project โควิด-19 เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

ระดมทุนจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อ ชุด CPE Isolation Gown และชุดตรวจแอนติเจน เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ที่ศูนย์พักคอยเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียง

ระดมทุนจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ เพื่อศูนย์พักคอยเขตบางนาและใกล้เคียง

ระยะเวลาโครงการ 11 ส.ค. 2564 ถึง 31 ส.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เดินสายให้คนไร้บ้าน), แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อเพื่อการส่งต่อ สโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา และเดินสายให้คนไร้บ้าน), แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อเพื่อการส่งต่อ โกดังสเตเดี้ยม และเดินสายให้คนไร้บ้าน)

ยอดบริจาคขณะนี้

13,238 บาท

เป้าหมาย

55,233 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 24%
จำนวนผู้บริจาค 36

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

บริจาคของ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในศูนย์พักคอยในเขตบางนา และคลองเตย

7 มีนาคม 2022

วันที่ 28 มกราคม 2565 16:00น.
นำสิ่งของจำเป็นไปบริจาคที่สำนักงานเขตบางนาเพื่อรองรับการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึิน และเตรียมตัวเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19

 • หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 500 ชิ้น
 • เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์ 2 เครื่อง
 • ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Rapid Test 20 ชุด
 • น้ำยาฆ่าเชื้อ Dettol 3 แกลลอน (รวม 15 ลิตร)
 • Isolation Gown จำนวน 120 ชุด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 12:00น.
นำสิ่งของจำเป็นไปบริจาคที่วัดสะพานเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึิน และมีศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19

 • หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 500 ชิ้น
 • เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์ 2 เครื่อง
 • ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Rapid Test 20 ชุด
 • น้ำยาฆ่าเชื้อ Dettol 3 แกลลอน (รวม 15 ลิตร)
 • Isolation Gown จำนวน 120 ชุด
 • ข้าวหมูแดง 50 กล่อง

ความประทับใจจากตัวแทนผู้ได้รับการช่วยเหลือ

รูปบริจาคสิ่งของ ณ สำนักงานเขตบางนา เพื่อเตรียมส่งต่อให้ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อฯ

รูปบริจาคสิ่งของ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อฯ วัดสะพาน เขตคลองเตย

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ระดมทุนจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ, น้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ เพื่อศูนย์พักคอยเขตบางนาและใกล้เคียง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากเพจบางนานัมเบอร์วันรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิ และน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นผิว รวมถึงคนไร้บ้าน และคนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการบริการตรวจหาเชื้อได้ เพจบางนานัมเบอร์วันจึงต้องการเปิดระดมทุน เพื่อจัดหาสิ่งของจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนทุกๆฝ่าย เท่าที่สามารถจัดหาได้ โดยการจัดสรรสิ่งของที่ได้มาจะนำไปบริจาคในระยะแรกดังนี้

ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อฯ สโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ และจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมขาตั้ง 2 เครื่อง
 • หัวเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นผิวที่อ่อนโยนต่อผิวหนัง 25 ลิตร (5 แกลลอน)
 • ชุด Isolation Gown 150 ชุด (5 กล่อง)

ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อฯ โกดังสเตเดี้ยม เขตคลองเตย

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ และจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมขาตั้ง 1 เครื่อง
 • หัวเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นผิวที่อ่อนโยนต่อผิวหนัง 25 ลิตร (5 แกลลอน)
 • ชุด Isolation Gown 150 ชุด (5 กล่อง)

เดินสายตรวจโควิดแบบ ATK ให้กับคนไร้บ้านและผู้ด้อยโอกาส

 • เขตคลองเตย 50 ชุด
 • เขตบางนา 50 ชุด

ในระยะแรก ถึงจำนวนการบริจาคชุดตรวจจะน้อย แต่สิ่งเหล่านี้จะช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสได้รับการตรวจโควิดอย่างมาก หากผู้ที่ได้รับผลตรวจเป็นบวก จะถูกส่งต่อเพื่อเข้ารับการตรวจแบบ PCR และเข้าระบบของสปสช.โดยอัตโนมัติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะช่วยชีวิตผู้ที่ได้รับการตรวจอย่างมากจึงขอระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

12 - 31 สิงหาคม 2564 : เปิดระดมทุนรับบริจาค

20 สิงหาคม 2564 : นำเงินที่ได้ในขณะนั้นไปจัดซื้อสิ่งของที่สามารถซื้อได้ เท่าที่ได้รับบริจาคในขณะนั้น

