อาชีพแก่ผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าและผู้ดูแลผู้ป่วย

รายได้และกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา จึงชวนทุกคนมาร่วมส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและครอบครัวผู้ป่วยที่ฐานะยากจน 5 ครอบครัว เพื่อให้พวกเขามีรายได้เลี้ยงปากท้อง

ระยะเวลาโครงการ 1ปี พื้นที่ดำเนินโครงการ ปริมลฑล และต่างจังหวัด

ยอดบริจาคขณะนี้

100,646 บาท

เป้าหมาย

90,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 112%
จำนวนผู้บริจาค 102

สำเร็จแล้ว

“แม่ไม่ต้องห่วงหนูแล้วนะ หนูก็พอมีรายได้แล้ว" 

ป้านัน "อรพัน สุวรรณรังค์" อธิษฐานถึงแม่ที่จากไป


ก่อนหน้านี้ป้านันเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมายาวนาน เมื่อแม่และพี่สาวไปจากก็มีภาวะโรคซึมเศร้า  คุณหมอท่านหนึ่งมีความกังวลว่าจะฆ่าตัวตาย  โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงาจึงเกิดแนวคิด “เยียวยาระยะยาว” ให้แก่ผู้ป่วยที่มีความภาวะซีมเศร้า และผู้ดูแลผู้ป่วย เพื่อรักษาสภาวะจิตใจให้กับคนป่วยที่มีภาวะโรคซึมเศร้า พร้อมสร้างรายได้ ที่มั่นคงให้กับครอบครัวที่ยากจน

เราเชื่อมั่นว่าเมื่อพวกเขามีความสุขและความภูมิใจ ก็จะทำให้ชีวิตกำลังใจในการมีชีวิตบนโลกนี้

โจทย์นี้ของการสร้างอาชีพมาลงตัวที่การเพาะเห็ด เนื่องจากก้อนเห็ดราคาไม่แพง ใช้พื้นที่น้อย ผลิตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเห็ดยังอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ให้โปรตีนสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ รวมถึงเห็ดบางชนิดมีคุณสมบัติในการบรรเทาโรคภูมิแพ้ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือ การผิดปกติของเซลล์ได้อีกด้วย

 โครงการอาสามาเยี่ยม ได้นำเห็ดนางฟ้าภูฐานมาให้ “ป้านัน"ทดลองดูแลจำนวน 144 ก้อน “ป้านันจะได้ไม่เหงา แล้วยังมีกินด้วย”


ผ่านไปสองเดือน ตอนนี้เพิ่มให้เป็น 400 กว่าลูก วันไหนเห็ดออกดอกน้อย เธอยังมีไว้เก็บกิน ออกดอกมากหน่อย เธอเก็บไว้ปรุงอาหารสำหรับทำบุญ ถ้าออกเยอะมาก เธอเก็บขายเพื่อนบ้านเป็นรายได้เสริม ตอนนี้เธอพอมีเงินเก็บสำหรับลงทุนซื้อเห็ดรุ่นต่อไปแล้ว เดือนหน้าทางโครงการจะเพิ่มเห็ดให้อีก 150 ลูก เพื่อให้พอขายมีรายได้ทุกวัน 

เคสป้านัน ทำให้เราอยากชักชวนมาช่วยอีก 5 ครอบครัวที่ภาวะเช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบัน มีผู้สูงอายุหรือชาวบ้านธรรมดาที่มีรายได้น้อย เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยกิจกรรมที่ทำคือ ทำโรงเรือนเพาะเห็ด - ซื้อก้อนเชื้อเห็ด ให้กับ 5 ครอบครัว ที่มีฐานะยากจน และมีแนวโน้มเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า


วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเป็นกิจกรรมเยียวยา ด้านจิตใจ ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคซึมเศร้าให้รู้สึกภูมิใจ เพิ่มความสุข คลายความกังวล
 2. เพื่อเปิดโอกาส ให้กับ ครอบครัวผู้ป่วยที่ฐานะยากจนได้ฟื้นตัวมีรายได้ที่แน่นอนและมั่นคง
 3. เพิ่มอาหาร เพิ่มพลังงานในการดำรงชีวิต และมีปะโยชน์ต่อร่างกาย 

ประโยชน์ของโครงการ

 1. สร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยที่ฐานะยากจนและยังไม่มีอาชีพ
 2. แบ่งปันทรัพยากรของชุมชนและความรู้ที่มีอยู่ เช่น อุปกรณ์ที่นำมาสร้างที่เพาะเห็ด
 3. มีส่วนร่วมในการสร้างกำลังใจและความผ่อนคลาย ให้แก่ผู้ที่กำลังอยู่ในการสร้างอาชีพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. รักษาสภาพภาวะจิตใจให้กับคนป่วยที่มีภาวะโรคซึมเศร้า
 2. สร้างรายได้ ที่มั่นคงให้กับครอบครัว ที่ยากจน - ครอบครัวมีกำลังใจ มีความสุข และภูมิใจ
 3. เกิดความร่วมมือ ของคนในสังคมในมติต่างๆ เช่น อาสาสมัคร ทรัพยากร ความรู้ ฯลฯ

สมาชิกภายในทีม

 • นาง เกศรา วิมลเกษม
 • นาย เทวา บุญทาทอง
 • นางสาว พัชรินทร์ มั่งคั่ง

ติดตามโครงการได้ที่ :

อาสามาเยี่ยม https://www.facebook.com/Volunteervisit/
มูลนิธิกระจกเงา https://www.facebook.com/mirrorf/

มูลนิธิกระจกเงา โทร . 0-2973-2236-7 ต่อ 103 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวน/ครอบครัวบาท
1.โรงเพาะเห็ด โรงละ 12,000 บาท560,000
2. เห็ด จำนวน 500 ก้อน *12 บาท530,000
รวม
90,000

หมายเหตุ การดำเนินการแล้วแต่พื้นที่และทรัพยากร ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม