project สิ่งแวดล้อม

Bye Bye Plastic Bags Thailand

โครงการ Bye Bye Plastic Bags Thailand ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และผลักดัน "Eco Education" วิชาเรียนที่ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับบรรจุเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ "มาร่วมมือกัน รักษาโลกของเรากันนะครับ"

ระยะเวลาโครงการ 10 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

180,286 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 55%
107 วัน จำนวนผู้บริจาค 48

ความคืบหน้าโครงการ

กิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

11 ตุลาคม 2023

ในช่วง 10 ตุลาคม 2564 ถึง 10 ตุลาคม 2566 ทางทีม Bye Bye Plastic Bags Thailand ยังคงลงพื้นที่ไปยังชุมชน และโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ความรู้สำหรับเยาวชนในการดูแลรักษาโลก รวมควมช่วยเหลือตามโรงเรียน และชุมชนต่างๆ ดังนี้

 1. ชุมชนราชทรัพย์
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร วงศ์สว่าง 19
 3. ชุมชนบางหญ้าแพรก
 4. โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
 5. ชุมชนริมทางด่วนบางนา
 6. ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง
 7. ชุมชนนิมิตรใหม่
 8. บ้านสันนาหนองบัว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 9. หมู่บ้านป่าสักน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 10. ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

Bye Bye Plastic Bags Thailand ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคให้กับทางโครงการ รวมทั้งขอขอบคุณทีมจิตอาสา ผู้นำชุมชน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 " พวกหนูขอขอบคุณพวกพี่ๆ ที่มาทำโครงการปลูกผักให้หนู ทำให้หนูได้มีกิจกรรมทำและยังมีผักไว้ปลูกให้ครอบครัวได้กิน ยังเป็นการช่วยโลกให้มีออกซิเจนด้วย รอดูผลผลิตของพวกหนูนะคะ "

 " พวกหนูจะช่วยกันลดโลกร้อน ลดทิ้งขยะ แล้วทำโลกนี้ให้ดีขึ้นครับ/ค่ะ ขอขอบคุณพี่ๆ ที่ทำโครงการนี้ให้หนูมีความรู้มากขึ้น หนูจะได้ไปสอนคนที่บ้าน เช่น การแยกขยะเป็นต้น "

รูปภาพการทำกิจกรรม

 ภาพ : กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชุมชนบางหญ้าแพรก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 " Bye Bye Plastic Bags Thailand " ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณรอบๆชุมชนบางหญ้าแพรก เพื่อให้หมู่บ้านสะอาดและน่าอยู่มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก การคัดแยกขยะ และการทิ้งขยะให้ถูกที่

 ภาพ : ทีม Bye Bye Plastic Bags Thailand ลงพื้นที่ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้กับเยาวชนในชุมชน เกี่ยวกับโครงการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ประโยชน์และโทษของพลาสติก รวมทั้งการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

 ภาพ : WORLD CLEANUP DAY 2022 "วันทำความสะอาดโลก" (World Cleanup Day) ทีม Bye Bye Plastic Bags Thailand ลงพื้นที่ชุมชนนิมิตรใหม่ กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้กับเยาวชนในชุมชน เกี่ยวกับโครงการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ประโยชน์และโทษของพลาสติก รวมทั้งการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนในชุมชน เก็บขยะบริเวณริมคลองหนึ่งตะวันออก เพื่อเป็นการอนุรักษ์คูคลอง รวมทั้งมุ่งหวังให้เยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ภาพ : วันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากล
ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน กำหนดให้เป็น " วันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากล " จะมีอาสาสมัครจากทั่วโลกพร้อมใจกันร่วมทำความสะอาด เก็บขยะชายหาด ทะเลสาบ มหาสมุทร รวมไปถึงลำธารทั้งบกและใต้น้ำ มุ่งหวังให้ผู้คนมีความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์และปกป้องมหาสมุทรและแม่น้ำของโลก
ตามการประมาณการ มีขยะพลาสติกจำนวน 5.25 ล้านล้านชิ้นในมหาสมุทร ในขณะที่พลาสติกเหล่านี้บางส่วนถูกทิ้งลงทะเลโดยตรง บางส่วนก็ถูกพัดพาไปในทะเลจากชายฝั่ง ดังนั้นการทำความสะอาดชายหาด ก็เป็นการช่วยลดปริมาณขยะในทะเลได้อีกทางนึง
ขยะที่พบได้ทั่วไปตามชายหาด ได้แก่ ก้นบุหรี่ กระดาษห่ออาหาร หลอดพลาสติก ฝาขวดพลาสติก และขวดเครื่องดื่มพลาสติก พลาสติกเป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สภาพอากาศและรังสียูวีทำให้พลาสติกเหล่านี้แตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย จากนั้นจึงแทรกซึมเข้าสู่สิ่งแวดล้อม ผลที่ได้คือผลเสียต่อระบบนิเวศน์ทั้งทางชายหาดและทางทะเล

 ภาพ : วันที่ 16 กันยายน 2566 โครงการของเราได้สนับสนุนปลูกต้นไม้ผักสวนครัวริมรั้วจำนวน 100 ต้น ให้กับชุมชนราชทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือโลก ลดภาวะโลกร้อน ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก อีกทั้งคนในชุมชนยังมีผลผลิตไว้รับประทานกันอีกด้วย ทางโครงการของเรามีความสุขใจอย่างยิ่งที่ได้ทำกิจกรรมครั้งนี้ ครั้งหน้าเราจะไปทำกิจกรรมกันที่ไหน ติดตามได้ทางเพจของเรานะคะ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

โครงการ Bye Bye Plastic Bags Thailand ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และผลักดัน "Eco Education" วิชาเรียนที่ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับบรรจุเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ "มาร่วมมือกัน รักษาโลกของเรากันนะครับ"

ปัญหา

ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วง 10 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2561) นอกจากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นจาก 24.10 ล้านตัน เป็น 27.93 ล้านตัน ปริมาณขยะพลาสติกก็เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2561 คิดเป็น 12 เปอร์เซ็นต์ของขยะมูลฝอย หรือประมาณ 2 ล้านตันโดย 1.20 ล้านตัน เป็นถุงพลาสติก ส่วนที่เหลือเป็นพลาสติกอื่นๆ เช่น กล่อง ถาด ขวด ฝาจุก สำหรับขยะพลาสติก มีเพียง 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่เหลือ 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastics) อย่างเช่น ถุงใส่อาหาร ถุงหิ้ว แก้วพลาสติก กล่องพลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น แสดงให้เห็นว่าแม้พลาสติกจะมีอายุยาวนานแต่กลับมีอายุการใช้งานที่สั้นมาก โดยถูกทิ้งเป็นขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น

ในปัจจุบันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของรัฐบาลไทยที่ใช้มาตรการควบคุมการเดินทางและการรวมตัวของคนในพื้นที่สาธารณะอย่างเข้มงวด ทั้งการประกาศ พรก. ฉุกเฉิน การมีระยะเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน พร้อมทั้งสั่งให้ปิดสถานบริการและร้านอาหาร ส่งผลให้ธุรกิจรับส่งอาหารถูกใช้บริการมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาก็คือทำให้เกิดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวมากขึ้น ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยยังประเมินว่าวิกฤตโควิด-19 จะทำให้ขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ จากเฉลี่ย 5,500 ตันต่อวันเป็น 6,300 ตันต่อวัน 

พลาสติกเหล่านี้เมื่อมีปริมาณมากขึ้นจนเกินสมดุลได้กลายเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในน้ำ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ในแต่ละปี ขยะพลาสติกกว่า 12 ล้านตันถูกทิ้งลงในมหาสมุทร ทำให้สัตว์ทะเลจำนวนไม่น้อย ทั้งเต่าทะเล ปลา นก ได้รับสารพิษ และเกิดอันตรายถึงชีวิตจากการบริโภคถุงพลาสติก

วิธีแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว ทาง Bye Bye Plastic Bags Thailand โดยการนำของน้องลิลลี่-ระริน สถิตธนาสาร อายุ 13 ปี ได้ดำเนินการเพื่อผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 13 Climate Action มีอยู่ 6 โปรเจกต์คือ

    1. สนับสนุนห้างสรรพสินค้าและร้านค้าให้ลดเลิกการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ริเริ่มในปี พ.ศ. 2562

    2. Eco Education ผลักดันการบรรจุวิชาที่ชวนให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมมือกับโครงการ Chula Zero Waste จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกระทรวงการศึกษาธิการ

    3. Green Guideline จัดทำแนวทางปรับร้านอาหารและคาเฟ่ให้รักษ์โลก เช่น เมนูที่ไม่มีเนื้อสัตว์ให้เลือกและลดการใช้ภาชนะพลาสติก ปัจจุบันกำลังทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันที่เราเสิร์ชหาเวลาหิวอย่าง Wongnai เพื่อเพิ่มให้ผู้ใช้ช่วยรีวิวความ Eco ของร้าน

    4. Green Brand สนับสนุนผู้ผลิตให้ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

    5. ขับเคลื่อนให้ลดการตัดไม้ทำลายป่า สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ทั้งบริษัท ภาครัฐ และโรงเรียน กำหนดจำนวนต้นไม้ที่จะปลูกทดแทนต่อปี

    6. ผลักดันพลังงานทางเลือก คัดค้านการสร้างโรงงานถ่านหินและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในไทย

แผนการดำเนินงานหลังการระดมทุน

ทางทีม Bye Bye Plastic Bags Thailand มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการที่จะรณรงค์ให้คนในสังคม ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งรวมทั้งการปลูกฝังนิสัยรักสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ จึงได้จัดระดมทุนครั้งนี้ขึ้นมา เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของทางทีม ดังนี้

1. จัดทำสื่อรณรงค์การงดใช้พลาสติกเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในโครงการ Ban Single Use Plastic เดินทางเพื่อพบปะผู้บริหารของหน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการงดใช้ถุงพลาสติก

2. กิจกรรมกลุ่มเยาวชนอาสาเก็บขยะเดือนละ 1 ครั้ง

3. กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น วันคุ้มครองโลก,วันสิ่งแวดล้อมโลก, วันมหาสมุทรโลก เป็นต้น

4. จัดทำสื่อและเดินทางไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโรงเรียนและศูนย์เยาวชนต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง

5. ทุกกิจกรรมที่จัดทำจะมีการอัพเดตรูปภาพ และสรุปผลการดำเนินงานในเพจ Bye Bye Plastic Bags Thailand และหน้าโครงการบนเว็บไซต์เทใจดอทคอม

6. จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อเก็บเป็นข้อมูล รวมทั้งเพิ่มเติมและแก้ไขการจัดทำกิจกรรมครั้งต่อไปในอนาคต


ผู้รับผิดชอบโครงการ

Bye Bye Plastic Bags Thailand และ นายกำพล โกเสนตอ

กิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

11 ตุลาคม 2023

ในช่วง 10 ตุลาคม 2564 ถึง 10 ตุลาคม 2566 ทางทีม Bye Bye Plastic Bags Thailand ยังคงลงพื้นที่ไปยังชุมชน และโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ความรู้สำหรับเยาวชนในการดูแลรักษาโลก รวมควมช่วยเหลือตามโรงเรียน และชุมชนต่างๆ ดังนี้

 1. ชุมชนราชทรัพย์
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร วงศ์สว่าง 19
 3. ชุมชนบางหญ้าแพรก
 4. โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
 5. ชุมชนริมทางด่วนบางนา
 6. ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง
 7. ชุมชนนิมิตรใหม่
 8. บ้านสันนาหนองบัว อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 9. หมู่บ้านป่าสักน้อย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 10. ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

Bye Bye Plastic Bags Thailand ต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคให้กับทางโครงการ รวมทั้งขอขอบคุณทีมจิตอาสา ผู้นำชุมชน รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 " พวกหนูขอขอบคุณพวกพี่ๆ ที่มาทำโครงการปลูกผักให้หนู ทำให้หนูได้มีกิจกรรมทำและยังมีผักไว้ปลูกให้ครอบครัวได้กิน ยังเป็นการช่วยโลกให้มีออกซิเจนด้วย รอดูผลผลิตของพวกหนูนะคะ "

 " พวกหนูจะช่วยกันลดโลกร้อน ลดทิ้งขยะ แล้วทำโลกนี้ให้ดีขึ้นครับ/ค่ะ ขอขอบคุณพี่ๆ ที่ทำโครงการนี้ให้หนูมีความรู้มากขึ้น หนูจะได้ไปสอนคนที่บ้าน เช่น การแยกขยะเป็นต้น "

