project เด็กและเยาวชน

วัคซีนอีสุกอีใสแก่เด็กในบ้านปากเกร็ด

โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อผ่านทางลมหายใจ ไอ จาม หรือการใช้ของร่วมกัน มักจะระบาดในปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ดังนั้นเพื่อปกป้องเด็กเล็กในบ้านปากเกร็ด เราจึงอยากชวนทุกคนร่วมสนับสนุนค่าวัคซีนป้องกัน โรคอีสุกอีใสให้เด็กๆกันในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

ยอดบริจาคขณะนี้

255,427 บาท

เป้าหมาย

215,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 118%
จำนวนผู้บริจาค 190

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส และวัคซีนโรคปอดอักเสบ

8 เมษายน 2020

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทีมเทใจได้ทำการส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ได้ที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันโรคได้ผลกว่า 90-95 % ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดเพิ่มอีก 144 เข็ม รวมยอดส่งมอบทั้งหมด 205 เข็ม 


เนื่องจากมีผู้ใจดีบริจาคเงินมากเกินกว่าเป้าหมาย ประกอบการจัดซื้อยาได้รับส่วนลดทำให้โครงการสามารถมอบวัคซีนโรคปอดอักเสบ ที่มีความจำเป็นต่อเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและมีภาวะปอดไม่แข็งแรง รวมถึง ยาและนมต่างๆ ดังนี้


ส่งมอบวัคซีนโรคปอดอักเสบ 25 เข็ม 

นอกจากนี้งบประมาณที่เหลือยังจัดซื้อยา ที่วัดไข้ และนมต่างๆ เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้คนที่เคยมาบริจาคนมลดลง ขณะนี้สถานสงเคราะห์มีนมสำรองเพียง 1 เดือนเท่านั้น

บรรยายภาพ : เครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 2 เครื่อง


บรรยายภาพ : ยาสามัญสำหรับเด็ก


บรรยายภาพ : นมกล่องเพื่อเด็ก

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข 

ดังนั้นเมื่อไม่ฟรี น้องๆในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจึงไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เพราะไม่สามารถเบิกได้ และหากจัดซื้อราคาก็ค่อนข้างสูง

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดอุปการะเด็กชาย-หญิง อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี จากหลายสาเหตุ อาทิการถูกทอดทิ้งหลังคลอด บิดามารดาต้องโทษ หรือมีอาการเจ็บป่วยทางจิต เด็กที่กำพร้าบิดาหรือมารดา ครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบาก บุตรของผู้รับการสงเคราะห์ รวมทั้งเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม โดยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดดำเนินการตามภารกิจในการดูแลและคุ้มครองเด็กตามกฎหมาย และตั้งใจให้เด็กได้รับการดูแลภาวะทางอารมณ์ให้สดชื่น แจ่มใส จิตใจอยู่ในภาวะปกติแบบเด็กทั่วไป


วันนี้เด็กกว่า 200 คนได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างดี อย่างไรก็ตาม การที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยกันจำนวนมาก ทำให้การแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆก็ยิ่งง่าย  

เพราะ...โรคอีสุกอีใส เป็นโรคติดต่อผ่านทางลมหายใจ ไอ จาม การสัมผัสกับผู้ป่วยหรือใช้ของร่วมกัน มักจะระบาดในปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน เป็นโรคท่ีสามารถเป็นได้ทุกเพศทุกวัย มีระยะฟักตัวประมาณ 10-21 วัน คนไข้จะสามารถแพร่เชื้อโรคได้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีอาการ 2 วัน จนถึงมีตุ่มน้ำแตกกลายเป็นสะเก็ด


วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส สามารถป้องกันได้ผลกว่า 90-95 % ฉีดแล้วมีโอกาสเป็นได้อีกประมาณ 2-10 เปอร์เซ็นต์ แต่จะเป็นไม่นานก็หาย อาการจะไม่รุนแรง เริ่มฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป แต่ต้องมีการกระตุ้นอีกเข็มเมื่ออายุ 4-6 ปี 

ดังนั้นพวกเราจึงอยากระดมทุนค่าวัคซีน เพื่อไปฉีดให้น้อง ๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดกัน


วิธีการการทำงาน

1.วางแผนการฉีดวัคซีนในเด็กครั้งละ 10-15 คน  

2.ตรวจร่างกายเด็กที่มีความพร้อมในการให้วัคซีน

3.เฝ้าระวังเด็กที่ได้รับวัคซีนอย่างใกล้ชิด

ประโยชน์โครงการ

1.เด็กกว่า 200 คนมีภูมิคุ้มกันโรคอีสุกอีใส

2.ลดความเสี่ยงในการการแพร่กระจายเชื้อแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด


หมายเหตุ

ผู้ที่ห้ามฉีดวัคซีนอีสุกอีใส

1. ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ต่างๆ ควรต้องปรึกษาแพทย์เพราะอาจแพ้วัคซีนได้

2. ผู้ที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ เพราะอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงได้ เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคเรื้อรังต่างๆ คนที่กินยากดภูมิคุ้มกันต้านทานโรค และคนท้อง ซึ่งอาจทำให้ทารกในครรภ์ติดเชื้อและพิการได้

3. ผู้ที่เคยแพ้วัคซีนต่างๆ หรือแพ้วัคซีนอีสุกอีใสเข็มแรกแล้ว


เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสจำนวน 61 โดสเรียบร้อยแล้ว

13 พฤศจิกายน 2019

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นพ.เขตต์ ศรีประทักษ์ คณะและทีมเทใจได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันโรคได้ผลกว่า 90-95 %  ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดเป็นที่เรียบร้อย


โดยพยาบาลประจำสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดวางแผนการฉีควัคซีนให้น้องๆ ครั้งละ 5-10 คน เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวอาจจะทำให้เด็กมีไข้ต่ำๆ ได้ ดังนั้นเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด การทยอยฉีดจะดีที่สุด

ทั้งนี้วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ยังคงไม่เพียงพอสำหรับเด็กทั้งหมดที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ เนื่องจากมีเด็กมากกว่า 200 คน 


ดังนั้นเราจึงอยากชวนคนใจดีมาช่วยกันเพื่อให้ได้ทุกคนได้มีโอกาสปกป้องตัวเองจากโรคดังกล่าว

ร่วมบริจาคได้ที่ https://taejai.com/th/d/chickenpoxvaccineforkids/

ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส และวัคซีนโรคปอดอักเสบ

8 เมษายน 2020

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทีมเทใจได้ทำการส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ได้ที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันโรคได้ผลกว่า 90-95 % ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดเพิ่มอีก 144 เข็ม รวมยอดส่งมอบทั้งหมด 205 เข็ม 


เนื่องจากมีผู้ใจดีบริจาคเงินมากเกินกว่าเป้าหมาย ประกอบการจัดซื้อยาได้รับส่วนลดทำให้โครงการสามารถมอบวัคซีนโรคปอดอักเสบ ที่มีความจำเป็นต่อเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและมีภาวะปอดไม่แข็งแรง รวมถึง ยาและนมต่างๆ ดังนี้


ส่งมอบวัคซีนโรคปอดอักเสบ 25 เข็ม 

นอกจากนี้งบประมาณที่เหลือยังจัดซื้อยา ที่วัดไข้ และนมต่างๆ เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้คนที่เคยมาบริจาคนมลดลง ขณะนี้สถานสงเคราะห์มีนมสำรองเพียง 1 เดือนเท่านั้น

บรรยายภาพ : เครื่องวัดอุณหภูมิจำนวน 2 เครื่อง


บรรยายภาพ : ยาสามัญสำหรับเด็ก


บรรยายภาพ : นมกล่องเพื่อเด็ก

แผนการใช้เงิน

รายการบาท
1.Varilrix vachine 200 dose x 980 บาท196,000
2.ค่าดำเนินการเทใจ 19,600
รวม215,600

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้