project เด็กและเยาวชน

ซ่อมบ้านเพื่อเด็กหญิงนาแล

ซ่อมบ้านหลังเล็กๆ ให้ครอบครัวเด็กหญิงนาแลทั้ง 6 ชีวิต ได้มีพื้นที่ปลอดภัย และหลบฝนช่วงกลางคืน เพื่อที่ครอบครัวจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาย้ายที่นอนและมุ้งเพราะเปียกฝน

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน

ยอดบริจาคขณะนี้

37,343 บาท

เป้าหมาย

209,737 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 18%
จำนวนผู้บริจาค 36

สำเร็จแล้ว

เด็กหญิงนาแลเด็กน้อยวัย 5 ขวบ ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังน้อยๆ ที่กำลังจะพัง มีแม่พิการทางสายตาทำงานหนักไม่ได้ ส่วนพ่อนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ถางหญ้า เก็บกาแฟ เก็บใบชา รับค่าจ้างเพียงวันละ 200 บาท บางวันก็ไม่มีงานทำ พ่อจึงเป็นคนเดียวที่หาเงินและเลี้ยงดูอีก 6 ชีวิต อีกทั้งไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองและยังเป็นบุคคลไร้สัญชาติ จึงไม่มีสิทธิเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป

บางวันก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อผัก ซื้อปลา เพื่อมาทำอาหารกิน ต้องอาศัยเก็บผักบุ้ง ตำลึง ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาปรุงเป็นอาหาร ในเมื่อเรื่องของอาหารการกินยังไม่ครบมื้อ โอกาสที่จะมีเงินเหลือมาปรับปรุงหรือซ่อมแซมบ้านจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย นาแลและครอบครัวแล้ว ทำได้ดีเพียงหาถุงปุ๋ย ถุงน้ำข้าวสารมาบังลม บังแดด ทุกครั้งที่ฝนตกน้ำหยดเพราะหลังคารั่วเท่ากับว่าทุกคนไม่ต้องนอนกันเพราะต้องคอยขนย้ายที่นอนหนีน้ำ


ในสังคมไทยยังมีเด็กที่ขาดโอกาสทั้งเรื่องความเป็นอยู่และการศึกษาอีกมาก ทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเห็นความสำคัญและต้องการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้เด็กๆ ให้เขาโตมามีเยาวชนที่ดีของสังคมไทย

มูลนิธิเป็นองค์กรที่ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ภารกิจ   มุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

โอกาสของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน….

การมีบ้านเล็กๆ สักหลัง กลับเป็นความหวังที่ใหญ่มากของใครบางคน...

มาร่วมสร้างโอกาสนี้ด้วยกัน...


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ระดมทุนรับเงินบริจาค
  2. เริ่มการจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง
  3. เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
  4. ก่อสร้างเสร็จสิ้น
  5. ติดตามผล

ประโยชน์ของโครงการ

  • สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้เยาวชนไทย
  • ปลูกฝังให้เด็กๆ ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
  • ให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เจ้าของโครงการ


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.ปูน หิน ทราย55,250
2.หลังคาเมทัลชีท14,850
3.ค่าเหล็กสำหรับโครงสร้าง36,100
4.ผนังสมาร์ทกั้นห้อง3,780
5.ประตู หน้าต่าง29,850
6.อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา5,000
7.ค่าแรงทั้งหมด25,000
8.ค่าอุปกรณ์อื่นๆ5,840
9.ห้องน้ำ15,000
10.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
19,067
รวม209,737