project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

โครงการใครๆ ก็เรียนได้ เพื่อสร้างแรงใจให้กับเด็กกลุ่มเปราะบาง

“ใคร ๆ ก็เรียนได้” โครงการเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ กลุ่มเปราะบางไร้บ้านที่ประสบปัญหาการขาดแรงจูงใจในการเรียน กศน โดยเราจัดกิจกรรมศิลปะบำบัด ต่อยมวยต้านยาเสพย์ติดออนไลน์ และโครงการค้นหาตัวเองเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจให้น้อง ๆ รู้สึกดีต่อตนเอง

ระยะเวลาโครงการ 08 พ.ย. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

44,201 บาท

เป้าหมาย

110,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 40%
224 วัน จำนวนผู้บริจาค 53

“ใคร ๆ ก็เรียนได้” โครงการเพื่อช่วยเหลือน้อง ๆ กลุ่มเปราะบางไร้บ้านที่ประสบปัญหาการขาดแรงจูงใจในการเรียน กศน โดยเราจัดกิจกรรมศิลปะบำบัด ต่อยมวยต้านยาเสพย์ติดออนไลน๋ และโครงการค้นหาตัวเองเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจให้น้อง ๆ รู้สึกดีต่อตนเอง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ทีมงานโครงการ ใคร ๆ ก็เรียนได้ สนใจช่วยเหลือน้อง ๆ ไร้บ้านอายุ 8-25 ปี จำนวน 30 คน ซึ่งจากประสบการณ์การทำงานอาสาทำให้ได้เห็นและเข้าใจปัญหาของน้อง ๆ กลุ่มเปราะบางเหล่านี้ ว่าน้องๆไร้บ้านขาดแรงจูงใจในการเรียน กศน. ปัจจุบันมีน้องที่สนใจ ต่ำกว่า 10% (เฉลี่ยน้องที่มาเรียนสม่ำเสมอมีเพียง 3/30 คน) และไม่อยากเรียนแม้จะมีทุกอย่างให้ น้อง ๆ มองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาเพราะมีวิธีอื่นที่ได้เงินง่าย โดยไม่ต้องมีการศึกษา เช่น ขอทาน ลักขโมย เดินยา หรือ ขายบริการ

ที่ผ่านมา เมื่อน้อง ๆ ไร้บ้านที่ศูนย์หลายคนได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างคุณค่า เช่น ศิลปะหรือกีฬา จะรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียน กศน อยากเรียนจบ ม.6 และมีงานดี ๆ ทำแบบรุ่นพี่ เราจึงอยากเสนอกิจกรรมศิลปะบำบัดและต่อยมวยต้านยาเสพย์ติด เพื่อให้น้อง ๆ มีสุขภาพกาย ใจที่ดีขึ้นและมีแรงจูงใจในการศึกษาต่อให้จบ

นอกจากศิลปะและต่อยมวย เราจะรับสมัครน้อง ๆ 8-10 คน เข้าร่วมโครงการค้นหาตัวตน ทดลองทำโปรเจกต์เพื่อค้นหาสิ่งที่ชอบและสนใจทำหลังเรียนจบ กศน โดยจะมีการนัดคุยกับครูพี่เลี้ยง เพื่อรับคำปรึกษาทุกเดือน ๆ ละครั้ง และมีกลุ่มไลน์ไว้ติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยท้ายโครงการจะมีการประกวดไอเดียโปรเจค และมีเงินรางวัลเป็นทุนนับสนุนให้น้อง ๆ ทำโครงการอีกด้วย


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.สำรวจความต้องการและ Pain point ของน้อง ๆ ไร้บ้าน อายุ 8-25 ปี จำนวน 30 คน รวมถึงสาเหตุที่น้อง ๆ ขาดแรงจูงใจในการเรียน กศน

2.ทำงานร่วมกับทางมูลนิธิและทีมงานโครงการเพื่อออกแบบสร้างคุณค่า เสริมพลังบวก ให้น้อง ๆ

3.วางแผนจัดกิจกรรมศิลปะบำบัด ต่อมมวยต้านยาเสพย์ติด และกิจกรรมค้นหาตัวเอง ประสานกับผู้สอนในการออกแบบกิจกรรม และเปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

4.ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม กิจกรรมศิลปะบำบัด ต่อยมวยต้านยาเสพย์ติด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และ กิจกรรมค้นหาตัวเอง 1 ครั้งต่อเดือน

5.สามารถปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียนและความเหมาะสมตามความเห็นชอบของผู้สอน

6.ประเมินผลการจัดกิจกรรม ผ่านการสังเกต พูดคุย ผลงาน หรือ การบ้านที่น้อง ๆ ทำมาส่ง ว่าน้อง ๆ รู้สึกดีต่อตนเองและมีแรงจูงใจในการเรียน กศน เพิ่มขึ้นหรือไม่


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ธิดารัตน์ สุขะนินทร์ และทีมงาน ใครๆก็เรียนได้

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าสอนศิลปะ 700 x 36 สัปดาห์ 38 สัปดาห์ 26,600.00
2 ค่าอุปกรณ์ศิลปะ 7 ชุด (ค่า internet, DIY Art kit, ของรางวัล) 38 สัปดาห์ 33,480.00
3 อุปกรณ์มวย, ขนม, รางวัล 38 สัปดาห์ 3,820.00
4 ค่าสอนต่อยมวย 38 สัปดาห์ 21,800.00
5 ต้นทุนทำโปรเจกต์และรางวัลกิจกรรมค้นหาตัวเอง 38 สัปดาห์ 14,300.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
100,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
10,000.00

ยอดระดมทุน
110,000.00

บริจาคให้
โครงการใครๆ ก็เรียนได้ เพื่อสร้างแรงใจให้กับเด็กกลุ่มเปราะบาง

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน