project เด็กและเยาวชน

ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา อาหารและหอพัก ให้แก่นักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อพวกเขาจะสามารถนำวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในการยื่นขอสัญชาติไทยและสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ระยะเวลาโครงการ 30 พ.ย. 2564 ถึง 1 ธ.ค.2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

142,599 บาท

เป้าหมาย

435,600 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 33%
64 วัน จำนวนผู้บริจาค 119

ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา อาหารและหอพัก ให้แก่นักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ เพื่อพวกเขาจะสามารถนำวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในการยื่นขอสัญชาติไทยและสามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

    ปัจจุบันประเทศไทยมีคนไร้รัฐไร้สัญชาติมากกว่า 450,000 คน คนเหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อาทิ การเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการศึกษาขั้นสูง รัฐบาลไทยพยายามแก้ไขปัญหาการไร้รัฐสัญชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กที่เกิดในประเทศไทยและจบปริญญาตรีสามารถขอสัญชาติไทยได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคนไร้สัญชาติกลุ่มนี้ มีฐานะที่ยากจน ส่วนมากต้องออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีเงินทุนสนับสนุน จึงทำให้เขาเหล่านี้ขาดคุณสมบัติในการขอสัญชาติ

    นักศึกษาเหล่านี้สามารถใช้วุฒิปริญญาตรีในการยื่นขอสัญชาติไทยในอนาคตและสามารถประกอบอาชีพได้ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้นำเสนอโครงการให้กับเว็บไซต์เทใจ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้นำไปช่วยเหลือนักศึกษา และพวกเขายังคงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ


1. คัดเลือกเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ยากจนโดยให้เยาวชนส่งเรียงความเรื่องราวชีวิตของตนเอง

2. อำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารประกอบการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยและเอกสารต่าง ๆ

3. เปิดระดมทุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ เพื่อทุกคนจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตและคุณภาพการศึกษาของพวกเขา


 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวน้ำทิพย์ บำรุงวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าหอพัก 16,000 บาท ต่อปีการศึกษา 11 คน 176,000.00
2 ค่าอาหาร 20,000 บาท ต่อปีการศึกษา 11 คน 220,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
396,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
39,600.00

ยอดระดมทุน
435,600.00

บริจาคให้
ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาไร้รัฐไร้สัญชาติ

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน