project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

ซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อน้องวัยอนุบาลที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข

สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข โดย มูลนิธิสันติสุข ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเพื่อซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับน้องวัยอนุบาล 140 คน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง โดยน้องๆ จะได้รับการตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ทุกต้นสัปดาห์ ก่อนขึ้นห้องเรียน กรณีที่ผลตรวจเป็นบวก ทางสถานฯ จะแนะนำให้ผู้ปกครองพาน้องไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลและพักรักษาตัวก่อนกลับเข้ามาเรียนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้น้องๆ และผู้ปกครอง รวมถึงคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จะได้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ระยะเวลาโครงการ 15 พ.ค. 2565 ถึง 15 มี.ค. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ชุมชนเคหะฉลองกรุง เลขที่ 103 หมู่ที่ 4 ซอยวัดลำผักชี ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 (ชุมชน โรงเรียน)

ยอดบริจาคขณะนี้

60,619 บาท

เป้าหมาย

388,080 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 16%
จำนวนผู้บริจาค 130

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เปิดเทอมนี้น้องๆจะได้รับการตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ทุกต้นสัปดาห์ก่อนขึ้นเรียน

16 มิถุนายน 2022

ตามที่มูลนิธิสันติสุขได้ระดมทุนเพื่อซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อน้องวัยอนุบาลที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ตอนนี้ทางมูลนิธิได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดย

น้องทั้ง 140 คนจะได้รับการตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit  (ATK) ทุกต้นสัปดาห์ ก่อนขึ้นห้องเรียนตลอดเทอมการศึกษาที่ 1  เริ่มต้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ฉลองกรุง

งบประมาณบ้างส่วนจะถูกจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ และคนในชุมชนฯ โดยไม่ถี่เท่าเด็ก เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดค่อนข้างเบาบางลง

ผลที่ได้รับจากการตรวจ ATK สม่ำเสมอทุกสัปดาห์

1.ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง


สวัสดีครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ที่ได้รับชุดอุปกรณ์ตรวจ ATK ให้บุตรหลานทุกๆสัปดาห์ เป็นประโยชน์ ช่วยป้องกัน Universal Prevention ตามที่นโยบายตามรัฐบาล แล้วก็ช่วยให้เด็กๆได้รับความปลอดภัยมากครับ ขอบคุณมากครับ


ขอบคุณนะคะ ที่ได้ตรวจ ATK พร้อมกับเด็กๆ ขอบคุณค่ะ

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข โดย มูลนิธิสันติสุข ขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเพื่อซื้อชุดตรวจ ATK ให้กับน้องวัยอนุบาล 140 คน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง โดยน้องๆ จะได้รับการตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ทุกต้นสัปดาห์ ก่อนขึ้นห้องเรียน กรณีที่ผลตรวจเป็นบวก ทางสถานฯ จะแนะนำให้ผู้ปกครองพาน้องไปตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลและพักรักษาตัวก่อนกลับเข้ามาเรียนใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้น้องๆ และผู้ปกครอง รวมถึงคุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จะได้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหา :
1. การใช้ชุดตรวจ ATK ทางจมูก ในเด็กเล็ก (เนอสเซอรี่ และ อนุบาล 1-3 : วัย 1 ขวบครึ่ง 6 ปี) ที่ต้องทำทุกสัปดาห์ เด็กที่เคยตรวจทางจมูก จะร้องไห้เพราะรู้สึกเจ็บ และไม่อยากมาโรงเรียน 
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงยากจน ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจ ATK ที่เหมาะสมให้กับเด็กในการดูแลได้  เพราะราคาแพง 90-100 บาท หากใช้ซื้อกับข้าวเข้าบ้านก็ได้ 1-3 มื้อแล้ว นอกจากนี้ยังต้องมีการใช้ตรวจทุกสัปดาห์ ตามข้อกำหนดของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครหากเด็กๆ ไม่ได้รับการตรวจ ATK เด็กๆ จะตกอยู่ในความเสี่ยงสูง รวมถึงเด็กๆ คนอื่น และคุณครูในห้องเรียนเดียวกัน และทุกคนที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ก็จะมีความเสี่ยงทุกคน รวมถึงสมาชิกครอบครัวของทุกคน 

วิธีการแก้ไข :
หากเด็กๆ ได้รับการตรวจ ATK อย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ เขาจะปลอดภัย รวมทั้งครอบครัวของเขา และผู้คนแวดล้อมก็จะปลอดภัย สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุขจึงจำเป็นที่จะต้องเตรียม ชุดตรวจ ATK ที่เหมาะสม สำหรับการตรวจในเด็กเล็ก คือ ชุดตรวจ ATK 3 in 1 ซึ่งจะสามารถตรวจได้ 3 ทาง จมูก น้ำลาย และกวาดกระพุ้งแก้ม ซึ่งเหมาะสำหรับการตรวจในเด็กเล็ก ที่ต้องทำการตรวจทุกต้นสัปดาห์ที่โรงเรียน 

ข้อมูลเพิ่มเติม :
  • ชุดตรวจ ATK 3 in 1 ราคา 70 บาท/ชุด เป็นราคาการสั่งซื้อ ที่จำนวน 1,000 ชุดขึ้นไป และเป็นราคาพิเศษสำหรับโรงเรียนและองค์กรสาธารณกุศล ค่ะ
  • หากผู้ปกครองจำเป็นต้องซื้อเอง ผู้ปกครองจะต้องซื้อในราคาขายปลีก ซึ่งแพงกว่า 70 บาท/กล่อง คือ ประมาณ 90-100 บาท/กล่อง คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในครอบครัว ประมาณ 100 x 4 กล่อง = 400 บาท/เดือน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. เมื่อผู้ปกครองมาส่งเด็กที่หน้าประตู เด็กจะต้องสแกนอุณหภูมิ และกดเจลล้างมือ 
2. คุณครูเดินไปส่งเด็กที่ห้องประชุม เพื่อรอรับการตรวจ ATK โดยเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันระหว่างรอ 
3. การตรวจ ATK มีรายละเอียดต่างกัน ในช่วงเปิดเทอม และช่วงหลัวเปิดเทอมแล้ว

การตรวจ ATK : ช่วงเปิดเทอม
การตรวจ ATK จะทยอยเปิดเทอมทีละห้องเรียน เพื่อลดความแออัด ผู้ปกครองจะได้รับอนุญาตให้รอทราบผลก่อน หากผลตรวจปกติ น้องจะเข้าห้องเรียน หากผิดปกติ ทางสถานฯ จะตรวจซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาด หากผลตรวจยังคงผิดปกติ ทางสถานฯ จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบส่วนตัว เพื่อให้พาน้องไปตรวจที่โรงพยาบาล และพักรักษาตัวให้หายดีแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่ โดยต้องตรวจซ้ำก่อนเข้าห้องเรียนอีกครั้ง 

การตรวจ ATK : หลังเปิดเทอมแล้ว
การตรวจ ATK จะต้องครวจทุกสัปดาห์ ก่อนขึ้นห้องเรียน  โดยทยอยตรวจทีละห้อง เพื่อลดความแออัด หากผลตรวจปกติ น้องจะเข้าห้องเรียน และหากพบว่าผลการตรวจผิดปกติ ทางสถานฯ จะตรวจซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาด หากผลตรวจยังคงผิดปกติ ทางสถานฯ จะโทรแจ้งผู้ปกครอง ให้มารับน้องกลับ เพื่อพาน้องไปตรวจที่โรงพยาบาล  และพักรักษาตัวให้หายดีแล้วค่อยกลับมาเรียนใหม่ โดยต้องตรวจซ้ำก่อนเข้าห้องเรียนอีกครั้ง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน : นางสาวสุรีย์รัตน์ ขันคำ              ตำแหน่งประสานงาน ผู้ช่วยแผนกไอทีและมีเดีย

เบอร์ติดต่อ : 099-289-6846                                               อีเมล์ : sureerat@santisuk.or.th

เปิดเทอมนี้น้องๆจะได้รับการตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ทุกต้นสัปดาห์ก่อนขึ้นเรียน

16 มิถุนายน 2022

ตามที่มูลนิธิสันติสุขได้ระดมทุนเพื่อซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อน้องวัยอนุบาลที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ตอนนี้ทางมูลนิธิได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดย

น้องทั้ง 140 คนจะได้รับการตรวจ Covid-19 แบบ Antigen Test Kit  (ATK) ทุกต้นสัปดาห์ ก่อนขึ้นห้องเรียนตลอดเทอมการศึกษาที่ 1  เริ่มต้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสันติสุข ฉลองกรุง

งบประมาณบ้างส่วนจะถูกจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ และคนในชุมชนฯ โดยไม่ถี่เท่าเด็ก เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดค่อนข้างเบาบางลง

ผลที่ได้รับจากการตรวจ ATK สม่ำเสมอทุกสัปดาห์

1.ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง


สวัสดีครับ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ที่ได้รับชุดอุปกรณ์ตรวจ ATK ให้บุตรหลานทุกๆสัปดาห์ เป็นประโยชน์ ช่วยป้องกัน Universal Prevention ตามที่นโยบายตามรัฐบาล แล้วก็ช่วยให้เด็กๆได้รับความปลอดภัยมากครับ ขอบคุณมากครับ


ขอบคุณนะคะ ที่ได้ตรวจ ATK พร้อมกับเด็กๆ ขอบคุณค่ะ

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ชุดตรวจ ATK 140 ชุด/สัปดาห์ จำนวน 18 สัปดาห์/เทอม (4.5เดือน) เทอม 1 ปีการศึกษา 2565 รวม 2,520 ชุดๆ ละ 70 บาท เทอม 1 : 15/05/2565 - 30/09/2565 2520 176,400.00
2 ชุดตรวจ ATK 140 ชุด/สัปดาห์ จำนวน 18 สัปดาห์/เทอม (4.5เดือน) เทอม 2 ปีการศึกษา 2565 รวม 2,520 ชุดๆ ละ 70 บาท เทอม 2 : 01/11/2565 -15/03/2566 2520 176,400.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
352,800.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
35,280.00

ยอดระดมทุน
388,080.00