาจทำให้ทารกในครรภ์ติดเชื้อและพิการได้

3. ผู้ที่เคยแพ้วัคซีนต่างๆ หรือแพ้วัคซีนอีสุกอีใสเข็มแรกแล้ว


ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสจำนวน 61 โดสเรียบร้อยแล้ว

13 พฤศจิกายน 2019

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ คณะและทีมเทใจได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันโรคได้ผลกว่า 90-95 %  ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดเป็นที่เรียบร้อย


โดยพยาบาลประจำสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดวางแผนการฉีควัคซีนให้น้องๆ ครั้งละ 5-10 คน เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวอาจจะทำให้เด็กมีไข้ต่ำๆ ได้ ดังนั้นเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด การทยอยฉีดจะดีที่สุด

ทั้งนี้วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ยังคงไม่เพียงพอสำหรับเด็กทั้งหมดที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากมีเด็กมากกว่า 200 คน 


ดังนั้นเราจึงอยากชวนคนใจดีมาช่วยกันเพื่อให้ได้ทุกคนได้มีโอกาสปกป้องตัวเองจากโรคดังกล่าว

ร่วมบริจาคได้ที่ https://taejai.com/th/d/chickenpoxvaccineforkids/

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.Varilrix vachine 200 dose x 980 บาท196,000
2.ค่าดำเนินการเทใจ 19,600
รวม215,600