project โควิด-19

ปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิด

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ หรือเข้าถึงได้อย่างจำกัดและไม่เพียงพอ โครงการปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิดมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจัดหาเวชภัณฑ์ชุดตรวจหาเชื้อโควิด และยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล เพื่อบรรเทาอาการระหว่างรอรับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 04 ก.ย. 2564 ถึง 5 ธ.ค. 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

3,952 บาท

เป้าหมาย

165,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 2%
50 วัน จำนวนผู้บริจาค 6

ปัญหา

ผู้ริเริ่มโครงการปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิด เป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรให้กับโรงงานยาชื่อดังระดับประเทศหลายแห่ง ทำให้ได้เห็นปัญหาด้านการเข้าถึงยารักษาโรคที่จำกัดและไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกล ที่ผ่านมาทางเจ้าของโครงการได้ดำเนินการช่วยเหลือด้วยเงินทุนส่วนตัว ในการจัดหายาฟ้าทะลายโจรและนำไปเพื่อบริจาคให้แก่ศูนย์พักคอย ศูนย์อาสาสมัครชุมชน และศูนย์ประสานงานผู้ป่วยพักคอยต่าง ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอมา อย่างไรก็ตาม ความต้องการยาฟ้าทะลายโจรสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ตามสถานการณ์การระบาด ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ และตามมาด้วยราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้วยเงินทุนส่วนตัวนั้นเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ

วิธีการแก้ไข

โครงการปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิดมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจัดหาเวชภัณฑ์ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) เพื่อให้เกิดการตรวจเชื้อเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การรักษาได้อย่างทันท่วงที และยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล เพื่อบรรเทาอาการระหว่างรอรับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

เมื่อได้รับเงินบริจาคครบตามจำนวนที่ตั้งไว้แล้ว เจ้าของโครงการจะดำเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และยาฟ้าทะลายโจรประเภทแคปซูลโดยไม่หักค่าใช้จ่าย และนำไปบริจาคด้วยตนเองให้กับศูนย์พักคอย ศูนย์อาสาสมัครชุมชน หรือศูนย์ประสานงานผู้ป่วย และโรงพยาบาลสนามในชุมชนห่างไกลตามที่มีการร้องขอความช่วยเหลือมา และจะดำเนินการจัดทำบัญชี บันทึกการส่งมอบตามเงินบริจาคทุกครั้งเพื่อความโปร่งใส

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณ นภัสธนวรรณ ทัพพ์กรภัทร์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่ายาฟ้าทะลายโจรมาตรฐาน อย. ขวดละ 75 บาท 1000คน 75,000.00
2 ค่าชุดตรวจ Antigen Test Kit ชุดละ 75 บาท 1000คน 75,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
150,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
15,000.00

ยอดระดมทุน
165,000.00

บริจาคให้
ปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิด

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน