project ผู้พิการและผู้ป่วย

ศิลปะหัดสร้างรายได้สำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว

สร้างทักษะอาชีพด้านศิลปะให้แก่เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 50 คนได้เรียนรู้การทำธุรกิจ สร้างรายได้ เพื่อให้เด็กเหล่านี้พึ่งพาตนเองในอนาคต

ระยะเวลาโครงการ สิงหาคม – ธันวาคม 2562 พื้นที่ดำเนินโครงการ บ้านสวนเชฟคานิ : ลาดพร้าว ซอย 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ยอดบริจาคขณะนี้

46,313 บาท

เป้าหมาย

46,250 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 23

สำเร็จแล้ว

พราะเราอยากให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้ไปต่อ
ได้ทำในสิ่งที่รัก
ได้มีอาชีพที่พอเลี้ยงตังเองได้

ประเทศไทยเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวมีจำนวนกว่า 500,000 คน

บางส่วนจะได้รับการรักษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่พึงได้รับจากภาครัฐแล้ว

ทว่าในชีวิตจริง เด็กเหล่านี้ยังต้องเติบโตและใช้ชีวิตอย่างอิสระด้วยตนเอง หากวันหนึ่งที่ไม่มีใครดูแลเด็กคนนี้ควรอาชีพที่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้

Zy Movement Foundation มีความเชื่อมั่นว่า เด็กกลุ่มนี้มีความสามารถในการเรียนรู้ แม้ว่าจะไม่สามารถใช้ร่างกายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถหาวิธีเรียนรู้ และต่อยอดนำไปใช้ชีวิตอิสระได้ หากได้รับแรงบันดาลใจ และการสนับสนุนจากสังคม

โครงการ Art for Independent living workshop : ศิลปะบำบัดหัดสร้างรายได้ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวสามารถเรียนรู้งานศิลปะ เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยเราคุณป๊อป PopSnapshot  ศิลปิน และเจ้าของธุรกิจที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวเหมือนกัน มาสร้างความมั่นใจให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวให้เปิดกว้างสู่การใช้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า ผ่านกิจกรรมที่ได้รับ ต่อไปนี้

 • การสร้างผลงาน - จัด Workshop  สร้างงานศิลปะ วาดภาพ ระบายสี เพื่อนำผลงานไปสกรีนลงบนกระเป๋าผ้า โดยมีวิทยากร คุณป๊อป PopSnapshot และจำหน่ายผ่าน Facebook และงานแสดงสินค้า
 • การขาย - เปิดโอกาสให้แชร์โพสต์ขายสินค้า และร่วมขายสินค้าที่บูธของมูลนิธิซายมูฟเม้นท์
 • สินค้า : เด็กๆ จะสามารถผลิตสินค้าได้คนละ 20 ใบ หรือทั้งหมด 200 ใบ 
 • ค่าตอบแทน - ทางมูลนิธิจะช่วยขายสินค้า และสรุปยอดทุกวันสุดท้ายของเดือน จากนั้นมูลนิธิฯ จ่ายค่าตอบแทนการขายตามข้อตกลง 


เกิดความร่วมมือของทั้ง 3 กลุ่ม

 1. เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้เรียนรู้ทักษะการทำธุรกิจ จากจุดเริ่มต้น เพื่อนำไปเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ลดแนวคิดการพึ่งพิงตลอดชีวิต เปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเอง
 2. ผู้ปกครองของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวได้เรียนรู้ผ่านโครงการ และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพร่วมกับเด็กๆ และสามารถสร้างรายได้สนับสนุนครอบครัวต่อไป
 3. องค์กรต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจและสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อประกอบอาชีพให้แก่เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และสร้างโอการในการสร้างอาชีพ เพื่อดำรงชีวิตอิสระในสังคมได้ต่อไปในอนาคต


ขั้นตอนการทำงาน

กิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าร่วม เดือนละ 10 คน (รวมกิจกรรม 5 เดือน = 50 คน) เข้าร่วมพร้อมผู้ปกครอง 1 คน และอาสาสมัคร กิจกรรมละ 3 คน

ตารางการดำเนินกิจกรรม

ช่วงเวลากิจกรรม
09.30 น. - 10.00 น.พูดคุย สร้างความเข้าใจในงาน
10.00 น. - 12.00 น.เริ่มลงมือวาดภาพ
12.00 น. - 13.00 น.พักเที่ยง
13.00 น. - 15.00 น.นำผลงานมาเข้าสู่ขั้นตอนเตรียมไฟล์ก่อนนำมาสกรีน และแนะนำขั้นตอนการสกรีน
15.00 น. - 15.30 น. สรุปงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การขายออนไลน์ จัดแสดงโชว์

 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Page : Zy Movement Foundation


ประโยชน์ของโครงการ

 1. สร้างโอกาสผ่านการเรียนรู้ทางศิลปะ เพื่อนำไปต่อยอดแนวคิดการทำธุรกิจหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้จริง
 2. เด็กๆ ได้ใช้ศิลปะบำบัดอารมณ์ และจิตใจ
 3. ผู้ปกครองสามารถนำไปสร้างรายได้ร่วมกับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนครอบครัวต่อไป
 4. แสดงให้สังคมได้เห็นถึงความสามารถที่เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถพัฒนาต่อยอด ให้เติบโตได้อย่างอิสระ และมีความเท่าเทียมในสังคม

สมาชิกภายในทีม

ZMF staffs

นายวอลเตอร์ ลี ประธานมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

นางสาวปาลิตา ศิริวรรณาพงษ์ (น้ำตาล) เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

นางสาวอรวรรณ คุ่ยขบวน (รุ้ง) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2553 มีการดำเนินงานในทุกมิติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 450,000 คนในประเทศไทย และกว่า 10 ล้านคนในอาเซียน ภายใต้ 4 วัตถุประสงค์หลัก

 1. ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความพิการด้านการเคลื่อนไหวให้ได้รับโอกาสในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ มีแรงบันดาลใจ พร้อมมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง จนสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระได้
 2. ให้ความรู้ และสร้างกำลังใจให้กับครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวมีความพิการด้านการเคลื่อนไหว
 3. ผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการแพทย์ด้านการรักษาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศ
 4. เผยแพร่ข้อมูล สร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่สังคม ในการมอบความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมให้กับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ต่อยอดไปจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้

ภาคี

นายกฤชติณท์ วสนาท - ศิลปินผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และเจ้าของแบรนด์ Pop snapshot

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.ค่าวิทยากรที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหว 2,500 บาท และค่าเดินทาง : 1,000 บาท1 ครั้ง3,500
2.ค่าเดินทางครอบครัวน้องพิการ : 300 บาท / ครอบครัว10 ครอบครัว3,000
3.ค่าอุปกรณ์ : 150 บาท / คน10 คน1,500
4.ค่าอาหารกลางวัน : 50 บาท / คน25 คน1,250
รวมค่าใช้จ่ายต่อการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง 9,250
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรม เดือนสิงหาคม – ธันวาคม (5 ครั้ง)46,250

เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อคน 925บาท

(รวมค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจเป็นเงินโดยประมาณ 4,625 บาท)