project ผู้สูงอายุ

ผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้ยากไร้กับสภากาชาดไทย

สนับสนุนการออกหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยสัญจร ณ โรงพยาบาลชุมชน อ.ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ เพื่อตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตา หรือผ่าตัดต้อกระจกฟรี ในวันที่ 20-29 พฤษภาคมนี้ โดยมีเป้าหมายในการตรวจรักษาให้กับผู้ป่วย 2,000 ราย และผ่าตัดต้อกระจก 400 ราย

ระยะเวลาโครงการ 4 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

462,126 บาท

เป้าหมาย

1,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 46%
จำนวนผู้บริจาค 465

สำเร็จแล้ว

ต้อกระจกเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

สาเหตุหลักมาจากความเสื่อมของเลนส์ตา ผู้สูงอายุจะค่อยๆมีอาการตามัวลงทีละน้อยคล้ายหมอกมาบัง เกิดจากภาวะสูงอายุ ขาดอาหาร สูบบุหรี่มาก โรคเบาหวาน แสงแดด หรือการใช้ยาหยอดตาบางชนิดเป็นเวลานาน

วิธีการรักษาจึงจำเป็นต้องผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาเดิมที่ขุ่นออก แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทน

นอกจากนี้โรคที่เกี่ยวกับดวงตาของผู้สูงอายุตรวจพบรองลงมา มีทั้ง ต้อเนื้อ ต้อหิน และโรคของเปลือกตา วิธีการรักษาสามารถทำด้วยการจ่ายยา หรือลอกต้อ ตามความเหมาะสมด้วย

หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 ปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เป็นประจำ ที่สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว และพัฒนางานมาเป็นลำดับ ปฏิบัติงานเชิงรุก ด้วยการออกให้บริการสัญจร ณ โรงพยาบาลอำเภอในพื้นที่ห่างไกลและไม่มีจักษุแพทย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้ว 256,000 ราย ทำการผ่าตัดไปแล้วกว่า 65,000 ราย  


แผนการดำเนินการปีนี้

  • ออกให้บริการสัญจร ณ โรงพยาบาลชุมชน อ.ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ เพื่อตรวจรักษาผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคตาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และได้รับการรักษาหรือผ่าตัดอย่างทันท่วงที ก่อนที่อาการจะลุกลามจนทำให้ตาบอด โดยมีเป้าหมายในการตรวจรักษาให้กับผู้ป่วย 2,000 ราย และผ่าตัดต้อกระจก 400 ราย 


ระยะเวลาการทำงาน

  • ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม  2563 

ประโยชน์ของโครงการ

ผู้ป่วยมีโอกาสในการตรวจรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผ่าตัดได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงที่จะตาบอด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทีมงาน

สภากาชาดไทย

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนบาท
ผ่าตัดต้อกระจก 1 ข้าง มีค่าใช้จ่าย 7,000 บาท  (รวมทั้งเลนส์แก้วตา เวชภัณฑ์ และค่าบริจาคจัดการอื่นๆ)400 ข้าง2,800,000
รวม
2,800,000

ตั้งเป้าหมายระดมทุนผ่านเทใจ 1,000,000 บาท

*งบประมาณดังกล่าวรวมค่าดำเนินการเทใจ 10 % แล้ว*

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)