23 สิงหาคม 2564 : ส่งอาสานำชุดตรวจโควิด-19 ไปกระจายหากลุ่มเป้าหมายให้ครบโดยอาสาสมัคร โดยจะเริ่มตรวจจากเขตคลองเตยเป็นที่แรก 

25 สิงหาคม 2564 : นำสิ่งของที่ได้รับไปบริจาคให้ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อฯ สโมสรกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบางนา

31 สิงหาคม 2564 : ปิดรับบริจาค นำเงินที่ได้ไปจัดซื้อสิ่งของบริจาคตามที่แจ้งเบื้องต้นตามยอดเงินที่ได้ กระจายไปตามหน่วยงานต่างๆที่เหลือ

1 กันยายน 2564 : เปิดโครงการรับบริจาคระยะที่ 2

3 กันยายน 2564 : ส่งอาสานำชุดตรวจที่เหลือจากโควตาไปตรวจให้กับผู้ด้อยโอกาสในเขตบางนาและคลองเตยให้เสร็จสิ้น

4 กันยายน 2564 : นำสิ่งของที่ได้รับไปบริจาคให้ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อฯ โกดังสเตเดี้ยม เขตคลองเตย

จบโครงการระยะที่ 1 

ข้อมูลภาคี, พาร์ทเนอร์

ดำเนินโครงการโดย นายปรเมศวร์ เอื้อวุฒิเกริก อายุ 16 ปี

ผู้ก่อตั้งเพจ บางนานัมเบอร์วัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดผู้ป่วยโควิด-19 ที่ตกค้างจากการเข้ารับการดูแลรักษา และได้นำหน้ากากอนามัยจำนวน 2,800 ชิ้น, แอลกอฮอล์ 5,400 มิลลิลิตร, ชุด CPE 30 ชุด ไปบริจาคที่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อเพื่อการส่งต่อ เขตบางนา โดยใช้เงินส่วนตัวซื้อของและบริจาค แน่นอนว่า ผมไม่ใช่คนรวยอะไร ผมจึงต้องการเงินที่จะนำไปซื้อสินค้า และบริจาคให้ศูนย์พักคอย


ร่วมกับ

@pickmefood.th โปรโมทร้านอาหารต่างๆเพื่อสนับสนุนการขายรวมกว่า 100 ร้านค้า

@togetherthroughcovid ระดมทุนเพื่อบริจาคอาหารแก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆได้มากกว่า 80,000 บาทใน 1 เดือน 


บริจาคของ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ในศูนย์พักคอยในเขตบางนา และคลองเตย

7 มีนาคม 2022

วันที่ 28 มกราคม 2565 16:00น.
นำสิ่งของจำเป็นไปบริจาคที่สำนักงานเขตบางนาเพื่อรองรับการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึิน และเตรียมตัวเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19

 • หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 500 ชิ้น
 • เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์ 2 เครื่อง
 • ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Rapid Test 20 ชุด
 • น้ำยาฆ่าเชื้อ Dettol 3 แกลลอน (รวม 15 ลิตร)
 • Isolation Gown จำนวน 120 ชุด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 12:00น.
นำสิ่งของจำเป็นไปบริจาคที่วัดสะพานเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึิน และมีศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19

 • หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 500 ชิ้น
 • เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายแอลกอฮอล์ 2 เครื่อง
 • ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Rapid Test 20 ชุด
 • น้ำยาฆ่าเชื้อ Dettol 3 แกลลอน (รวม 15 ลิตร)
 • Isolation Gown จำนวน 120 ชุด
 • ข้าวหมูแดง 50 กล่อง

ความประทับใจจากตัวแทนผู้ได้รับการช่วยเหลือ

รูปบริจาคสิ่งของ ณ สำนักงานเขตบางนา เพื่อเตรียมส่งต่อให้ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อฯ

รูปบริจาคสิ่งของ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อฯ วัดสะพาน เขตคลองเตย

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เครื่องวัดอุณหภูมิและจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมขาตั้ง 3 เครื่อง 1,222.00
2 น้ำยา Dettol ฆ่าเชื้อบนพื้นผิว 10 แกลลอน 16,990.00
3 ชุด CPE Isolation Gown 300 ชุด 6,000.00
4 ชุดตรวจโควิด-19 แบบแอนติเจน 100 ชุด 26,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
50,212.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
5,021.20

ยอดระดมทุน
55,233.20