รูปภาพการทำกิจกรรม

 ภาพ : กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะชุมชนบางหญ้าแพรก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 " Bye Bye Plastic Bags Thailand " ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณรอบๆชุมชนบางหญ้าแพรก เพื่อให้หมู่บ้านสะอาดและน่าอยู่มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก การคัดแยกขยะ และการทิ้งขยะให้ถูกที่

 ภาพ : ทีม Bye Bye Plastic Bags Thailand ลงพื้นที่ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้กับเยาวชนในชุมชน เกี่ยวกับโครงการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ประโยชน์และโทษของพลาสติก รวมทั้งการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

 ภาพ : WORLD CLEANUP DAY 2022 "วันทำความสะอาดโลก" (World Cleanup Day) ทีม Bye Bye Plastic Bags Thailand ลงพื้นที่ชุมชนนิมิตรใหม่ กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้กับเยาวชนในชุมชน เกี่ยวกับโครงการลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ประโยชน์และโทษของพลาสติก รวมทั้งการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนในชุมชน เก็บขยะบริเวณริมคลองหนึ่งตะวันออก เพื่อเป็นการอนุรักษ์คูคลอง รวมทั้งมุ่งหวังให้เยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ภาพ : วันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากล
ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน กำหนดให้เป็น " วันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากล " จะมีอาสาสมัครจากทั่วโลกพร้อมใจกันร่วมทำความสะอาด เก็บขยะชายหาด ทะเลสาบ มหาสมุทร รวมไปถึงลำธารทั้งบกและใต้น้ำ มุ่งหวังให้ผู้คนมีความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์และปกป้องมหาสมุทรและแม่น้ำของโลก
ตามการประมาณการ มีขยะพลาสติกจำนวน 5.25 ล้านล้านชิ้นในมหาสมุทร ในขณะที่พลาสติกเหล่านี้บางส่วนถูกทิ้งลงทะเลโดยตรง บางส่วนก็ถูกพัดพาไปในทะเลจากชายฝั่ง ดังนั้นการทำความสะอาดชายหาด ก็เป็นการช่วยลดปริมาณขยะในทะเลได้อีกทางนึง
ขยะที่พบได้ทั่วไปตามชายหาด ได้แก่ ก้นบุหรี่ กระดาษห่ออาหาร หลอดพลาสติก ฝาขวดพลาสติก และขวดเครื่องดื่มพลาสติก พลาสติกเป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สภาพอากาศและรังสียูวีทำให้พลาสติกเหล่านี้แตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย จากนั้นจึงแทรกซึมเข้าสู่สิ่งแวดล้อม ผลที่ได้คือผลเสียต่อระบบนิเวศน์ทั้งทางชายหาดและทางทะเล

 ภาพ : วันที่ 16 กันยายน 2566 โครงการของเราได้สนับสนุนปลูกต้นไม้ผักสวนครัวริมรั้วจำนวน 100 ต้น ให้กับชุมชนราชทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือโลก ลดภาวะโลกร้อน ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับโลก อีกทั้งคนในชุมชนยังมีผลผลิตไว้รับประทานกันอีกด้วย ทางโครงการของเรามีความสุขใจอย่างยิ่งที่ได้ทำกิจกรรมครั้งนี้ ครั้งหน้าเราจะไปทำกิจกรรมกันที่ไหน ติดตามได้ทางเพจของเรานะคะ

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 สนับสนุนโครงการ Ban Single Use Plastics จัดทำสื่อรณรงค์กการงดใช้พลาสติกเพื่อใช้ในสื่อออนไลน์ต่างๆ การเดินทางเพื่อพบปะผู้บริหารของหน่วยงาน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือในการงดใช้ถุงพลาสติก ระยะเวลา 1 ปี 40,000.00
2 กิจกรรมกลุ่มเยาวชนอาสาเก็บขยะ เดือนละ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาท 12 เดือน x 5,000 บาท 60,000.00
3 กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่นวันคุ้มครองโลก, วันสิ่งแวดล้อมโลก, วันมหาสมุทรโลก เป็นต้น รวมทั้งหมด 8 วัน ครั้งละ 10,000 บาท 8 ครั้ง x 10,000 บาท 80,000.00
4 จัดทำสื่อและเดินทางไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโรงเรียนและศูนย์เยาวชนต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายครั้งละ 10,000 บาท 12 เดือน x 10,000 บาท 120,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00

บริจาคให้
Bye Bye Plastic Bags Thailand

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน